Visegradský jezdec

Vybráno 0 Kč 587 557 Kč
od 3 448 dárců
Datum přidání
12. 12. 2020

Finance z této sbírky budou využity na provoz facebookové stránky Visegradský jezdec a na aktivity s ní spojené, především jako částečná odměna pro provozovatele stránky, dále na náklady spojené s dalším rozvojem stránky, případně mohou být využity i na další dobročinné účely.

Stránka VJ vznikla jako reakce na dění v tuzemské, ale i zahraniční politice, kdy se začaly objevovat tlaky a tendence, aby Česká republika svým geopolitickým směřováním opustila euroatlantický prostor, mj například pomocí hybridní dezinformační války.

Tato stránka je přínosná především tím, že nepřetržitě informuje čtenáře formou kontextovaných a ucelených informací ze světa politiky, společenského dění, sociálních oblastí a aktuálních témat. Má významný podíl na vzdělávání čtenářů ve všech uvedených oblastech.

Visegradský jezdec

Komu pomůžeme?

  1. Pomůžeme správci facebookové stránky Karlovi Patákovi, aby mohl tuto stránku dál spravovat. Jak se totiž časem ukázalo není možné vytvářet ucelený a pravidelný obsah v dosavadním provedení tak, aby tak aby tato práce byla slučitelná s prací na plný úvazek zdravotní sestry (bratra) v nemocnici na JIP.
    Proto vznikl mezi čtenáři stránky nápad, zkusit formou sbírky nahradit provozovateli stránky určitou část mzdy v práci a o tuto část si následně nechat v zaměstnání ponížit úvazek.
  2. Pomůžeme samotným dárcům tím, že budou mít v módu 24/7 i nadále zajištěn pravidelný přísun kontextovaných a ucelených informací ze světa politiky, společenského dění, sociálních oblastí a aktuálních témat, jako například hybridní válka, nebo pandemie Covid 19.
  3. Předáváním těchto informací dále společně pomůžeme sekundárně statisícům dalších lidí v republice, kteří se tak snáze dozvědí, co je pro ně opravdu důležité a naopak, co jsou cíleně vytvářena mediální indiga.
  4. A pokud nám to finanční situace dovolí, budeme navíc podporovat vybrané aktuální dobročinné aktivity.
Visegradský jezdec
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 10:00
DobroDárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 9:40
Štědrý dárce
300 Kč  •  15. 4. 2021 9:40
Milý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 9:40
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  15. 4. 2021 9:30
Milý dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 9:30
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 9:00
Velkorysý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 9:00
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 9:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 9:00
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  15. 4. 2021 9:00
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  15. 4. 2021 9:00
Milý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 9:00
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  15. 4. 2021 9:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 8:30
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 8:30
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 8:30
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 7:30
DobroDárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 7:30
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 7:10
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 7:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 7:00
Štědrý dárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 7:00
Milý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 7:00
Velkorysý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 7:00
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 6:03
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
DobroDárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
Dárce, který je pro každou dobrost
48 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
Milý dárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
Milý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
DobroDárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  15. 4. 2021 6:02
Milý dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
DobroDárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
Milý dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
Velkorysý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
Dobrosrdečný dárce
120 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
Milý dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
Dobrosrdečný dárce
234 Kč  •  15. 4. 2021 6:01
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Laskavý dárce
66 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Milý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Milý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Velkorysý dárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  15. 4. 2021 6:00
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Laskavý dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Milý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Velkorysý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Milý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Štědrý dárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Laskavý dárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 5:50
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  15. 4. 2021 5:40
Milý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:30
Laskavý dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 5:30
DobroDárce
25 Kč  •  15. 4. 2021 5:30
DobroDárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:30
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:30
Laskavý dárce
200 Kč  •  15. 4. 2021 5:30
Laskavý dárce
50 Kč  •  15. 4. 2021 5:30
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2021 5:30
Štědrý dárce
300 Kč  •  15. 4. 2021 5:20
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  15. 4. 2021 4:40
Milý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 14:14
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 9:30
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 4. 2021 9:30
Velkorysý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 9:30
Štědrý dárce
50 Kč  •  14. 4. 2021 9:30
Štědrý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 9:30
Velkorysý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 9:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 9:00
Štědrý dárce
150 Kč  •  14. 4. 2021 8:20
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 8:20
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  14. 4. 2021 8:20
Štědrý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 8:20
DobroDárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 8:20
DobroDárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 8:20
Štědrý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 8:20
Laskavý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Štědrý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Velkorysý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
DobroDárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Štědrý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Milý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Laskavý dárce
50 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Velkorysý dárce
50 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Štědrý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
DobroDárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Milý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Milý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Milý dárce
50 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Milý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:50
Štědrý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 6:01
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:00
DobroDárce
30 Kč  •  14. 4. 2021 6:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 6:00
DobroDárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 6:00
DobroDárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 6:00
Štědrý dárce
150 Kč  •  14. 4. 2021 6:00
Velkorysý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 4:30
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 4. 2021 4:30
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  14. 4. 2021 4:30
Štědrý dárce
200 Kč  •  14. 4. 2021 4:30
Velkorysý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 4:30
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 4:30
Laskavý dárce
50 Kč  •  14. 4. 2021 4:30
Milý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 4:30
Laskavý dárce
300 Kč  •  14. 4. 2021 4:30
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  14. 4. 2021 3:10
Dárce, který je pro každou dobrost
250 Kč  •  14. 4. 2021 3:10
Milý dárce
50 Kč  •  14. 4. 2021 3:10
Milý dárce
100 Kč  •  14. 4. 2021 3:00
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  14. 4. 2021 3:00
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 4. 2021 3:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 15:11
Štědrý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 12:50
Laskavý dárce
50 Kč  •  13. 4. 2021 12:01
DobroDárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 9:30
Laskavý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 9:20
DobroDárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 9:20
DobroDárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 9:20
DobroDárce
50 Kč  •  13. 4. 2021 8:30
DobroDárce
30 Kč  •  13. 4. 2021 8:30
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 4. 2021 8:30
Velkorysý dárce
50 Kč  •  13. 4. 2021 8:30
Štědrý dárce
50 Kč  •  13. 4. 2021 8:30
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  13. 4. 2021 8:30
Štědrý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 7:00
Velkorysý dárce
50 Kč  •  13. 4. 2021 7:00
DobroDárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 7:00
DobroDárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 7:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 7:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:03
Štědrý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:03
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:03
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  13. 4. 2021 6:03
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:03
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:03
Laskavý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:02
DobroDárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:02
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:02
Milý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:02
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:02
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:02
Štědrý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:02
Laskavý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:02
Velkorysý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:02
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Laskavý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Velkorysý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Velkorysý dárce
30 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Milý dárce
50 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Štědrý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:01
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
Velkorysý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
DobroDárce
150 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
DobroDárce
50 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
Milý dárce
50 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
Štědrý dárce
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
Velkorysý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 6:00
DobroDárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 4:30
Milý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 4:30
Velkorysý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 4:30
Velkorysý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 4:30
Laskavý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2021 4:30
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 4. 2021 3:30
Kuba
100 Kč  •  6. 4. 2021 15:44
Díky za každý příspěvek!
Tereza
100 Kč  •  6. 4. 2021 7:58
Vase FB stranka je dost jedinecna a byla by strasna skoda ji ukoncovat, podle me udrzuje tisice lidi v uplnem obraze, vc. me. Dekujeme za to a hodne stesti!
Martin G.
100 Kč  •  3. 4. 2021 18:53
Skvělá práce, díky!
Darce
100 Kč  •  2. 4. 2021 18:10
Pokracujte prosim stejne pravidve a transparentne, jako doted. Delate skvelou praci
Petr M
200 Kč  •  31. 3. 2021 8:40
Pokracujte Dekuji
Daniela Míčková
300 Kč  •  20. 3. 2021 8:54
Vřelé díky za to, co děláte!
Darina
50 Kč  •  15. 3. 2021 18:23
Děkuji za to, co delate v obou Vašich oborech 👍
Petra
500 Kč  •  15. 3. 2021 9:06
Dík za to co děláte! Moc ráda čtu vaše komentáře. Ať se vám daří!
Hana Mojžišová
500 Kč  •  11. 3. 2021 17:51
Díky a vydržte!
Olga Ř.
125 Kč  •  8. 3. 2021 23:14
Díky za Vaši neúnavnou a společensky ohromně důležitou práci. Věřím, že drobný pravidelný příspěvek pomůže předvídatelněji plánovat rozvoj stránky Visegradský jezdec. Díky!
B.
200 Kč  •  8. 3. 2021 19:55
Děkuji. Více takovýchto lidí...🤎
Kristyna Z.
1 000 Kč  •  6. 3. 2021 17:37
Diky moc za to, co delate.
Barbora B.
200 Kč  •  5. 3. 2021 11:43
Prosím, nepřestávejte psát
Jiří
19 Kč  •  25. 2. 2021 23:00
Diky
Pavel R.
50 Kč  •  24. 2. 2021 12:57
Děkuju za to co děláte. Skromný, ale opakující se příspěvek!
Jan M.
100 Kč  •  24. 2. 2021 12:41
Díky za vaši práci; ať se daří :).
Filip K.
5 905 Kč  •  23. 2. 2021 0:11
Díky za vaši práci. Záslužná, tak moc.
Aleš M.
100 Kč  •  19. 2. 2021 10:28
díky za Vaši práci pro lidi
David H.
50 Kč  •  17. 2. 2021 16:51
Držim palce. Vážím si Vaší práce!!!
Martina a Eliška z Olomouce
50 Kč  •  16. 2. 2021 18:06
Moc děkujeme za Vaše texty!
Lukáš L.
200 Kč  •  15. 2. 2021 14:35
Jste světlo na konci tunelu
Milý dárce
50 Kč  •  10. 2. 2021 22:24
Jste fakt dobrej!
Mariana Z
300 Kč  •  9. 2. 2021 18:54
Díky moc za vaši práci!
Martin Večerek
300 Kč  •  4. 2. 2021 15:15
Díky za to, co děláte.
Štěpán Krise
300 Kč  •  3. 2. 2021 15:49
Děkuji za Vám.
Michael Šroubek
100 Kč  •  3. 2. 2021 11:16
Děkuji za to, co děláte!
Hanka Pospíšilová
100 Kč  •  3. 2. 2021 0:36
je mi ctí být součástí této skupiny podporovatelů, musí to být dobří lidé
Honza
1 000 Kč  •  2. 2. 2021 20:03
Díky za Váš čas, ať se daří!
Tadeas K.
100 Kč  •  2. 2. 2021 1:30
zdar Vašemu činění!
Theo
50 Kč  •  2. 2. 2021 0:36
Díky za vaši práci.
Jirka
200 Kč  •  1. 2. 2021 23:16
Moc dekuju za rozhodnuti pokracovat v psani na ukor omezeni v praci. Preju pevne zdravi a radost ze zivota!
G.
300 Kč  •  1. 2. 2021 22:06
Děkuji, za to co děláte a hodně štěstí do budoucna.
Filip Hrůza
500 Kč  •  1. 2. 2021 20:48
Díky za Vaší práci!
Martin
300 Kč  •  1. 2. 2021 20:27
„Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.“
Tadeas Marek
200 Kč  •  1. 2. 2021 20:21
Drzim palce
Jana
100 Kč  •  1. 2. 2021 20:10
Jste dobrej! Držte se :) pozdrav z Brna
Markéta
200 Kč  •  1. 2. 2021 20:03
Děkuju za vaši práci a hlavně za čas a energii, kterou do tohoto projektu dáváte. Cením si toho, že existují stále ti, kteří sdílejí informace nezávisle a objektivně! Děkuji
Ondřej Sojka
300 Kč  •  31. 1. 2021 10:48
Díky! :)
Gabriela
200 Kč  •  26. 1. 2021 16:50
Velmi děkuji za Vaši práci, aktivitu a čas, který věnujete VJ. Práce je to mravenčí, ne vždy vděčnou, ale o to potřebnější. Mějte se krásně.
Vojtěch D.
300 Kč  •  25. 1. 2021 20:10
Díky za pěkně zpracované informace. Držte se, pevné zdraví Vám i Vaši rodině.
P. Mc Oun
200 Kč  •  23. 1. 2021 14:08
Dekuji
David
200 Kč  •  23. 1. 2021 12:19
Vážim si váší práce
Tereza
100 Kč  •  22. 1. 2021 13:03
Děkuji Vám, že mi pomáháte mít oči stále otevřené a nenechat se ukolíbat líbivými řečmi.
Michal Toman
500 Kč  •  21. 1. 2021 17:58
Vážím si Vaší práce, velký respekt!
Jaroslav S.
3 000 Kč  •  21. 1. 2021 12:49
Fandim tomu co delate
Martin K.
100 Kč  •  20. 1. 2021 18:06
Milý VJ, díky za to, co děláte! Váš hlas je potřeba.
Michal
200 Kč  •  19. 1. 2021 23:32
Moc vám fandím, díky moc za to, co děláte!!!
Jan Hrdina
200 Kč  •  19. 1. 2021 7:16
Díky za Vaši práci. Pomáhá mi se orientovat v balastu informací.
Jakub F.
100 Kč  •  16. 1. 2021 22:29
Super práce, pokračujte!
Veru
500 Kč  •  14. 1. 2021 21:08
Díky za to co děláte<3

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět

Dárci

Kuba
100 Kč  •  6. 4. 2021 15:44
Díky za každý příspěvek!
Tereza
100 Kč  •  6. 4. 2021 7:58
Vase FB stranka je dost jedinecna a byla by strasna skoda ji ukoncovat, podle me udrzuje tisice lidi v uplnem obraze, vc. me. Dekujeme za to a hodne stesti!
Martin G.
100 Kč  •  3. 4. 2021 18:53
Skvělá práce, díky!
Darce
100 Kč  •  2. 4. 2021 18:10
Pokracujte prosim stejne pravidve a transparentne, jako doted. Delate skvelou praci
Petr M
200 Kč  •  31. 3. 2021 8:40
Pokracujte Dekuji
Daniela Míčková
300 Kč  •  20. 3. 2021 8:54
Vřelé díky za to, co děláte!
Darina
50 Kč  •  15. 3. 2021 18:23
Děkuji za to, co delate v obou Vašich oborech 👍
Petra
500 Kč  •  15. 3. 2021 9:06
Dík za to co děláte! Moc ráda čtu vaše komentáře. Ať se vám daří!

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám