Sbírka ukončena:

Založme společně novou školu Bez Lavice!

Vybráno 0 Kč 26 500 Kč
890 000 Kč
 -
14 dárců
Celkem se zapojilo
1 893 Kč
Průměrná výše daru
5 000 Kč
Nejvyšší dar
63 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Založme společně novou školu Bez Lavice!

Vybráno 0 Kč 26 500 Kč
890 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Jiný rodič, z. s.
Datum přidání
12. 10. 2023

Udělejme společně změnu ve vzdělávání dětí, změnu k lepšímu

Jsme tým lidí, rodičů a pedagogů, kteří společně budují inspirativní  základní školu Bez Lavice.  Bezpečné místo, kde jsou děti přijímány bezvýhradně, mohou projevit svůj názor, podílet se na podobě školy a vzdělávání.

V ZŠ Bez Lavice jsou děti rozvíjeny v uvědomělé a sebevědomé osobnosti se zodpovědností za sebe, za důsledky svého jednání a místo kde žijí.

Tvoříme školu, která u dětí rozvíjí potenciál a kompetence potřebné k tomu, aby byly schopné obstát v neustále měnícím se světě. 

Volně navazujeme na lesní mateřskou školu Za potokem v Chlebovicích u Frýdku-Místku. Usilujeme o to, aby bylo dětem umožněno vzdělání v prostředí se zdravě nastavenými hranicemi a vzájemným respektem.  

Komu pomůžeme? Až 90 dětem v nových třídách!

Škola v tomto školním roce 2023/2024 funguje formou komunitní školy o 12 dětech, přičemž výuka probíhá v trojročích. Zázemí máme v pronajatém rodinném domě v obci Chlebovice u Frýdku-Místku. Vybavení a provoz školy stojí nemalé částky, které financujeme z vlastních zdrojů a pomoci rodičů našich žáků. 

V současné době staví pronajímatel ve stejné obci budovu školy, kterou bude námi třeba kompletně zařídit.  Abychom zhmotnili náš sen ve vzdělávání a školu tak mohli vhodně vybavit, potřebujeme Vaši podporu.

Přibližně v 5. roce provozu bude moci do školy docházet až 90 dětí z Moravskoslezského kraje!

Jak budou získané finance použity?

Všechny získané peníze budou použity na kompletní vybavení budovy školy a jejího okolí.  Doslova od tabule po fotbalovou branku.

A co vše bude ve škole Bez Lavice? Spousta interaktivních koutků zaměřených na individuální potenciál dětí. Ve škole nebude chybět knihovna, technologický koutek, dílna, výtvarný ateliér či studovna. Samozřejmě také spousta smíchu, nových přátelství, nových začátků, nových zkušeností a růstu nás dospělých i žáků. 

Co konkrétně potřebujeme nakoupit a školu tak vybavit? 

  • školní nábytek (celkové vybavení všech tříd, odborných učeben vč. projekční techniky),
  • didaktické pomůcky (názorné a interaktivní pomůcky do všech vyučovacích předmětů, kartičky, učebnice, knihy, tabule),
  • vybavení venkovního i vnitřního sportoviště (míče, rakety, žíněnky, pevné sportovní prvky),
  • technické vybavení, tj. vybavení počítačové učebny pro žáky (notebooky, tiskárna a elektronika),
  • vybavení dílny a výtvarného ateliéru.

Některé z výše uvedených předmětů začneme ihned využívat ve stávajícím zázemí naší školy a následně je přesuneme, po finálním dokončení stavby, do nové budovy. 

Společně s žáky vytvoříme také školní zahradu, která bude živou a interaktivní učebnou využitelnou v každém ročním období. 

Děkujeme za podporu a možnost poskytnout rodičům možnost volby, jaké vzdělání svým dětem umožní. Děkujeme za šanci na změnu!

Celý proces můžete sledovat na našich sítích! 

Instagram Bez Lavice

Facebook Bez Lavice

přidružený projekt LMŠ Za potokem

webové stránky školy budou spuštěny v průběhu

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  9. 12. 2023 21:47
Milý dárce
1 000 Kč  •  8. 12. 2023 17:17
Dárce, který je pro každou dobrost
4 000 Kč  •  7. 12. 2023 13:18
Petra Z.
5 000 Kč  •  5. 12. 2023 14:40
Ať se vaše kroky přiblíží vašim snům. Přeji vám více síly, odvahy a vášně překonávat překážky, které vám přijdou do cesty. Gratuluji a přeji hodně štěstí.
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  1. 12. 2023 1:13
Iveta Z.
1 000 Kč  •  16. 11. 2023 17:47
Milý dárce
1 000 Kč  •  21. 10. 2023 12:15
M+T+V+O Blablovi
5 000 Kč  •  17. 10. 2023 7:37
Děkujeme moc všem, kdo se na tomto úžasném projektu podílí. :)
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  17. 10. 2023 6:53
Pavla L.
2 000 Kč  •  16. 10. 2023 14:25
Ať se daří!
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  14. 10. 2023 10:41
DobroDárce
100 Kč  •  14. 10. 2023 7:39
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  13. 10. 2023 12:53
Velkorysý dárce
300 Kč  •  12. 10. 2023 22:56

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat