Zvony „Martin“

Collected 0 Kč 1 202 748 Kč
from 1 200 000 Kč

We are always up for a good deed, join us! We hand over 100% of your donation.

Donate Share

We verify all collections

We verify all collections

Creator
Salesiáni Dona Boska
Date added
24. 8. 2023
Last news

12. 3. 2024 10:55

Pozdrav ze Staré Zagory z Bulharska

Milí přátelé, minulý týden jsme byly s partou chlapů na brigádě v Bulharsku ve Staré Zagoře.
Začali jsme zednickou přípravou věže na instalaci zvonů.
Díky za vaše zapojení do naší kampaně 🙏❤️.

Podívejte se na pozdrav ze Staré Zagory a na místo, kde budou zvony instalovány:

Show full article
All news

Představení sbírky

Pomozte nám, aby zvony „Martin“  mohly přinášet naději do míst, kde chybí.

Bulharští Romové žijí často ve velikém nedostatku, a to jak materiálním, tak duchovním. Proto začali salesiáni v roce 2008 působit ve Staré Zagoře, a s nimi i Martin Jílek.

Misijnímu dílu v Bulharsku zasvětil celý svůj život a velice mu leželo na srdci dobro romských dětí žijících v bulharské chudinské čtvrti (zvané machala). Věnoval jim svůj čas při hrách, doučování a byl jim životním i duchovním rádcem.

Před setkáním vždy objížděl jednotlivé domky a zval děti: „Za chvíli přijďte, brzy začínáme!“

Martin nás náhle opustil 19. 2. 2023 ve věku 47 let.

Jeho rodinu a přátele napadlo, že by Martinův hlas mohl i nadále symbolicky svolávat chudé děti, a to prostřednictvím třech zvonů.

U nás je zvykem, že kostely mají jeden velký centrální zvon. Pro východ jsou naopak zvykem spíše menší zvony ve zvonkohře, proto jsme se rozhodli pro zvony tři.

Tyto zvony budou umístěny na věž kostela, který, spolu se školou, bulharští salesiáni právě staví (více se o tomto projektu můžete dozvědět na stránkách salesiánů ve Staré Zagoře).

Презентация на кампанията – Камбанарията „Мартин“.

Помогнете ни камбанарията  на отец „Мартин“ да донесе надежда на места, където тя липсва.
Българските роми често живеят в голяма бедност, както материална, така и духовна. Ето защо през 2008 г. Салезианите на Дон Боско започнаха работа в Стара Загора, а с тях и отец Мартин Илек.

Той посвети  целия си живот на мисионерска дейност в България и благосъстоянието на ромските деца, живеещи в ромската  махала “Лозенец” в Стара Загора. Тази работа беше от изключително значение за него. Той им посвети времето си в игри, уроци и беше техен житейски и духовен съветник.

Преди срещите  винаги обикаляше отделните къщи, подканвайки  децата: „Заповядайте, след малко започваме!“

Отец Мартин ни напусна внезапно на 19 февруари 2023 г. на 47 години.

Семейството и приятелите му смятат, че гласът на о. Мартин може да продължи символично да призовава бедните деца чрез трите камбани.

Тези камбани ще бъдат поставени на кулата на църквата, която се строи от Салезианите в момента заедно с училището  (можете да научите повече тук).

Komu pomůžeme?

Vaším příspěvkem na zvony „Martin“ podporujete mnohem více než jen jejich fyzické umístění ve zvonici nově budovaného kostela.

Pomáháte:

  1. Dětem z machaly a Romům v Bulharsku: Martin jim byl hlasem naděje, učitelem a průvodcem. Zvony budou stálou připomínkou toho, že jsou milovány a že pro ně existuje lepší budoucnost.

  2. Komunitě salesiánů ve Staré Zagoře: Kostel a škola, kterou salesiáni v Bulharsku staví, je důležitým projektem, protože umožní cílenější a kvalitnější práci s místní romskou komunitou. Zakoupením zvonů pomůžete s dalším velkým krokem k dokončení tohoto projektu.

На кого помагаме?

Чрез  даренията ви за камбанарията “Мартин”,  вие ще допринесете изключително много към:

  1. Към децата от Махала и ромите в България: Мартин беше техния глас на надежда, учител и водач. Камбаните ще бъдат постоянно напомняне, че са обичани и че има по-добро бъдеще за тях.
  2. Към Салезианската общност в Стара Загора: Църквата и училището, които Салезианите изграждат в България, е важен проект, защото ще даде възможност за по-целенасочена и по-добра работа с местната ромска общност. Чрез закупуването на камбаните вие ​​ще помогнете да направите следващата голяма стъпка към завършването на този проект.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze z této sbírky budou použity na nákup třech zvonů, strojovny a techniky pro zvonici a na uhrazení nákladů spojených s instalací v Bulharsku.


Jednotlivé zvony:
    - ZVON tónu D2: cca 220 kg, spodní průměr 70 cm
    - ZVON tónu E2: cca 160 kg, spodní průměr 63 cm
    - ZVON tónu G2: cca 93 kg, spodní průměr 53 cm

За какво точно ще бъдат използвани парите от тази кампания?

Парите от тази кампания ще бъдат използвани за закупуване на три камбани, машинно помещение и оборудване за камбанарията и за покриване на разходите по монтажа в България.

Камбани

Камбана тон D2: около 220 кг, диаметър на дъното 70 см

Камбана тон E2: около 160 кг, диаметър на дъното 63 см

Камбана тон G2: около 220 кг, диаметър на дъното 53 см

Do you want to leave a message for the project creator?

To view or add a message, you must be logged in on Facebook and have third-party cookies enabled in your browser.

News

12. 3. 2024 10:55

Pozdrav ze Staré Zagory z Bulharska

Milí přátelé, minulý týden jsme byly s partou chlapů na brigádě v Bulharsku ve Staré Zagoře.
Začali jsme zednickou přípravou věže na instalaci zvonů.
Díky za vaše zapojení do naší kampaně 🙏❤️.

Podívejte se na pozdrav ze Staré Zagory a na místo, kde budou zvony instalovány:

16. 2. 2024 18:15

V pondělí 19. února si připomeneme rok od úmrtí o. Martina Jílka

Milí přátelé, v pondělí 19. 2. 2024 to bude přesně rok, kdy nás opustil o. Martin Jílek.
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli společně s námi darovat do Staré Zagory zvony, které budou připomínat Martina a jeho život a inspirovat a povzbuzovat ostatní, aby následovali jeho příklad a pomáhali druhým.

Co myslíte, zvládneme Martinovi poslat do nebe dárek a vybereme zbývajících 150 tisíc korun do 19. února? My věříme, že ano.

Děkujeme vám za vše, čím se do sbírky zapojíte, díky, že chcete podobně jako Martin přinášet naději do míst, kde chybí!

Chcete se více seznámit s Martinem? Mrkněte na video zde.A pár vzpomínek na Martina zde.

24. 1. 2024 16:08

Na zvony ,,Martin" – chybí už jen 200 000 Kč – Děkujeme vám!

Milí přátelé, 
díky vám máme vybráno 1 000 000 Kč na Zvony ,,Martin"! Jste neuvěřitelní a moc vám za vaši pomoc děkujeme! Do cíle nám chybí ještě vybrat 200 000 Kč.

Jsme před cílem a každý z vás může naší kampani pomoci těmito kroky:
♥ Sdílejte tuto kampaň na svých sociálních sítích
♥ Lajkujte a sdílejte naši FB stránku Zvony ,,Martin" a příspěvky na ní 
♥ Pozvěte vaše přátele na FB stránku Zvony ,,Martin"
♥ Vyvěste plakát s informací o kampani – ke stažení zde
Nastavte si trvalý příkaz třeba na 200 Kč měsíčně

Díky Vám a společně s Vámi se budou moci  rozeznít zvony, které budou hlasem a připomínkou Martina a nadějí pro celé okolí. 

16. 12. 2023 14:30

Otec Martin Jílek obdržel posmrtně ocenění ,,Dobrý Samaritán"

Otec Martin Jílek obdržel posmrtně ocenění ,,Dobrý Samaritán". Ocenění z rukou starosty města Stara Zagora, Živka Todorova, převzali jeho sourozenci v pondělí 11. 12. 2023. ,,Čiňte dobro a dostanete dobro", řekl při svém projevu starosta Živko Todorov.

Dimo Dimov Lemuil z nadace Samaritán vzpomíná: Když jsem se poprvé s o. Martinem setkal, tak mi řekl: ,,Není důležité z jaké církve kdo je, ale důležité je, že nám jde o společnou věc – pomoc těm nejchudším.

Martin celý svůj život zasvětil práci pro nejchudší děti a mládež.
My chceme v jeho odkazu pokračovat. Zvony ,,Martin" budou nejen připomínat Martina, ale budou motivovat i ostatní k tomu být jako on – dělat dobro a pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli společně s námi odlít a instalovat zvony, které budou Martina připomínat a svolávat děti do nově budované vzdělávacího centra místo něj ♥.

Fotografie z předávání ceny ,,Dobrý Samaritán" zde.

Kampaň pokračuje.
Jak můžete s kampaní pomoci?

♥ Sdílejte tuto kampaň na svých sociálních sítích
♥ Lajkujte a sdílejte naši FB stránku Zvony ,,Martin" a příspěvky na ní 
♥ Pozvěte vaše přátele na FB stránku Zvony ,,Martin"
♥ Vyvěste plakát s informací o kampani – ke stažení zde
Nastavte si trvalý příkaz třeba na 200 Kč měsíčně

♥ DĚKUJEME ♥

23. 11. 2023 23:10

Otec Martin Jílek obdrží posmrtně ocenění za vynikající příklad dobrovolnictví

Otec Martin Jílek obdrží posmrtně ocenění za vynikající příklad dobrovolnictví, cenu „Dobrý samaritán 2023“ od Bulharské organizace „Missia Krile“. Cena se uděluje na základě průzkumu provedeného mezi občany Staré Zagory.

Existují lidé, kteří v životě dokázali věci, které zůstaly zaznamenány v srdcích mnoha lidí a navždy si je budeme pamatovat. Takovým příkladem je život otce Martina Jílka, českého katolického kněze z řádu Salesiánů Dona Boska, který svůj život zasvětil práci pro děti a mládež z nejchudších rodin naší komunity.

Tým nadace „Missia Krile“ navrhl nominaci pro o. Martina Jílka se slovy: „Vážení kolegové, v rámci výročního předávání cen Dobrého samaritána 2023 navrhujeme upozornit naši komunitu na jednu speciální osobnost – otce Martina Jílka , českého katolického kněze z řádu Salesiánů Dona Boska, který sloužil v Bulharsku 20 let a udělal hodně pro nejchudší děti našeho města, zasvětil svůj život vštěpování víry a naděje, aby životy dětí a jejich rodin byly lepší a plnohodnotnější.

Během let, které otec Martin strávil v Bulharsku, věnoval veškerý svůj čas pomoci potřebným a vytváření příležitostí pro rozvoj dětí a mládeže.

Je tvůrcem vzdělávacího centra v romské čtvrti Lozenec, které má velký význam pro inkluzi místních dětí a dospělých.

Usmíval se i v těch nejtěžších chvílích a vyzařoval z něj božský klid. Dával svůj čas každému, kdo ho vyhledal, staral se o každého, kdo ho potřeboval.Zajistěme, aby jeho dílo a jeho život byly připomínány, a povzbuďme nové následovníky, aby pokračovali v jeho práci.

Zveme vás, abyste zvážili náš návrh, aby bylo otci Martinu Jílkovi uděleno posmrtně čestné vyznamenání komunity „Dobrý Samaritán“ za jeho celoživotní přínos pro ohrožené děti a mládež a jejich rodiny ve Staré Zagoře.“

Originální článek zde.

Díky vám budou Zvony ,,Martin" připomínat Martina a jeho život. A inspirovat a povzbuzovat ostatní aby následovaly jeho příklad a pomáhali druhým. 
Díky vám, že chcete podobně jako Martin přinášet naději do míst, kde chybí!

7. 11. 2023 20:31

Díky vám máme vybráno 50% + pojďte s námi nasát atmosféru Bulharských misií

Milí přátelé, 
díky vám máme vybráno 50% z cílové částky na Zvony ,,Martin"
Chtěli byste nahlédnout do Salesiánského díla v Bulharsku? Mrkněte zde jak probíhaly letní tábory. 

Jsme v polovině, ale stále potřebujeme vaši pomoc. Jak můžete s kampaní pomoci?

♥ Sdílejte tuto kampaň na svých sociálních sítích
♥ Lajkujte a sdílejte naši FB stránku Zvony ,,Martin" a příspěvky na ní 
♥ Pozvěte vaše přátele na FB stránku Zvony ,,Martin"
♥ Vyvěste plakát s informací o kampani – ke stažení zde
Nastavte si trvalý příkaz třeba na 200 Kč měsíčně

Díky Vám a společně s Vámi se budou moci  rozeznít zvony, které budou hlasem a připomínkou Martina a nadějí pro celé okolí. 

Léto 2023 – letní tábory pro děti ze znevýhodněného prostředí:
11. 10. 2023 12:08

Rozhovor na radiu Proglas – 12. 10. ve 20:15

Milí přátelé,
zítra 12. 10. ve 20:15 odvysílá Rádio Proglas v pořadu Radioreport pořad s názvem – Misionář Martin Jílek mezi romskými dětmi v Bulharsku aneb o sbírce Zvony ,,Martin"

Zítra by Martin oslavil své 48. narozeniny a tak máme radost, že na něj můžeme zavzpomínat i prostřednictvím tohoto rozhovoru.

A jak si vede sbírka Zvony ,,Martin"?
Díky vám máme vybráno 30% z cílové částky ♥

Díky za vaši podporu :)

Pár tipů, jak můžete pomoci:
Sdílejte tuto kampaň na svých sociálních sítích
♥ Lajkujte a sdílejte naši FB stránku Zvony ,,Martin" a příspěvky na ní 
♥ Pozvěte vaše přátele na FB stránku Zvony ,,Martin"
♥ Vyvěste plakát s informací o kampani – ke stažení zde
♥ Nastavte si trvalý příkaz třeba na 200 Kč měsíčně

Díky Vám a společně s Vámi se budou moci  rozeznít zvony, které budou hlasem a připomínkou Martina a nadějí pro celé okolí. 

18. 9. 2023 17:45

Máme vybráno přes 20%

Milí dárci,
o víkendu bylo díky vám vybráno 20% z cílové částky na Zvony ,,Martin"! Přikládáme pár tipů jak nám můžete s kampaní pomoci:

♥ Sdílejte tuto kampaň na svých sociálních sítích
♥ Lajkujte a sdílejte naši FB stránku Zvony ,,Martin" a příspěvky na ní 
♥ Pozvěte vaše přátele na FB stránku Zvony ,,Martin"
♥ Vyvěste plakát s informací o kampani – ke stažení zde
Nastavte si trvalý příkaz třeba na 200 Kč měsíčně

Díky Vám a společně s Vámi se budou moci  rozeznít zvony, které budou hlasem a připomínkou Martina a nadějí pro celé okolí. 

4. 9. 2023 21:07

Máme vybráno přes 10%

Milí dárci,
o víkendu bylo vybráno 10% z cílové částky na Zvony ,,Martin"!
Díky, že i vy chcete přinášet naději do míst, kde chybí.

Víte, že můžete s kampaní pomoci i jinak, než finančně? A že to zabere jen pár minut?

Sdílejte tuto kampaň na svých sociálních sítích
Lajkujte a sdílejte naši FB stránku Zvony ,,Martin" a příspěvky na ní 
Pozvěte vaše přátele na FB stránku Zvony ,,Martin"
Vyvěste plakát s informací o kampani – ke stažení zde.

Díky Vám a společně s Vámi se budou moci  rozeznít zvony, které budou hlasem a připomínkou Martina a nadějí pro celé okolí. 

1. 9. 2023 20:34

Nastavení sbírky na dlouhodobou

Milí dárci,

mnohokrát Vám děkujeme za tak velkou podporu. Již máme vybráno dostatek financí na nejmenší ze 3 zvonů! :)

Je ale potřeba vybrat peníze na další zvony a příslušenství a nejsme si jisti, zda bychom je vybrali za původně nastavených 60 dní. Proto jsme se rozhodli, že sbírku nastavíme jako dlouhodobou.

To znamená, že pokud byste měli zájem, můžete nás podporovat dlouhodobě pomocí trvalého příkazu. Žádná pomoc není malá, pomůže nám každá stovka. 💛

Děkujeme, že nám pomáháte!

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrodinec
2 000 Kč  •  14. 4. 2024 13:01
Pozdrav z Mladočova
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  14. 4. 2024 11:55
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  11. 4. 2024 23:26
Pepa Brokeš
1 000 Kč  •  9. 4. 2024 12:23
Doufám že nebudu jediný z Chocně 🙏🙏
Dárce, který je pro každou dobrost
7 777 Kč  •  4. 4. 2024 20:52
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  1. 4. 2024 20:45
Velkorysý dárce
500 Kč  •  1. 4. 2024 16:44
Velkorysý dárce
400 Kč  •  30. 3. 2024 17:37
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  30. 3. 2024 10:21
Laskavý dárce
100 Kč  •  29. 3. 2024 15:28
Milý dárce
200 Kč  •  29. 3. 2024 11:11
Štědrý dárce
200 Kč  •  28. 3. 2024 13:24
Velkorysý dárce
333 Kč  •  27. 3. 2024 16:20
DobroDárce
1 000 Kč  •  27. 3. 2024 16:11
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  27. 3. 2024 14:29
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  27. 3. 2024 13:22
Ať zvoní navždy ❤️
Dárci z mikroregionu Desinka
3 000 Kč  •  24. 3. 2024 20:52
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  18. 3. 2024 21:50
Jitka a Pepa z Lubné
Milý dárce
10 000 Kč  •  17. 3. 2024 15:23
Milý dárce
650 Kč  •  16. 3. 2024 14:53
Яни Колев
630 Kč  •  16. 3. 2024 12:10
Благодарим ти о. Мартин
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  14. 3. 2024 12:55
DobroDárce
10 000 Kč  •  12. 3. 2024 13:45
Milý dárce
333 Kč  •  10. 3. 2024 15:10
Dobromira Zhivkova
6 650 Kč  •  7. 3. 2024 11:31
❤️
Dárce, který je pro každou dobrost
15 000 Kč  •  6. 3. 2024 22:44
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  6. 3. 2024 18:23
Velkorysý dárce
250 Kč  •  6. 3. 2024 17:42
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  5. 3. 2024 21:50
Kate
1 278 Kč  •  5. 3. 2024 19:35
❤️
DobroDárce
2 000 Kč  •  5. 3. 2024 19:03
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  5. 3. 2024 10:55
Dobrosrdečný dárce
40 Kč  •  4. 3. 2024 22:52
Dobrosrdečný dárce
3 191 Kč  •  1. 3. 2024 14:50
Dobrosrdečný dárce
333 Kč  •  1. 3. 2024 11:40
Laskavý dárce
200 Kč  •  29. 2. 2024 9:35
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  26. 2. 2024 11:59
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  25. 2. 2024 19:26
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  22. 2. 2024 18:43
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 21:56
Velkorysý dárce
200 Kč  •  20. 2. 2024 21:20
Laskavý dárce
100 Kč  •  20. 2. 2024 9:24
DobroDárce
12 500 Kč  •  20. 2. 2024 8:01
Dárce, který je pro každou dobrost
5 555 Kč  •  19. 2. 2024 22:19
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  19. 2. 2024 10:28
DobroDárce
12 009 Kč  •  18. 2. 2024 19:49
S láskou a vděčností vzpomínáme... zítra už to bude rok, co jsi nám odešel k Pánu.
DobroDárce
1 800 Kč  •  18. 2. 2024 19:47
štědří dárci z Mladočova
Milý dárce
200 Kč  •  18. 2. 2024 15:30
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 7:55
Velkorysý dárce
300 Kč  •  17. 2. 2024 15:50
DobroDárce
2 000 Kč  •  17. 2. 2024 9:12
Laskavý dárce
200 Kč  •  17. 2. 2024 2:49
Milý dárce
300 Kč  •  16. 2. 2024 20:34
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  16. 2. 2024 19:46
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  14. 2. 2024 13:37
DARCE
3 000 Kč  •  12. 2. 2024 16:28
BJMZE
Milý dárce
333 Kč  •  11. 2. 2024 9:40
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  10. 2. 2024 23:32
Dárce, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  10. 2. 2024 21:18
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  8. 2. 2024 8:53
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  7. 2. 2024 22:10
Velkorysý dárce
333 Kč  •  7. 2. 2024 10:00
DobroDárce
10 000 Kč  •  4. 2. 2024 20:16
Milý dárce
1 500 Kč  •  2. 2. 2024 22:37
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  1. 2. 2024 14:46
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 2. 2024 9:23
Milý dárce
1 000 Kč  •  31. 1. 2024 21:30
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  31. 1. 2024 19:26
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  29. 1. 2024 14:01
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  29. 1. 2024 9:14
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  28. 1. 2024 19:53
Velkorysý dárce
300 Kč  •  28. 1. 2024 18:50
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  27. 1. 2024 9:49
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 1. 2024 1:17
Milý dárce
2 002 Kč  •  25. 1. 2024 19:04
Milan H.
5 000 Kč  •  24. 1. 2024 21:05
Do Bulharska zdraví Horní Počernice ;-)
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  24. 1. 2024 20:36
DobroDárce
1 000 Kč  •  24. 1. 2024 20:32
Štědrý dárce
600 Kč  •  24. 1. 2024 20:25
Štědrý dárce
200 Kč  •  24. 1. 2024 15:53
Jk
2 000 Kč  •  24. 1. 2024 6:39
Na čtvrtý zvon 😉
P. H.
5 000 Kč  •  23. 1. 2024 22:44
BG pravoslavná obec v ČR PLES HP/DP Silvia Krsteva
P. H.
23 707 Kč  •  23. 1. 2024 22:25
ples HP/DP
L.J.U.T.K.
60 000 Kč  •  23. 1. 2024 19:54
Ze srdce, Martinovi.
P.D.
5 000 Kč  •  22. 1. 2024 9:31
Ať zvoní 😉 ….. z Čisté
Laskavý dárce
500 Kč  •  21. 1. 2024 8:39
Milý dárce
1 000 Kč  •  19. 1. 2024 13:23
DobroDárce
3 500 Kč  •  19. 1. 2024 13:18
Laskavý dárce
12 000 Kč  •  19. 1. 2024 12:21
farnice ze Zlína a štědrý dárce
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  18. 1. 2024 8:40
Mirka + Mirek
2 500 Kč  •  16. 1. 2024 0:27
dražba Dolní a Horní Počernice
Dárce, který je pro každou dobrost
5 500 Kč  •  14. 1. 2024 21:20
Pavel,Lucka,Hanka
3 500 Kč  •  14. 1. 2024 21:04
HornoDolno - Dar
Ester a Zdeněk J.
20 000 Kč  •  14. 1. 2024 21:03
Horní Dolní dražba
Milý dárce
2 048 Kč  •  14. 1. 2024 14:04
Milada H.
5 000 Kč  •  14. 1. 2024 12:55
Dolní Horní /dražba
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  14. 1. 2024 10:43
Jiří Cerman
5 000 Kč  •  14. 1. 2024 1:52
Dolní Horní Počernice / dražba
PH
30 000 Kč  •  13. 1. 2024 23:58
Dolní Horní dražba
Milý dárce
2 000 Kč  •  12. 1. 2024 9:07
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  10. 1. 2024 11:30
Hanka Stejskalová
600 Kč  •  4. 1. 2024 21:44
Ať se dobré dílo daří 🙂
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  4. 1. 2024 14:40
Velkorysý dárce
600 Kč  •  4. 1. 2024 7:10
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  29. 12. 2023 6:40
Milý dárce
5 000 Kč  •  27. 12. 2023 10:55
Velkorysý dárce
7 000 Kč  •  26. 12. 2023 18:23
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  25. 12. 2023 11:40
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  23. 12. 2023 19:35
Štědrý dárce
1 290 Kč  •  23. 12. 2023 12:05
Koleda ze Stříteže
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  23. 12. 2023 11:53
přispívají děvčata z Vísky
DobroDárce
2 000 Kč  •  22. 12. 2023 17:50
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  20. 12. 2023 10:09
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  19. 12. 2023 9:34
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  18. 12. 2023 21:26
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  18. 12. 2023 6:50
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  17. 12. 2023 15:49
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  15. 12. 2023 17:07
Dárce, který je pro každou dobrost
1 900 Kč  •  15. 12. 2023 8:35
Страхотна кампания за камбание, дано да бъде успешна.<3
DobroDárce
600 Kč  •  14. 12. 2023 15:48
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  14. 12. 2023 1:00
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  12. 12. 2023 21:31
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  11. 12. 2023 21:11
Филип Д.
870 Kč  •  11. 12. 2023 12:30
DobroDárce
2 000 Kč  •  11. 12. 2023 2:46
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  10. 12. 2023 18:32
Milý dárce
1 000 Kč  •  10. 12. 2023 9:03
Milý dárce
2 000 Kč  •  8. 12. 2023 12:01
štědrý dar farnosti Mladočov
26 500 Kč  •  8. 12. 2023 8:14
Диана
1 245 Kč  •  7. 12. 2023 11:21
DobroDárce
3 500 Kč  •  5. 12. 2023 20:50
Petr + Marťa L.
3 000 Kč  •  4. 12. 2023 16:26
Nechť zvoní!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  3. 12. 2023 20:10
DobroDárce
1 000 Kč  •  3. 12. 2023 19:55
Štědrý dárce
300 Kč  •  2. 12. 2023 20:06
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  2. 12. 2023 13:20
Jitka
1 000 Kč  •  29. 11. 2023 13:43
Děkuji Martinovi za společně strávený čas v Bulharsku. Těším se na zvonkohru :-)
Štědrý dárce
300 Kč  •  29. 11. 2023 7:59
Milý dárce
1 000 Kč  •  29. 11. 2023 7:05
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  29. 11. 2023 3:55
Zdenek
40 550 Kč  •  28. 11. 2023 22:18
Dárci farnosti Litomyšl a okolí 🙏
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  28. 11. 2023 15:40
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  27. 11. 2023 20:11
Laskavý dárce
22 000 Kč  •  27. 11. 2023 17:54
Štědrý dárce
500 Kč  •  27. 11. 2023 14:06
Velkorysý dárce
600 Kč  •  27. 11. 2023 11:58
Milý dárce
300 Kč  •  26. 11. 2023 21:28
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  26. 11. 2023 11:50
DobroDárce
2 000 Kč  •  26. 11. 2023 11:19
Milý dárce
1 000 Kč  •  26. 11. 2023 9:18
DobroDárce
4 000 Kč  •  25. 11. 2023 17:35
MUDr. Miroslav Vondraš
10 000 Kč  •  23. 11. 2023 23:23
Ať pěkně zvoní!
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  20. 11. 2023 15:38
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  17. 11. 2023 21:30
Milý dárce
4 000 Kč  •  16. 11. 2023 20:24
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  16. 11. 2023 20:15
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  16. 11. 2023 17:50
Laskavý dárce
100 Kč  •  16. 11. 2023 16:17
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  14. 11. 2023 17:14
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  13. 11. 2023 22:14
DobroDárce
2 000 Kč  •  8. 11. 2023 7:06
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  7. 11. 2023 1:05
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  6. 11. 2023 17:46
Dárce, který je pro každou dobrost
610 Kč  •  5. 11. 2023 22:46
Липсваш ни о. Мартин ❤️
Irina Stancheva
2 000 Kč  •  5. 11. 2023 20:32
Благодари на о. Мартин, за всичко! Молим се за неговата душа и вярваме, че и той се моли за нас!
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  4. 11. 2023 19:53
DobroDárce
1 000 Kč  •  4. 11. 2023 7:09
Libuše J.
5 000 Kč  •  3. 11. 2023 13:44
Ať Bůh žehná dobrému dílu!
DobroDárce
1 130 Kč  •  1. 11. 2023 18:23
Laskavý dárce
100 Kč  •  1. 11. 2023 5:42
Petr
1 000 Kč  •  30. 10. 2023 12:38
Dar Petr Still. :-)
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  30. 10. 2023 7:53
Milý dárce
370 Kč  •  29. 10. 2023 19:28
За камбаните ♥
DobroDárce
5 000 Kč  •  29. 10. 2023 18:53
Laskavý dárce
20 000 Kč  •  29. 10. 2023 18:49
Příspěvek od štědrého dárce ze sebranické farnosti
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  29. 10. 2023 9:55
DobroDárce
600 Kč  •  26. 10. 2023 20:30
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  26. 10. 2023 17:41
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  26. 10. 2023 11:43
DobroDárce
2 000 Kč  •  25. 10. 2023 20:34
Dárce, který je pro každou dobrost
20 000 Kč  •  25. 10. 2023 20:25
štědří dárci B+M
DobroDárce
10 Kč  •  24. 10. 2023 21:37
DobroDárce
2 000 Kč  •  24. 10. 2023 15:21
Farnost Sebranice
114 550 Kč  •  24. 10. 2023 14:25
Dar farníky z neděle 22.10. Děkujeme
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  23. 10. 2023 3:40
Milý dárce
3 000 Kč  •  22. 10. 2023 18:57
Laskavý dárce
22 Kč  •  22. 10. 2023 18:55
Velkorysý dárce
2 500 Kč  •  22. 10. 2023 10:10
Milý dárce
1 000 Kč  •  21. 10. 2023 23:00
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  20. 10. 2023 13:20
Milý dárce
1 222 Kč  •  19. 10. 2023 15:04
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  18. 10. 2023 22:33
DobroDárce
1 000 Kč  •  18. 10. 2023 8:56
Laskavý dárce
7 777 Kč  •  16. 10. 2023 20:50
Dárce, který je pro každou dobrost
630 Kč  •  16. 10. 2023 13:12
DobroDárce
5 000 Kč  •  15. 10. 2023 22:14
Velkorysý dárce
615 Kč  •  15. 10. 2023 11:26
За камбани на о. Мартин
Laskavý dárce
600 Kč  •  13. 10. 2023 14:38
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  13. 10. 2023 8:02
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  12. 10. 2023 20:51
DobroDárce
240 Kč  •  9. 10. 2023 12:45
Благодарим ти о. Мартин
Blanka B.
2 000 Kč  •  29. 9. 2023 10:12
Pro Martinovu památku.
Martin B.
1 000 Kč  •  18. 9. 2023 9:22
Děkuji za Vaši úžasnou iniciativu.
Štědrý dárce
15 000 Kč  •  15. 9. 2023 20:54
Dárce
vděčný darce
1 000 Kč  •  13. 9. 2023 15:37
Ať časem zvony zní a podaří se navázat na dílo, které Martin konal...
Sbírka Staré Páky Mladočov
10 000 Kč  •  10. 9. 2023 21:02
Pavel J.
9 000 Kč  •  27. 8. 2023 21:50
příspěvek od dárců při loučení s Martinem v Sebranicích
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  27. 8. 2023 20:54
Kéž by mělo tak velké a dobrotivé srdce více lidí. Upřímnou soustrast celé rodině. Děkuji za vše, co jste udělal.
Luboš
1 000 Kč  •  27. 8. 2023 14:14
Rád jsem Martinovi přispěl
Ludmila Z.
200 Kč  •  27. 8. 2023 11:37
Poslala jsem svoji "trošku do mlýna". Doufám, že se vybere.
Lenka J.
1 000 Kč  •  26. 8. 2023 21:21
Těším se, až uslyšíme hlas zvonu Martin 🤩…

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Messages

Dobrodinec
2 000 Kč  •  14. 4. 2024 13:01
Pozdrav z Mladočova
Pepa Brokeš
1 000 Kč  •  9. 4. 2024 12:23
Doufám že nebudu jediný z Chocně 🙏🙏
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  27. 3. 2024 13:22
Ať zvoní navždy ❤️
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  18. 3. 2024 21:50
Jitka a Pepa z Lubné
Яни Колев
630 Kč  •  16. 3. 2024 12:10
Благодарим ти о. Мартин
Dobromira Zhivkova
6 650 Kč  •  7. 3. 2024 11:31
❤️
Kate
1 278 Kč  •  5. 3. 2024 19:35
❤️
DobroDárce
12 009 Kč  •  18. 2. 2024 19:49
S láskou a vděčností vzpomínáme... zítra už to bude rok, co jsi nám odešel k Pánu.

Other contributors

This charitable collection falls under the public collection established by the organizer and is organized for the benefit of the recipient.

Do you want to create a project or a story?

Start collecting