Úspěšně vybráno:

Pomohli jste Verče k pohybu a kvalitnějšímu životu

Vybráno 0 Kč 1 080 588 Kč
500 000 Kč
 -
522 dárců
Celkem se zapojilo
2 070 Kč
Průměrná výše daru
50 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste Verče k pohybu a kvalitnějšímu životu

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Martin Tomek
Datum přidání
3. 11. 2022
Poslední aktualita

3. 1. 2023 22:58

Šťastný nový krok

Ahoj dobří lidé!

Jsme moc rádi, že existujete a že vás kolem sebe máme! Sbírka, která včera dospěla ke svému závěru, ukázala něco neskutečného, pořád je to pro nás neuvěřitelný pohled na dosaženou částku, více než dvojnásobek našeho nejodvážnějšího přání… Verča se díky vám stala prvním milionářem v naší rodině, týbrďo, jste skvělí a moc vám děkujeme za velikou vlnu podpory!

Vrhli jsme se už rovnou do prvních intenzivních terapií, přesně tak, jak jsme doufali, že budeme moci, a jak plánujeme pokračovat i nadále, ať je ze všeho vytěženo sto procent… I doma stále poctivě cvičíme a trénujeme a kolegiálně se všichni střídáme, jak i dosvědčuje střípek videa níže…  Kromě toho Verču hned zítra čeká po půl roce kontrola luxace kyčlí, kde v případě výrazného zhoršení hrozí i rozsáhlá operace, tak nám po-o držte palce, ať se vracíme domů s radostnými zjištěními…

Sbírka je sice již ukončena, kdo byste ale chtěli, můžete naše kroky a pokroky sledovat i dále na FB stránce Kroky holky Veroniky, kde se chceme občas podělit o naše SMA milníky i o zodpovědné nakládání s vašimi příspěvky. Budeme zřizovat také trvalý transparentní účet pro případné budoucí dárce, budeme zprovozňovat webovky, i o tom budeme dále informovat právě na sociálních sítích.

Vám všem přejeme, ať se vám v novém roce daří na všech frontách a vaše kroky ať vedou tam, kde vám bude dobře! My budeme nyní pracovat na tom, ať naše kroky vedou! Buďte dobří!

4Tomkovi

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Pro koho je sbírka určena

Verča je veselá, optimistická, chytrá a přátelská tříletá holka žijící s rodiči a starší ségrou v pronajatém pražském bytě. Od většiny vrstevníků ji výrazně odlišuje diagnóza spinální svalové atrofie (SMA II. typu), která jí byla stanovena krátce po jejích prvních narozeninách. Jedná se o vzácné nervosvalové onemocnění, které se projevuje postupným ochabováním svalstva, zejména svalů dolních končetin. Nyní se Verča pohybuje lezením po čtyřech a k většině běžných činností potřebuje pomoc jiné osoby. Prognózy k samostatné chůzi jsou celoživotně skeptické, zatím se bez opory ani neudrží ve stoji a první samostatný krok je také v nedohlednu. Přesto spolu s celou rodinou neztrácí naději a vytrvale bojuje všemi způsoby, aby se ve svém pohybovém vývoji dostala co nejdál.

FB: Kroky holky Veroniky
Web holky Veroniky

Co je SMA a co už si Verča se svou nemocí prožila

SMA je progresivní genetické onemocnění, které je způsobené mutací genu SMN1. Tento gen je v těle zodpovědný za tvorbu bílkoviny SMN (survival of motoneuron), která je nezbytná pro přežití a správnou funkci míšních motoneuronů – nervových buněk, které umožňují vědomé pohyby kosterního svalstva. Poškození motoneuronů v důsledku chybějící bílkoviny je nevratné, svaly ochabují a tělo ztrácí i schopnosti, které již předtím nabylo. Ještě před pár lety neexistoval proti této nemoci žádný lék, Verča měla ale to obrovské štěstí, že se narodila v době, kdy nám již medicína dokáže pomoci progres onemocnění zastavit. Zásadní je však včasné zahájení léčby – čím dříve se pacient začne léčit, tím méně škody stihne nemoc v těle napáchat.

Verča neprodleně po stanovení diagnózy podstoupila první aplikaci léku Spinraza, který je podáván lumbální punkcí, tedy injekčně přímo do páteře, a to dlouhodobě s opakováním každé 4 měsíce. Současně s tím byla na pojišťovnu podána žádost o schválení jednorázové genové léčby novým převratným lékem Zolgensma, jehož efekt by měl být teoreticky trvalý a přinejmenším rovnocenný. Po několika měsících bylo žádosti vyhověno a ve věku 1,5 roku Verča genovou léčbou podstoupila. Mezitím absolvovala celkem 4 aplikace léku Spinraza a nespočet podrobných vyšetření podmiňujících podání genové léčby, takže nemocnice se pro ni stala v této době druhým domovem. Vše má ale i své světlé stránky; Verča se dnes orientuje ve FN Motol lépe než leckterý dospělý, moc dobře ví, jaká sestřička a jaký terapeut má pro ni schovanou jakou odměnu, poznávají ji lékaři na chodbách a ona je vítá vesele a s nadšením jí vlastním, ví, v jakých ordinacích ji čekají jaká vyšetření, i to, jaký obrázek bude mít na náplasti při příštím odběru a už teď se na něj těší. Mnohá oddělení stihla během svých četných hospitalizací probrázdit křížem krážem po břiše na skejtu, a to se jen tak někomu nepoštěstí!

Po zahájení léčby se Verčin zdravotní stav výrazně zlepšil a její motorický vývoj jde od té doby stále dopředu, přestože nesrovnatelně pomaleji než u zdravých dětí. Co je ale hlavní – tento pokrok není samozřejmý, je podmíněný každodenním cvičením.

Pro podporu pohybové činnosti, osvojení správných pohybových vzorů a zpevnění ochablých částí těla je nezbytné několik hodin denně věnovat rehabilitaci. Z tohoto důvodu cvičí rodiče s Verčou třikrát denně Vojtovu metodu a Bobath techniky, pravidělně dojíždí na fyzioterapii, ergoterapii, hipoterapii a vodoléčebné procedury a aktivně vyhledávají další možnosti léčebné rehabilitace. Kromě toho Verča několikrát ročně absolvuje intenzivní dvoutýdenní neurorehabilitační programy na soukromých rehabilitačních klinikách, případně ozdravné lázeňské pobyty cílené na její diagnózu, vždy s ohledem na časovou dostupnost konkrétních zařízení a především na možnosti rodinného rozpočtu. 

Nezbytné je také každodenní využívání specializovaných kompenzačních, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, jako je například speciální židle umožňující správné sezení, terapeutický cvičební stůl, domácí bradla pro nácvik stoje a chůze, různé druhy ortéz, dlaha na spaní, vertikalizační stojan zajišťující pasivní stoj a tím i potřebné zatížení kloubů, až po právě vyráběný invalidní vozík. Tyto pomůcky Verče slouží nejen pro správný vývoj pohybového ústrojí nebo kompenzaci běžného způsobu pohybu, ale i pro snížení rizika vzniku tělesných deformit, zejména skoliózy páteře, luxace kyčlí a kontraktur svalů a kloubů, protože právě tyto doprovodné zdravotní komplikace s sebou v kratším či delším časovém horizontu nemoc SMA přináší. A jak Verča roste a sílí, přichází i potřeba nových pomůcek.

Bohužel ale v tomto ohledu často narážíme na finanční bariéru, protože řadu terapií zdravotní pojišťovna nehradí a na nezbytné kompenzační pomůcky přispívá pouze částečně, přitom úhrada částek, ve kterých se tyto specializované nebo certifikované nástroje a terapie pohybují, je pro průměrně zaopatřenou rodinu dlouhodobě neudržitelná. Například dvoutýdenní neurorehabilitační pobyt na klinice CENTRUM HÁJEK z.ú. u Plzně, kterou bychom rádi po mnohých doporučeních ze strany lékařů i fyzioterapeutů v nadcházejícím roce vyzkoušeli, stojí 79.000,- Kč a ceny specializovaných kompenzačních pomůcek se mnohdy pohybují i v řádech stovek tisíc korun. Celkové náklady na všechny Verčiny terapie a pomůcky se pohybují okolo 400.000,- Kč ročně, přičemž do této částky nejsou započítány ostatní související náklady (zejména náklady spojené s každodenním dojížděním na ambulantní terapie nebo kontroly a náklady na ubytování při pobytových terapiích).

Co by s vaší pomocí mohla Verča dokázat

Verča neuvěřitelně bojuje a nepřestává nás překvapovat jak svým pozitivním přístupem k životu a chutí všechno dokázat svým limitům navzdory, tak v jejím věku nevídanou ochotou spolupracovat při nekonečných hodinách cvičení, a to na každodenní bázi.

Jako její rodiče jsme odhodláni udělat maximum pro to, aby se ve svém pohybovém vývoji dostala co nejdál. Náklady na rodinný život ale v důsledku této diagnózy ve všech ohledech rostou a my bychom si moc přáli, aby peníze nebyly limitujícím faktorem toho, co všechno můžeme pro Verču udělat a kam až se Verča může probojovat.

Proto se obracíme s žádostí o pomoc na vás. Protože vidíme, jaký přínos terapie mají a jaké pokroky jejich zásluhou Verča dělá. Protože chceme v jejich intenzitě nepolevit, naopak ve věku, kdy je ještě vývoj dítěte dostatečně dynamický, napnout všechny síly a pokusit se o zdánlivě nedosažitelnou metu – aby Verča dokázala chodit. Protože Verča chce chodit. Dneska mi to opět říkala…

Za každý příspěvek budeme velmi vděční. Vybrané peníze použijeme na úhradu několika následujících intenzivních neurorehabilitačních programů a dalších terapií (zejména ergoterapií, hipoterapií, cvičení dle Bobath konceptu, vodoléčebných aktivit apod.), kompenzačních, ortopedických, rehabilitačních a jiných pomůcek pro Verču, případně ostatních souvisejících výdajů. Pokud se vybere méně, použijeme peníze pouze na část výdajů a další prostředky se budeme snažit sehnat jiným způsobem. Pokud se vybere naopak více, použijeme vše na úhradu terapií, pomůcek a souvisejících výdajů v delším časovém období.

Děkujeme za vaši podporu!

Rodina Tomkova

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

3. 1. 2023 22:58

Šťastný nový krok

Ahoj dobří lidé!

Jsme moc rádi, že existujete a že vás kolem sebe máme! Sbírka, která včera dospěla ke svému závěru, ukázala něco neskutečného, pořád je to pro nás neuvěřitelný pohled na dosaženou částku, více než dvojnásobek našeho nejodvážnějšího přání… Verča se díky vám stala prvním milionářem v naší rodině, týbrďo, jste skvělí a moc vám děkujeme za velikou vlnu podpory!

Vrhli jsme se už rovnou do prvních intenzivních terapií, přesně tak, jak jsme doufali, že budeme moci, a jak plánujeme pokračovat i nadále, ať je ze všeho vytěženo sto procent… I doma stále poctivě cvičíme a trénujeme a kolegiálně se všichni střídáme, jak i dosvědčuje střípek videa níže…  Kromě toho Verču hned zítra čeká po půl roce kontrola luxace kyčlí, kde v případě výrazného zhoršení hrozí i rozsáhlá operace, tak nám po-o držte palce, ať se vracíme domů s radostnými zjištěními…

Sbírka je sice již ukončena, kdo byste ale chtěli, můžete naše kroky a pokroky sledovat i dále na FB stránce Kroky holky Veroniky, kde se chceme občas podělit o naše SMA milníky i o zodpovědné nakládání s vašimi příspěvky. Budeme zřizovat také trvalý transparentní účet pro případné budoucí dárce, budeme zprovozňovat webovky, i o tom budeme dále informovat právě na sociálních sítích.

Vám všem přejeme, ať se vám v novém roce daří na všech frontách a vaše kroky ať vedou tam, kde vám bude dobře! My budeme nyní pracovat na tom, ať naše kroky vedou! Buďte dobří!

4Tomkovi

30. 11. 2022 22:50

Vracíme se z lázní

Verča i se ségrou, mámou a nakonec i tátou strávila měsíc listopad v Janských lázních. Kromě našich předepsaných procedur jsme všichni zápasili i s několika průběžnými virózami, tamním neforemným režimem a v občasných chvílích volného tréninku třeba i s automatizovaným dveřním systémem, jak může ilustrovat níže přiložený video-střípek naší hlavní hrdinky:

S velkou radostí a vděčností i nepolevujícím údivem sledujeme, že dosažená částka v naší sbírce, která se v nejbližších dnech přehoupne do své druhé poloviny, stále roste, to číslo je velikánské a my začínáme teď po návratu domů pomalu plánovat, jaké intenzivní neurorehabilitační programy budeme díky tomu moci absolvovat v roce příštím.

Ještě jednou vám všem veliké díky, příjemný advent a hromadu nepořádku od rozcupovaných vánočních dárků!
4Tomkovi (s horkou čokoládou na kolonádě)

9. 11. 2022 0:23

Cílová částka dosažena!

Velké, obrovské a gigantické díky vám všem!!! Nechápeme, jak je to možné, ale raketovou rychlostí se podařila dosáhnout cílová částka sbírky a my jsme zkrátka dojati, když vidíme to množství přispěvatelů, když čteme vaše vzkazy i povzbudivé zprávy a komentáře, když spolu prohodíme pár nadějných slov. Jste boží!

A my jsme odhodláni dostát svým slibům a společnými rodinnými silami vyhrávat nad vším, co přijde. Je půlnoc, je úplněk, Verča v lázních zápasí se zánětem spojivek, tak přikládáme jednu reprezentativnější oslavnou z domácího archivu. Děkujeme vám!

(Sbírka stále běží a všechny příspěvky navíc nám pomůžou poskytovat Verče maximální zdravotní péči a prostředky o to déle, ujišťujeme, že nic nepřijde vniveč!)

4Tomkovi

7. 11. 2022 2:15

Polovina částky vybrána a Verča vyrazila na procházku!

Vám všem moc díky, díky moc!! V prvních dvou dnech sbírky jste nám doslova vyrazili dech, je vybráno více než polovina částky a my jsme dost naměkko z toho, že máme kolem sebe tolik dobrých lidí…

Verča je zrovna v lázních a pod tíhou odpovědnosti se sama zapřáhla do tréninkového módu.. Musíme říct, že načasování pro svou první procházku zvládla geniálně!

Držíme jí palce a děkujeme, že na ni myslíte!

Kde mohu Verču průběžně sledovat?

Kromě aktualit průběžně přidávaných sem do sbírky Donio najdete Verču a její vývoj na:
https://www.facebook.com/kroky.holky.veroniky/
http://vero.dixovi.cz/

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  31. 12. 2022 21:10
Terez (+ Matěj)
5 000 Kč  •  31. 12. 2022 18:21
Vím, že by neváhal přispět a něco ušetřeného tu po něm ještě je ;-) Tak posílám za oba hodně sil... "ne"
Laskavý dárce
1 500 Kč  •  30. 12. 2022 9:34
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  30. 12. 2022 7:23
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  29. 12. 2022 18:39
Miloš R.
1 000 Kč  •  23. 12. 2022 16:06
Je tak fajn si vzájemně pomáhat ...
Laskavý dárce
25 000 Kč  •  22. 12. 2022 14:46
Velkorysý dárce
15 000 Kč  •  21. 12. 2022 20:42
Velkorysý dárce
777 Kč  •  21. 12. 2022 12:50
Milý dárce
1 000 Kč  •  21. 12. 2022 12:47
Milý dárce
6 500 Kč  •  21. 12. 2022 12:42
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  20. 12. 2022 14:12
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  20. 12. 2022 13:43
Velkorysý dárce
13 400 Kč  •  20. 12. 2022 11:54
Štědrý dárce
300 Kč  •  18. 12. 2022 17:58
DobroDárce
1 000 Kč  •  16. 12. 2022 15:44
Velkorysý dárce
50 000 Kč  •  16. 12. 2022 12:17
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  16. 12. 2022 12:04
Velkorysý dárce
50 000 Kč  •  15. 12. 2022 15:46
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 12. 2022 23:29
Velkorysý dárce
600 Kč  •  13. 12. 2022 11:49
Eska
600 Kč  •  12. 12. 2022 20:28
Hodně sil celé rodince
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  12. 12. 2022 18:36
Milý dárce
500 Kč  •  12. 12. 2022 8:39
Milý dárce
1 000 Kč  •  11. 12. 2022 21:57
Prague Tigers B
8 200 Kč  •  11. 12. 2022 19:41
Stovka za kazdej vstrelenej gol pro Vercu od Tigers B
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  11. 12. 2022 10:34
TUBABOS
3 500 Kč  •  8. 12. 2022 22:36
TUDEDOS
3 500 Kč  •  8. 12. 2022 22:32
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  8. 12. 2022 17:57
Štědrý dárce
500 Kč  •  6. 12. 2022 17:39
Milý dárce
1 000 Kč  •  5. 12. 2022 21:22
Dobrosrdečný dárce
20 000 Kč  •  5. 12. 2022 19:11
furt bez penez
1 000 Kč  •  4. 12. 2022 18:10
nabizim i fosnu na takovyto domaci jezdeni
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  3. 12. 2022 10:09
Martin K.
600 Kč  •  2. 12. 2022 13:47
máme dvě děti Barču a Bertíka máme to štěstí že jsou zdravé a můžou užívat svoje dětství naplno totéž přejeme i tobě a držíme pěsti ať jsi brzo v pořádku a můžeš si užívat život naplno
Milý dárce
300 Kč  •  1. 12. 2022 21:24
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  1. 12. 2022 18:42
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 12. 2022 17:16
Dárce, který je pro každou dobrost
6 000 Kč  •  30. 11. 2022 11:27
M+M
20 000 Kč  •  29. 11. 2022 21:35
Nezůstane sám, ...
Laskavý dárce
50 Kč  •  29. 11. 2022 19:10
Milý dárce
2 000 Kč  •  29. 11. 2022 18:55
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  29. 11. 2022 14:03
SMBM
1 000 Kč  •  29. 11. 2022 11:51
...ať se Verča brzy po svých vydá kam jinam, než na severozápad!
Lea
1 000 Kč  •  29. 11. 2022 10:24
Moc držím palce!
DobroDárce
1 000 Kč  •  28. 11. 2022 17:29
Štědrý dárce
3 800 Kč  •  28. 11. 2022 16:32
Milý dárce
2 000 Kč  •  28. 11. 2022 15:04
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  28. 11. 2022 14:44
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  28. 11. 2022 10:22
Kamarádi
3 500 Kč  •  27. 11. 2022 18:59
Zvládáte to skvěle, myslíme na Vás!
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 11. 2022 16:56
Štědrý dárce
173 Kč  •  27. 11. 2022 15:34
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  27. 11. 2022 8:48
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  27. 11. 2022 3:06
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  24. 11. 2022 23:17
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  24. 11. 2022 21:18
Štědrý dárce
100 Kč  •  24. 11. 2022 11:39
DobroDárce
3 000 Kč  •  23. 11. 2022 16:23
mame vas radi!
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  23. 11. 2022 7:29
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  22. 11. 2022 21:00
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 20:02
Dobrosrdečný dárce
3 962 Kč  •  21. 11. 2022 19:54
DobroDárce
400 Kč  •  21. 11. 2022 18:36
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  20. 11. 2022 16:11
Laskavý dárce
100 Kč  •  19. 11. 2022 11:38
Milý dárce
300 Kč  •  18. 11. 2022 19:59
Štědrý dárce
300 Kč  •  18. 11. 2022 15:15
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  18. 11. 2022 13:31
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  18. 11. 2022 8:04
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  17. 11. 2022 20:51
Jiří Č.
1 000 Kč  •  17. 11. 2022 20:14
Držíme palce! Jste bojovníci.
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  17. 11. 2022 18:41
Dárce, který je pro každou dobrost
15 Kč  •  17. 11. 2022 16:28
Dárce, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  17. 11. 2022 12:13
Laskavý dárce
600 Kč  •  17. 11. 2022 10:17
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  17. 11. 2022 2:07
DobroDárce
3 000 Kč  •  16. 11. 2022 22:20
J+H
2 000 Kč  •  16. 11. 2022 19:59
Jsi úžasná Verunko, držíme palce.
Velkorysý dárce
100 Kč  •  16. 11. 2022 19:45
Laskavý dárce
300 Kč  •  16. 11. 2022 14:45
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  16. 11. 2022 9:44
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  16. 11. 2022 8:38
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  16. 11. 2022 0:30
Eva P.
1 000 Kč  •  15. 11. 2022 22:57
Hodně štěstí a sil, rodinko :)
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 11. 2022 21:50
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  15. 11. 2022 21:48
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  15. 11. 2022 20:34
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  15. 11. 2022 18:45
Milý dárce
300 Kč  •  15. 11. 2022 18:34
Mojža
1 000 Kč  •  15. 11. 2022 16:38
Věř a víra tvá tě uzdraví
Milý dárce
200 Kč  •  15. 11. 2022 16:35
Velkorysý dárce
600 Kč  •  15. 11. 2022 16:17
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 11. 2022 15:40
Hodně sympatičtí dárci
3 333 Kč  •  15. 11. 2022 14:04
Držíme palce Verči a Vám všem, taky jste boží!
Milý dárce
500 Kč  •  15. 11. 2022 13:24
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 11. 2022 6:57
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  14. 11. 2022 16:08
Velkorysý dárce
901 Kč  •  14. 11. 2022 15:24
Wiesnerovi ze Zdib
2 222 Kč  •  14. 11. 2022 15:10
Přejeme cele rodině hodně štěstí a životní energii na zdolávání životních zkoušek.
DobroDárce
1 000 Kč  •  14. 11. 2022 13:43
Štědrý dárce
200 Kč  •  14. 11. 2022 12:57
Štědrý dárce
600 Kč  •  14. 11. 2022 11:47
DobroDárce
300 Kč  •  14. 11. 2022 10:44
Milý dárce
2 000 Kč  •  14. 11. 2022 10:36
Milý dárce
1 000 Kč  •  14. 11. 2022 9:38
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  14. 11. 2022 8:51
Milý dárce
3 500 Kč  •  14. 11. 2022 7:08
Milý dárce
500 Kč  •  13. 11. 2022 22:22
DobroDárce
5 000 Kč  •  13. 11. 2022 22:19
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  13. 11. 2022 22:10
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  13. 11. 2022 21:39
DobroDárce
2 000 Kč  •  13. 11. 2022 21:01
Dárce, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  13. 11. 2022 19:34
Dárce, který je pro každou dobrost
6 000 Kč  •  13. 11. 2022 15:57
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  13. 11. 2022 12:59
Válec
400 Kč  •  13. 11. 2022 7:45
Bojujte, Rodino!
Milý dárce
1 000 Kč  •  12. 11. 2022 23:45
Milý dárce
1 000 Kč  •  12. 11. 2022 22:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  12. 11. 2022 19:36
Dárce, který je pro každou dobrost
7 777 Kč  •  12. 11. 2022 19:04
Velkorysý dárce
600 Kč  •  12. 11. 2022 18:11
Laskavý dárce
600 Kč  •  12. 11. 2022 17:32
Štědrý dárce
20 000 Kč  •  12. 11. 2022 17:20
Zdena K.
1 500 Kč  •  12. 11. 2022 16:56
Maruško, přeji hodně sil!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  12. 11. 2022 9:05
DobroDárce
200 Kč  •  12. 11. 2022 7:21
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  11. 11. 2022 21:47
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  11. 11. 2022 21:26
Milý dárce
300 Kč  •  11. 11. 2022 20:12
Štědrý dárce
100 Kč  •  11. 11. 2022 19:53
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  11. 11. 2022 19:21
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  11. 11. 2022 18:49
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  11. 11. 2022 17:47
DobroDárce
100 Kč  •  11. 11. 2022 16:48
Laskavý dárce
300 Kč  •  11. 11. 2022 16:16
Milý dárce
1 000 Kč  •  11. 11. 2022 15:16
DobroDárce
600 Kč  •  11. 11. 2022 13:56
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  11. 11. 2022 12:54
DobroDárce
2 000 Kč  •  11. 11. 2022 12:23
Jana Daňková
800 Kč  •  11. 11. 2022 10:41
Maruško, dlouho jsme se neviděly, ale vždycky jsi byla moc hodná a obětavá kolegyně a doufám, že to vše zvládnete! Držím palce!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  11. 11. 2022 9:19
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  11. 11. 2022 8:19
Milý dárce
1 000 Kč  •  11. 11. 2022 7:58
DobroDárce
2 000 Kč  •  11. 11. 2022 7:25
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  10. 11. 2022 21:41
Štědrý dárce
600 Kč  •  10. 11. 2022 20:54
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  10. 11. 2022 20:38
Milý dárce
1 000 Kč  •  10. 11. 2022 19:50
Milý dárce
1 000 Kč  •  10. 11. 2022 17:10
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 11. 2022 17:03
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  10. 11. 2022 16:36
Miriam
1 000 Kč  •  10. 11. 2022 13:32
Hodně sil ;-)
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  10. 11. 2022 13:00
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  10. 11. 2022 10:56
Laskavý dárce
500 Kč  •  10. 11. 2022 9:22
Dárce, který je pro každou dobrost
1 200 Kč  •  10. 11. 2022 8:51
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  10. 11. 2022 7:51
Milý dárce
600 Kč  •  10. 11. 2022 6:48
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  9. 11. 2022 22:58
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  9. 11. 2022 21:24
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 11. 2022 20:31
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  9. 11. 2022 20:28
Laskavý dárce
200 Kč  •  9. 11. 2022 19:42
Milý dárce
600 Kč  •  9. 11. 2022 19:14
Milý dárce
500 Kč  •  9. 11. 2022 19:08
Lenka Javůrková (Valešová)
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 18:39
Maruško,držte se,jste bojovníci a Verča borec! Určitě vás toho už hodně naučila a ještě naučí!
J&T
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 18:23
Držíme palce! +
Milý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 16:50
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 15:59
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 11. 2022 15:38
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  9. 11. 2022 14:57
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  9. 11. 2022 14:53
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 14:43
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 14:22
DobroDárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 14:17
Bára
300 Kč  •  9. 11. 2022 13:59
Držte se!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 13:35
Štědrý dárce
300 Kč  •  9. 11. 2022 13:03
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  9. 11. 2022 12:10
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 12:01
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 11:59
Milý dárce
2 000 Kč  •  9. 11. 2022 11:51
Hetzendorfovi DEM
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 11:32
Máte naší podporu rodinko!
Milý dárce
2 000 Kč  •  9. 11. 2022 11:26
Milý dárce
500 Kč  •  9. 11. 2022 11:15
Milý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 9:46
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 9:46
Michal H.
200 Kč  •  9. 11. 2022 9:31
držím palce
Dan
500 Kč  •  9. 11. 2022 9:22
držíme palečky !
Kucis
5 000 Kč  •  9. 11. 2022 8:42
Jsme tu pro vas!
Velkorysý dárce
3 500 Kč  •  9. 11. 2022 8:26
Laskavý dárce
600 Kč  •  9. 11. 2022 8:23
Milý dárce
300 Kč  •  9. 11. 2022 8:21
Iva T.
3 000 Kč  •  9. 11. 2022 8:03
Hodně zdraví přejí Tyburcovi
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 7:59
Posíláme moře síly. Jste úžasní!
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  9. 11. 2022 7:51
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 7:17
Milý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2022 5:31
Kuba
3 300 Kč  •  8. 11. 2022 21:27
Drzim palce Verče i cele rodine!
Market
600 Kč  •  8. 11. 2022 21:24
Držím palce a posilam hodně sil <3
Lenka K.
1 500 Kč  •  8. 11. 2022 21:18
Už teď děláte maximum! Spoustu sil a radosti celé rodince.
Sázková kancelář
10 509 Kč  •  8. 11. 2022 21:17
Na nový kecky!
Míša K.
9 201 Kč  •  8. 11. 2022 20:28
Veru, ať ti to jde!
Ája K.
9 999 Kč  •  8. 11. 2022 20:22
Veru, držím ti palce
malý dárce
600 Kč  •  8. 11. 2022 19:24
držíme celé rodině pěsti!!!
Filip Č.
3 500 Kč  •  8. 11. 2022 19:15
Držím palce, hodně sil!
Lída a David Sch.
1 000 Kč  •  8. 11. 2022 18:51
❤️
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  8. 11. 2022 18:04
❤️
KS
600 Kč  •  8. 11. 2022 17:45
Drzim palecky!🍀🍀🍀❤️
Dana S.
3 500 Kč  •  8. 11. 2022 17:34
Maruško, držte se.
Zdenka J.
300 Kč  •  8. 11. 2022 16:20
<3
Břetislav R.
30 000 Kč  •  8. 11. 2022 16:10
Přejeme dojít pomalými krůčky k vítězství!!!
Aleš J.
2 000 Kč  •  8. 11. 2022 12:29
Držte se !!
Martin T.
300 Kč  •  8. 11. 2022 8:51
Jste bojovníci. Držte se.
Velkorysý dárce
500 Kč  •  8. 11. 2022 7:24
Přejeme hodně sil! 💪😊
Hanka
2 000 Kč  •  7. 11. 2022 23:01
ať se daří vám přeji moc
Ivo Fiedler
600 Kč  •  7. 11. 2022 18:12
Preji vam, aby se vse v dobre obratilo a holcicka byla zdrava!
Vladimír M.
5 000 Kč  •  7. 11. 2022 16:54
Držím Vám i Verče palce
Vašek Š.
2 500 Kč  •  7. 11. 2022 15:12
držim palce
Martina H.
300 Kč  •  7. 11. 2022 11:05
Posilam silu a malý prispevek.
Jakub Č.
5 000 Kč  •  7. 11. 2022 10:52
Držím andílkovi i Vám palce!
J.P.
2 000 Kč  •  7. 11. 2022 10:29
Verčo, těším se jak si spolu na DDDRŠ někdy společně zazávodíme :-)
Terezka s rodinou
2 000 Kč  •  7. 11. 2022 8:04
Jste úžasní bojovníci, držíme pěsti!
Brabcovi-Havířov
5 000 Kč  •  7. 11. 2022 6:29
Vážení rodiče, nechť i tato zaslaná částka napomůže vaší Verči k lepšímu životu. Držte se! Věra a Jiří Brabcovi z Havířova.s
tajemni darci
2 000 Kč  •  7. 11. 2022 5:55
drzime palce!
Renata H.
1 000 Kč  •  6. 11. 2022 22:26
L
300 Kč  •  6. 11. 2022 21:44
Moc drzim palce!
Tomas S.
2 000 Kč  •  6. 11. 2022 21:35
Myslim na vas a drzim palce!
N + J
300 Kč  •  6. 11. 2022 19:20
Držíme palce!
Bára Z. (H.)
400 Kč  •  6. 11. 2022 17:50
Držíme palce!
Robert
300 Kč  •  6. 11. 2022 17:03
Jsi velká bojovnice kdybych mohl poslal bych ti mnohem více ❤️❤️❤️❤️
Hanka
1 000 Kč  •  6. 11. 2022 11:54
Držím moc palce!
MUDr.Radana P.
10 000 Kč  •  6. 11. 2022 11:09
moc držím palce !
Pokorňáci
1 000 Kč  •  6. 11. 2022 11:05
Veru, držíme Ti palce. Ninka s rodinou :)
Lebedovi
1 000 Kč  •  6. 11. 2022 8:23
Myslíme na celou rodinu
Týpek
333 Kč  •  6. 11. 2022 0:06
X
509 Kč  •  6. 11. 2022 0:01
Dana
1 000 Kč  •  5. 11. 2022 21:53
Hodně sil!
Držpalci nambr van
5 299 Kč  •  5. 11. 2022 21:17
Verčo do toho!!!
Adam Novak
100 Kč  •  5. 11. 2022 20:52
Asgard
1 000 Kč  •  5. 11. 2022 20:36
Jana
600 Kč  •  5. 11. 2022 19:23
Hodně sil
Martina Novotná
7 000 Kč  •  5. 11. 2022 19:16
Myslím na vás!
Kartacci
600 Kč  •  5. 11. 2022 18:49
Roman a Marie
11 111 Kč  •  5. 11. 2022 17:57
Tak hlavně ať to pomůže...
Dobry darce
1 500 Kč  •  5. 11. 2022 17:45
Držíme vám palce, džte se!
Romana.C
1 000 Kč  •  5. 11. 2022 17:02
Přeji Všem hodně síly a podpory.
Verča Š.
5 000 Kč  •  5. 11. 2022 16:40
Verčajzny sobě! Myslím na Vás 🙏

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat