Sbírka ukončena:

Podpořili jste Dotek, kde pečují o seniory s láskou a úctou

Vybráno 0 Kč 1 650 Kč
250 000 Kč
Podpořili jste Dotek, kde pečují o seniory s láskou a úctou
4 dárci
Celkem se zapojilo
413 Kč
Průměrná výše daru
1 000 Kč
Nejvyšší dar
212 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Podpořili jste Dotek, kde pečují o seniory s láskou a úctou

Vybráno 0 Kč 1 650 Kč
250 000 Kč
Tvůrce
Verča Malinová
Datum přidání
3. 8. 2020

Dotek z.ú. poskytuje pečovatelské služby a odlehčovací službu ve Vizovicích na Zlínsku, cílovou skupinu tvoří především senioři. Kvůli koronavirové krizi a následným opatřením se stejně jako mnoho jiných organizací dostal i Dotek do finančních problémů. Prostřednictvím sbírky chceme překlenout toto náročné období, aby mohla organizace dále poskytovat služby klientům ve stejné kapacitě a kvalitě.

Kdo sbírku organizuje?

Jmenuji se Verča Malinová. S Dotekem jsem začala spolupracovat před 8 lety, pracovala jsem jako koordinátor a realizátor na projektu Dobročinného obchůdku. Později jsem pracovala jako sociální pracovnice, a poté jako fundraiser. Před čtyřmi lety jsem odešla na rodičovskou dovolenou, Dotek je však stále mou srdeční záležitostí.

Personál Doteku poskytuje klientům skvělou a odbornou péči v domácím prostředí. Až jednou budu potřebovat pomoc, přála bych si, aby se mi jí dostalo právě v Doteku. 

Společnost Dotek z.ú. vznikla, aby napomáhala v důstojné péči o seniory. Záměrem je vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. Vyžaduje-li jeho situace setrvání v našem pobytovém zařízení odlehčovací služby, chceme se ubírat s našimi klienty společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání. Posláním společnosti je poskytnout pečujícím osobám čas na odpočinek a regeneraci sil a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobám, o které je pečováno.

V Doteku je kladen velký důraz na vzdělání zaměstnanců. V zařízení se pracuje s konceptem bazální stimulace, s biografií klienta, či smyslovou terapií. Zařízení disponuje terapeutickou zahradou speciálně upravenou pro imobilní klienty, aby se i oni mohli účastnit aktivizací na zahradě. Líbí se mi že, aktivizační činnosti jsou pro klienty připravovány dle informací z jejich biografie a odrážejí běžný život (pečení, zahrada, sport, hudba). 

Myslím, že zařízení jako je Dotek je v celé naší republice ojedinělé. Organizace je specifická v tom, že neposkytuje služby k trvalému pobytu, ale pouze na přechodnou dobu, Toto specifikum právě přináší problémy s naplněním kapacity. Běžně má zařízení kapacitu maximálně naplněnou a další spousta žádostí o pobyt je v pořadníku. 

Proč ji organizuje?

Pobytová odlehčovací služba v Doteku má kapacitu 16 míst. Právě platby klientů za pobyt v odlehčovací službě jsou hlavním zdrojem příjmu organizace. Kvůli koronavirové krizi a následným opatřením je však Dotek již 5 měsíců zaplněn jen z části. Od března do června byla lůžka zaplněna jen z 50 procent, což pro organizaci znamená velké ztráty a může pro ni být likvidační. 

Díky sbírce s Donio chceme překlenout toto náročné období. Získané finanční prostředky budou využity na mzdové náklady pečovatelek a aktivizační pracovnice a provozní náklady. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? 

Získané finanční prostředky použijeme na mzdové náklady pečovatelek, aktivizační pracovnice a provozní náklady

70 % z vybraných 250 000 Kč půjde na mzdové náklady pečovatelek a aktivizační pracovnice30 % půjde na provozní náklady – energie, pohonné hmoty, svoz a likvidace odpadů, čistící a desinfekční prostředky, materiál k aktivizacím.

Př. Díky vašemu daru 200 Kč, se bude moci aktivizační pracovnice hodinu věnovat klientovi při individuální aktivizaci. Může s klientem např. sadit na zahradě, což byla jeho celoživotní oblíbená činnost. Klient si při této činnosti procvičí motoriku i všechny smysly, zavzpomíná na svou zahradu, popovídá si s aktivizační pracovnicí a možná jí svěří i nějaké své pěstitelské fígle.

Každá koruna se počítá a jsme za ni nesmírně vděční.

Štědrý dárce
50 Kč  •  23. 12. 2020 23:14
Milý dárce
1 000 Kč  •  19. 11. 2020 10:47
DobroDárce
300 Kč  •  8. 8. 2020 10:58
Štědrý dárce
300 Kč  •  7. 8. 2020 6:26

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Pro přidání zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám