Úspěšně vybráno:

Daruji Tábor! – sbírka pro Domácí Hospic Jordán, Cheiron T a Fokus Tábor

Vybráno 0 Kč 133 130 Kč
od 148 dárců
 -
148 dárců
Celkem se zapojilo
900 Kč
Průměrná výše daru
6 000 Kč
Nejvyšší dar
35 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Daruji Tábor! – sbírka pro Domácí Hospic Jordán, Cheiron T a Fokus Tábor

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Vítězslav Dohnal
Datum přidání
9. 12. 2020
Poslední aktualita

15. 1. 2021 15:59

Poděkování dárcům

Milí dárci,

sbírka Daruji Tábor! pro neziskové organizace Domácí Hospic Jordán, FOKUS Tábor a Cheiron T skončila. A skončila ohromným úspěchem. Za 35 dní se vybralo 133 130 Kč. To je prostě skvělé! Dík samozřejmě patří v prvé řadě vám dárcům, protože jste se opravdu snažili. Ale jako organizárot sbírky bych chtěl poděkovat hned na druhém místě tobě, Donio. Bez tebe by to nešlo.

Vítězslav Dohnal

Zobrazit celou aktualitu

Sbírka na podporu aktivit tří neziskových organizací pomáhajících lidem v Táboře a okolí. Výtěžek sbírky bude rovným dílem rozdělen mezi Domácí Hospic Jordán, Cheiron T a Fokus Tábor. Svým příspěvkem podpoříte služby pro lidi s duševním onemocněním, nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny a mladé lidi v obtížných životních situacích. 

Kdo sbírku organizuje? 

Sbírku organizuje Vítězslav Dohnal v rámci činnosti facebookové skupiny „Daruji Tábor!“. Ta se snaží podpořit táborské obchodníky, podnikatele, řemeslníky, umělce a neziskové organizace tím, že propaguje to, aby si lidé pořídili co nejvíce vánočních dárků v Táboře a z místních zdrojů. 

Pandemie nemoci Covid 19 a s ní spojené restrikce zasáhly mimořádně silně celou společnost. Krize vždy nejvíce postihuje nejslabší členy společnosti. Podle mého názoru nemůžeme v těžkých časech spoléhat jen na pomoc státu a veřejných institucí. Jsem přesvědčený, že vždy máme hledat možnosti, jak si pomoci také navzájem a jak společně podpořit ty, kdo jsou na tom momentálně hůř.

Tato sbírka je snahou alespoň trochu přispět k tomu, aby v těžké době existovaly služby pro ty, kdo je potřebují. 

V Táboře funguje mnoho neziskových organizací, které se věnují pomoci potřebným v sociální, zdravotní, vzdělávací i dalších oblastech. K tomu, aby se ve městě dobře žilo, je jejich činnost nezastupitelná. A v době koronavirové krize jsou jejich služby o to potřebnější. Finanční prostředky pro svou činnost ale tyto organizace získávají obtížně a objevují se i návrhy, že podpora z veřejných zdrojů se bude snižovat.

Proto je čas jejich práci podpořit.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Výtěžek sbírky bude rozdělen rovným dílem mezi tři neziskové organizace působící v Táboře, konkrétně Domácí Hospic Jordán, Cheiron T a Fokus Tábor.

A na co peníze použijí? (najdete níže)

Domácí Hospic Jordán

Domácí hospic Jordán umožňuje nevyléčitelně nemocným pacientům v končeném stádiu nemoci dožít doma až do konce v kruhu svých blízkých, a to díky odborné péči multidisciplinárního týmu: lékařů, sester, sociálních pracovnic, psychoterapeutů, pečovatelek, duchovních a dobrovolníků. Každý domácí hospic doprovází nejen pacienta, ale i jeho rodinu. Zaléčením fyzických příznaků, jako je bolest, dušnost, úzkost, nauzea a další, se pacientovi a rodině najednou otevře prostor, ve kterém si vzájemně mohou užít jeden druhého, probrat důležité věci, pročistit vztahy nebo si dokonce odpustit dávná příkoří. Součástí péče je i 24/7 hospicová pohotovost, na kterou se pečující rodina může kdykoliv obrátit.

Získané finanční prostředky poslouží na úhradu nákladů spojených s poskytováním tzv. mobilní specializované paliativní péče v domácím prostředí pacientů. Průměrné denní náklady na péči o jednoho pacienta se v současnosti pohybují kolem 2 000 Kč. Zahrnují v sobě například mzdové náklady na členy týmu, náklady na dopravu k pacientům, náklady na léky a zdravotnický materiál, na ochranné pomůcky, nájemné apod. Úhrada zdravotních pojišťoven pokrývá pouze část těchto reálných nákladů. Proto musí hospic neustále hledat nové zdroje financování – aby mohl poskytovat co nejlepší odbornou péči v domácím prostředí a umožnit tak všem nevyléčitelně nemocným pacientům na Táborsku, kteří si přejí umřít doma a mají k tomu vyhovující podmínky, toto jejich přání splnit.

Fokus Tábor

FOKUS Tábor podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení. Pomáhá jim například s hledáním a udržením vhodné práce, věnuje se partnerským, rodinným i sousedským vztahům svých klientů, posilování jejich sebevědomí a sebeúcty, seberealizaci, zapojení do společenského života apod. Velmi důležitou oblastí jeho práce je podpora při zvládání projevů nemoci, předcházení krizovým situacím, případně jejich řešení. Součástí práce je i podpora rodinných příslušníků a blízkých klientů. V týmu pracují sociální pracovníci, psychiatrické sestry, ale i psychiatři, psychologové a tzv. peer konzultanti, tedy pracovníci, kteří mají osobní zkušenost s duševním onemocněním.

Tým pracovníků FOKUSU Tábor se snaží, aby základním kamenem jejich podpory byl lidský, avšak vysoce profesionální přístup. Pro úspěšné provedení klienta těžkým obdobím a zvládnutí krize je proto nezbytné, aby všichni pracovníci, nejen tedy psychiatři a psychologové, byli na tyto situace dobře připraveni.

Získané prostředky proto FOKUS využije přednostně k posílení schopností a dovedností pracovníků zejména v oblasti krizové intervence a řešení obtížných situací při práci s člověkem s duševním onemocněním.

Cheiron T

Cheiron T je obecně prospěšná společnost a v Táboře funguje již 25 let. Služby Cheironu jsou profesionální a zahrnují zejména sociální prevenci, poradenství a podporu dětem, mladým lidem i rodinám ve složité životní situaci. Zároveň pořádá kulturní a vzdělávací akce. Dnes působí Cheiron nejen v centru Tábora, ale i na největším táborském sídlišti, kde provozuje klub pro děti a mladé lidi Bejvák. 
Cheiron se současně věnuje také terénním službám, pro které by rád získal prostřednictvím sbírky podporu. Do táborských sídlišť, ulic a parků vyrážejí každý všední den terénní pracovníci. Kontaktují mladé lidi, kteří by do klubu sami nikdy nepřišli, ale podporu a pomoc potřebují. Obzvlášť v zimním čase je pro efektivní práci v terénu potřeba alespoň malý prostor, kde je teplo, klid a bezpečí. Cheironští teréňáci našli řešení – maringotku neboli kancelář a poradnu na kolech, která může být vždy tam, kde je potřeba. Prostřednictvím podpory Cheironu obdarujete spoustu mladých lidí, kteří zrovna neví, kudy kam.

Vybranou částku použije Cheiron na rekonstrukci a vybavení maringotky – zázemí pro řešení problémů se školou, s šikanou, s drogami, s dluhy a dalšími nešvary. Pomůžete tak zlepšit život v Táboře! 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

15. 1. 2021 15:59

Poděkování dárcům

Milí dárci,

sbírka Daruji Tábor! pro neziskové organizace Domácí Hospic Jordán, FOKUS Tábor a Cheiron T skončila. A skončila ohromným úspěchem. Za 35 dní se vybralo 133 130 Kč. To je prostě skvělé! Dík samozřejmě patří v prvé řadě vám dárcům, protože jste se opravdu snažili. Ale jako organizárot sbírky bych chtěl poděkovat hned na druhém místě tobě, Donio. Bez tebe by to nešlo.

Vítězslav Dohnal

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  11. 1. 2021 2:57
Milý dárce
500 Kč  •  10. 1. 2021 18:55
Dobrosrdečný dárce
1 850 Kč  •  10. 1. 2021 16:35
Petr Štoček
150 Kč  •  9. 1. 2021 17:12
Je to tam😊
Dárce, který je pro každou dobrost
330 Kč  •  8. 1. 2021 14:40
Štědrý dárce
3 104 Kč  •  8. 1. 2021 14:10
Velkorysý dárce
500 Kč  •  8. 1. 2021 12:58
Milý dárce
3 000 Kč  •  8. 1. 2021 12:44
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  8. 1. 2021 10:32
Tereza P.
300 Kč  •  8. 1. 2021 10:20
děkujeme za skvělou akci
Laskavý dárce
300 Kč  •  7. 1. 2021 20:03
K+M+B
250 Kč  •  7. 1. 2021 12:25
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  7. 1. 2021 11:35
Milý dárce
300 Kč  •  6. 1. 2021 21:07
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  6. 1. 2021 19:22
DobroDárce
2 000 Kč  •  6. 1. 2021 9:07
Štědrý dárce
300 Kč  •  4. 1. 2021 9:44
Laskavý dárce
100 Kč  •  3. 1. 2021 19:35
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  1. 1. 2021 9:49
Velkorysý dárce
200 Kč  •  31. 12. 2020 17:14
Laskavý dárce
300 Kč  •  31. 12. 2020 16:19
Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s. r. o.
5 000 Kč  •  31. 12. 2020 8:34
Sliby se maj plnit nejen o Vánocích... Díky všem dárcům!
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  31. 12. 2020 0:26
DobroDárce
1 500 Kč  •  30. 12. 2020 19:15
Velkorysý dárce
300 Kč  •  30. 12. 2020 19:09
DobroDárce
3 430 Kč  •  30. 12. 2020 17:11
Štědrý dárce
100 Kč  •  30. 12. 2020 16:27
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  30. 12. 2020 15:16
Milý dárce
100 Kč  •  30. 12. 2020 14:01
Dobrosrdečný dárce
66 Kč  •  30. 12. 2020 13:56
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  30. 12. 2020 13:52
Věra
300 Kč  •  30. 12. 2020 13:38
Skvělá akce, pracuji v hospici Jordán a moc si sbírky vážím. Dekuji
Laskavý dárce
300 Kč  •  30. 12. 2020 13:17
Velkorysý dárce
300 Kč  •  30. 12. 2020 13:14
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  30. 12. 2020 13:06
Lucie K.
300 Kč  •  30. 12. 2020 12:57
Děkuji za organizaci sbírky
Milý dárce
1 500 Kč  •  30. 12. 2020 12:45
DobroDárce
1 500 Kč  •  30. 12. 2020 12:33
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  30. 12. 2020 12:25
DobroDárce
100 Kč  •  30. 12. 2020 12:25
DobroDárce
200 Kč  •  30. 12. 2020 12:19
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  30. 12. 2020 10:58
DK
499 Kč  •  30. 12. 2020 9:40
aukce káva Jordán
DK
555 Kč  •  30. 12. 2020 9:36
aukce - káva Lužnice
Velkorysý dárce
606 Kč  •  30. 12. 2020 8:56
DobroDárce
1 000 Kč  •  30. 12. 2020 7:52
Jaroslava V.
1 100 Kč  •  29. 12. 2020 22:46
Aukce Lifting
Jana a Jakub
1 111 Kč  •  29. 12. 2020 22:31
aukce Jägermeister
Lenka
585 Kč  •  29. 12. 2020 22:23
Aukce Koupelová sůl
Lenka B.
1 050 Kč  •  29. 12. 2020 21:53
dobročinná aukce
Štědrý dárce
1 400 Kč  •  29. 12. 2020 20:37
Marta Říhová
5 500 Kč  •  29. 12. 2020 20:37
Děkuji za dobročinnou večeři ve Thiru
Vítězslav D.
800 Kč  •  29. 12. 2020 20:31
aukce sekt Millesimato
DobroDárce
300 Kč  •  29. 12. 2020 20:26
Velkorysý dárce
6 000 Kč  •  29. 12. 2020 20:22
Lucia K.
1 444 Kč  •  29. 12. 2020 20:21
Díky za skvělou dobročinnou aukci :-) LKM/Steininger
Anka
608 Kč  •  29. 12. 2020 19:40
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  29. 12. 2020 19:24
Velkorysý dárce
300 Kč  •  28. 12. 2020 19:56
Štědrý dárce
500 Kč  •  28. 12. 2020 14:20
Velkorysý dárce
300 Kč  •  28. 12. 2020 11:03
Katerina Pelikanova a Marcel Hruby
1 000 Kč  •  26. 12. 2020 19:02
At se dari z Elbancickeho zamecku.
Dana Stejskalová
600 Kč  •  23. 12. 2020 13:44
Milý dárce
300 Kč  •  23. 12. 2020 11:36
Marta Říhová
300 Kč  •  23. 12. 2020 11:22
Díky za Vaši aktivitu
Milý dárce
300 Kč  •  23. 12. 2020 10:51
Štědrý dárce
303 Kč  •  23. 12. 2020 9:11
Velkorysý dárce
1 500 Kč  •  22. 12. 2020 19:37
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  22. 12. 2020 14:47
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  22. 12. 2020 12:02
Milý dárce
300 Kč  •  22. 12. 2020 11:54
Laskavý dárce
700 Kč  •  22. 12. 2020 10:23
Laskavý dárce
300 Kč  •  22. 12. 2020 9:42
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  22. 12. 2020 8:55
Martina
500 Kč  •  21. 12. 2020 23:16
Zdravíme ze Žižkova a přejeme dobrý úlovek pro potřebné.
Velkorysý dárce
300 Kč  •  21. 12. 2020 23:15
Jana a Jakub
2 000 Kč  •  21. 12. 2020 22:39
Zuzana Z.
200 Kč  •  21. 12. 2020 22:24
Přeji hezké a klidné Vánoce! :)
Velkorysý dárce
300 Kč  •  21. 12. 2020 12:34
Kamil Žárský
200 Kč  •  21. 12. 2020 7:46
Krásné vánoce všem.
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  19. 12. 2020 18:42
Laskavý dárce
300 Kč  •  19. 12. 2020 18:23
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  19. 12. 2020 1:03
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  18. 12. 2020 23:03
Velkorysý dárce
600 Kč  •  18. 12. 2020 22:03
Štědrý dárce
396 Kč  •  18. 12. 2020 20:56
Lenka B.
900 Kč  •  18. 12. 2020 14:01
Díky Vítkovi i všem třem táborským neziskovkám, odvádíte skvělou práci!
Klara S.
300 Kč  •  18. 12. 2020 12:54
Díky za to, co děláte, a díky organizátorům sbírky, že nám pomáhání takhle usnadnili.
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  18. 12. 2020 12:21
Velkorysý dárce
500 Kč  •  18. 12. 2020 11:34
Petr V.
1 000 Kč  •  18. 12. 2020 8:50
Díky Víťovi za organizaci, a krásné svátky všem.
Štědrý dárce
99 Kč  •  17. 12. 2020 22:16
Laskavý dárce
300 Kč  •  17. 12. 2020 20:24
DobroDárce
200 Kč  •  17. 12. 2020 18:46
Petra Š.
300 Kč  •  17. 12. 2020 17:40
:-) Vivat Tábor!
Milý dárce
300 Kč  •  17. 12. 2020 14:43
Milý dárce
500 Kč  •  17. 12. 2020 14:42
Štědrý dárce
300 Kč  •  17. 12. 2020 14:36
Klára B.
600 Kč  •  17. 12. 2020 13:33
Dobrá věc!
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  17. 12. 2020 13:00
Štěpánková V.
500 Kč  •  17. 12. 2020 12:20
Držím Táboru palce!
Vladimír Novotný
300 Kč  •  17. 12. 2020 12:18
Děkuji
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  17. 12. 2020 11:52
Štědrý dárce
300 Kč  •  17. 12. 2020 11:37
Štědrý dárce
300 Kč  •  17. 12. 2020 11:35
Laskavý dárce
99 Kč  •  17. 12. 2020 10:53
Dobrosrdečný dárce
99 Kč  •  17. 12. 2020 10:48
Milý dárce
1 000 Kč  •  17. 12. 2020 10:33
Dárce, který je pro každou dobrost
333 Kč  •  17. 12. 2020 10:29
Velkorysý dárce
300 Kč  •  17. 12. 2020 10:23
Milý dárce
500 Kč  •  17. 12. 2020 10:20
Štědrý dárce
99 Kč  •  17. 12. 2020 10:14
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  17. 12. 2020 9:41
DobroDárce
100 Kč  •  17. 12. 2020 9:13
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  17. 12. 2020 9:09
DobroDárce
300 Kč  •  17. 12. 2020 8:58
DobroDárce
900 Kč  •  17. 12. 2020 8:44
Milý dárce
900 Kč  •  16. 12. 2020 20:25
Velkorysý dárce
1 364 Kč  •  16. 12. 2020 16:30
Dobrosrdečný dárce
900 Kč  •  16. 12. 2020 11:43
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  16. 12. 2020 10:00
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2020 11:43
Laskavý dárce
900 Kč  •  15. 12. 2020 11:32
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2020 8:43
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 12. 2020 19:39
BistroT10
1 100 Kč  •  14. 12. 2020 19:10
Rádi pomůžem i v těchto nelehkých dnech!hlavně zdraví a sílu všem!!
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  14. 12. 2020 16:02
Tomáš K.
200 Kč  •  14. 12. 2020 9:37
Dárce, který je pro každou dobrost
700 Kč  •  13. 12. 2020 10:24
Laskavý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2020 10:13
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  12. 12. 2020 16:34
Štědrý dárce
307 Kč  •  12. 12. 2020 9:26
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  12. 12. 2020 7:56
Milý dárce
300 Kč  •  11. 12. 2020 12:31
Gustav
3 000 Kč  •  11. 12. 2020 11:50
Dárce, který je pro každou dobrost
99 Kč  •  11. 12. 2020 11:20
Dobrosrdečný dárce
99 Kč  •  11. 12. 2020 10:34
Štědrý dárce
99 Kč  •  11. 12. 2020 10:31
PD
3 000 Kč  •  11. 12. 2020 10:16
MERIVA TRANSLATIONS s.r.o.
2 000 Kč  •  11. 12. 2020 9:34
Děláte skvělou práci! ❤️
Milý dárce
600 Kč  •  11. 12. 2020 9:18
Velkorysý dárce
99 Kč  •  11. 12. 2020 9:06
Dárce, který je pro každou dobrost
99 Kč  •  11. 12. 2020 9:02
Laskavý dárce
900 Kč  •  11. 12. 2020 8:29
DobroDárce
999 Kč  •  11. 12. 2020 8:21
DobroDárce
99 Kč  •  11. 12. 2020 8:18
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 12. 2020 9:34
Dárce, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  9. 12. 2020 14:52

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat