Vánoční sbírka pro děti rodičů v nouzi

Vybráno 0 Kč 3 050 Kč
150 000 Kč
Tvůrce
Nadace Naše dítě
Datum přidání
18. 11. 2020

Kdo sbírku organizuje? 

Nadace Naše dítě pomáhá dětem mentálně i fyzicky handicapovaným, dětem opuštěným a týraným a také dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993. Vždy bez jakéhokoliv státního příspěvku a vždy s kladným auditorským výrokem firmy Ernst & Young Audit, s.r.o.

Nadace se zaměřuje na tyto druhy pomoci – nákup kompenzačních pomůcek (mechanické vozíčky, speciální kočárky, židličky, brýle nebo naslouchadla), dále hradí například neurorehabilitační pobyty či výcviky asistenčních pejsků pro děti s různým typem handicapu.

Nadace pomáhá také dětem ohroženým chudobou, především ze sociálně vyloučených oblastí, například úhradou vzdělávacích kroužků, doučování, škol v přírodě a dalších mimoškolních aktivit. Za 27 let činnosti bylo ve prospěch znevýhodněných dětí v ČR přerozděleno více než 300 milionů korun.

Proč sbírku organizuje?

Na Nadaci Naše dítě se stále obrací velké množství rodičů samoživitelů, velmi často i s handicapovanými dětmi, kteří se za posledního půl roku ocitli na hranici chudoby. Již na jaře jsme nabídli mimořádnou pomoc rodičům, kteří kvůli koronavirové krizi znenadání přišli o brigádu, či práci a nezbývaly jim tak finance ani na základní potřeby pro sebe a své děti.

Blíží se svátky vánoční a situace není o mnoho lepší, než na jaře, spíše naopak. Opatření nyní nejsou sice tak přísná, ale situace je tu letos už podruhé, mnoho zaměstnavatelů řeší také existenční potíže a propouští, nebo nechce zaměstnávat lidi na DPP apod. Zároveň na podporu od státu nedosáhnou všichni, děti nemohou do škol, děti s handicapem nemohou navštěvovat speciální školy či stacionáře a rodiče jsou tak značně přetíženi.

Pěkné Vánoce s dárky a štědrovečerní tabulí si ale zaslouží všechny děti. Chceme proto momentálně pomoci dětem ze sociálně ohrožených rodin a přispět k pohodovému prožití svátků se vším všudy. Se stromečkem, dárky, cukrovím, kaprem a salátem a hlavně s úsměvem. 

Vánoční sbírka pro děti rodičů v nouzi

Na co konkrétně budou peníze ze sbírky použity?

Vybrané finance použije Nadace Naše dítě na podporu rodičů samoživitelů v nouzi, konkrétně a aktuálně na nákup potravin, zimního oblečení a obuvi pro děti, ale i vánočních dárků.

Příspěvek pro jednu rodinu se bude pohybovat v rozmezí 2000 až 5000 korun, podle počtu dětí v domácnosti. Z naší jarní zkušenosti víme, že i dva tisíce korun jsou obrovskou pomocí, rodina může udělat velký nákup potravin a mnohdy pořídit i něco navíc pro děti, jako třeba oblečení, nebo knihu pro radost a rozvoj. Ke všem našim žadatelům přistupujeme individuálně a vybíráme dle jejich aktuální životní situace, kterou mají povinnost doložit.

Za 150 000 korun pomůžeme přibližně 50 domácnostem oslavit Vánoce v klidu a pohodě.

O problematice

Chudoba je tzv. neviditelný handicap, znevýhodňuje děti v různých oblastech života, ve vzdělávání, motivaci něčeho v životě dosáhnout, zároveň může narušovat vztahy s vrstevníky a celkově tak negativně působit na vývoj mladé a dospívající osobnosti. Nadace Naše dítě od roku 2019 podporuje kromě dětí s handicapem také děti ohrožené chudobou (především ze sociálně vyloučených oblastí), a to právě příspěvkem na mimoškolní aktivity, doučování, školy v přírodě, jazykové kurzy apod. Tento příspěvek může dětem pomoci lépe se začlenit do kolektivu, podporuje tak zdravé sebevědomí dětí a touhu zdokonalovat se. 

Vánoční sbírka pro děti rodičů v nouzi
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  24. 11. 2020 19:04
DobroDárce
1 000 Kč  •  22. 11. 2020 18:06
Velkorysý dárce
500 Kč  •  21. 11. 2020 10:13
DobroDárce
500 Kč  •  20. 11. 2020 10:45
Hodně štěstí v životě
Štědrý dárce
50 Kč  •  19. 11. 2020 10:23
Krásné Vánoce! 🎄✨
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  18. 11. 2020 22:55

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Jste pro každou dobrost? Podpořte tuto sbírku.

Přispět

Dárci

DobroDárce
500 Kč  •  20. 11. 2020 10:45
Hodně štěstí v životě
Štědrý dárce
50 Kč  •  19. 11. 2020 10:23
Krásné Vánoce! 🎄✨
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  24. 11. 2020 19:04
DobroDárce
1 000 Kč  •  22. 11. 2020 18:06
Velkorysý dárce
500 Kč  •  21. 11. 2020 10:13
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  18. 11. 2020 22:55

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám