Projekt ukončen:

Telemannia – baroko/jazz – vydání alba

Vybráno 0 Kč 32 149 Kč
100 000 Kč
 -
19 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
1 692 Kč
Průměrná výše příspěvku
10 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
89 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Telemannia – baroko/jazz – vydání alba

Zakladatel
Plaisirs de Musique, z.s.
Datum přidání
11. 4. 2023
Poslední aktualita

19. 6. 2023 22:57

HOTOVO – jdeme do výroby!!!

Cd je natočeno, sestříháno, zvuk doladěn, grafický návrh obalu, potisku a bookletu hotový… Jdeme do výroby, abychom stihli slavnostní křest 27. 7. 2023 na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Kmotrem CD nám bude herec Vladimír Javorský.

Zobrazit celou aktualitu

Představení projektu

Když kolem roku 1720 komponoval Georg Philipp Telemann svých 12 fantazií pro flétnu, těžko si asi dokázal představit, že toto mimořádné dílo se bude hrát ještě za tři sta let! Tím méně mohl předpokládat, že se jej v budoucnu ujmou společně hráčka na barokní příčnou flétnu Marta Kratochvílová a jazzový kontrabasista Marian Friedl. Cyklus původně vznikl jako soubor virtuózních skladeb bez doprovodu. V našem podání ovšem Marian Friedl dopsal k Telemannově partu nový hlas.

When Georg Philipp Telemann composed his 12 Fantasies for flute in the late 1720s, he could hardly have imagined that this extraordinary work would still be performed three hundred years later! Even more surprisingly, he could not have foreseen that it would be taken up in the future by the baroque flute player 
Marta Kratochvílová and the jazz double bass player Marian Friedl. The cycle was originally conceived as a set of unaccompanied virtuoso pieces. In our version, however, Marian Friedl has added a new line to Telemann‘s part.

Lorsque Georg Philipp Telemann a composé ses 12 Fantaisies pour flûte à la fin des années 1720, il était loin de penser que cette œuvre extraordinaire serait encore jouée trois cents ans plus tard! Il aurait encore moins pu imaginer qu‘elle serait reprise par la flûtiste baroque Marta Kratochvílová et le contrebassiste de jazz Marian Friedl. Le cycle a été conçu à l‘origine comme un ensemble de 
pièces virtuoses sans accompagnement. Dans notre interprétation, cependant, Marian Friedl a ajouté une nouvelle voix à la partition de Telemann.

Marta Kratochvílová o novém zpracování Telemannova cyklu
Telemannovy Fantasie mě provázejí a přitahují řadu let. Proč je tedy hraji s kontrabasem, přestože jsou napsány pro sólové traverso? Tyto skladby jsem vždycky hrála s vnitřní představou dvou hlasů. Marian se toho druhého ujal přesvědčivě jako skladatel i jako interpret, a to s velikou pečlivostí, respektem a citem ke křehkosti dřevěné barokní příčné flétny. Telemann zřejmě nezamýšlel provádění všech Fantasií najednou. My je však pojímáme jako pevný cyklus. Flétna a kontrabas se v téměř hodinovém proudu hudby objevují také jako sólové nástroje.

Marta Kratochvílová on a new treatment of the Telemann´s cycle
Telemann‘s Fantasies have fascinated and attracted me for many years. So why do I play them with double bass, even though they are written for solo traverso? 
I have always played these pieces with an internal idea of two voices. Marian has taken up the second voice convincingly both as composer and performer, with great care, respect and sensitivity to the fragility of the wooden baroque transverse flute. Telemann probably did not intend all the Fantasias to be performed at once. However, we think of them as a compact cycle. The flute and double bass also appear as solo instruments in the almost hour-long flow of 
music.

Marta Kratochvílová sur un nouveau traitement du cycle
de Telemann
Les Fantaisies de Telemann m‘accompagnent et m‘attirent depuis de nombreuses années. Pourquoi donc les joué-je avec une contrebasse, bien qu‘elles soient écrites pour le traverso solo? J‘ai toujours joué ces pièces avec une idée intérieure de deux voix. Marian a assumé la seconde de manière convaincante en tant que compositeur et interprète, avec beaucoup de soin, de respect 
et de sensibilité pour la fragilité de la flûte traversière baroque en bois. Telemann n‘avait évidemment pas l‘intention d‘interpréter toutes les Fantaisies en même temps. Cependant, nous les concevons comme un cycle solide. La flûte et la contrebasse apparaissent également comme instruments solistes dans 
ce flux musical de près d‘une heure

Marian Friedl o novém zpracování Telemannova cyklu 
Na tomto CD naleznete známé Fantasie pro sólové traverso G. P. Telemanna, k nimž jsem dopsal vlastní basový part. Přistoupil jsem k tomu tak, že jsem analyzoval Telemannovy postupy v celé ploše suity dvanácti fantasií i v každém jednotlivém taktu, a snažil se pak použít v podobném duchu co nejširší paletu technik ve vlastní lince. Nedošlo k vytvoření pouhého „basového partu“ a už vůbec ne „basového partu v barokním duchu“. Naopak, chtěl jsem s Telemannem komunikovat, proto jsem svou linkou někdy Martu navedl do jiného pojetí frází, dynamik, času, pracoval jsem s posunutím harmonie i metrorytmického pásma.

Marian Friedl on a new treatment of the Telemann´s cycle
On the presented CD you will find the well-known Fantasie for solo traverso by G. P. Telemann, to which I added my own bass part. I approached this by analyzing Telemann‘s techniques across the entire expanse of the 12 Fantasias suite as well as in each measure, and then tried to use the widest possible range of techniques in a similar way in my own line. I did not create just a „bass part“ and certainly not a „bass part in the baroque spirit“. On the contrary, I wanted to communicate with Telemann, so through using my line to guide Marta into a different concept of phrases, dynamics, and time; I worked with shifting the harmony and metro-rhythmic line.

Marian Friedl sur un nouveau traitement du cycle de Telemann
Sur le CD présenté, vous trouverez les célèbres Fantaisies pour le solo traverso de G. P. Telemann, auxquelles j‘ai ajouté ma propre partie de basse. Pour ce faire, j‘ai analysé les techniques de Telemann dans l‘ensemble de la suite des 12 Fantaisies, ainsi que dans chaque mesure, et j‘ai ensuite essayé d‘utiliser le plus large éventail possible de techniques de la même manière dans ma propre ligne. Je n‘ai pas créé qu‘une „partie de basse“ et encore moins une „partie de basse dans l‘esprit baroque“. Au contraire, je voulais communiquer avec Telemann, et j‘ai donc utilisé ma ligne pour guider Marta dans un concept différent de phrases, de dynamiques, de temps, j‘ai travaillé en déplaçant l‘harmonie et la ligne métro-rythmique

Po sezóně ověřování na koncertních pódiích jsme se rozhodli naši verzi zaznamenat na CD, které budeme slavnostně křtít 27. 7.  2023 na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. K tomu však vede ještě dlouhá cesta a spousta práce – a pochopitelně i nákladů, s nimiž nám můžete pomoci právě VY!

Komunikací hudby dneška a hudby barokní zveme všechny otevřené posluchače k objevování neznámých hudebních krajin!

O nás

DUO TELEMANNIA

Marta Kratochvílová je vyhledávanou hráčkou na historické příčné flétny. Po absolutoriu na konzervatoři v Pardubicích a JAMU v Brně zahájila studium ve Francii na Conservatoire National de Région de Strasbourg, kde se specializovala na moderní a historické příčné flétny. Zúčastnila se mistrovských kurzů vedených osobnostmi jako Paul McCreesh, Barthold Kuijken, Jan-Latham Koenig, Sir Neville Marriner. Ve Francii až do roku 2010 intenzivně působila jako hráčka na barokní a renesanční příčnou flétnu, např. v souborech Le Parlement de Musique, Bohemia duo, NotaBene. V rámci renesančních workshopů (Ferrara, Mnichov, Stuttgart, Basilej) pravidelně účinkovala s Consortem renesančních fléten ze Strasbourgu. V současnosti žije v ČR a pravidelně koncertuje po celé Evropě. Realizuje především komorní a sólové projekty s umělci jako Aline Zylberajch, Iva Bittová, Martin Gester, Christophe Coin, Jan Čižmář, Karel Fleischlinger, Marian Friedl, Joel Frederiksen, Joachim Held, Martin Jakubíček, Petr Kolař, Ján Krigovský, Bettina Pahn, Marcin Świątkiewicz, Marc Vonau, Marc Hervieux či se soubory {oh!} Orkiestra Historyczna, Musica Poetica, Ensemble Tourbillon, Ensemble Le Masque, RukyNaDudy, Barocco sempre giovane nebo Plaisirs de Musique, jehož je zakládající členkou. Je také vedoucí consortu renesančních příčných fléten Tourdion. Účastní se projektů Misterios del Amor a Telemannia.

Marian Friedl, hudebník, etnomuzikolog, pedagog, je členem několika hudebních projektů různého zaměření, v nichž zpívá, hraje na kontrabas, lidové flétny, dudy, klarinet, malý cimbál a další nástroje. Účinkuje na více než třech desítkách CD, často s předními interprety české či zahraniční scény. Nahrál například album NOCZ and Iva Bittová (Hevhetia 2014), Divé Husy s Jitkou Šuranskou a Martinem Krajíčkem (Indies Scope 2016; nominováno na hudební cenu Anděl), Mateřština s Jiřím Slavíkem (Animal Music 2016; Anděl v kategorii world music), Slovak Dances skladatele a dirigenta Petra Breinera (Naxos 2020). Svou osobní vizi moravské world music vtělil do autorského projektu Beránci a vlci, jehož stejnojmenné album získalo ocenění Anděl 2017 v kategorii folk. Z dalších alb, za nimiž stojí autorsky a/nebo producentsky zmiňme M. Friedl: Beskydská Odysea (Indies Scope 2019), Friedl/Grunik/RukyNaDudy: Píseň ZEMĚ (Animal Music 2019), M. Friedl: 11 PODOB LÁSKY (Indies Scope 2020), Bjaček/Friedl: Ruky na dudách (Indies Scope 2021), Friedl: Černobílý svět (Indies Scope 2022), Friedl/Aminian/Rokyta: Flétny nad Oslavou, V. Javorský: Ještě je (Indies Scope 2022).

Na co vybrané peníze použijeme?

Vybrané prostředky budou použity na natočení a vydání CD (zvuková a hudební režie, mix a mastering, pronájem nahrávacího prostoru, grafické zpracování a tisk bookletu, lisování CD).
V cílové částce nejsou zahrnuty honoráře umělců ani náklady spojené se křtem alba.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

19. 6. 2023 22:57

HOTOVO – jdeme do výroby!!!

Cd je natočeno, sestříháno, zvuk doladěn, grafický návrh obalu, potisku a bookletu hotový… Jdeme do výroby, abychom stihli slavnostní křest 27. 7. 2023 na festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Kmotrem CD nám bude herec Vladimír Javorský.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  8. 7. 2023 22:49
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  7. 7. 2023 17:04
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  7. 7. 2023 10:40
Milý přispěvatel
500 Kč  •  4. 7. 2023 15:05
Štědrý přispěvatel
10 000 Kč  •  2. 7. 2023 10:37
Laskavý přispěvatel
5 000 Kč  •  1. 7. 2023 21:59
Štědrý přispěvatel
5 000 Kč  •  28. 6. 2023 22:30
Gabriela
500 Kč  •  27. 6. 2023 13:59
Moc se těšíme!
Dobrosrdečný přispěvatel
350 Kč  •  26. 6. 2023 21:20
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  24. 6. 2023 15:37
Velkorysý přispěvatel
400 Kč  •  23. 6. 2023 20:38
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  21. 6. 2023 9:26
Evik
350 Kč  •  21. 6. 2023 0:00
Ať vám to hraje a daří se s radostí 🍀
Milý přispěvatel
250 Kč  •  20. 6. 2023 21:07
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  20. 6. 2023 18:43
Milý přispěvatel
650 Kč  •  20. 6. 2023 13:04
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  20. 6. 2023 8:10
Štědrý přispěvatel
350 Kč  •  14. 4. 2023 12:03
Velkorysý přispěvatel
99 Kč  •  12. 4. 2023 22:49

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu