TERRASLUN „mladý hrdina“

Milník 1/1

Aby byl projekt hotovitelný.

Vybráno 0 Kč 0 Kč
551 000 Kč
41 dnů
do ukončení
Zakladatel
Filip Ondrák
Datum přidání
15. 1. 2024
Poslední aktualita

28. 2. 2024 15:39

Teraslun spis elektronický

Můžete a neváhejte, nechcete li čekat, kupovat spis k čtení na elektronických zařízeních v pdf přes odkaz uvedený v odměně anebo zde Teraslun.

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Příspěvek pro hotovení projektu Teraslun.

For english do not hesitate to see video bellow.

Hleď, přispívej, sdílej, neváhej. Sběr příspěvků pro kampaň crowdfundingu dobrodružného spisu. Mladý hrdina.

Přispěj, kolik chceš.

Cíl: 1000 kusů, 551 000 Kč. A víc.

Spis 400 stran, 15 dílů obsahu.

Odměny přislíbené doručením po ČR.

Odhal děj mladého hrdiny pln dobrodružství.

Děj pro děti, Povídka, Pohádka, Humor, Vzdělávání, Báje, Mýty, Pověsti, Dobrodružství, Umění, Fantasy, Taje, Tajemno, Sci-fi, Mládež, Romance.

Přispěj 550 Kč. Odměna: Spis s doručením na adresu. K příspěvku uveď: Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail a „hrdina“.

Smyšlený děj pro děti a dospělé, plný kouzel, dobrodružství, život mladého hrdiny odkrývajícího osud, sebe, ve víru událostí v světě divů a našem světě, který je tentýž.

Tajuplný a odvážný. Pro chlapce, děvčata, kluky, holky, mládence, slečny, táty, mámy, rodiny, děti, milovníky a milovnice fantasy. Každý den sleduj vývoj a naplňování cíle v popisu.

Přispěj hotovení projektu Teraslun.

„Měli bychom Teraslunu říct pravdu.“ Rod řekl. 
„Dnes?“ Mary Roda otázala. 
„Kdy bys Teraslunu o jeho rodičích chtěla říct?“ Rod ji 
otázal. 
„Dnes… Máš pravdu Rode, měli bychom Teraslunu říct 
o jeho rodičích.“ Mary řekla a trochu pocítila stud. 
„Navíc události včerejšího a dnešního dne.“ Rod řekl. 
„Myslíš, že…“ Mary řekla a nechala větu otevřenou. 
„Je možné, že Teraslun má talent, který je zvláštní. 
Stejně jako je zvláštní, že jsme jej našli u nás ve stodole po 
tom, co nás Gordon s Mirceou navštívili.“ Dořekl. 
„Myslíš, že je možné?“ Mary otázala Roda. 
„Vzpomínáš na příhodu s rybami?“ Rod otázal ji. 
„Ryby mu naskákaly do sítě.“ Mary řekla a hleděla na 
Roda. 
„Naskákaly.“ Rod řekl. 
„Pak příhoda s šaty a oblečením dnes ráno na trhu.“ Rod
řekl. 
„Říkala jsem si, že ty děti šprýmovaly.“ Mary odpověděla. 
„Já taky Mary, jenže mám dojem, že se ty šaty na nich 
objevily odnikud a na to, aby je tak rychle převlékly, měly
málo času.“ Rod řekl. 
„Mám stejný dojem.“ Souhlasila Mary a pokračovala. 
„Chtěla bych věřit, že je převlékly.“
„Já taky a řekni mi o minci.“ Rod řekl. 
„Jsem bez schopnosti vysvětlit, co je zač.“ Mary
odpověděla.
„Já také a dřív nebo později bychom Teraslunu o jeho 
rodičích měli říct.“ Rod řekl. 
„Rode, žije s námi deset let a celou dobu ho 
vychováváme a dnes, když má narozeniny, mu chceš 
povědět o tom, jak jsme jej našli.“ Mary řekla Rodu a bylo 
vidět, že je rozrušená. 
„Možná tím dostane nejlepší narozeninový dar, který 
bychom mu měli dnes dát.“ Rod řekl a Mary na Roda
mlčky hleděla.
„Řekni mi, jestli víš, kdy je ráden, čtrnáctý veletep a 
horkoš.“ Rod řekl.
„Kdybych věděla, kdy je ráden, čtrnáctý veletep a 
horkoš, ráda bych ti o nich sdělila.“ Mary odpověděla a 
pokrčila rameny.
„Jestli chceš, promluvím s Teraslunem.“ Sdělil ji po 
chvíli Rod.
„Chci s ním promluvit s tebou Rode.“ Mary řekla. Rod ji 
objal a dal Mary pusu na čelo. Mary Roda objala a chvíli 
ho držela. Potom uvolnila objetí a Rod obrátil pohled na 
Terasluna.
„Pojď k nám Teraslune.“ Rod řekl tak, aby ho Teraslun
slyšel a mávnul na něj rukou, aby šel k nim. Teraslun
vstal ze židle a přišel k Rodu a Mary.
„Je něco, co bychom ti rádi s Mary sdělili.“ Začal Rod, 
Mary stála vedle něj a Teraslun naslouchal.
„Po tom, co tě narodili, tvoji rodiče nás navštívili 
v tomto domě, přespali u nás a další den s tebou odešli. 
Když jsme další den vstali, měli jsme s Mary
naplánovanou práci ve stodole. Když jsme stodolu 
otevřeli, nalezli jsme tě na kupě sena. Čekali jsme, že 
odněkud přijdou i tví rodiče, ale byli pryč. Začali jsme o 
tebe u nás doma pečovat a slíbily jsem si, že do doby, než
přijdou tví rodiče nebo do doby, kdy budeš dost vyspělý 
na to, abys porozuměl, jak jsme tě nalezli.“ Rod dořekl
a spolu s Mary sledovali Terasluna. 
„Mí rodiče?“ Teraslun otázal Roda a Mary v údivu. 
„Tví rodiče, naši přátelé, ale vyrůstal jsi s námi a my tě 
máme rádi jako vlastního.“ Rod přiznal. 
„Je to tak, Teraslune, od chvíle, co jsme tě nalezli ve 
stodole, jsi s námi žil a vychováváme tě jako vlastního.“ 
Mary mu řekla. 
„Kdo jsou mí rodiče?“ Teraslun je otázal. 
„V den, kdy nás navštívili jsem je poznal poprvé.“ Rod
řekl.
„Gordon a Mircea a je toho málo, co o nich víme.“ Mary
řekla. 
„Gordon a Mircea.“ Zopakoval Teraslun.
„A co o nich ještě víte?“ Tázal je. 
„Vím jen to, co mi tvůj táta, Gordon, řekl, když jsem 
s ním tehdy mluvil. Sdělil mi, že je správce oblasti. A že 
Mircea, tvoje máma, je kamaráda Mary.“ Odpověděl mu 
Rod. 
„Já jsem potkala Mirceu na trhu, byla příjemná a občas 
mě tam navštěvovala. Když jsem začala žít s Rodem, 
pozvala jsem ji, ať nás tu někdy navštíví a v den, ve kterém 
jsme poznali Gordona, jsme poznali i tebe.“ Mary řekla. 
„Události včerejšího a dnešního dne a událost s mincí 
před chvílí v obývacím pokoji mě přesvědčily, abych ti 
sdělil, jak jsme tě nalezli.“ Rod dořekl. Teraslun na ně 
hleděl a přemýšlel, v hlavě měl rozpaky a spoustu otázek 
po tom, co mu Rod a Mary řekli, že jeho praví rodiče jsou
Gordon a Mircea a že Rod a Mary jsou jejich přátelé a 
Terasluna rodiče je navštívili a pak Rod a Mary našli 
Terasluna ve stodole na slámě. Byl vzrušený událostí 
s mincí a rozrušený z toho, co mu nyní Rod a Mary řekli. 
Rod viděl, že je Teraslun rozrušený.
„Nechme být řečnění a pojďme spát.“ Rod řekl. 
„A co mince?“ Teraslun je otázal. 
„Mohli bychom se rozhodnout zítra, co ty na to?“ Rod
odvětil. Teraslun přikývl.
„Pojď sem.“ Rod řekl. Teraslun k němu přišel, Rod ho 
rozcuchal ve vlasech a Mary ho objala, pak dala pusu 
Rodu na tvář a všichni tři šli dovnitř. Přišli do obývacího 
pokoje a Rod šel ke krbu a rozhrábl uhlíky. Mary podala 
Teraslunu jeho talíř s dortem, na kterém byl ještě kousek. 
Teraslun nabral kousek dortu na vidličku a snědl. Dort 
mu i teď chutnal. Věděl, že má Roda a Mary rád a oni jeho
a začal přemýšlet i o svých rodičích, o minci a talentu. 
Mary sklidila zbytek dortu a uložila jej do lednice. Rod
vyšel do kuchyně. Teraslun sebral kalhoty, které sem 
předtím donesl a ze kterých vytáhl minci, která ležela na 
stole. Chvíli na ni hleděl, pak ji sebral, dal si ji do kapsy a 
vyšel za Rodem, podal Mary talíř s vidličkou a odešel do 
koupelny. Vložil kalhoty do koše na prádlo k vyprání a 
začal čistit své zuby. Mary talíře umyla a za chvíli všichni 
tři čistili své zuby v koupelně spolu. Teraslun byl hotový 
dříve než Rod a Mary. 
„Měj dobrou noc Rode, měj dobrou noc Mary.“ Řekl jim. 
„Měj dobrou noc Teraslune, a kdybys dnes v noci 
potřeboval, zaklepej na nás a přijď k nám.“ Rod mu řekl. 
„Měj dobrou noc.“ Mary řekla a objala ho. Teraslun
přikývl a usmál se na ně, Rod a Mary se usmáli na něj a 
Teraslun odešel do vrchního pokoje. Rod a Mary slyšeli, 
jak jde Teraslun po dřevěných schodech a dočišťovali své 
zuby. 
„Doufám, že bude dnes Teraslun klidně spát.“ Rod řekl
Mary.
„I já, doufám, že bude Teraslun dnes klidně spát.“ 
Souhlasila Mary. Dala Rodu pusu na tvář a Rod ji políbil a 
šli spolu do ložnice. Převlékli denní oděv do spacího a 
ulehli do postele. 
„Měj dobrou noc Rode.“ Mary mu řekla. 
„Měj dobrou noc Mary.“ Rod řekl, objal ji a usnuli spolu.
Teraslun ležel v posteli a přemýšlel.
"Kdo jsou mí rodiče? Proč jsem byl ráno ve stodole 
potom, co Roda a Mary mí rodiče navštívili?“ A hlavu mu 
rozvířily myšlenky. 
„Jaké mají mí rodiče celé jméno? Kdo by mi o nich mohl 
říci více? Jsou moji rodiče naživu? Kde jsou a proč jsou 
pryč? Nechali mě v stodole? A co mince? Mám talent? A 
jaký? Mám jej po svých rodičích? Mohla by mince s nimi 
mít něco společného? Čí je opičák a proč dal minci zrovna 
mě? Jak mě na trhu našel? A co Sidyla Snosuda? Halí můj 
osud a budoucnost opravdu clona nebo její věštění, ve 
kterém mi sdělila, že můj osud a budoucnost jsou před ní 
skryty, byl jen trik? A co je zač Zlatovousa kraj? Horkoš,
ráden a veletep?“ Myslel v duchu pro sebe, vzpomněl na 
své přání, když sfoukával dnes svíčky ze svého 
narozeninového dortu, přece zvěděl o svém osudu více a
myslí mu vířily obrazy událostí od včerejšího dne, ryby, 
šaty, opičák, mince, Sidyla Snosuda, hlava Eadrica
Eadberta, Zlatovous, Rod a Mary, Gordon a Mircea a 
usnul.


PRŮVODKYNĚ
Celou noc, co Teraslun spal, mu myslí vířily 
sny o rybách, šatech, minci, Sidyle Snosuda,
Eadricu Eadbertu, Zlatovousa spolku a kraji 
divodějení a kouzeltepectví, narozeninovém 
přání, Rodu a Mary, jeho vlastních rodičích a 
nyní podivně i o zvuku tekoucí vody. Když otevřel oči, 
pohleděl z okna a zapřemýšlel. Deset let byl zvyklý na 
jednoduchý život s Rodem a Mary, jeho jediným úkolem 
do doby před třemi dny, který měl zvládnout, bylo, aby 
uměl chytat ryby stejně jako Rod. Porozuměl, proč chytal
ryby méně než Rod, je dítětem Gordona a Mircey a Rod a 
Mary jsou přátelé jeho pravých rodičů. Začalo mu i dávat 
smysl, proč Rod a Mary od ranného věku chtěli, aby je 
oslovoval Rode a Mary. Věděli, že nějakého dne mu 
hodlají sdělit pravdu. Porozuměl, že Rod a Mary žili 
s vědomím, že je možné, že jeho rodiče mohou přijít a že 
jsou bez znalosti, co s nimi je. Byli čestní a Teraslun
pocítil, že Rod a Mary byli odvážní, když Terasluna 
nechali s nimi žít a vychovali ho jako svého. Spojil ho 
k nim vztah a měl je rád. Nyní také chtěl vědět o jeho 
rodičích. Mohl by je najít? Jeho rodiče halila záhada a 
clona chybějících informací a Teraslun cítil, že by měl 
zjistit více o jeho rodičích, měl-li byť i malou šanci o jejich 
osudu cokoliv znát. A má talent. Jaký talent? Více
informací by mohl vědět průvod, který zmínil Eadric
Eadbert. 
„Potřebuji promluvit s Rodem a Mary.“ Řekl sám pro 
sebe v duchu. Vytáhl minci a pohlédl na ni. Hlava zůstala 
na minci bez jakéhokoliv hybu. Schoval minci, ustlal postel, protáhl tělo a vyšel z pokoje a dolů po dřevěných 
schodech. 
„Přeji vám dobré ráno.“ Hlesl Teraslun, aby pozdravil 
Roda a Mary, když procházel okolo dveří do jejich ložnice. 
„Přeji ti dobré ráno.“ Pozdravil Terasluna Rod hovořící
z kuchyně. 
„Přeji ti dobré ráno.“ Přidala Mary. Rod a Mary již byli 
vzhůru a Terasluna překvapilo, že jsou již v kuchyni. Až 
teď si uvědomil, že Slunce už bylo na obloze, když před 
chvílí hleděl ve vrchním pokoji z okna a že spal déle než 
jindy. Mary připravovala snídani. Rod seděl na židli, 
popíjel čaj. Oba na Terasluna pohlédli, když vešel do 
kuchyně. 
„Nejdřív se umyj.“ Připomenul Teraslunu Rod. 
Teraslun zapomněl na ranní mytí překvapením, že jsou 
už vzhůru, umytí a v kuchyni. Zvuk tekoucí vody v jeho 
snu byl zřejmě zvuk z koupelny, když dnes ráno Rod a 
Mary umývali sebe a Teraslun spal.
„Ano Rode.“ Teraslun Rodu odpověděl, usmál se, otočil 
se ve dveřích kuchyně a šel se umýt do koupelny. 
Přemýšlel, proč jej nechali spát, když spal tak dlouho. 
Začal čistit své zuby a slyšel, že Rod a Mary spolu 
v kuchyni hovoří. Slyšel však jen hlasy a zvuk tekoucí 
vody. Dočistil své zuby a šel k Rodu a Mary do kuchyně. 
Mary již měla nachystanou snídani. Rohlíčky nakrájené na 
čtvrtky, namazané česnekovo sýrovo masovou 
pomazánkou a sypané krájenou pažitkou, obložené 
šunkou, salámem, sýrem, pórkem, paprikou a vejci 
uvařenými na tvrdo nakrájenými na plátky a džbán 
vychlazené jahodové šťávy. 
„Včera jsi vypadal unaveně, tak jsme tě nechali spát.“ 
Mary řekla. 
„Jak jsi spal?“ Rod Terasluna otázal. Teraslun sedl ke 
stolu a uchopil rohlíček. 
„Měl jsem v noci sny od události s rybami až do 
včerejšího večera.“ Teraslun odpověděl.
„Snad byly příjemné.“ Mary řekla. Teraslun přikývl a 
ukousl sousto z rohlíčku. Rohlíček byl vynikající. Chvíli 
sousto žvýkal, pak ho polkl a zapil jahodovou šťávou, 
která byla lahodná.
„Myslím a hovořil jsem o tom i s Mary…“ Začal Rod.
„…že tyhle podivuhodné události jsou kvůli tvým 
rodičům.“ Dořekl a upil ze svého jahodového čaje. 
„Chtěl bych vědět více o svých rodičích.“ Teraslun
odpověděl a pohleděl na Roda a Mary. Pak trochu sklopil 
zrak, vždycky mluvil s Rodem a Mary slušně a teď na Roda
vyhrknul. 
„Rozumím ti Teraslune, i já, jenže o nich vím jen, co 
jsem ti řekl včera.“ Rod řekl. 
„Tvoje máma mě občas tázala zvláštními otázkami a taky 
mi sdělovala zvláštní příběhy.“ Doplnila Mary. 
„Jaké otázky a příběhy?“ Teraslun otázal Mary. 
„V den, kdy jsem Mirceu potkala, mě otázala, jestli bych 
věděla, kde by mohla najít medvědíní jahody.“ 
Odpověděla mu Mary. 
„Medvědíní jahody?“ Teraslun zopakoval. 
„Medvědíní jahody.“ Zopakovala Mary. 
„Co jsou zač?“ Teraslun ji otázal.
„Nevím.“ Mary odpověděla a chvíli byli ticho. Potom Rod
pokračoval.
„Máš vlasy jako tvůj táta a máš oči tvých rodičů.“ Řekl. 
Teraslun přemýšlel o jiných skutečnostech než o tom, jak 
rozdílný má vzhled od Roda a Mary. Rod má hnědé vlasy a 
modré oči a Mary má zrzavé vlasy a zelené oči a i rysy v 
tvářích mají jiné než Teraslun. 
„Mám vlasy jako můj táta a oči mých rodičů.“ Zopakoval 
Teraslun. 
„Ano, po tátu máš plavé vlasy a po tvém tátu i mámě
máš modré oči.“ Mary řekla a pokračovala. 
„Gordon působil příjemným dojmem, když jsem jej 
potkala a Mircea ke mně byla vždy milá a vstřícná.“ 
Teraslun byl rád, že mu Mary řekla trochu více o jeho
rodičích. 
„A co Zlatovousa kraj?“ Teraslun je otázal. 
„Co s ním?“ Rod otázal Terasluna. 
„Mohl by mít něco společného s mými rodiči?“ Teraslun
otázal je. 
„Nevím Teraslune.“ Rod řekl.
„Ani já ne.“ Sdělila Mary. 
„Mohli bychom zjistit, jestli ano?“ Teraslun je otázal. 
Rod a Mary na sebe pohleděli. 
„Jak bychom to měli zjistit?“ Rod otázal Terasluna. 
„Možná by mohl vědět víc průvod.“ Teraslun řekl. 
„Co když nebude vědět více o tvých rodičích?“ Mary
otázala Terasluna. 
„Nemyslíte, že by mohl?“ Teraslun otázal je. Rod a Mary
pokrčili rameny. Teraslun na ně hleděl a trochu 
posmutněl a nahmatal v kapse minci. 
„Máš ji u sebe?“ Rod ho otázal. 
„Minci?“ Teraslun otázal Roda. Rod přikývl. Teraslun
též přikývl. 
„Ukaž nám ji.“ Rod řekl, pohleděl na Mary. Teraslunu
v očích zaplála jiskřička naděje. Vytáhl minci, tentokrát 
opatrně, pohleděl na ni. Mince zůstala tak, jak obyčejná
mince. Rod a Mary sledovali, jestli bude něco dít, jako 
včerejšího večera a pak Rod Teraslunu řekl. 
„Podej mi ji.“
„Buď opatrný Rode.“ Mary řekla, Rod na Mary pohlédl a 
viděl, že Mary na něj hledí s obavami ve tváři. 
„Mary notak, dodej mi odvahy.“ Rod řekl s rukou napůl 
napřaženou, aby minci od Terasluna převzal. 
„Máš pravdu Rode.“ Mary řekla a usmála se na Roda. 
Teraslun porozuměl, že Rod a Mary mají z mince obavy, 
že je pro ně zvláštní. Rod se na Mary usmál, usmál se na 
Terasluna a uchopil minci do ruky. Uchopil ji opatrně a 
pohleděl na ni, připraven kdykoliv ji pustit na stůl, kdyby 
se z ní opět hodlala zjevit Eadrica Eadberta hlava nebo by
začala dít jiné zvláštnosti. Mince zůstala tak, jak byla a 
Rod ji prohlížel. 
„Pěkná mince.“ Řekl po chvíli a položil ji na stůl.
„Jak to, že z ní včera vynořil hlavu Eadric Eadbert?“ Mary
je otázala a pohleděla na Roda a Terasluna. Oba pokrčili 
rameny. Mary uchopila minci do ruky, shlédla ji a mince 
zůstala tak, jak obyčejná mince. 
„Měli bychom zjistit, co je zač a jestli má něco 
společného s tvými rodiči.“ Rod řekl. Teraslun na Roda
pohleděl a usmál se. 
„Též myslím, že bychom měli.“ Mary řekla, přikývla a 
vrátila minci Teraslunu, Teraslun na minci hleděl a Rod
ho otázal.
„Poklepeš na ni?“ 
„Mám?“ Teraslun otázal Roda a Mary. Rod a Mary
přikývli. Teraslun položil minci na stůl a dvakrát na 
minci klepl prstem. Z mince jako předchozího večera 
vyšlehl záblesk světla a nyní z ní vylétli malí drak a orel a 
vyskočili malí lev a medvěd a hýbali se dokola kolem 
středu, ze kterého vynořil hlavu Eadric Eadbert.
„Potkej průvedánu v Husovicích v parku u 
vodopraménku s koňskými hlavami třicátého prvního 
července v pátek v deset hodin.“ Sdělila hlava Eadrica
Eadberta a Rod, Mary a Teraslun byli v úžasu i přes 
včerejší zážitek. Eadric Eadbert vnořil hlavu, drak a orel
vlétli a lev a medvěd skočili do mince.
„Řekněte mi, jestli víte, kdo je průvedána.“ Rod řekl.
„Průvedána jsem slyšela poprvé.“ Mary odpověděla.
„Já také.“ Teraslun odpověděl.
„Nu zítra v deset hodin potkáme průvedánu a zvíme 
více.“ Rod řekl, protože třicátého prvního července bude
zítra. Mary a Teraslun přikývli.
Rod rozhodl, že budou pracovat okolo domu, aby kolem 
něj a ve stodole uklidili a aby sdíleli spolu den všichni tři. 
Práce jim rychle ubíhala a když nastal čas oběda, Mary
připravila kuře na smetaně a po obědě naplnila džbán 
čerstvou malinovou šťávou a vyšli spolu všichni tři na 
dvorek a celé odpoledne spolu hráli hry. K večeři měli 
lívance s malinovým džemem a šlehačkou. Po večeři 
obhospodařili zvířata a Napoliho, připravili vše třebné na 
zítřejší cestu, umyli se a šli spát. 
„Co myslíš, kde jsou?“ Mary otázala Roda, když spolu 
leželi v posteli. 
„O kom mluvíš Mary?“ Rod otázal Mary.
„Gordon a Mircea. Myslím, že jsme u nás na seně 
Terasluna objevili z určitého důvodu.“ Mary řekla. 
„Kdybych věděl, kde jsou, rád bych ti řekl, kde a též 
myslím, že je důvod, že jsme objevili Terasluna u nás na 
seně.“ Rod odvětil. Mary zívla a začala cítit, jak ji přemáhá 
únava.
„Pojďme spát.“ Rod řekl. Mary přikývla. 
„Měj dobrou noc Rode.“ Řekla a dala Rodu pusu na tvář. 
„Měj dobrou noc Mary.“ Rod řekl a objal ji, dal ji pusu na 
tvář a pohodlně ulehnul. Mary k němu přivinula tělo a 
usnuli. Teraslun ve vrchním pokoji ležel v posteli, hleděl 
do stropu a uvažoval o zítřejším setkání s průvedánou a 
jestli zítra zví více o svých rodičích. Chvíli také dumal o 
Zlatovousa kraji a usnul. Ve snu měl zdání o draku, orlu, 
lvu a medvědu.Komu pomůžeme?

Mě, spisovateli pro spis Teraslun.

Přispěním či přispíváním umožňujete mě, spisovateli psát, tvořit, kontrolovat a spravovat spis Teraslun. Nám a všem účastněným, minulým, nynějším a budoucím, přítomným a vzdáleným.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Hotovení projektu Teraslun. Jištění základu pro skutečnění spisu. K činům, které mi, nám a všem účastněným, minulým, nynějším a budoucím, přítomným a vzdáleným pomáhají v ději, dění, dějení a hotovení projektu Teraslun.

Zvolení hotovitelů z výběru:

Expresta

či jakákoliv tiskárna spolku, jež by nebyl neduživý projekt podporovat.

Hotovení, balení, rozeslání, dobrodění.

Je možné, že výsledný obal bude ještě změněn, bude však v podobném tvaru.

Pro vyhotovení jazykových verzí spisu v elektronickém souboru pdf, při mnoha zájemcích by bylo možné uvažovat o formátu pro elektronické knihy a zobrazování na počítačích, tabletech a mobilních telefonech a elektronických čtečkách knih, a knižní vazbě.

Filip.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

28. 2. 2024 15:39

Teraslun spis elektronický

Můžete a neváhejte, nechcete li čekat, kupovat spis k čtení na elektronických zařízeních v pdf přes odkaz uvedený v odměně anebo zde Teraslun.

14. 2. 2024 10:38

Tvary a verze spisu.

Přidal jsem možnosti zakoupení spisu v elektronickém souboru pdf a knižní vazbě v českém, anglickém a jakémkoliv jiném jazyce při naplnění dílčích cílů daného jazykového překladu.

13. 2. 2024 10:36

Teraslun

Pro český spis je jméno hlavního hrdiny upraveno a počeštěno pro přívětivější čtení českých čtenářů a čtenářek.

Pro účel projektu odkazy a internetové spoje pro účel kampaně zůstávají v původním nápisu a znění. Někde můžete vidět i název a jméno upravené do českého tvaru. 

8. 2. 2024 8:29

Cena

Rozhodl jsem snížit cenu na původních 400 Kč za kus i přes cenu poštovného, balného a poselného, levnější již nebude, neváhejte.

7. 2. 2024 12:49

Obal

Shlédněte obal, který by již měl být v hotovém zobrazení, doplněný o drobné změny.

Přidal li by se výtvarník anebo výtvarnice, jež by chtěl anebo chtěla stvárňovat obrázky, malby, kresby k projektu dle představ a zadání, je možné, že by byl obal změněn. Filip.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Omlouváme se, ale přehled dárců je dočasně nedostupný. Na nápravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vyberte si odměnu

Přispěj.
Přispějte 100 Kč a více

Přispěj.

Spis.
Přispějte 400 Kč a více

Spis.

Spis v knižní vazbě a českém jazyce.

Odměna

Spis v knižní vazbě s doručením na adresu poštovní zásilkou. V České republice při naplnění cíle alespoň 1000 předobjednaných kusů.

Spis elektronický.
Přispějte 400 Kč a více

Spis elektronický.

Spis zaslaný v tvaru k čtení na elektronických zařízeních v souboru pdf.

Nechtěli li byste čekat, neváhejte spis koupit v ČR přes:
Teraslun

Odměna

Soubor pdf v českém jazyce.

Spis do zahraničí.
Přispějte 400 Kč a více

Spis do zahraničí.

Spis v knižní vazbě a českém jazyce doručený na adresu do zahraničí, ke kterému se zavazujete připlatit balné a poselné, které bude řešeno individuálně po vyhodnocení projektu.

Odměna

Spis v knižní vazbě v českém jazyce.

Spis plně počeštěný.
Přispějte 400 Kč a více

Spis plně počeštěný.

Spis plně počeštěný v knižní vazbě, který není prost o ryze české názvy od jména hlavního hrdiny až po nejmenší maličkosti.

Počet objednaných kusů by neměl být ne méně než 1000.

Odměna

Spis v knižní vazbě plně česky.

Script in english.
Přispějte 400 Kč a více

Script in english.

Script in book form in english language, which is going to be done after and if succesful fulfilment of goal at least 1000 pieces and more.

Odměna

Script in book form.

In Czech republic cost is definite.

In other countires to cost is going to be added amount of packaging and sending costs which are going to be dealt with you after project fulfillment via e-mail.

Získat tuto odměnu
Script in any language.
Přispějte 400 Kč a více

Script in any language.

Script in book form in any language if at least 1000 pieces of prebuying customers are going to buy such language version, which is going to be done after project fulfillment. If you are buying this version, kindly state language you are interested in and share with family, friends and acquaintances who might be interested in such language version to fulfill project goal.

To cost of script in book form is going to be added cost of packaging and sending. 

Electronic scripts are going to be available only if also 1000 prebuying buyers would buy such language variant in pre sell.

All this is going to be comunicated here in actualities and also via emails provided by you.

Odměna

Script in book form in foreign language any other than czech and english.

Získat tuto odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

Přispěj.
Přispějte 100 Kč a více

Přispěj.

Spis.
Přispějte 400 Kč a více

Spis.

Spis v knižní vazbě a českém jazyce.

Odměna

Spis v knižní vazbě s doručením na adresu poštovní zásilkou. V České republice při naplnění cíle alespoň 1000 předobjednaných kusů.

Spis elektronický.
Přispějte 400 Kč a více

Spis elektronický.

Spis zaslaný v tvaru k čtení na elektronických zařízeních v souboru pdf.

Nechtěli li byste čekat, neváhejte spis koupit v ČR přes:
Teraslun

Odměna

Soubor pdf v českém jazyce.

Spis do zahraničí.
Přispějte 400 Kč a více

Spis do zahraničí.

Spis v knižní vazbě a českém jazyce doručený na adresu do zahraničí, ke kterému se zavazujete připlatit balné a poselné, které bude řešeno individuálně po vyhodnocení projektu.

Odměna

Spis v knižní vazbě v českém jazyce.

Spis plně počeštěný.
Přispějte 400 Kč a více

Spis plně počeštěný.

Spis plně počeštěný v knižní vazbě, který není prost o ryze české názvy od jména hlavního hrdiny až po nejmenší maličkosti.

Počet objednaných kusů by neměl být ne méně než 1000.

Odměna

Spis v knižní vazbě plně česky.

Script in english.
Přispějte 400 Kč a více

Script in english.

Script in book form in english language, which is going to be done after and if succesful fulfilment of goal at least 1000 pieces and more.

Odměna

Script in book form.

In Czech republic cost is definite.

In other countires to cost is going to be added amount of packaging and sending costs which are going to be dealt with you after project fulfillment via e-mail.

Získat tuto odměnu
Script in any language.
Přispějte 400 Kč a více

Script in any language.

Script in book form in any language if at least 1000 pieces of prebuying customers are going to buy such language version, which is going to be done after project fulfillment. If you are buying this version, kindly state language you are interested in and share with family, friends and acquaintances who might be interested in such language version to fulfill project goal.

To cost of script in book form is going to be added cost of packaging and sending. 

Electronic scripts are going to be available only if also 1000 prebuying buyers would buy such language variant in pre sell.

All this is going to be comunicated here in actualities and also via emails provided by you.

Odměna

Script in book form in foreign language any other than czech and english.

Získat tuto odměnu