Vytvoření studia pro Podcast

Vybráno 0 Kč 99 Kč
459 650 Kč
70 dnů
do ukončení
Zakladatel
Petr Hartych
Datum přidání
15. 11. 2023

Představení projektu

Podcast Mate je více než jen prostý název – je to vášeň a síla spojené s cílem přinést radost do světa. Už jste někdy slyšeli o tom, jak moc může jediný hlas změnit osudy, inspirovat nebo dotknout se srdce? Toto studio je tím místem, kde se tyto hlasové pohádky stávají skutečností.

Náš podcastový ateliér je kouzelným místem plným barev, mikrofonů a ticha plného emocí. Místo, kde se slova stávají mocí a příběhy mají schopnost měnit svět. Naše studio bylo vybaveno s láskou a pečlivostí, z malé kanceláře se stalo hnízdo nápadů a tvořivosti.

Podíváte se na svět kolem sebe a říkáte si, že chcete udělat něco dobrého? "Podcast Mate" je tady, abyste mohli. Naší misí je dát lidem hlas a platformu, kde mohou sdílet své myšlenky, názory a dojmy. Chceme podnítit diskuzi, otevřít oči a tvořit pozitivní změny. 

Kdo za projektem stojí?

Petr Hartych, mladý a ambiciózní jedinec ve věku 18 let, je tváří a silou za "Podcast Mate." Jeho vášeň a odhodlání jsou tím hnacím motorem tohoto projektu. Petr pochází z Trutnova a již půl roku usilovně pracuje na splnění svého snu – vytvoření podcastového studia.

Petrova vášeň pro poslouchání podcastů mu otevřela dveře k fascinujícímu světu rozhovorů se slavnými osobnostmi. Touha nejen naslouchat jejich příběhům, ale také s nimi sdílet jejich životní zkušenosti a úspěchy ho přivedla k rozhodnutí vytvořit prostor, kde by mohl tyto příběhy a inspiraci šířit dál.

S podporou komunity, která sdílí jeho nadšení pro rozhovory a podcastování, se Petr rozhodl vytvořit "Podcast Mate" – místo, kde se příběhy stávají hlasem, a kde inspirace nachází svou cestu ke všem, kdo touží po pozitivní změně.

Na co vybrané peníze použijeme?

Peníze z této sbírky budou využity s maximální péčí a směřují přímo k posunu projektu "Podcast Mate" na vyšší úroveň. Jedním z klíčových cílů je zajistit kvalitní prostředí pro naše hosty, a proto budeme investovat do několika klíčových oblastí:

1. Vybavení podcastového studia:

Část finančních prostředků bude věnována nákupu kvalitního vybavení, včetně mikrofonů a technického vybavení na zajištění vysoké kvality zvuku a videa. Chceme, aby každý hlas známé osobnosti zněl jasně a čistě.

2. Střihový software a technologie:

Abychom mohli produkovat obsah, který oslovuje naši cílovou skupinu, budeme potřebovat střihový software a notebooky, které umožní kvalitní zpracování a úpravu našich podcastů a videí.

3. Akustika a nábytek:

Chceme, aby naši hosté seděli v pohodlí a mohli se plně soustředit na rozhovor. Proto část finančních prostředků půjde do zlepšení akustiky v našem studiu a na nákup kvalitního nábytku, který vytvoří příjemné a uvolněné prostředí.

Vaše příspěvky budou hrát klíčovou roli v tom, jak úspěšně budeme moci tuto vizi realizovat. S vaší podporou se stane "Podcast Mate" místem, kde se inspirace stává skutečností a kde známé osobnosti i běžní lidé mohou sdílet své příběhy ve výjimečném prostředí.

S vaším štědrým příspěvkem plánujeme konkrétní investice do vybavení našeho podcastového studia.

Za vybrané peníze nakoupíme:

mikrofon Shure SM 7 B Podcast Bundle (35 000 Kč)

Sennheiser HD660S2 sluchátka (12 500 Kč)

RODE RODECaster Pro (13 000 Kč)

MacBook Pro 14" M3 PRO CZ 2023 Vesmírně černý (60 000 Kč)

LED pásek Govee WiFi RGBIC PRO Smart, 10m (H618C3D1) (6 000 Kč)

Set dvou DX-1200 světel 2 × 90cm easy up softbox Redhead + 2 x stativ (25 000 Kč)

SONY Alpha A7 III + FE 28–70 mm (96 000 Kč)

DELKIN CFexpress BLACK R1645/W1405 512GB Type B (32 000 Kč)

LEXAR čtečka CFexpress Type A / SD UHS-II USB 3.2 Gen2 (3 000 Kč)

WD My Book DUO 16TB Ext. 3.5" USB3.0 (dual drive) RAID (15 600 Kč)

ROLLEI Cái karbonový stativ s kulovou hlavou (8 000 Kč)

Celková suma za techniku : 306 100 Kč


Kromě technického vybavení chceme zajistit pohodlné a esteticky příjemné prostředí pro naše hosty, a proto:

Rozkládací pohovka třímístná NADUSO 233 CM ŠEDÁ (33 250 Kč)

Nábytek do obývacího pokoje Mijano II (22 000 Kč)

TEFCOLD BC 60 Lednička (10 200 Kč)

165 Ks – Akustické panely (20 000 Kč)

Akustické závěsy + garnýže (18 000 Kč)

Samsung QE65QN95B (38 000 Kč)

Apple TV 4K 2022 128GB (4 600 Kč)

Samsung HW-Q600B/EN (7 500 Kč)

Celková suma za komfort : 153 550 Kč


Celková suma
těchto investic činí 459 650 Kč.

Vaše podpora nám umožní vytvořit prostředí, ve kterém se nejen tvoří kvalitní obsah, ale zároveň se naši hosté cítí komfortně a inspirováni.

Do svého podcastu bych rád pozval známé osobnosti, zpěváky, herce, umělce a influencery. Určitě bych si přál hostit osobnosti jako Jan Kraus, Denis Kubík, Tomáš Klus a další.

V případě, že máte konkrétní otázky nebo témata, která byste chtěl s osobnostmi jako Jan Kraus, Denis Kubík a Tomáš Klus probrat v podcastu MATE, neváhejte mi je poslat na matespoluprace@gmail.com Rád vám poskytnu tipy a doporučení, jak se k nim přiblížit. Vaše podpora v tomto projektu je pro mě velmi ceněná.

Děkujeme za váš významný příspěvek k úspěchu projektu "Podcast Mate".

Pravidla soutěží: 

(Soutěž o vybraný produkt se vyhlásí na sociální síti Instagram do 90 dní od okamžiku, kdy je dosaženo minimálně 75 % sbírky na platformě donio.cz.

Všichni soutěžící jsou povinni sledovat oficiální stránku @thematelife na Instagramu. Soutěžící, kteří nesledují tuto stránku, budou automaticky vyloučeni z losování.

Organizátoři si vyhrazují právo na konečné rozhodnutí v případě pochybností o splnění podmínek nebo pravidel soutěže.

Přejeme vám hodně štěstí ve vyhlášené soutěži!)

Sociální sítě


Project introduction

Podcast Mate is more than just a name – it's passion and power combined with the goal of bringing joy to the world. Have you ever heard of how much a single voice can change lives, inspire or touch hearts? This studio is where these voice fairy tales come true.

Our podcast studio is a magical place full of colors, microphones and emotional silence. A place where words become power and stories have the power to change the world. Our studio was equipped with love and care, turning a small office into a nest of ideas and creativity.

Do you look at the world around you and think you want to do something good? „Podcast Mate“ is here so you can. Our mission is to give people a voice and a platform to share their thoughts, opinions and impressions. We want to stimulate discussion, open eyes and create positive change.

Who is behind the project?

Petr Hartych, a young and ambitious individual at the age of 18, is the face and force behind „Podcast Mate.“ His passion and determination are the driving force behind this project. Petr comes from Trutnov and has been working hard for half a year to fulfill his dream – creating a podcast studio.

Peter's passion for listening to podcasts opened the door to the fascinating world of celebrity interviews. The desire not only to listen to their stories, but also to share their life experiences and successes with them, led him to decide to create a space where he could spread these stories and inspiration.

With the support of a community that shares his enthusiasm for interviews and podcasting, Petr decided to create „Podcast Mate“ – a place where stories become a voice, and where inspiration finds its way to all who desire positive change.

What will we use the collected money for?

The money from this collection will be used with the utmost care and goes directly to moving the „Podcast Mate“ project to a higher level. One of the key objectives is to ensure a quality environment for our guests, and therefore we will invest in several key areas:

1. Podcast studio equipment:

Part of the funds will be used to purchase quality equipment, including microphones and technical equipment to ensure high quality audio and video. We want every celebrity voice to sound clear and clean.

2. Editing software and technology:

In order to produce content that appeals to our target audience, we will need editing software and laptops that will enable quality processing and editing of our podcasts and videos.

3. Acoustics and furniture:

We want our guests to sit comfortably and be able to fully concentrate on the conversation. Therefore, part of the funds will go to improve the acoustics in our studio and to purchase quality furniture that will create a pleasant and relaxed environment.

Your contributions will play a key role in how successfully we can realize this vision. With your support, „Podcast Mate“ will become a place where inspiration becomes reality and where celebrities and ordinary people can share their stories in an extraordinary environment.

With your generous contribution, we are planning specific investments in the equipment of our podcast studio.

The total amount of these investments amounts to CZK 459,650.

Your support will enable us to create an environment in which not only quality content is created, but at the same time our guests feel comfortable and inspired.

I would like to invite celebrities, singers, actors, artists and influencers to my podcast. I would certainly like to host personalities like Jan Kraus, Denis Kubík, Tomáš Klus and others.

In case you have specific questions or topics that you would like to discuss with personalities like Jan Kraus, Denis Kubík and Tomáš Klus in the MATE podcast, do not hesitate to send them to me at matespoluprace@gmail.com I will be happy to give you tips and recommendations on how to approach them zoom in. Your support in this project is very much appreciated by me.

Thank you for your significant contribution to the success of the „Podcast Mate“ project.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Dobrosrdečný přispěvatel
99 Kč  •  15. 11. 2023 15:37

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vyberte si odměnu

I want to contribute without compensation
Přispějte 99 Kč a více

I want to contribute without compensation

Chci přispět bez odměny.

Odměna

Rád/a přispěji i bez odměny.

Mate Crew
Přispějte 199 Kč a více

Mate Crew

Zbývá 499/500

Rozumíme, že každý příspěvek je cenný, a chceme ocenit naše fanoušky na různých úrovních. Pro naše fanoušky, kteří mohou přispět méně, připravili jsme zvláštní odměnu. Vaše poděkování bude zahrnuto v každém našem videu a podcastu na konci obsahu.

Tím se stáváte součástí našeho projektu a pomáháte nám šířit dobro a inspiraci. Vaše podpora nám umožní pokračovat v tvoření obsahu, který může změnit životy. Vaše jméno nebo jméno vaší společnosti bude viditelné pro naši komunitu a diváky našeho obsahu.

Odměna Zbývá 499/500

Pro naše fanoušky, kteří přispívají méně finančně, máme vytvořenou zvláštní odměnu, která má zvláštní význam pro nás. Vaše poděkování a podpora jsou neocenitelné a budou trvale součástí našeho projektu.

V rámci této odměny budete mít vaše jméno, jméno vaší společnosti nebo vaši zprávu vepsanou do našeho srdce a do našeho obsahu. To znamená, že budete mít výjimečné místo v naší komunitě a v našem obsahu. Každý náš podcast a video bude obsahovat vaše jméno nebo vaši zprávu, abychom vám mohli vyjádřit naši vděčnost.

Podpora podcastu – Skvělé výhody na jednom místě!

Získat tuto odměnu
Chase your dream
Přispějte 990 Kč a více

Chase your dream

Zbývá 200/200

Pro naše vzácné fanoušky jsme připravili zvláštní odměnu, která jim umožní být stále s námi a aktivně se podílet na projektu "Podcast Mate." Jakmile se stanete naším sponzorem, budeme vás vřele uvádět v každém podcastu na samém začátku videa.

To znamená, že v každém našem podcastovém rozhovoru budete mít význačné místo, kde vás budeme zmiňovat a děkovat za vaši podporu. Tím se stanete viditelnou součástí našeho projektu a budete moci sdílet naši vášeň pro sdílení inspirace a dobra s celým světem.

Vaše podpora nám umožní pokračovat v tvoření obsahu, který může změnit životy, a my jsme nesmírně vděční za vaši podporu. Společně budeme moci dosáhnout ještě více a šířit pozitivní energii a inspiraci každým novým rozhovorem.

Děkujeme, že jste naší sponzorskou rodinou a tím, že se stanete součástí každého podcastu, nám dáváte sílu pokračovat v našem úsilí přinášet dobro a inspiraci do světa.

Odměna Zbývá 200/200

Pro naše vzácné fanoušky máme jedinečnou odměnu – budete trvale přítomni v každém našem videu a podcastu, a to na začátku. To znamená, že v každém novém obsahu, který vytvoříme, budete výslovně zmíněni a zahrnuti do našeho díla.

Vaše jméno nebo jméno vaší společnosti se stane klíčovou součástí každého podcastu a videa, což znamená maximální viditelnost a uznání za vaši podporu. Tímto způsobem budete mít jedinečnou příležitost spojit svou značku s naším obsahem a našimi hodnotami.

Podpora podcastu – Skvělé výhody na jednom místě!

 • Speciální dárek 
 • Přístup k podcastu a videím o 3 dny dříve
 • 24/7 chat s autorem
 • Fanouškovské srazy a osobní setkání v Trutnově
 • Soutěž o 1× sluchátka Apple AirPods Max

Mikina MATE v limitované edici – pouze pro předplatitele od 4 990 Kč a více. 

Získat tuto odměnu
Christmas present
Přispějte 9 990 Kč a více

Christmas present

Zbývá 25/25

Pro naše výjimečné fanoušky, kteří se rozhodli poskytnout speciální dar, máme připraveny unikátní výhody:

 1. Exkluzivní Poděkování v každém videu a podcastu: Vaše jméno, jméno vaší společnosti nebo vaše zpráva bude trvale zahrnuta v každém našem videu a podcastu, abychom vám mohli vyjádřit naši vděčnost.

 2. Přednostní Přístup k Podcastům: Budete mít přístup k našim podcastům dříve než ostatní. To znamená, že budete moci poslouchat nebo sledovat nový obsah bez čekání.

 3. Plný Obsah Bez Předplatného služby „herohero“: K dispozici budete mít všechny naše podcasty a videa, aniž byste potřebovali předplatné služby "herohero". To znamená, že se stanete jedním z prvních, kdo má přístup ke kompletnímu obsahu.

 4. Další Exkluzivní Výhody: Budete také mít přednostní informace o nadcházejících akcích, speciálních hostech a projektech. Vaše podpora se stane hnacím motorem našeho projektu, a proto chceme zajistit, abyste se cítili jako klíčová součást naší komunity.

Odměna Zbývá 25/25
 1. Exkluzivní Pozvánky a Akce: Budete mít exkluzivní přístup k našim akcím, včetně online setkání s hosty našich podcastů, virtuálních diskuzí a online komunitních událostí.

 2. Osobní Poděkování od Petra Hartycha: Zakladatel projektu "Podcast Mate" vám bude osobně děkovat za vaši podporu. Získáte speciální zprávu nebo video zaslané přímo od něj.

 3. Sponzorské Nápady a Vliv: Budete mít možnost navrhovat témata, hosty a obsah našich podcastů. Vaše nápady budou brány v potaz při tvorbě obsahu.

 4. Zásobování Kulisy: Dostanete jedinečný pohled do zákulisí naší tvorby, včetně blooperů, outtakes a zábavných momentů, které se nedostanou do finálního obsahu.

Podpora podcastu – Skvělé výhody na jednom místě!

Mikina PODCAST MATE v limitované edici

Získat tuto odměnu
Creative office
Přispějte 17 990 Kč a více

Creative office

Zbývá 1/1

Vyzývám vás k jedinečnému zážitku přímo v srdci města! Připravil jsem pro vás nezapomenutelnou odměnu, která spojuje klid a pracovní efektivitu.

Představte si několik dní odpočinku v naší útulné kanceláři, kde se ticho lesa setká s pulzujícím životem města.

Chcete si užít atmosféru přírody a zároveň pohnout se svou prací? Možná najít jiný kreativní pohled na vaše projekty? Naše lokalita vám to umožní. V naší kanceláři v centru města nejen relaxujete, ale také objevujete kouzlo tvůrčího prostředí, které vás inspiruje. Dejte své práci nový impuls a najděte harmonii mezi odpočinkem a tvůrčí produktivitou právě u nás! 

Elektronika – (Pouze při vybrané částce nad 250 000 Kč)

Odměna Zbývá 1/1

Vyzývám vás k jedinečnému zážitku přímo v srdci města! Připravil jsem pro vás nezapomenutelnou odměnu, která spojuje klid a pracovní efektivitu.

Představte si několik dní odpočinku v naší útulné kanceláři, kde se ticho lesa setká s pulzujícím životem města.

Podpora podcastu – Skvělé výhody na jednom místě!

Speciální dárek + oběd v restauraci 
• Den s Petrem
Přespání ve studiu
• Společné fotografie a video
• Noční jízda v autě s Petrem
• 24/7 chat na sociálních sítích
• Limitované oblečení
Předplacené služby na TV + Wi-Fi zdarma 

K dispozici bude :

• MacBook Pro 14" M3 PRO CZ 2023
• Apple TV 4K 2022 128GB
• Samsung TV QE65QN95B + Samsung HW-Q600B/EN

• Rozkládací pohovka třímístná NADUSO 233 Cm
• Nábytek do obývacího pokoje Mijano II
• Akustické panely, závěsy


Důležité informace : 

2 noci ve studiu – 17 999 Kč 

3 noci ve studiu – 21 990 Kč

5 nocí ve studiu – 29 990 Kč

Týden ve studiu – 45 990 Kč

Toto je limitované pouze pro 10 lidí!

Získat tuto odměnu
Day with me
Přispějte 49 990 Kč a více

Day with me

Zbývá 5/5

Vstupte do světa neopakovatelných zážitků s noční projížďkou autem s Petrem Hartychem, zakončenou prohlídkou našeho studia. Otevřu vám dveře do magického zákulisí, kde můžete strávit celý den ve vzrušujícím prostředí mého pracovního života.

Těšte se na exkluzivní setkání s neomezenými možnostmi. Vrcholem bude osobní odvoz limitované edice mikin, triček a kulichu, abyste měli nejen vzpomínky, ale i stylový doplněk vaší kolekce. Během dne se společně vyfotíme, natočíme jedinečné video a já vám představím tajemství za kamerou, abyste zažili natáčení z pohledu profesionála.

Toto není jen zážitek, je to investice do neopakovatelného dobrodružství a exkluzivity. Užijte si nezapomenutelný den s Petrem Hartychem a posuňte své zážitky na úplně novou úroveň. 

Odměna Zbývá 5/5

Těšte se na exkluzivní setkání s neomezenými možnostmi. Vrcholem bude osobní odvoz limitované edice mikin, triček a kulichu, abyste měli nejen vzpomínky, ale i stylový doplněk vaší kolekce. Během dne se společně vyfotíme, natočíme jedinečné video a já vám představím tajemství za kamerou, abyste zažili natáčení z pohledu profesionála.

Toto není jen zážitek, je to investice do neopakovatelného dobrodružství a exkluzivity. Užijte si nezapomenutelný den s Petrem Hartychem a posuňte své zážitky na úplně novou úroveň. 


Podpora podcastu
 – Skvělé výhody na jednom místě!

 • Speciální dárek + večeře v restauraci 
 • Den s Petrem 
 • Ukázka a zákulisí studia 
 • Limitované oblečení 
 • Společné fotografie a video 
 • Noční jízda v autě s Petrem
 • 24/7 chat + telefonní spojení 
 • Soutěž o 1× MacBook Pro 14" M3 CZ 2023
Získat tuto odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

I want to contribute without compensation
Přispějte 99 Kč a více

I want to contribute without compensation

Chci přispět bez odměny.

Odměna

Rád/a přispěji i bez odměny.

Mate Crew
Přispějte 199 Kč a více

Mate Crew

Zbývá 499/500

Rozumíme, že každý příspěvek je cenný, a chceme ocenit naše fanoušky na různých úrovních. Pro naše fanoušky, kteří mohou přispět méně, připravili jsme zvláštní odměnu. Vaše poděkování bude zahrnuto v každém našem videu a podcastu na konci obsahu.

Tím se stáváte součástí našeho projektu a pomáháte nám šířit dobro a inspiraci. Vaše podpora nám umožní pokračovat v tvoření obsahu, který může změnit životy. Vaše jméno nebo jméno vaší společnosti bude viditelné pro naši komunitu a diváky našeho obsahu.

Odměna Zbývá 499/500

Pro naše fanoušky, kteří přispívají méně finančně, máme vytvořenou zvláštní odměnu, která má zvláštní význam pro nás. Vaše poděkování a podpora jsou neocenitelné a budou trvale součástí našeho projektu.

V rámci této odměny budete mít vaše jméno, jméno vaší společnosti nebo vaši zprávu vepsanou do našeho srdce a do našeho obsahu. To znamená, že budete mít výjimečné místo v naší komunitě a v našem obsahu. Každý náš podcast a video bude obsahovat vaše jméno nebo vaši zprávu, abychom vám mohli vyjádřit naši vděčnost.

Podpora podcastu – Skvělé výhody na jednom místě!

Získat tuto odměnu
Chase your dream
Přispějte 990 Kč a více

Chase your dream

Zbývá 200/200

Pro naše vzácné fanoušky jsme připravili zvláštní odměnu, která jim umožní být stále s námi a aktivně se podílet na projektu "Podcast Mate." Jakmile se stanete naším sponzorem, budeme vás vřele uvádět v každém podcastu na samém začátku videa.

To znamená, že v každém našem podcastovém rozhovoru budete mít význačné místo, kde vás budeme zmiňovat a děkovat za vaši podporu. Tím se stanete viditelnou součástí našeho projektu a budete moci sdílet naši vášeň pro sdílení inspirace a dobra s celým světem.

Vaše podpora nám umožní pokračovat v tvoření obsahu, který může změnit životy, a my jsme nesmírně vděční za vaši podporu. Společně budeme moci dosáhnout ještě více a šířit pozitivní energii a inspiraci každým novým rozhovorem.

Děkujeme, že jste naší sponzorskou rodinou a tím, že se stanete součástí každého podcastu, nám dáváte sílu pokračovat v našem úsilí přinášet dobro a inspiraci do světa.

Odměna Zbývá 200/200

Pro naše vzácné fanoušky máme jedinečnou odměnu – budete trvale přítomni v každém našem videu a podcastu, a to na začátku. To znamená, že v každém novém obsahu, který vytvoříme, budete výslovně zmíněni a zahrnuti do našeho díla.

Vaše jméno nebo jméno vaší společnosti se stane klíčovou součástí každého podcastu a videa, což znamená maximální viditelnost a uznání za vaši podporu. Tímto způsobem budete mít jedinečnou příležitost spojit svou značku s naším obsahem a našimi hodnotami.

Podpora podcastu – Skvělé výhody na jednom místě!

 • Speciální dárek 
 • Přístup k podcastu a videím o 3 dny dříve
 • 24/7 chat s autorem
 • Fanouškovské srazy a osobní setkání v Trutnově
 • Soutěž o 1× sluchátka Apple AirPods Max

Mikina MATE v limitované edici – pouze pro předplatitele od 4 990 Kč a více. 

Získat tuto odměnu
Christmas present
Přispějte 9 990 Kč a více

Christmas present

Zbývá 25/25

Pro naše výjimečné fanoušky, kteří se rozhodli poskytnout speciální dar, máme připraveny unikátní výhody:

 1. Exkluzivní Poděkování v každém videu a podcastu: Vaše jméno, jméno vaší společnosti nebo vaše zpráva bude trvale zahrnuta v každém našem videu a podcastu, abychom vám mohli vyjádřit naši vděčnost.

 2. Přednostní Přístup k Podcastům: Budete mít přístup k našim podcastům dříve než ostatní. To znamená, že budete moci poslouchat nebo sledovat nový obsah bez čekání.

 3. Plný Obsah Bez Předplatného služby „herohero“: K dispozici budete mít všechny naše podcasty a videa, aniž byste potřebovali předplatné služby "herohero". To znamená, že se stanete jedním z prvních, kdo má přístup ke kompletnímu obsahu.

 4. Další Exkluzivní Výhody: Budete také mít přednostní informace o nadcházejících akcích, speciálních hostech a projektech. Vaše podpora se stane hnacím motorem našeho projektu, a proto chceme zajistit, abyste se cítili jako klíčová součást naší komunity.

Odměna Zbývá 25/25
 1. Exkluzivní Pozvánky a Akce: Budete mít exkluzivní přístup k našim akcím, včetně online setkání s hosty našich podcastů, virtuálních diskuzí a online komunitních událostí.

 2. Osobní Poděkování od Petra Hartycha: Zakladatel projektu "Podcast Mate" vám bude osobně děkovat za vaši podporu. Získáte speciální zprávu nebo video zaslané přímo od něj.

 3. Sponzorské Nápady a Vliv: Budete mít možnost navrhovat témata, hosty a obsah našich podcastů. Vaše nápady budou brány v potaz při tvorbě obsahu.

 4. Zásobování Kulisy: Dostanete jedinečný pohled do zákulisí naší tvorby, včetně blooperů, outtakes a zábavných momentů, které se nedostanou do finálního obsahu.

Podpora podcastu – Skvělé výhody na jednom místě!

Mikina PODCAST MATE v limitované edici

Získat tuto odměnu
Creative office
Přispějte 17 990 Kč a více

Creative office

Zbývá 1/1

Vyzývám vás k jedinečnému zážitku přímo v srdci města! Připravil jsem pro vás nezapomenutelnou odměnu, která spojuje klid a pracovní efektivitu.

Představte si několik dní odpočinku v naší útulné kanceláři, kde se ticho lesa setká s pulzujícím životem města.

Chcete si užít atmosféru přírody a zároveň pohnout se svou prací? Možná najít jiný kreativní pohled na vaše projekty? Naše lokalita vám to umožní. V naší kanceláři v centru města nejen relaxujete, ale také objevujete kouzlo tvůrčího prostředí, které vás inspiruje. Dejte své práci nový impuls a najděte harmonii mezi odpočinkem a tvůrčí produktivitou právě u nás! 

Elektronika – (Pouze při vybrané částce nad 250 000 Kč)

Odměna Zbývá 1/1

Vyzývám vás k jedinečnému zážitku přímo v srdci města! Připravil jsem pro vás nezapomenutelnou odměnu, která spojuje klid a pracovní efektivitu.

Představte si několik dní odpočinku v naší útulné kanceláři, kde se ticho lesa setká s pulzujícím životem města.

Podpora podcastu – Skvělé výhody na jednom místě!

Speciální dárek + oběd v restauraci 
• Den s Petrem
Přespání ve studiu
• Společné fotografie a video
• Noční jízda v autě s Petrem
• 24/7 chat na sociálních sítích
• Limitované oblečení
Předplacené služby na TV + Wi-Fi zdarma 

K dispozici bude :

• MacBook Pro 14" M3 PRO CZ 2023
• Apple TV 4K 2022 128GB
• Samsung TV QE65QN95B + Samsung HW-Q600B/EN

• Rozkládací pohovka třímístná NADUSO 233 Cm
• Nábytek do obývacího pokoje Mijano II
• Akustické panely, závěsy


Důležité informace : 

2 noci ve studiu – 17 999 Kč 

3 noci ve studiu – 21 990 Kč

5 nocí ve studiu – 29 990 Kč

Týden ve studiu – 45 990 Kč

Toto je limitované pouze pro 10 lidí!

Získat tuto odměnu
Day with me
Přispějte 49 990 Kč a více

Day with me

Zbývá 5/5

Vstupte do světa neopakovatelných zážitků s noční projížďkou autem s Petrem Hartychem, zakončenou prohlídkou našeho studia. Otevřu vám dveře do magického zákulisí, kde můžete strávit celý den ve vzrušujícím prostředí mého pracovního života.

Těšte se na exkluzivní setkání s neomezenými možnostmi. Vrcholem bude osobní odvoz limitované edice mikin, triček a kulichu, abyste měli nejen vzpomínky, ale i stylový doplněk vaší kolekce. Během dne se společně vyfotíme, natočíme jedinečné video a já vám představím tajemství za kamerou, abyste zažili natáčení z pohledu profesionála.

Toto není jen zážitek, je to investice do neopakovatelného dobrodružství a exkluzivity. Užijte si nezapomenutelný den s Petrem Hartychem a posuňte své zážitky na úplně novou úroveň. 

Odměna Zbývá 5/5

Těšte se na exkluzivní setkání s neomezenými možnostmi. Vrcholem bude osobní odvoz limitované edice mikin, triček a kulichu, abyste měli nejen vzpomínky, ale i stylový doplněk vaší kolekce. Během dne se společně vyfotíme, natočíme jedinečné video a já vám představím tajemství za kamerou, abyste zažili natáčení z pohledu profesionála.

Toto není jen zážitek, je to investice do neopakovatelného dobrodružství a exkluzivity. Užijte si nezapomenutelný den s Petrem Hartychem a posuňte své zážitky na úplně novou úroveň. 


Podpora podcastu
 – Skvělé výhody na jednom místě!

 • Speciální dárek + večeře v restauraci 
 • Den s Petrem 
 • Ukázka a zákulisí studia 
 • Limitované oblečení 
 • Společné fotografie a video 
 • Noční jízda v autě s Petrem
 • 24/7 chat + telefonní spojení 
 • Soutěž o 1× MacBook Pro 14" M3 CZ 2023
Získat tuto odměnu