Sbírka ukončena:

Životní restart Páti & Trunga

Vybráno 0 Kč 2 098 104 Kč
3 000 000 Kč
 -
2 085 dárců
Celkem se zapojilo
1 006 Kč
Průměrná výše daru
100 000 Kč
Nejvyšší dar
90 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Životní restart Páti & Trunga

Vybráno 0 Kč 2 098 104 Kč
3 000 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Thu Thuy Nguyenová
Datum přidání
15. 11. 2022
Poslední aktualita

21. 2. 2023 22:16

PODĚKOVÁNÍ

Před několika dny skončila naše sbírka na Doniu a my bychom Vám všem chtěli poděkovat za podporu, kterou jste nám prostřednictvím finančního příspěvku vyjádřili.

Sbírka se spustila, když jsme ještě leželi v balijské nemocnici pár dnů po nehodě. Oba dva jsme v té chvíli stále čekali na důležité operace a nevěděli jsme, jak vše dopadne.

Dnes Vám píšeme z rehabilitačního centra na Malvazinkách, kde nás místní fyzioterapeuti dávají dohromady. Podstoupili jsme celkem 11 operací a zbyly nám dohromady 3 nohy, 12 šroubů, 4 dráty a 10 jizev.

Oba nás čeká ještě dlouhá cesta, spoustu rehabilitací, Trung bude muset podstoupit pár dalších operací a Páťa se musí naučit znovu chodit.

Vaši finanční pomoc použijeme na rehabilitační pobyty, které nejsou hrazené pojišťovnou, a především na novou protézu. Nesmírně si vážíme každého příspěvku a dojímali jsme se nad každým darem, zprávou a sdílením. Vybralo se celkem 2 098 104 Kč, které nám pomůžou postavit se zpátky na nohy. Doslova.

Oba se těšíme, že se vrátíme zpátky k normálním každodenním činnostem a starostem.

Děkujeme, že jste nám to umožnili.

Páťa & Trung

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

3. 11. 2022, 20:00, Bali – den, který nadobro změnil životy dvou rodin. Krásnou a klidnou dovolenou naší Páti a Trunga na indonéském ostrově Bali přerušila vážná nehoda, při které došlo k trvalým následkům po mnohočetných a nepříjemných poranění. Oba statečně a těžce bojují v místní nemocnici v Denpasaru a naším přáním a povinností je dostat je co nejdříve domů, do České republiky, kde společně překonáme i nemožné.

* 3. 12. 2022 Páťa i Trung už jsou v Česku, repatriace byla náročná, ale cítíme obrovskou úlevu a vděčnost být zpět, oba pokračují v léčbě a operacích ve špičkových pražských nemocnicích. ❤️

3/11/2022, 20:00, Bali – a day that changed the lives of two families for good. Our Páťa and Trung's beautiful and peaceful vacation on the Indonesian island of Bali was interrupted by a serious accident that resulted in permanent consequences after multiple troublesome injuries. Both are fighting bravely and tirelessly in the local hospital in Denpasar, and our wish and duty is to get them home as soon as possible, to the Czech Republic, where together we can overcome the impossible.

* 3/12/2022 Paťa and Trung are already in the Czech Republic, the repatriation was difficult but we feel a huge relief and gratitude to be back, both continue treatment and operations in top hospitals in Prague. ❤️

Komu pomůžeme?

Páťa je věčně pozitivní, veselá a nebojácná holka do nepohody. Miluje život, cestování, svou rodinu a přátelé. Skoro šest let dělá hezčí a pestřejší život Trungovi, který má naopak často hlavu v oblacích, ale za to neztrácí nikdy humor a život se s ním v minulosti nemazlil.

V září odcestovala na Bali a po dvou měsících se za ní vydal i Trung. Odletěl z Prahy 29. 10. 2022 na 3 týdenní dovolenou, oči mu zářily štěstím, nemohl se dočkat až budou zase spolu. Po ani ne pěti společně strávených dnech na ostrově se jim stala vážná nehoda na motorce. Cestou z výletu sjížděli poslední kopec do svého ubytování, tato cesta se jim stala však osudnou. Z doposud nejasných důvodů jim přestaly fungovat brzdy, motorka nabírala obrovskou rychlost, než stihli zareagovat, vymrštila je mimo vozovku do zalesněné rokle. Trung ležel nehybně v bezvědomí, vyčerpána Páťa se ho snažila najít a statečně zvládla zavolat pomoc. Sanitka ale přijela až po více než 1,5 hodině.

Trung měl vnitřní krvácení, odsáli mu 1,5l krve z plíce, má natržené obě ledviny, zlomenou klíční kost, šest žeber a pravou ruku. Čekáme na další výsledky vyšetření, aby se vyloučilo, že došlo vlivem úrazu páteře k problémům s nervovou soustavou.

Páťa měla vyhozené koleno a kyčli a nalomenou pánevní kost. Přes obrovskou bolest si sama z ručníku a notebooku udělala dlahu na nohu a dokázala Trunga zachránit, v okresní nemocnici vybavila veškeré papíry k převozu do hlavního města, jí se pomoc dostala bohužel až po více než 12 hodinách. Podstoupila tři operace, nepomohl ani bypass žíly na zraněné noze, nedocházelo k prokrvení a v pondělí 7. 11. 2022 v ranních hodinách českého času přišla ta nejhorší možná zpráva“Noha musí být amputována.”

Po mnoha zákrocích, operacích, více než dvouhodinovém převozu z okresní nemocnice do hlavního města, po hodinách plných slz, strachu, bezmoci a zoufalství jsme za nimi odcestovaly, abychom si vzájemně dodali sílu. 

8. 11. 2022 20:20, přistáváme v Denpasaru. Já, sestra Trunga a maminka Páti. Dvacetihodinový let trval věčnost, jsme tu, abychom je objaly, byly oporou a naším nejdůležitějším úkolem je dostat oba v pořádku co nejrychleji zpět. Pevně věříme, že se jim dostala nejlepší možná péče, ale zdravotnictví v Asii je nesrovnatelné s úrovni zdravotnictví v Evropě. Zažili jsme díky neinformovanosti, tahanicemi mezi pojišťovnou a nemocnicí krušné chvíle a nechceme, aby se již opakovaly.

Jakmile to jejich zdravotní stav dovolí, jsme připraveni absolvovat zpáteční let do Prahy, kde budou v léčbě pokračovat.  Následná péče bude náročná, jak po zdravotní, psychické tak i finanční stránce. Díky daru chceme zajistit oběma nové bezbariérové bydlení a veškeré potřebné věci, abychom jim umožnili mít a žít krásný život i s následky po nehodě, kterou nezavinili. 

Paťa is an eternally positive, cheerful and fearless girl. She loves life, traveling, her family and friends. For almost six years, she has been making life a lot nicer and more colorful for Trung, who, on the other hand, often has his head in the clouds, but he never loses his sense of humor even though life had not been kind to him in the past.

In September, she traveled to Bali, and after two months, Trung followed her. He flew out of Prague on 29/10/2022 for a 3-week vacation, his eyes shining with happiness as he couldn't wait for them to be together again. After less than five days spent together on the island, they had a serious motorcycle accident. On the way back from the trip, while going down the last hill to their accommodation, this trip turned out to be fatal for them. For reasons that are still unclear, the brakes stopped working, the bike picked up enormous speed and before they could react, they were thrown off the road into a wooded ravine. While Trung was layingmotionless and unconscious, exhausted Paťa tried to find him and bravely managed to call for help. But the ambulance only arrived after more than 1.5 hours. 

Trung had internal bleeding, 1.5 liters of blood was aspirated from his lungs, he has a lacerated kidney, a broken collarbone, six ribs and an arm. We are waiting for further examination results to rule out potential problems with the nervous system as a result of the spinal injury.

Páťa had a dislocated knee and hip and a broken pelvic bone. Despite the enormous pain, she managed to save Trung by making a splint for her leg from a towel and a laptop. She underwent three operations, unfortunately not even a vein bypass on the injured leg managed to help, there was no blood flow, and on Monday 11/7/2022, in the morning hours Czech time, the worst news came… „The leg must be amputated.“

After many interventions, operations, more than two hours of transport from the district hospital to the capital, after hours full of tears, fear, helplessness and despair, we traveled to them to give each other strength.

8/11/2022 20:20, we land in Denpasar. Me, Trung’s sister, and Páťa’s mother. The 20 hour flight took forever, we are here to hug them, to support them and our most important task is to get them both back safe and sound as soon as possible. I strongly believe that they received the best possible care, but the health care in Asia is not nearly comparable to the level of health care in Europe. Due to the lack of information, the struggles between the insurance company and the hospital, we experienced rough moments we don't want to ever happen again.

As soon as their health condition allows, we are ready to take a flight back to Prague, where they will continue their treatment. The follow-up care will be demanding in terms of physical, psychological and financial aspects. Thanks to the donation, we want to provide both of them with new barrier-free housing and all the necessary things so that they can have and live a beautiful life, even with the damages of an accident that they did not cause.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze budou použity v první řadě na veškeré léčebné výlohy, které nehradí pojišťovna. Kvalitní rehabilitace, bezbariérové bydlení, invalidní vozík a důležitá bude opravdu kvalitní protéza. Finanční dar využijeme také především k léčbě psychické. Oba budou potřebovat pomoc odborníka, aby překonali trauma z nehody a změny, které v jejich osobním, potažmo partnerském životě, nešťastnou událostí nastaly.  

Vše, co k životu běžného člověka patří, chceme dopřát i P & T.

Děkujeme, že jste si náš příběh přečetli a ze srdce děkujeme všem za podporu. 

Rodina Patricie & Trunga

What exactly will the money from this collection be used for?

The money will be used primarily for all medical expenses that are not covered by the insurance company. High-quality rehabilitation, barrier-free housing, a wheelchair and a really high-quality prosthesis will be hugely important. Additionaly, financial gifts will also be allocated for psychological treatment. Both of them will need the help of a specialist to overcome the trauma of the accident and the changes that the unfortunate event has brought into both their personal and partner life.

 We want to provide P & T with everything that belongs to the life of an ordinary person.

 Thank you for reading our story and a heartfelt thank you to everyone for your support.

 Patricia & Trung family

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

21. 2. 2023 22:16

PODĚKOVÁNÍ

Před několika dny skončila naše sbírka na Doniu a my bychom Vám všem chtěli poděkovat za podporu, kterou jste nám prostřednictvím finančního příspěvku vyjádřili.

Sbírka se spustila, když jsme ještě leželi v balijské nemocnici pár dnů po nehodě. Oba dva jsme v té chvíli stále čekali na důležité operace a nevěděli jsme, jak vše dopadne.

Dnes Vám píšeme z rehabilitačního centra na Malvazinkách, kde nás místní fyzioterapeuti dávají dohromady. Podstoupili jsme celkem 11 operací a zbyly nám dohromady 3 nohy, 12 šroubů, 4 dráty a 10 jizev.

Oba nás čeká ještě dlouhá cesta, spoustu rehabilitací, Trung bude muset podstoupit pár dalších operací a Páťa se musí naučit znovu chodit.

Vaši finanční pomoc použijeme na rehabilitační pobyty, které nejsou hrazené pojišťovnou, a především na novou protézu. Nesmírně si vážíme každého příspěvku a dojímali jsme se nad každým darem, zprávou a sdílením. Vybralo se celkem 2 098 104 Kč, které nám pomůžou postavit se zpátky na nohy. Doslova.

Oba se těšíme, že se vrátíme zpátky k normálním každodenním činnostem a starostem.

Děkujeme, že jste nám to umožnili.

Páťa & Trung

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
100 Kč  •  13. 2. 2023 13:35
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  12. 2. 2023 16:26
ŠE
5 000 Kč  •  12. 2. 2023 12:54
Hodně štěstí a držte se !!!!!
JB
500 Kč  •  12. 2. 2023 11:48
Hodně sil :)
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  11. 2. 2023 9:13
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  6. 2. 2023 20:34
DobroDárce
300 Kč  •  28. 1. 2023 15:09
Štědrý dárce
600 Kč  •  28. 1. 2023 6:40
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  28. 1. 2023 6:05
Milý dárce
100 Kč  •  28. 1. 2023 0:48
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  28. 1. 2023 0:02
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  27. 1. 2023 23:43
Milý dárce
600 Kč  •  18. 1. 2023 20:46
Laskavý dárce
200 Kč  •  15. 1. 2023 22:32
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  15. 1. 2023 21:28
Štědrý dárce
300 Kč  •  15. 1. 2023 12:26
DobroDárce
1 000 Kč  •  14. 1. 2023 11:36
Laskavý dárce
300 Kč  •  14. 1. 2023 11:04
DobroDárce
600 Kč  •  14. 1. 2023 9:12
Marie
1 000 Kč  •  14. 1. 2023 8:41
🤍🤍🤍
Velkorysý dárce
600 Kč  •  14. 1. 2023 4:16
Laskavý dárce
600 Kč  •  14. 1. 2023 2:16
Štědrý dárce
100 Kč  •  14. 1. 2023 1:13
Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  13. 1. 2023 22:57
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  13. 1. 2023 22:32
Velkorysý dárce
333 Kč  •  13. 1. 2023 21:11
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 1. 2023 20:04
Štědrý dárce
600 Kč  •  13. 1. 2023 19:49
Štědrý dárce
300 Kč  •  13. 1. 2023 19:36
Štědrý dárce
300 Kč  •  13. 1. 2023 19:26
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  13. 1. 2023 19:13
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  13. 1. 2023 19:12
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 1. 2023 19:10
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 1. 2023 18:49
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  10. 1. 2023 18:34
Štědrý dárce
200 Kč  •  9. 1. 2023 21:18
DobroDárce
300 Kč  •  9. 1. 2023 19:08
DobroDárce
1 000 Kč  •  8. 1. 2023 21:12
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  8. 1. 2023 18:55
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  6. 1. 2023 12:06
Laskavý dárce
100 Kč  •  5. 1. 2023 15:58
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 1. 2023 8:06
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  3. 1. 2023 21:42
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  3. 1. 2023 15:48
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  3. 1. 2023 13:59
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  3. 1. 2023 12:58
Laskavý dárce
300 Kč  •  3. 1. 2023 12:18
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  3. 1. 2023 9:15
Štědrý dárce
300 Kč  •  3. 1. 2023 9:09
Štědrý dárce
300 Kč  •  3. 1. 2023 9:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  3. 1. 2023 8:54
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  3. 1. 2023 8:07
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  3. 1. 2023 8:07
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  3. 1. 2023 8:06
Velkorysý dárce
200 Kč  •  3. 1. 2023 7:30
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  3. 1. 2023 6:39
Laskavý dárce
300 Kč  •  3. 1. 2023 6:05
Štědrý dárce
300 Kč  •  3. 1. 2023 5:08
Štědrý dárce
200 Kč  •  3. 1. 2023 5:08
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  3. 1. 2023 4:59
Laskavý dárce
100 Kč  •  3. 1. 2023 1:35
Sváteční fotbálek
3 000 Kč  •  3. 1. 2023 1:14
Pardon za málo gólů :(
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 23:38
Laskavý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 23:30
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 22:47
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 22:29
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 22:23
Velkorysý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 22:14
Laskavý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 22:13
Milý dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 21:58
DobroDárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 21:56
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  2. 1. 2023 21:13
Štědrý dárce
20 Kč  •  2. 1. 2023 21:09
Laskavý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 20:53
Laskavý dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 20:45
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  2. 1. 2023 20:42
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  2. 1. 2023 20:27
Velkorysý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 20:26
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 20:21
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  2. 1. 2023 20:03
Milý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 20:00
DobroDárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 19:38
Velkorysý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 19:36
Milý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 19:31
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 19:23
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  2. 1. 2023 19:19
Milý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 19:14
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 19:13
Milý dárce
111 Kč  •  2. 1. 2023 19:13
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 19:02
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 18:54
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  2. 1. 2023 18:45
Laskavý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 18:45
Milý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 18:43
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  2. 1. 2023 18:22
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 18:11
Laskavý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 18:03
Milý dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 17:57
Velkorysý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 17:56
Milý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 17:38
Milý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 17:08
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  2. 1. 2023 16:58
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2023 16:48
Velkorysý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 14:05
Velkorysý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2023 13:06
Štědrý dárce
200 Kč  •  2. 1. 2023 13:05
Štědrý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 12:35
Velkorysý dárce
500 Kč  •  2. 1. 2023 12:11
DobroDárce
100 Kč  •  2. 1. 2023 11:03
DobroDárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 19:45
Laskavý dárce
300 Kč  •  31. 12. 2022 19:39
Štědrý dárce
100 Kč  •  31. 12. 2022 18:12
Milý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2022 9:58
Milý dárce
300 Kč  •  30. 12. 2022 13:07
Štědrý dárce
16 350 Kč  •  29. 12. 2022 15:10
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  29. 12. 2022 12:35
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  29. 12. 2022 8:17
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  28. 12. 2022 14:48
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  28. 12. 2022 13:51
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  27. 12. 2022 21:32
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  27. 12. 2022 20:39
Laskavý dárce
300 Kč  •  27. 12. 2022 14:21
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  27. 12. 2022 11:42
DobroDárce
1 000 Kč  •  26. 12. 2022 22:01
DobroDárce
600 Kč  •  26. 12. 2022 11:03
Štědrý dárce
500 Kč  •  25. 12. 2022 22:36
Laskavý dárce
200 Kč  •  25. 12. 2022 21:43
DobroDárce
2 000 Kč  •  24. 12. 2022 20:57
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  24. 12. 2022 17:51
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  24. 12. 2022 12:04
Štědrý dárce
100 Kč  •  24. 12. 2022 11:50
Artspokalypsa
12 000 Kč  •  24. 12. 2022 11:45
#artsjeláska
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  24. 12. 2022 10:12
Milý dárce
600 Kč  •  24. 12. 2022 9:49
KateH
600 Kč  •  23. 12. 2022 22:22
Drzte se! Spolu vse zvladnete!
Honza K.
300 Kč  •  23. 12. 2022 16:55
Přeji hodně pozitivní energie a optimismu, držte se!
Štědrý dárce
500 Kč  •  23. 12. 2022 16:08
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  22. 12. 2022 1:07
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  21. 12. 2022 16:34
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  21. 12. 2022 16:03
Štědrý dárce
100 Kč  •  21. 12. 2022 12:24
Milý dárce
300 Kč  •  21. 12. 2022 11:43
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  21. 12. 2022 9:57
Velkorysý dárce
400 Kč  •  21. 12. 2022 0:25
Štědrý dárce
300 Kč  •  20. 12. 2022 21:45
DobroDárce
1 250 Kč  •  20. 12. 2022 18:44
Velkorysý dárce
600 Kč  •  20. 12. 2022 18:08
Laskavý dárce
300 Kč  •  20. 12. 2022 14:11
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 19:35
Milý dárce
300 Kč  •  19. 12. 2022 16:52
Velkorysý dárce
300 Kč  •  19. 12. 2022 15:14
Štědrý dárce
100 000 Kč  •  19. 12. 2022 9:53
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  19. 12. 2022 8:57
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  19. 12. 2022 8:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 7:48
DobroDárce
300 Kč  •  18. 12. 2022 23:10
Laskavý dárce
100 Kč  •  18. 12. 2022 22:48
Laskavý dárce
100 Kč  •  18. 12. 2022 19:06
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  18. 12. 2022 15:55
DobroDárce
100 Kč  •  18. 12. 2022 13:56
Velkorysý dárce
200 Kč  •  18. 12. 2022 10:40
Velkorysý dárce
100 Kč  •  18. 12. 2022 8:26
FC DRNY
10 300 Kč  •  17. 12. 2022 23:54
Jsme s vámi, Trungu brzký návrat na fotbalový trávník.
Dárce, který je pro každou dobrost
1 905 Kč  •  16. 12. 2022 21:50
Luksovi
5 000 Kč  •  16. 12. 2022 19:40
Držte se
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  16. 12. 2022 11:43
Tomáš N.
200 Kč  •  15. 12. 2022 21:35
Buďte silní!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 21:00
Dárce, který je pro každou dobrost
40 Kč  •  15. 12. 2022 18:16
Tereza
100 Kč  •  14. 12. 2022 23:13
Posilam hodne sil
Štědrý dárce
600 Kč  •  14. 12. 2022 21:52
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  14. 12. 2022 17:50
Velkorysý dárce
1 205 Kč  •  14. 12. 2022 15:24
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 12. 2022 13:56
DobroDárce
5 000 Kč  •  13. 12. 2022 22:01
Laskavý dárce
600 Kč  •  13. 12. 2022 21:31
Ilona N.
400 Kč  •  13. 12. 2022 18:59
Posilam vam hodne energie.
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  13. 12. 2022 16:17
Robert
3 000 Kč  •  13. 12. 2022 12:05
Vela stastia.
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  13. 12. 2022 9:58
Milý dárce
1 000 Kč  •  12. 12. 2022 15:40
Milý dárce
100 Kč  •  11. 12. 2022 23:48
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  11. 12. 2022 22:49
Milý dárce
100 Kč  •  11. 12. 2022 22:07
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  11. 12. 2022 21:48
Milý dárce
1 100 Kč  •  11. 12. 2022 19:54
DobroDárce
300 Kč  •  11. 12. 2022 19:07
Štědrý dárce
200 Kč  •  11. 12. 2022 17:40
Hodně štěstí
Štědrý dárce
100 Kč  •  11. 12. 2022 17:02
Bára Š.
500 Kč  •  11. 12. 2022 15:13
Držte se!
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  11. 12. 2022 13:59
Laskavý dárce
100 Kč  •  11. 12. 2022 11:53
Laskavý dárce
100 Kč  •  11. 12. 2022 10:13
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  11. 12. 2022 9:10
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  10. 12. 2022 19:40
Laskavý dárce
15 000 Kč  •  10. 12. 2022 14:40
Laskavý dárce
300 Kč  •  10. 12. 2022 0:46
Andrea M.
3 000 Kč  •  9. 12. 2022 23:05
Držíme palce❤ + S.Prosol, O.Dvořák, J.K.
DobroDárce
200 Kč  •  9. 12. 2022 22:43
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 12. 2022 16:18
Jiří Wandas
100 Kč  •  9. 12. 2022 8:45
Věřím v uzdravení
Hana K.
1 000 Kč  •  8. 12. 2022 20:20
Drzim vam obema palce, at je restart do nive zivotni situace aspon trochu snazsi.
Michaela C.
2 000 Kč  •  7. 12. 2022 21:51
Hodně sil❤️
Hodně sil!
300 Kč  •  5. 12. 2022 15:08
Velmi silný příběh:-( oběma vám přeji co možná nejsnazší rekonvalescenci, jak fyzickou, tak hlavně psychickou. Pato jsi neskutečně silná osobnost, máš můj velký obdiv. Přeji vám mnoho sil❤
OVVS - TA ČR
1 200 Kč  •  5. 12. 2022 13:05
Za všechny kolegy z oddělení OVVS (TA ČR). Ať vše spolu překonáte! ♥
Josef
1 000 Kč  •  3. 12. 2022 12:21
Bude zase dobře, zvládnete to!!! Držím palce!
Magda J.
1 000 Kč  •  2. 12. 2022 22:45
Buďte silní!
Štědrý dárce
150 Kč  •  2. 12. 2022 21:32
Moc vám držím palce, držte se!
Bára z Brna
300 Kč  •  2. 12. 2022 20:43
Držte se a at vše spolu překonáte!
Dana Š.
5 000 Kč  •  2. 12. 2022 18:15
Páťo, ty to dáš,držím palce.
Tomáš L.
1 000 Kč  •  1. 12. 2022 20:25
May the force be with you!
Filip P.
1 000 Kč  •  1. 12. 2022 12:17
Držím palce!
Global Travel, spol. s.r.o.
50 000 Kč  •  1. 12. 2022 11:37
Za všechny kolegyně a kolegy z Interchange hodně sil.
Andy
100 Kč  •  30. 11. 2022 16:14
Držte se, jste silní!!
HC Harley 🏒 Plzeň
10 000 Kč  •  29. 11. 2022 20:21
Hořákovi
5 000 Kč  •  29. 11. 2022 9:30
Lukáš
300 Kč  •  28. 11. 2022 20:33
Hodně síly přeji !!!
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  28. 11. 2022 16:18
Hodně síly!
Benešovi
1 000 Kč  •  28. 11. 2022 11:38
Jan Š.
300 Kč  •  28. 11. 2022 9:03
Držte se!
Donation
3 500 Kč  •  28. 11. 2022 8:26
Get well soon!
Trang P.
1 000 Kč  •  27. 11. 2022 10:01
🍀🍀🍀
Michaela
2 000 Kč  •  27. 11. 2022 9:05
Držím pěsti 🤗
eva
111 Kč  •  26. 11. 2022 0:59
drzim vam palce!!
I + T
500 Kč  •  25. 11. 2022 21:27
everything's gonna be all right
MK
3 500 Kč  •  24. 11. 2022 21:46
Bude líp! Držím palce!

400 Kč  •  24. 11. 2022 10:28
♥️
Bačovčinová A.
1 000 Kč  •  24. 11. 2022 8:08
Držím palce.
Míša a Martin Bouškovi
15 000 Kč  •  23. 11. 2022 22:45
Držíme palce
Ja
300 Kč  •  23. 11. 2022 22:19
Drzim palce
Samuel
600 Kč  •  23. 11. 2022 20:31
Je to hnus, :( ale Vy to zvládnete, přeji Hodně sil!
Ivana
300 Kč  •  22. 11. 2022 21:43
Hodně zdraví a hlavně štěstí ❤️
Petr H
2 000 Kč  •  22. 11. 2022 18:28
Držím palce
Denisa
200 Kč  •  22. 11. 2022 14:18
Hodně štěstí
J. A.
1 121 Kč  •  22. 11. 2022 1:06
Držte se! Ze začátku bude všechno asi dost těžké, ale když budete stát dál při sobě, nakonec se vše v dobré obrátí!
Robert
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 21:29
<3
J + O
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 18:19
Přejeme hodně síly.
DobroDárce
100 Kč  •  21. 11. 2022 16:37
Držte se!!!!
Sláva M
5 000 Kč  •  21. 11. 2022 16:18
Jsem s vámi
Jirka
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 13:29
Přeji po tom všem už jenom dobré zprávy! Držím palce!
J.L.
200 Kč  •  21. 11. 2022 13:09
Hodně sil!
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  21. 11. 2022 12:24
Good luck!
Mirek
300 Kč  •  21. 11. 2022 12:10
hodně štěstí :-)
Eva Š.
300 Kč  •  21. 11. 2022 11:03
Držím palce a hodně štěstí a uzdravení oběma🍀
Petra P.
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 10:14
Brzke uzdraveni <3
Alice Dajčarová
300 Kč  •  20. 11. 2022 21:51
Držím pěsti, ať vše dopadne dobře! 🙏☺️
Honza
2 000 Kč  •  20. 11. 2022 20:48
❄️
M e d í c i
10 000 Kč  •  20. 11. 2022 19:57
Martina
300 Kč  •  20. 11. 2022 19:15
♥️
Rodina Dubiczki
2 000 Kč  •  20. 11. 2022 18:18
Držíme palce, ať je vše v pořádku.❤️🙏 Držte se..

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat