Úspěšně vybráno:

Špatnej česko-ruský slovník // Плохой чешско-русский словарь

Milník 1/3

Prostředky na finální redakční a grafické úpravy knihy a přidělení ISBN // Средства на финальную графическую и текстовую редакцию книги и присвоение ISBN

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
20 000 Kč

Milník 2/3

Budou vytvořeny 3 kratší online lekci z hovorové češtiny (zdarma pro všechny přispěvatele) // Будут созданы 3 коротких онлайн-урока разговорного чешского языка (бесплатно для всех донаторов).

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
50 000 Kč

Milník 3/3

5.000 Kč z vybraných prostředků poputuje na charitativní projekty Donio.cz // 5.000 CZK из собранных средств будет передано на благотворительные проекты Donio.cz

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
100 000 Kč
Špatnej česko-ruský slovník // Плохой чешско-русский словарь
120 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
728 Kč
Průměrná výše příspěvku
2 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
32 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Špatnej česko-ruský slovník // Плохой чешско-русский словарь

Milník 1/3

Prostředky na finální redakční a grafické úpravy knihy a přidělení ISBN // Средства на финальную графическую и текстовую редакцию книги и присвоение ISBN

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
20 000 Kč

Milník 2/3

Budou vytvořeny 3 kratší online lekci z hovorové češtiny (zdarma pro všechny přispěvatele) // Будут созданы 3 коротких онлайн-урока разговорного чешского языка (бесплатно для всех донаторов).

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
50 000 Kč

Milník 3/3

5.000 Kč z vybraných prostředků poputuje na charitativní projekty Donio.cz // 5.000 CZK из собранных средств будет передано на благотворительные проекты Donio.cz

Vybráno 0 Kč 87 337 Kč
100 000 Kč
Tvůrce
Mgr.Maxim Beliavski
Datum přidání
14. 4. 2021
Poslední aktualita

Dáme nový milník a udělejme dobrou věc! // Давайте установим новый рубеж и сделаем доброе дело!

Doslova během víkendu byl překročen další milník projektu a patři Vám velké poděkování a obdiv.

//

Буквально за выходные был покорён следующий рубеж проекта – Вы заслуживаете огромной благодарности и восхищения.

Rád bych proto navrhnul nový milník projektu 100.000 Kč.
V případě dosažení této částky 5.000 Kč z vybraných prostředků poputuje na charitativní
projekty Donio.cz


Tak pojďme spolu udělat dobrou věc!

//

Поэтому я хотел бы предложить новый рубеж проекта – 100.000 CZK. Если эта сумма будет достигнута, то 5.000 CZK из собранных средств будет передано на благотворительные проекты Donio.cz


Давайте вместе сделаем доброе дело!

Zobrazit celou aktualitu ▼

Co v knize najdete?

Velká kniha (skoro 300 stran, formát A4) se skládá bezprostředně z česko-ruského Slovníku (cca.180 stran) a Dodatků (110 stran), ve kterých jsou shromážděny a systematizovany: obscénní a vulgární výrazy, teritoriální a sociální dialekty, slangová slova a výrazy, žargon a vulgarismy, hantýrka a lidová mluva, neologismy a eufemismy moderního českého jazyka … obecně, je to kolem 10.000 slov i výrazů a není to nic pro jemné a vznešené povahy.

Jedinečnost knihy spočívá také v tom, že byly použity ty nejvhodnější tj. vulgární a slangový překlady slov a výrazů do ruštiny. 

Většinu těchto slov a výrazů pravděpodobně jen těžko najdete v běžných slovnících.

POZOR!!!  Kniha obsahuje obscénní, sprostá a vulgární slova a výrazy!

//

Что вы найдёте в этой книге?

Большая книга (почти 300 страниц, формат А4) состоит непосредственно из Чешско-русского словаря (180 стр.) и Приложений (110 стр.), в которых собраны и систематизированы: нецензурные выражения и ненормативная лексика, территориальные и социальные диалекты, сленговые слова и выражения, вокативные формы и профессионализмы, жаргон и арго, вульгаризмы и просторечия, неологизмы и эвфемизмы современного чешского языка… в общем, это около 10.000 слов и выражений не для тонких и возвышенных натур.

Уникальность книги состоит также в том, что используются максимально соответствующие эквиваленты, т.е. ненормативные и сленговые, переводы слов и выражений на русский язык. Например:

akačko – воен.калаш – автомат Калашникова

fetovat – разг.сидеть на игле, бахаться, ширяться – принимать “тяжелые” наркотики

kudla – 1) жарг.заточка, перо – нож также čúro, kan 2) разг.любой нож 3) мед.скальпель

sezoňák – 1) сезонный рабочий 2) сезонный бар, ресторан и т.д… 3) спорт.рекорд сезона

železárna – 1) металлургический завод 2) качалка, тренажерка – тренажерный зал 

ВНИМАНИЕ!!! Книга содержит нецензурные, пошлые и вульгарные слова и выражения!

Pro koho ten Slovník vlastně je?

Kniha je určena bohemistům, překladatelům a dalším „pokročilým uživatelům“, kteří se zajímají nejen o spisovné formy českého a ruského jazyků.

//

Кому такой словарь вообще предназначен?

Книга предназначена для богемистов, переводчиков и прочих „продвинутых пользователей“, которых интересуют не только литературные формы чешского и русского языков.

Proč byste si měli slovník pořídit tady? 

Slovník bude vydán v relativně omezeném počtu, navíc v online knihkupectvích bude k dispozici pouze verze knihy ve měkkých deskách a určitě za víc než 500 Kč (+ cena dopravy).

Ceny odměny jsou uvedené včetně balného a poštovného České pošty po celé ČR.

//

Почему стоит купить словарь именно здесь?

Словарь будет издан относительно ограниченным тиражом, более того, в книжных онлайн магазинах будет вариант книги только в мягкой обложке, и точно по цене выше 500 крон (+ цена доставки).

Цены словаря указаны включая расходы на упаковку и пересылку по Чешской республике.

Kdo za projektem stojí?

Mgr.Maxim Beliavski

Již přes 15 let věnuje se překladům z/do češtiny, ruštiny a občas i běloruštiny.

Aktivně se zajímá především o veškeré nespisovné formy v těchto jazycích.  

Tento slovník lze vnímat jako pokračování dříve vydané knihy z roku 2014 Češskij jazyk. Uncensored. Sbornik slov i vyraženij uličnogo i razgovornogo češskoho jazyka, která byla prvním pokusem přiblížit rusko-mluvícím zájemcům reálie současné nespisovné češtiny.

//

Об авторе:

Максим Белявский

Более 15 лет занимается переводами с/на чешский, русский, иногда и беларусский, языки. Особенно активно интересуется всеми нелитературными и разговорными формами данных языков.

Этот словарь можно рассматривать как продолжение ранее изданной книги 2014 года Чешский язык. Uncensored. Слова и фразы, не вошедшие в словари, которая стала первой попыткой предоставить русскоговорящим некое понимание реалий современного нелитературного чешского языка.

Aktuality

Dáme nový milník a udělejme dobrou věc! // Давайте установим новый рубеж и сделаем доброе дело!

Doslova během víkendu byl překročen další milník projektu a patři Vám velké poděkování a obdiv.

//

Буквально за выходные был покорён следующий рубеж проекта – Вы заслуживаете огромной благодарности и восхищения.

Rád bych proto navrhnul nový milník projektu 100.000 Kč.
V případě dosažení této částky 5.000 Kč z vybraných prostředků poputuje na charitativní
projekty Donio.cz


Tak pojďme spolu udělat dobrou věc!

//

Поэтому я хотел бы предложить новый рубеж проекта – 100.000 CZK. Если эта сумма будет достигнута, то 5.000 CZK из собранных средств будет передано на благотворительные проекты Donio.cz


Давайте вместе сделаем доброе дело!

Další odměna a nový milník projektu // Следующая награда и новый рубеж проекта

Jsem příjemně překvapen tím, že ani ne za 24 hodiny po spuštění byl dosažen první milník projektu. Vůbec jsem to nečekal a rád bych poděkoval všem přispěvatelům.

//

Я приятно удивлен, что первый рубеж проекта был достигнут менее чем за 24 часа с момента его запуска. Этого я никак не ожидал и хотел бы поблагодарить всех донаторов.

Když už kolem toho je takový rozruch a až neočekávaný zájem, dovolil bych si navrhnout nový milník 50.000 Kč, aby objednávku mohli provést i další zájemci. V případě jeho dosažení zdarma připravím pro všechny přispěvatele 3 online lekci na několik zajímavých témat z knihy… a dám si pivko na Vaše zdraví.

// 

Учитывая такой ажиотаж и непредсказуемый интерес я хотел бы предложить новый рубеж в 50.000 CZK, чтобы остальные желающие тоже могли заказать книгу. 

Если он будет достигнут, я подготовлю для всех донаторов 3 бесплатные онлайн-лекции по нескольким интересным темам из книги… и выпью пива за ваше здоровье

Zobrazit celou aktualitu ▼

Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  16. 5. 2021 18:22
Egor
650 Kč  •  16. 5. 2021 16:34
запрыгнул в последний вагон
Viktoriia S.
650 Kč  •  15. 5. 2021 11:24
Tohle bude vyborny darek pro manzela :)
Velkorysý přispěvatel
650 Kč  •  12. 5. 2021 18:27
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  12. 5. 2021 15:39
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  11. 5. 2021 11:41
Štědrý přispěvatel
650 Kč  •  11. 5. 2021 6:49
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  10. 5. 2021 21:56
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  10. 5. 2021 18:07
Milý přispěvatel
500 Kč  •  9. 5. 2021 12:07
Laskavý přispěvatel
800 Kč  •  8. 5. 2021 20:54
Raul T.
500 Kč  •  8. 5. 2021 19:37
Давно что-то подобное искал, спасибо за то, что предоставили такую возможность :)
Ksienia Biazrukaja
1 100 Kč  •  8. 5. 2021 15:12
Děkujeme :)
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  7. 5. 2021 17:12
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  6. 5. 2021 10:05
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  5. 5. 2021 22:13
Laskavý přispěvatel
1 100 Kč  •  5. 5. 2021 20:44
Mani a Alina
800 Kč  •  5. 5. 2021 17:26
Děkujeme <3
Milý přispěvatel
1 100 Kč  •  3. 5. 2021 15:09
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  3. 5. 2021 11:16
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  3. 5. 2021 0:39
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  2. 5. 2021 21:26
Štědrý přispěvatel
1 100 Kč  •  2. 5. 2021 0:07
Dobrosrdečný přispěvatel
800 Kč  •  29. 4. 2021 14:38
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 100 Kč  •  28. 4. 2021 16:00
Dobrosrdečný přispěvatel
1 100 Kč  •  27. 4. 2021 21:01
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  25. 4. 2021 14:19
Milý přispěvatel
500 Kč  •  23. 4. 2021 13:42
Milý přispěvatel
500 Kč  •  22. 4. 2021 22:55
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  22. 4. 2021 22:27
Laskavý přispěvatel
1 100 Kč  •  22. 4. 2021 19:32
Milý přispěvatel
1 100 Kč  •  22. 4. 2021 12:41
Velkorysý přispěvatel
650 Kč  •  21. 4. 2021 12:41
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  21. 4. 2021 12:39
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  20. 4. 2021 17:17
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  20. 4. 2021 4:36
Olga P.
700 Kč  •  19. 4. 2021 17:31
Vzdy jsem chtela mit takovy slovnik abych machrovala pred ceskymi kamarady znalosti slangu :D Diky, diky, diky, diky!!!
Milý přispěvatel
500 Kč  •  19. 4. 2021 14:33
Milý přispěvatel
500 Kč  •  19. 4. 2021 13:24
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  19. 4. 2021 11:10
Milý přispěvatel
500 Kč  •  19. 4. 2021 8:48
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  19. 4. 2021 7:26
Milý přispěvatel
650 Kč  •  18. 4. 2021 21:22
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  18. 4. 2021 20:05
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  18. 4. 2021 19:35
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  18. 4. 2021 18:19
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  18. 4. 2021 18:08
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  18. 4. 2021 14:00
Velkorysý přispěvatel
1 100 Kč  •  18. 4. 2021 13:37
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  18. 4. 2021 12:54
Štědrý přispěvatel
650 Kč  •  18. 4. 2021 12:05
Velkorysý přispěvatel
650 Kč  •  18. 4. 2021 7:11
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  18. 4. 2021 6:30
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  18. 4. 2021 3:42
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  18. 4. 2021 3:24
Štědrý přispěvatel
650 Kč  •  18. 4. 2021 1:09
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  17. 4. 2021 23:50
Laskavý přispěvatel
1 100 Kč  •  17. 4. 2021 21:35
Milý přispěvatel
650 Kč  •  17. 4. 2021 21:22
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  17. 4. 2021 20:36
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 100 Kč  •  17. 4. 2021 20:10
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  17. 4. 2021 19:59
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  17. 4. 2021 19:38
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  17. 4. 2021 19:27
Laskavý přispěvatel
1 100 Kč  •  17. 4. 2021 19:11
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  17. 4. 2021 19:07
Štědrý přispěvatel
1 100 Kč  •  17. 4. 2021 18:51
Milý přispěvatel
800 Kč  •  17. 4. 2021 18:23
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
700 Kč  •  17. 4. 2021 18:11
Irina Pelte
1 000 Kč  •  17. 4. 2021 17:57
Желаю удачи Вашему проекту!!
Nikolai K.
1 100 Kč  •  17. 4. 2021 17:51
Štědrý přispěvatel
650 Kč  •  17. 4. 2021 17:44
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  17. 4. 2021 17:17
Laskavý přispěvatel
800 Kč  •  17. 4. 2021 17:16
Štědrý přispěvatel
650 Kč  •  17. 4. 2021 16:37
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  17. 4. 2021 16:32
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  17. 4. 2021 16:27
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  17. 4. 2021 15:42
Štědrý přispěvatel
800 Kč  •  17. 4. 2021 15:24
Milý přispěvatel
650 Kč  •  17. 4. 2021 15:23
Yury Mirzoev
1 100 Kč  •  17. 4. 2021 14:45
Отличный проект! С нетерпением жду
Tomáš P.
650 Kč  •  16. 4. 2021 16:50
Удачи и спасибо!
Milý přispěvatel
500 Kč  •  16. 4. 2021 16:42
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  16. 4. 2021 16:01
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  16. 4. 2021 13:06
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  16. 4. 2021 11:48
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  16. 4. 2021 11:32
Štědrý přispěvatel
650 Kč  •  16. 4. 2021 9:53
Velkorysý přispěvatel
700 Kč  •  15. 4. 2021 18:56
Evgenij Danini
650 Kč  •  15. 4. 2021 17:34
Aleksander Z.
777 Kč  •  15. 4. 2021 16:41
Привет из Варшавы!
Velkorysý přispěvatel
650 Kč  •  15. 4. 2021 14:32
Milý přispěvatel
650 Kč  •  15. 4. 2021 14:28
Štědrý přispěvatel
1 100 Kč  •  15. 4. 2021 14:20
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 100 Kč  •  15. 4. 2021 12:32
Dobrosrdečný přispěvatel
1 200 Kč  •  15. 4. 2021 12:28
Velkorysý přispěvatel
510 Kč  •  15. 4. 2021 12:15
Сириус Блэк
650 Kč  •  15. 4. 2021 8:53
Я ждал этого 12 лет в Азкабане
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  15. 4. 2021 7:59
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  14. 4. 2021 21:38
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  14. 4. 2021 20:52
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  14. 4. 2021 20:39
Velkorysý přispěvatel
1 100 Kč  •  14. 4. 2021 20:17
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 100 Kč  •  14. 4. 2021 19:57
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  14. 4. 2021 19:09
Velkorysý přispěvatel
1 500 Kč  •  14. 4. 2021 19:00
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  14. 4. 2021 17:50
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  14. 4. 2021 17:42
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  14. 4. 2021 16:33
Milý přispěvatel
2 000 Kč  •  14. 4. 2021 16:29
Anatoly O.
1 500 Kč  •  14. 4. 2021 15:22
=)
Milý přispěvatel
500 Kč  •  14. 4. 2021 15:12
Dobrosrdečný přispěvatel
650 Kč  •  14. 4. 2021 15:06
Štědrý přispěvatel
650 Kč  •  14. 4. 2021 14:59
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  14. 4. 2021 14:58
Milý přispěvatel
500 Kč  •  14. 4. 2021 14:57
Laskavý přispěvatel
650 Kč  •  14. 4. 2021 14:55
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  14. 4. 2021 14:55
Laskavý přispěvatel
800 Kč  •  14. 4. 2021 14:51
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  14. 4. 2021 14:48

Chcete autorovi projektu něco vzkázat?

Vyberte si odměnu

Donio Plus je určeno autorům zajímavých nápadů, které může finančně podpořit kdokoli. Projekty na Donio Plus nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete požádat svou komunitu o finanční podporu vašeho projektu? Jsme pro každou dobrost.

Napište nám

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu