Úspěšně vybráno:

Vysázeli jste stromky pro vesnici Bwayi v Keni

Milník 1/2

Dosáhli jsme poloviční částky! Tak ještě jednou tolik!

Vybráno 0 Kč 24 800 Kč
10 000 Kč

Milník 2/2

Cílová částka! Dosáhneme na ni?

Vybráno 0 Kč 24 800 Kč
20 000 Kč
 -
32 dárců
Celkem se zapojilo
775 Kč
Průměrná výše daru
5 000 Kč
Nejvyšší dar
37 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Vysázeli jste stromky pro vesnici Bwayi v Keni

Milník 1/2

Dosáhli jsme poloviční částky! Tak ještě jednou tolik!

Vybráno 0 Kč 24 800 Kč
10 000 Kč

Milník 2/2

Cílová částka! Dosáhneme na ni?

Vybráno 0 Kč 24 800 Kč
20 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Lucie Páchová
Datum přidání
2. 8. 2023
Poslední aktualita

8. 9. 2023 5:38

Děkujeme!

Milí dárci. Rádi bychom poděkovali vám všem, co jste přispěli. Moc si toho vážíme a je to pro nás závazek s penězi naložit smysluplně. 

Na FB Niaver budeme dávat vědět, jak se projekt vyvíjí a jak stromky rostou.

Vám všem velká poklona!

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

---for English scroll below the paragraph---

Podobně jako na dalších místech v africké Keni, i ve vesnici Bwayi místní rodiny v posledních letech potrápila nebývale dlouhá sucha, nepředvídatelné deště a bídné sklizně. Místní lidé jsou zcela závislí na tom, co vypěstují, a tak citelně vnímají výkyvy počasí a změny klimatu. Nouze některé lidi bohužel dovedla ke kácení stromů k výrobě dřevěného uhlí pro drobný výdělek. Nemálo stromů v okolí padlo také kvůli rozšiřování zemědělské půdy.

------ENG-----------------------------------------------------

As in other places in Kenya, local families in the village of Bwayi have been hit by unusually long droughts, unpredictable rains and poor harvests in recent years. The local people are totally dependent on what they grow, and so feel the effects of weather fluctuations and climate change acutely. Sadly, poverty has led some people to cut down trees to produce charcoal for small-scale income. Many trees in the area have also fallen due to the expansion of agricultural land.

----------------------------------------------------------------

S místním komunitním spolkem Niaver, jež ve vesnici působí již osm let, chceme dopadům změn klimatu, úbytku stromů v krajině a tíživé životní situaci rodin v Bwayi čelit mimo jiné založením stromové školky– pěstováním stromků, jejich sázením a distribucí. Přičemž klademe důraz nejen na sázení, ale také na péči o zasazené stromky. Dva tisíce stromů chceme pěstovat přímo ve vesnici, na farmě Niaver a v okolí. Další tisíce sazenic poputují do okolních oblastí.

------ENG-------------------------------------------------

With the local community organization Niaver, which has been active in the village for eight years, we want to address the impacts of climate change, the loss of trees in the landscape and the hardship of families in Bwayi by, among other things, establishing a tree nursery- growing trees, planting and distributing them. In doing so, we place emphasis not only on the planting but also on the care of the planted trees. We want to grow two thousand trees right in the village, at Niaver Farm and in the surrounding area. Thousands more seedlings will go to the surrounding areas.

Náš příběh

Niaver Community Based Organisation stojí na pevném odhodlání týmu dobrovolníků se silnou vírou v ekologické zemědělství  a komunitní sdílení.  Podporuje ženy v udržitelných přístupech k půdě a k produkci zeleniny, pěstování lokálních plodin a sdílení semínek a sazenic. Na farmu Niaver se ženy přicházejí učit o pěstování, sdílí spolu své zkušenosti a pečují o políčka. V tomto roce se povedlo otevřít i malou školku se dvěma třídami pro místní děti. Školka nejenže poskytuje základ vzdělání 80 znevýhodněným dětem, také matky dětí získaly čas pro sebe, svá zaměstnání či práci na polích. Na farmě Niaver pěstujeme zeleninu, chováme slepice, vyrábíme cihly a experimentujeme s rybařením. Projekt stromové školky je dalším krokem k udržitelnosti dlouhodobých aktivit dobrovolnického spolku Niaver.

-------ENG-------------------------------------------

Niaver Community Based Organization is built on the strong commitment of a team of volunteers with a strong belief in organic farming and community sharing.  It supports women in sustainable approaches to land and vegetable production, growing local crops and sharing seeds and seedlings. The women come to Niaver Farm to learn about growing, share their experiences with each other and care for the fields. This year Niaver has also managed to open a small nursery with two classes for local children. The nursery not only provides a basic education for 80 disadvantaged children, the mothers of the children have also got time for themselves, their jobs or working in the fields. At Niaver Farm we grow vegetables, raise chickens, make bricks and experiment with fishing. The tree nursery project is another step towards the sustainability of Niaver's long-term activities.

Komu pomůžeme?

O přínosu stromů v krajině není pochyb (zachytávání oxidu uhličitého, tvorba kyslíku, zadržování vody v půdě, čištění vzduchu, vliv na množství srážek atd.) Ve vesnici Bwayi budeme sázet hlavně ovocné stromy, které, doufejme, za pár let ponesou ovoce. Pěstování stromků přinese benefit nejen pro životní prostředí (byť dobře víme, že ne velký, přesto významný), ale i pro komunitu samotnou.

Do projektu sázení stromků jsme přizvali 180 žen, místních farmářek. Niaver ženy vyškolí a poskytne jim semena stromů. Část stromků ženy zasadí přímo na svých zahradách. Další jimi vypěstované a opečované sazenice budou určeny k prodeji, přičemž jim náleží 100% výdělku. Další stromky budeme pěstovat na farmě Niaver.

Stromky a sazenice nabídneme například školám v širokém okolí, zalesňovacím projektům v blízkém pohoří Elgon či místním subjektům. Postupně chceme nasbírat prostředky k vybudování lokální semenné banky pro vesnici Bwayi. 

-------ENG--------------------------------

We invited 180 women, local farmers, to participate in the tree planting project. Niaver will train the women and provide them with tree seeds. The women will plant some of the trees directly in their gardens. Other seedlings grown and nurtured by them will be for sale, with 100% of the earnings going to them. Additional trees will be grown at Niaver Farm. We will offer the trees and seedlings to, for example, schools in the wider area, reforestation projects in the nearby Elgon Mountains, and local entities. Gradually we want to raise funds to build a local seed bank for the village of Bwayi.

-------------------------------------------------

Proč chceme sázet stromy?

Pro klima a životní prostředí: Pěstovat původní druhy stromů a ovocné stromy ve vesnici a v jejím okolí bude mít přínos pro krajinu a životní prostředí. Chceme také zajistit dlouhodobou péči o stromy.

Pro benefit: Pěstování a distribuce stromků přinese benefit pro místní farmářky a jejich rodiny a pro rozvoj aktivit komunity Niaver.

Pro udržitelnost:  Chceme podporovat místní ženy v pěstování ovocných stromů. Ovoce se dá sníst, kvasit, zavařovat, prodávat, darovat..

Pro vzdělávání dětí: Do sázení (a konzumace:) zapojujeme také děti z místní komunitní školky Niaver. Na zahradě se děti učí o pěstování zeleniny a chovu slepic. Péče o stromy od semínka k dospělému jedinci tak bude dalším obohacením výuky.

----------ENG---------------------------

Why do we want to plant trees?

For the climate and the environment: Growing native tree species and fruit trees in and around the village will have benefits for the landscape and environment.

For benefit: Growing and distributing the trees will provide a benefit to local farmers and their families 

For sustainability: we want to support local women in growing fruit trees. The fruit can be eaten, fermented, preserved, sold, donated…

For children's education: we also involve children from the local Niaver community nursery in planting (and eating:)

O zakladatelce sbírky 

"S Niaver Community Based Organisation jsem začala spolupracovat před pěti lety jako dobrovolnice. Teď jsem v Bwayi na několik měsíců. Místní ženy jsou pro mě superhrdinky, život je tady fakt náročný a každý den je trochu boj o přežití… Překvapuje mě, že i s deseti dolary se dá udělat malý rozdíl (osázet pole, vyhloubit studna, vyrobit kurník slepicím, zasadit sto pecek avokáda…). Není to ale o penězích, aktivity Niaver stojí primárně na vzdělávání, sdílení a budování udržitelné a odolné komunity. To mi přijde mi fajn a hodné soustavné podpory. V projektu sázení stromů jsem si vzala na starosti jeho počáteční realizaci a fundraising." Lucie Páchová

Poznámka na okraj

Je zjevné, že Afričané a Afričanky se na klimatické změně podílí minimálně, ovšem její důsledky na ně dopadají významně. Vzhledem k tomu, že většinu živí zemědělství, rybolov nebo pastevectví, dopady globální klimatické změny pociťují dennodenně. Podpora pěstování a sázení stromů v Africe snad není blbý nápad…

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Především na pořízení semínek stromů. Pak také k pořízení potřebného vybavení na chod stromové školky ( zahradní kolečko, rýče, nádoby etc.) či nezbytný transport (snažíme se ale co to jde vozit všechno na bicyklu). Chceme sázet jednak původní druhy- elgonský týk, cypřiš, moringa. Semínka těchto stromů nejsou bohužel dostupná přímo ve vesnici, vypravíme se pro ně do oblasti pralesa Kakamega, pohoří Elgon a Kisumu. Dál chceme sázet hlavně ovocné stromy – avokádo, mango, kvajáva, marakuja. Děti z naší školky tak budou „muset“ spoustu ovoce sníst, abychom získali pecky:) Ovoce seženeme na místním trhu a v blízkém městě Kitale.

Příklady reálných nákladů v Keni

1kg semen cypřiše- 382 Kč

1kg semen elgonského týku-  312Kč

1kg semen moringa – 349 Kč

1kg avokádo – 21 Kč

1kg mango- 34 Kč

1 ks rýč – 230 Kč

Transport 20km veřejnou dopravou – 38 Kč

Dokumentace projektu

Na stránkách Niaver, sociálních sítích (FB) i na těchto stránkách chceme zveřejňovat novinky a dokumentovat vývoj projektu. Také kdykoliv nás kontaktujete, rádi vám zašleme fotky, jak se stromkům daří, a informujeme, jak se projekt vyvíjí. Lze se také přihlásit k odběru newsletteru.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

8. 9. 2023 5:38

Děkujeme!

Milí dárci. Rádi bychom poděkovali vám všem, co jste přispěli. Moc si toho vážíme a je to pro nás závazek s penězi naložit smysluplně. 

Na FB Niaver budeme dávat vědět, jak se projekt vyvíjí a jak stromky rostou.

Vám všem velká poklona!

22. 8. 2023 14:31

Avokádo, mango!

Avokádo i mango by chtěl mít na zahradě každý. V Keni mají štěstí, že jsou tam ideální podmínky pro jejich pěstování. Podaří se nám vypěstovat z těchto pecek stromy, které plodí ovoce? Spojme síly!

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Velkorysý dárce
300 Kč  •  7. 9. 2023 12:19
Štědrý dárce
500 Kč  •  6. 9. 2023 18:30
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  6. 9. 2023 18:11
DobroDárce
600 Kč  •  5. 9. 2023 12:18
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  4. 9. 2023 20:13
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  3. 9. 2023 9:01
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  2. 9. 2023 22:41
LAVRS ❤️
1 350 Kč  •  2. 9. 2023 17:20
Držíme palce
DobroDárce
300 Kč  •  2. 9. 2023 16:50
Laskavý dárce
600 Kč  •  2. 9. 2023 13:31
Stáňa Tomková
300 Kč  •  2. 9. 2023 12:21
Luci, díky za tento počin! Ať to všechno krásně roste :-) Držím palce
Milý dárce
1 000 Kč  •  1. 9. 2023 22:04
Milý dárce
600 Kč  •  1. 9. 2023 21:02
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  31. 8. 2023 10:56
DobroDárce
150 Kč  •  31. 8. 2023 9:56
Laskavý dárce
300 Kč  •  31. 8. 2023 8:39
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  30. 8. 2023 9:45
Velkorysý dárce
300 Kč  •  21. 8. 2023 16:54
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  18. 8. 2023 19:19
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  18. 8. 2023 3:48
Štědrý dárce
300 Kč  •  16. 8. 2023 21:47
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  16. 8. 2023 19:05
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  16. 8. 2023 9:49
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  14. 8. 2023 22:20
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  14. 8. 2023 12:50
Laskavý dárce
300 Kč  •  13. 8. 2023 20:24
Eva J.
2 000 Kč  •  13. 8. 2023 18:19
Ať rostou a plodí!
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  10. 8. 2023 17:57
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 8. 2023 0:04
Štědrý dárce
300 Kč  •  8. 8. 2023 20:36
Laskavý dárce
200 Kč  •  7. 8. 2023 17:07
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  7. 8. 2023 14:59

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat