Terapie pro Pavlíčka s autismem

Vybráno 0 Kč 70 000 Kč
90 800 Kč
33 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Veronika Langrová
Datum přidání
29. 4. 2024
Poslední aktualita

22. 5. 2024 12:29

Poděkování

Moc děkujeme všem dárcům, krásně nám to roste a jen díky vám, pojede Pavlíček na terapie ♥️ Jste boží, moc děkujeme ♥️ 🌷 ☀️ 

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Dobrý den,

ráda bych vám představila našeho synka, čtyřletého chlapečka Pavlíčka, kterému byl před rokem diagnostikován dětský autismus, k tomu má opožděný psychomotorický vývoj, opožděný vývoj řeči a mentální retardaci (F79), jedná se u něj o komorbiditu neurovývojových poruch. Pavlíček se narodil po dlouhém a těžkém porodu a musel být oživován. Během jeho kojeneckého období hodně plakal, uspávání pro něj bylo taky těžké, nakonec jsme se museli odstěhovat, protože sousedům to začalo vadit. V jeho 18 měsících  jsem si začínala všímat, že je Pavliček jiný. Nereagoval na jméno, neukazoval, nehrál si s hračkami, oční kontakt moc nenavazoval. Od jeho dvou let je sledovaný u psychologa, neurologa, foniatra a od tří let dětský psychiatr.

Hello, I would like to introduce you to our four-year-old boy Pavlíček, who was diagnosed with autism a year ago, and also has delayed psychomotor development, delayed speech development and mental retardation (F79), which is a comorbidity of neurodevelopmental disorders. Pavlíček was born after a long and difficult birth and had to be resuscitated. During his infant period he cried a lot, putting him to sleep was also difficult, in the end we had to move because the neighbors started to bother him. In his 18th month, I started to notice that Pavliček was different. He didn't respond to a name, he didn't point, he didn't play with toys, he didn't make much eye contact. Since he was two years old, he has been followed by a psychologist, a neurologist, a phoniatrician, and a child psychiatrist since the age of three.

Komu pomůžeme?

Pavlíček je moc hezký chlapeček a na první pohled zdravé dítě. Má svůj vlastní svět, ve kterém, když může být, tak je šťastný a spokojený. Pokud je z toho světa vytržený, tak je agresivní hlavně vůči nám. Agresivita se u něj projevuje i několikrát za den, může být vyvolaná nejčastěji problémem komunikace, neporozuměním, nedokázaním zpracovat emoce, hlavně tedy večer, když je přetížený za celý den nebo nás i někdy štípe, protože je to pro něj zábavné sledovat naše reakce atd. Štípe většinou až do krve, někdy je to dosti náročné. V poslední době začal i kousat, hlavně když mu je něco nedovoleno. Nejspokojenější bývá, když jsme venku v přírodě, kde může všechno pozorovat, stromy, květiny, broučky, včelky a další přírodní poklady. Je a určitě bude manuálně zručný a nenechá se oblbnout dětskými napodobeninami. Rád pozoruje dědečka, když seká trávu nebo něco opravuje, velice často se i do opravy zapojuje. Moc rád chodí na bazény, je to milovník vody se vším všudy. V jídle je hodně vybíravý, má svoje vybrané jídlo, nejraději má rajskou od babičky a Lipánky, konečně začíná ochutnávat i jiné druhy jídla. Sám se neoblékne a pořád má plenky. Syn nekomunikuje, slovně se nevyjadřuje, domlouvá se pomocí rukou, když něco chce, vezme nás za ruku a potom je to většinou telepatie. 
Chtěli bychom mu náš svět trošičku ulehčit a pomoci mu, aby byl i v našem světě spokojený, alespoň tak, jak je v tom svém. Nemá to v tomto světě vůbec lehké. 

Pavlíček is a very handsome boy and, at first glance, a healthy child. He has his own world in which, when he can be, he is happy and content. If he is detached from that world, he is aggressive mainly towards us. His aggression manifests itself several times a day, most often it can be caused by a communication problem, misunderstanding, inability to process emotions, especially in the evening when he is overloaded all day or sometimes he even bites us because it is fun. to watch our reactions, etc. Mostly it stings until it bleeds, sometimes it's quite challenging. Lately he has started biting, especially when he is not allowed to do something. He is most satisfied when we are outside in nature, where he can observe everything, trees, flowers, bugs, bees and other natural treasures. He is and will certainly be manually skilled and will not be fooled by childish imitations. He likes to watch grandpa when he is mowing the grass or fixing something and very often joins in the repair. He likes to go to the swimming pool, he is a water lover with everything. He is very picky when it comes to food, he has his chosen food, his favorite is grandma's tomato and Lipánka, he is finally starting to taste other types of food. He won't dress himself and is still in diapers. My son doesn't communicate, he doesn't express himself verbally, he communicates with his hands when he wants something, he takes our hand and then it's mostly telepathy.
We would like to make our world a little easier for him and help him to be happy in our world, at least as he is in his.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané peníze budou použity na terapii ve Verheul Centre Ostrava. Terapie by mu mohly pomoci v různých věcech, například s porozuměním, s řečí, zklidněním a hlavně s agresivitou. Terapii bychom chtěli podstoupit než nastoupí do speciální mateřské školky, aby do ní mohl chodit a konečně se třeba i někam dále posunout a začít nějaký denní režim a možná najít i kamarády. 

Budeme rádi za každou pomoc, kdyby se vybralo více peněz, tak by byly použity na další terapie, plánujeme i hippoterapie. Pomůcky, které by mu pomohly či ulehčily život, nebo protihlukové závěsy, bydlíme u dálnice a často nemůže usnout kvůli hluku. 
Moc děkujeme za našeho Pavlíčka a vážíme si každé pomoci.

Therapies could help him with various things, for example with understanding, with speech, calming down and especially with aggression. We would like to undergo therapy before he starts a special kindergarten, so that he can go to it and finally maybe even move somewhere further and start a daily routine and maybe even find friends.
We will be happy for any help, if more money was collected, it would be used for other therapies, we are also planning hippotherapy. Aids that would help or make his life easier, or noise reduction curtains, we live near the highway and he often can't sleep because of the noise.
Thank you very much for our Pavlíček and we appreciate any help.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

22. 5. 2024 12:29

Poděkování

Moc děkujeme všem dárcům, krásně nám to roste a jen díky vám, pojede Pavlíček na terapie ♥️ Jste boží, moc děkujeme ♥️ 🌷 ☀️ 

17. 5. 2024 16:12

Poděkování a vděčnost

Moc děkujeme všem dárcům, hodně to pro nás znamená a díky vám dárcům bude Pavlíček moct absolvovat terapie, které mu pomůžou a zlepší se v mnoha věcech. Teďka jsme začali chodit na hippoterapie, které jsou také skvělé a Pavlíček je má moc rád. 

30. 4. 2024 19:50

Moc děkujeme ♥️🌷

Wow, chci vám všem moc poděkovat, jste naprosto úžasní, strašně moc si toho vážíme.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
170 Kč  •  25. 5. 2024 10:13
Milý dárce
600 Kč  •  24. 5. 2024 15:05
Štědrý dárce
350 Kč  •  23. 5. 2024 18:07
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  23. 5. 2024 17:43
DobroDárce
150 Kč  •  22. 5. 2024 12:25
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  22. 5. 2024 12:23
Laskavý dárce
80 Kč  •  21. 5. 2024 18:25
DobroDárce
1 000 Kč  •  19. 5. 2024 7:46
Dárce, který je pro každou dobrost
4 000 Kč  •  17. 5. 2024 0:42
Babička Jaruška
2 000 Kč  •  15. 5. 2024 15:18
Pro Pavlíčka 💕
DobroDárce
300 Kč  •  14. 5. 2024 13:48
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  11. 5. 2024 22:13
Štědrý dárce
300 Kč  •  11. 5. 2024 18:42
DobroDárce
50 Kč  •  11. 5. 2024 14:13
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  11. 5. 2024 14:08
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  11. 5. 2024 10:36
Milý dárce
100 Kč  •  11. 5. 2024 9:58
Phillipa W.
600 Kč  •  6. 5. 2024 14:09
Sending love Pippa and James xxx
Laskavý dárce
600 Kč  •  5. 5. 2024 13:52
H+K+P+rodiče Hoškovi
7 000 Kč  •  4. 5. 2024 14:17
Pavlíčkovi
DobroDárce
300 Kč  •  4. 5. 2024 13:40
Terez H.
200 Kč  •  4. 5. 2024 9:20
Alespoň něco málo 🥰
Velkorysý dárce
300 Kč  •  3. 5. 2024 9:18
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  3. 5. 2024 8:16

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Jana a Olda
4 500 Kč  •  2. 5. 2024 6:20
Pavlíčkovi
Terez H.
200 Kč  •  4. 5. 2024 9:20
Alespoň něco málo 🥰
Jana P.
500 Kč  •  1. 5. 2024 16:48
Ať to pomůže ❤️
Helena C. Auntie Leigh
600 Kč  •  1. 5. 2024 11:35
All the best ROK BOX team
Jitka k.
1 000 Kč  •  29. 4. 2024 19:15
❤️
Scott C. Rok box
600 Kč  •  30. 4. 2024 17:47
Good luck
Kimmy W.
3 500 Kč  •  30. 4. 2024 10:36
From your cousin kimmy ❤️❤️
Laura B
600 Kč  •  3. 5. 2024 7:13
Wishing you all the best for your little boy x

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat