Podpořte NOPO –⁠ občanskou poradnu pomáhající lidem v těžké životní situaci

Vybráno 0 Kč
Podpořte tuto sbírku.
Přispět
Tvůrce
NOPO
Datum přidání
8. 6. 2020

Pomozte zachránit provoz poradny, která pomáhá sociálně slabým a znevýhodněným lidem v jejich těžkých a problematických životních situacích, tito v současné době patří mezi jednu z nejohroženějších skupin. Sbírkou podpoříte lidi, kteří čelí složitým životním situacím, jde převážně o pomoc pro matky samoživitelky, důchodce, lidi kteří ztratili práci, ženy a děti ohrožené domácím násilím, zdravotně hendikepovaní, lidi ohrožené ztrátou bydlení apod.

Kdo sbírku organizuje?

Jsme spolek NOPO – Nezávislá občanská poradna Olomouc, od roku 1999 provozujeme poradnu v Olomouci. Našim hlavním posláním je poskytovat služby, poradenství, pomoc a asistenci občanům při řešení jejich tíživých životních situací, při čemž se jedná o velmi širokou škálu životních situací a problémů - viz naše webové stránky. Lidem pomáháme v tom, aby se jejich život stabilizoval, aby mohli normálně důstojně žít, jako všichni ostatní. Ročně poskytneme průměrně 1 200 konzultací pro občany města Olomouce a spádových oblastí, ale také v rámci celého kraje, občas telefonicky a e-mailem občanům z celé ČR.

Poradna je kontaktním místem a záchrannou sítí pro lidi, kterým pomáháme, když si neví rady v jakékoliv tíživé životní situaci, neví kudy kam a neví na koho se obrátit. Poskytujeme lidem nejen radu, ale konkrétní pomoc, převážné právního charakteru, ale i psychickou podporu a to tak, že jsme jim průvodcem až do vyřešení jejich nelehké situace. Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Našim klientům taktéž pomáháme v jednáních s institucemi, úřady, soudy, předáváme kontakty na další odborníky, s vypracováním písemnosti k úřadům, soudům, institucím apod. Jsme zde především pro sociálně slabé občany, tedy naše služby jsou dostupné všem.

Proč ji organizuje?

Poslední roky se snažíme na naši činnost získávat prostředky především svépomocně, vlastní činnosti (odborná pomoc a konzultace pro jiné organizace a klienty, dobročinné bazary apod.) z příspěvků a darů členů a klientů, kteří nejsou sociálně slabí, drobnými sponzorskými dary apod. Některé roky jsme obdrželi od MPSV ČR dotaci, což nám pomohlo poradnu částečně vybavit a zajistit personál, po celou dobu je však provoz poradny zajišťován převážně dobrovolnickou prací

Naše minimální roční provozní náklady, z kterých jsme schopni zajistit základní činnost poradny, nejsou vysoké, činní cca 100 000 až 150 000 Kč. Tyto náklady jsme za normální situace schopni zajistit z výše uvedených činností, darů apod. Jelikož sociální a ekonomická situace občanů neustále klesá, v prvních měsících letošního roku jsme neobdržely téměř žádné příspěvky a dary, které by nám umožnily mít nějakou rezervu a následně nastala krizová situace ohledně koronaviru a nouzového stavu, která celou situaci ještě zkomplikovala. 

V současné situaci jsme se ocitli zcela bez příjmů na pokrytí provozních nákladů, jelikož v dané situaci mají všichni prostředky jen na zajištění základních nákladů a taktéž jakékoliv sponzorské dary nyní nepřipadají v úvahu. Z toho důvodu hledáme řešení, jak celou situaci vyřešit a provoz poradny, aspoň pro ty nejvíc potřebné klienty, i v tak náročné době, zachránit a udržet. Tedy se snažíme získat pomoc s financováním provozu poradny i touto cestou, proto jsme se rozhodli zorganizovat tuto sbírku a pomůže nám opravdu každá koruna.

Podpořte NOPO –⁠ občanskou poradnu pomáhající lidem v těžké životní situaci

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze ze sbírky budou použity na úhradu provozních nákladů poradny - nájem, elektřina, plyn, telefon, internet, spotřební materiál - za 5 000 Kč uhradíme základní měsíční náklady, případně na zakoupení nového počítače, mobilu a židlí, které již dosluhují. 

Pokud vybereme vyšší částku, tak také na úhradu odborných služeb pro klienty (advokát, psycholog a dalších dle potřeby) a na materiální podporu klientů (úhrada správních poplatků – vyřízení dokladů, výpisu z rejstříků, cestovné na vzdálenější úřady apod.).

Podpořte NOPO –⁠ občanskou poradnu pomáhající lidem v těžké životní situaci

Na příběh zatím nikdo nepřispěl. Buďte první.

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Vybráno 0 Kč

Jste pro každou dobrost? Podpořte tuto sbírku.

Přispět

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Jak Donio funguje?

1
Sbírku můžete založit pro sebe nebo pro někoho, kdo ji potřebuje.
2
Pusťte se do založení sbírky, stačí vyplnit jednoduchý formulář.
3
Sbírka běží, dejte o ní vědět světu. Pošleme vám tipy, jak na to.
4
Po ukončení sbírky vám odešleme 100 % vybrané částky.

Chcete založit sbírku? Víte o někom, komu bychom mohli pomoci?

Napište nám