Úspěšně vybráno:

Pomohli jste Matymu k lepšímu životu

Vybráno 0 Kč 566 666 Kč
250 000 Kč
 -
385 dárců
Celkem se zapojilo
1 472 Kč
Průměrná výše daru
100 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste Matymu k lepšímu životu

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Petra Fudalová
Datum přidání
13. 12. 2022
Poslední aktualita

8. 3. 2023 17:58

Tak jsme to zvládli 👌

" Pocit vděčnosti je u člověka důležitý : nikdo nedojde příliš daleko, když zapomene na ty, kteří mu stáli po boku, když to potřeboval "

     Říkáme si, že pokud na světe existuje měřítko jak vyjádřit díky,tak v případě solidarity všech lidí, kteří přispěli na Matyho sbírku se jedná o nový rozměr, kde ani slova nestačí. S velkou pokorou, s dojetím a novou energií se pouštíme do další etapy rehabilitace. Je to pro nás další velká výzva,ale s vidinou, že dosáhneme vytouženého cíle jsme připraveni vymáčknout ze sebe maximum. Motto, které nás provází od začátku tak vše vystihuje : Naděje umírá poslední :-) 

     S láskou …Mateo, náš bojovník a odhodlaní rodiče Petra a Ivan

     ❤                                                ***  DĚKUJEME *** 

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Sbírka je určena pro našeho chlapečka Matea, kterému byla diagnostikována vzácná nemoc NMOSD s těžkým poškozením míchy, akutním kmenovým syndromem, akutní myelitidou a těžkou kvadruparezou. Negativním výsledkem všeho jsou velmi omezené pohybové schopnosti našeho chlapečka. Jelikož ho nemoc může dále paralyzovat a způsobovat mu rapidní zhoršení stavu, tak vybíráme peníze na speciální a intenzivní rehabilitace, možnost navštěvovat rehabilitační centra s kompletní péčí a na veškeré kompenzační/rehabilitační pomůcky, které by mu pomohly zajistit trochu důstojné každodenní fungování. Bohužel veškerá péče a pomůcky jsou velmi finančně nákladné, tak Vás chceme požádat o jakoukoliv finanční podporu,aby vše nebylo jen na bedrech mámy a táty.  Děkujeme a společně to zvládneme.

Komu pomůžeme?

Ahoj, jmenuji se Mateo, je mi 6 let a připravoval jsem se do první třídy po prázdninách jako většina dětí. Těšil jsem se na paní učitelku a nové kamarády. A zrovna v době, kdy mi začala nová etapa školního života a těšil jsem se z prvních dnů strávených ve školních lavicích a s novými kamarády, dne 25. 9. 2022 přišla nemilosrdná rána. S banální nevolností jsem skončil v nemocnici, kde to bohužel nabralo velmi rychlý spád špatným směrem. I když jsem nastupoval do záchranky ještě po „svých“, tak bohužel doposud jsem se zatím nedokázal postavit na své nohy. V nemocnici jsem ihned absolvoval lumbální punkci a po 24 hodinách zdravotní péče jsem zjistil, že se nemůžu hýbat, vůbec žádnou končetinou. Neotočil jsem hlavou, nezvedl ruce, nepokrčil nohy. Najednou jsem se cítil jako „hadrový“ panáček. Začaly se přidávat další závažné komplikace, nejdříve s dýcháním, v polobezvědomí okamžitý převoz na ARO a začíná můj 48 hodinový boj o přežití. Selhávaly mi dýchací cesty, potřeboval jsem to udýchat a za pomocí přístrojů jsem to nakonec zvládl, udělal jsem první krok na dlouhé cestě za mým novým snem. Za snem zvaný postavit se opět na vlastní nohy, který je pro spoustu dětí samozřejmostí. Následovně začaly nepřetržitá kolečka vyšetření, čekání na výsledky, aby se ukázalo, co to vůbec způsobilo. První náznaky se přikláněly k „autoimunitní reakci“. Musel jsem podstoupit 7× plazmaferézu, která mi pomáhala a díky tomu jsem se časem mohl přesunout na oddělení JIP. Mezitím přicházely další výsledky a byla stanovena diagnóza „NMOSD“, jedná se o akutní myelitidu s těžkým poškozením míchy a akutním kmenovým syndromem a těžkou kvadruparezou. V podstatě se jedná o velmi vzácnou nemoc, která ročně postihne pouze 3 z miliónu dětí. Dalším rizikovým faktorem je, že se nesmím ničím nakazit, aby nemoc zase neudeřila a nedostal jsem tzv. ataku. To by pro mě mohlo mít další zničující následky a při následujícím útoku to primárně napadá zrak a přichází částečná nebo dokonce úplná ztráta zraku. Každou další atakou pak dochází k celkovému mému paralyzování. Nejdříve jsem dostal chemickou jednorázovou léčbu cyklofosfamidem, kde zdravotní benefity této léčby převažovaly nad případnými negativními riziky. V současném období je pro mě důležité neonemocnět, proto podstupuji dlouhodobou imunosupresivní biochemickou léčbu (rituximabem). Mám za sebou první ze čtyř dávek, které budu muset absolvovat během následujících dvou let a cílem je minimalizovat nebo co nejdále oddálit možnou ataku pro lepší prognózu do budoucna. Začínám pomaličku intenzivně rehabilitovat, podstupuji každodenní dřinu, abych mohl jednou zase ovládat své tělo. A s oblibou říkám při cvičeních „mami koukni, jak makám“. Máma a táta dělají vše proto, abych se mohl přiměřeně hýbat a zase chodil. S mámou jsem vlastně 24 hodin denně, spolu rehabilitujeme, podstupujeme ergoterapii, elektroléčbu a bez takového parťáka si to nedovedu představit. Už se těším, až budu moci poprvé opustit nemocnici a strávit doma 14 dnů o Vánocích, ve svém pokojíčku. Budou to jiné Vánoce, nebudu si moci hrát s hračkami, ale budu doma s nejbližšími.

A na začátku ledna 2023 se budu muset vrátit a budeme pokračovat v léčbě a rehabilitacích v kombinaci s terapeutickými lázněmi a biochemickou léčbou. Bohužel některá poškození jsou závažná a trvalá, ale existuje taky naděje, že tvrdou prací můžu některé funkce obnovit.

Vím, že ta cesta za snem bude velmi dlouhá, náročná, bude hodně bolet, ale jsem odhodlaný bojovník. Budu bojovat a věřím, že zase budu chodit s dětmi do školy a můj příběh bude mít šťastný konec. Naděje umírá poslední.

English version 

Hi, my name is Mateo, I'm 6 years old and like most of the children my age, I was preparing to start my first year at school after the summer holidays. I was looking forward to meet the teacher and make new friends. And just at the time when a new stage of my school life began and I was looking forward to the first days spent in the class, on 25th September 2022 a cruel blow came.

Initially I ended up in the hospital with a common nausea but unluckily it took a very quick turn in the wrong direction. Even though I walked into the ambulance on my own feet I still haven't been able to be back on them yet. When we arrived at the hospital I immediately had a lumbar puncture and after 24 hours of medical care I found out that I could not move any limbs at all, I wasn’t able to turn my head, raise my arms or bend my legs either. I suddenly felt like a rag doll. Due other serious complications including breathing difficulties, I got transfered in a semi-conscious state to the Intensive care unit urgently and started fighting for my life for 48-hours. My airways were failing but eventually I managed with the help of the machines. And that is when the first step on the long road to my new dream started. The dream of standing on my own feet again which is a natural thing for many children.

What happened next? An extensive set of examinations , quite long waits for the results to find out what had caused all of this in the first place. Early indications were leaning towards an autoimmune reaction. I had to undergo Plasmapheresis 7 times, which was helpful and thanks to this I was moved to the High Dependency Unit. In the meantime more results were coming in and I got a diagnosis of NMOSD (Neuromyelitis Optica Spectrum Disease), which is acute Myelitis with severe spinal cord injury, acute Tribal Syndrome and severe Quadriparesis ( muscle weakness in all four limbs). Basically, it is a very rare disease that affects only 3 out of a million children every year. Another risk factor is that I have to avoid getting reinfected so that the disease won’t reoccur  

and therefore I won’t get a so-called attack. The next attack could have further devastating consequences primarily in my vision and I could end up with a partial or even complete loss of vision. On the top of it each subsequent attack causes further paralysis.

To start with I received one-time chemical treatment with Cyclophosphamide where the health benefits of this treatment outweighed the negative risks. In the current period, it is important for me not to get sick, that is why the specialists are proceeding with long-term Immunosuppressive Biochemical Treatment (rituximab). So far I have completed the first of four doses that I will have to undergo over the next two years and the aim is to minimize or delay any attack as much as possible for a better prognosis in the future. I've slowly started a daily rehabilitation and I work really hard to be able to get a control of my body again. Mum and Dad are doing everything they can to help me in hope I will be able to move and walk again. During these exercises I tell my mum ‘ Look how I'm grafting’. I actually spend 24 hours a day with my mum, together we do physio, occupational therapy, electrotherapy and I couldn’t wish for a better buddy. I am so excited to leave the hospital for the first time for Christmas and spend 14 days at home in my little bedroom. It will be very different Christmas as I won't be able to play with my toys but as long as I am with my loved ones I’m happy.

After New Year at the beginning of January 2023 I will have to return back to hospital and we will continue with rehabilitations combined with therapeutic baths and biochemical treatment. Unfortunately some of the damage is severe and permanent, but there is also hope that with hard work I can restore some of my bodily functions.

I know that journey to my dream will be very long, difficult and maybe a little bit painful but I am  

a fighter. I will fight and believe that I will go to school with my children again and my story will have a happy ending. Hope never dies.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Veškeré peníze využijeme na všechny možné pomůcky pro zlepšení už tak těžké situace nejen pro Matyho, ale usnadnění i pro rodiče. Ať už se jedná o rehabilitační pomůcky, cvičící Vojtův stůl, speciální autosedačka, veškeré polohovací doplňky do postele, cvičící terapeutické pomůcky tak na specializované rehabilitační pobyty, které nejsou hrazeny pojišťovnou nebo dokup intenzivních balíčků na cvičení s fyzioterapeutem. Až návrat domů odhalí co vše bude ještě potřeba neboť ode dne kdy se to stalo jsem stále hospitalizován v nemocnici a po Vánocích se vracím zpět.

Děkujeme za sdílení, za podporu, za příspěvky a taky za čas při čtení našeho příběhů. Je spousta dětí, co potřebují pomoc a přejeme z celého srdce ❤️ ať se každému dostane odpovídající pomoci. S pozdravem mamka Petra, táta Ivan a náš chlapeček Maty 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

8. 3. 2023 17:58

Tak jsme to zvládli 👌

" Pocit vděčnosti je u člověka důležitý : nikdo nedojde příliš daleko, když zapomene na ty, kteří mu stáli po boku, když to potřeboval "

     Říkáme si, že pokud na světe existuje měřítko jak vyjádřit díky,tak v případě solidarity všech lidí, kteří přispěli na Matyho sbírku se jedná o nový rozměr, kde ani slova nestačí. S velkou pokorou, s dojetím a novou energií se pouštíme do další etapy rehabilitace. Je to pro nás další velká výzva,ale s vidinou, že dosáhneme vytouženého cíle jsme připraveni vymáčknout ze sebe maximum. Motto, které nás provází od začátku tak vše vystihuje : Naděje umírá poslední :-) 

     S láskou …Mateo, náš bojovník a odhodlaní rodiče Petra a Ivan

     ❤                                                ***  DĚKUJEME *** 

16. 12. 2022 12:25

👏 You are the best 👏

Big, deep, sincere and heartfelt thanks for your kindness, generosity, support and the messages for Maty -I’ve read them all to him. The amount we needed for the most essentials has been already exceeded but as the collection is still running ,we are happy to know that with the extra money we can think about other necessary things with the peace of mind instead of the stress from lack of funds. We are moved mainly emotionally and it is very difficult to find words of thanks and how much it means to us ❤️

15. 12. 2022 16:33

👏 Jste nejlepší 👏

Veliké, hluboké, upřímné, srdečné díky za vaši laskavost, štědrost, podporu, vzkazy, které jsem Matymu přečetla. Částka,kterou potřebujeme na to nejnutnější už překročila hranici a my se můžeme těšit, že za peníze navíc, jelikož sbírka stále běží, můžeme přemýšlet o dalších potřebných věcech s klidem na duši namísto stresu z nedostatku financí. Jsme dojati hlavně emočně a velmi těžko se hledají slova díků a jak moc to pro nás znamená ❤️ 

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
22 Kč  •  10. 2. 2023 14:22
Laskavý dárce
100 Kč  •  10. 2. 2023 12:18
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  10. 2. 2023 10:33
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  9. 2. 2023 16:48
DobroDárce
600 Kč  •  9. 2. 2023 15:08
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  9. 2. 2023 14:17
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 2. 2023 13:44
Velkorysý dárce
100 Kč  •  9. 2. 2023 13:17
Milý dárce
300 Kč  •  9. 2. 2023 13:13
Štědrý dárce
444 Kč  •  9. 2. 2023 11:30
Milý dárce
2 000 Kč  •  7. 2. 2023 19:56
Dobrosrdečný dárce
196 Kč  •  7. 2. 2023 13:23
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  6. 2. 2023 21:11
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  5. 2. 2023 18:47
Jana
1 000 Kč  •  3. 2. 2023 8:52
Milý Maty, myslím na tebe, posílám sílu a věřím, že vše zvládneš a budeš zase běhat. S láskou…
DobroDárce
100 Kč  •  2. 2. 2023 19:22
Katerina r.
3 500 Kč  •  2. 2. 2023 16:46
Jsme od Simona horkého, potkali jsme se na narozeninách. Přeju vám všem hodně stesti a viry
Laskavý dárce
200 Kč  •  2. 2. 2023 14:11
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  2. 2. 2023 13:37
Velkorysý dárce
600 Kč  •  2. 2. 2023 12:21
Milý dárce
300 Kč  •  2. 2. 2023 12:10
Dárce, který je pro každou dobrost
30 Kč  •  2. 2. 2023 7:45
Milý dárce
100 Kč  •  1. 2. 2023 20:50
Mark & Tyra
600 Kč  •  1. 2. 2023 10:49
We hope Matyho gets all the help he needs x
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 2. 2023 10:44
Milý dárce
300 Kč  •  21. 1. 2023 12:57
DobroDárce
3 500 Kč  •  14. 1. 2023 21:37
Štědrý dárce
300 Kč  •  14. 1. 2023 10:24
DobroDárce
100 Kč  •  12. 1. 2023 16:58
Štědrý dárce
600 Kč  •  12. 1. 2023 16:48
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  12. 1. 2023 11:38
Preji hodne sily, at vse dobre dopadne.
DobroDárce
300 Kč  •  11. 1. 2023 17:31
Držte sa celá rodinka. Moc na vás myslíme. Posielame veľa lásky a sily
Laskavý dárce
300 Kč  •  11. 1. 2023 12:37
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  9. 1. 2023 13:39
Victoria
1 000 Kč  •  6. 1. 2023 22:21
Thinking of
Lynn Hughes
600 Kč  •  5. 1. 2023 10:45
Good luck Mateo, best wishesxxx
Milý dárce
1 000 Kč  •  30. 12. 2022 9:21
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  29. 12. 2022 20:21
Velkorysý dárce
4 000 Kč  •  28. 12. 2022 17:11
Milý dárce
300 Kč  •  28. 12. 2022 12:13
Andy Whitehead
600 Kč  •  26. 12. 2022 22:14
God bless you all. I wish only the best for Mateo x
Laskavý dárce
600 Kč  •  24. 12. 2022 21:46
Lenka a Radim V.
20 000 Kč  •  24. 12. 2022 19:39
Milý Maty, přejeme Ti, ať jsi brzy zase na vlastních nohou, abys mohl u nás na Valašsku zdolat všechny kopečky. Myslíme na vás.
Pavel a Věrka
5 000 Kč  •  24. 12. 2022 8:53
Hezké vánoce a drž se chlape .
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  23. 12. 2022 18:03
Terry jones
1 300 Kč  •  23. 12. 2022 17:24
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  23. 12. 2022 15:53
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  23. 12. 2022 7:52
Lenka
500 Kč  •  22. 12. 2022 19:01
Prajem veľa síl ❤️
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  22. 12. 2022 1:02
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  21. 12. 2022 20:12
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  21. 12. 2022 15:46
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  20. 12. 2022 23:17
Velkorysý dárce
100 Kč  •  20. 12. 2022 23:03
Bára ,Pedro, Filda
2 000 Kč  •  20. 12. 2022 22:14
May the f
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  20. 12. 2022 20:54
Velkorysý dárce
300 Kč  •  20. 12. 2022 14:49
Velkorysý dárce
300 Kč  •  20. 12. 2022 14:08
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  20. 12. 2022 13:39
Matěj a Štěpán
1 000 Kč  •  20. 12. 2022 13:37
Krásné Vánoce 🎄 a hodně lásky a síly Matymu i jeho rodině 💚
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  20. 12. 2022 9:09
Laskavý dárce
300 Kč  •  20. 12. 2022 9:03
DobroDárce
300 Kč  •  19. 12. 2022 21:37
D.a V. Šmídovi
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 20:58
Maty, moc držíme palce, drž se , bude líp 🥰🥰🥰
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  19. 12. 2022 20:15
Milý dárce
300 Kč  •  19. 12. 2022 20:01
DobroDárce
300 Kč  •  19. 12. 2022 19:54
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  19. 12. 2022 18:57
strejda Robert a Terka králik
1 666 Kč  •  19. 12. 2022 17:51
DRŽÍME PALCE !!!!!!
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  19. 12. 2022 14:34
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 12:18
Mike Golding
2 000 Kč  •  19. 12. 2022 12:02
Thinking of you all and sending my love and get well wishes x
Sarah Golding
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 10:53
Thinking of you and sending good wishes. Lots of love to you xx
Valerie Golding
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 10:50
Get well soon lots of love to you xx
Vicci
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 10:08
Keep fighting gorgeous boy x
Od babičky, tety a strejdy Šimonka H. z Ptáčků
6 000 Kč  •  19. 12. 2022 9:47
Ať se uzdravíš, Mateo :-)
Laskavý dárce
200 Kč  •  19. 12. 2022 7:42
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  19. 12. 2022 7:16
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  19. 12. 2022 0:12
DobroDárce
2 000 Kč  •  18. 12. 2022 20:30
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  18. 12. 2022 20:04
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  18. 12. 2022 18:53
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  18. 12. 2022 17:25
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  18. 12. 2022 12:40
L
3 000 Kč  •  18. 12. 2022 9:26
ať jsi brzy fit !!!!
Štědrý dárce
100 Kč  •  17. 12. 2022 21:25
Velkorysý dárce
600 Kč  •  17. 12. 2022 20:19
Yukka & Barunka
500 Kč  •  17. 12. 2022 14:19
Maty, držíme palce, bojovníku. Ty to dáš! ♥️Peťulko
Petr
1 000 Kč  •  17. 12. 2022 11:46
Hodně štěstí, síly a samozřejmě i peněz na léčbu.
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  17. 12. 2022 8:03
Milý dárce
300 Kč  •  17. 12. 2022 6:11
DobroDárce
600 Kč  •  16. 12. 2022 23:43
DobroDárce
200 Kč  •  16. 12. 2022 22:55
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  16. 12. 2022 22:27
Štědrý dárce
500 Kč  •  16. 12. 2022 21:41
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  16. 12. 2022 21:24
Velkorysý dárce
500 Kč  •  16. 12. 2022 21:21
Štědrý dárce
300 Kč  •  16. 12. 2022 21:06
Míša
200 Kč  •  16. 12. 2022 20:40
Držte se! Ať se vše zlepší.
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  16. 12. 2022 20:02
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  16. 12. 2022 18:14
Milý dárce
2 000 Kč  •  16. 12. 2022 16:13
Milý dárce
100 Kč  •  16. 12. 2022 14:40
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  16. 12. 2022 13:47
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  16. 12. 2022 13:27
Štědrý dárce
500 Kč  •  16. 12. 2022 12:49
Martina R.
1 000 Kč  •  16. 12. 2022 12:33
Hodně síly celé rodině ❤️
Milý dárce
300 Kč  •  16. 12. 2022 12:04
Milý dárce
1 000 Kč  •  16. 12. 2022 12:04
Velkorysý dárce
500 Kč  •  16. 12. 2022 11:46
Dárce, který je pro každou dobrost
111 Kč  •  16. 12. 2022 11:32
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  16. 12. 2022 10:23
DobroDárce
1 000 Kč  •  16. 12. 2022 10:09
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  16. 12. 2022 9:32
DobroDárce
2 000 Kč  •  16. 12. 2022 8:57
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  16. 12. 2022 7:09
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  16. 12. 2022 2:41
Tereza a Zdenek
4 000 Kč  •  15. 12. 2022 22:30
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  15. 12. 2022 22:13
Milý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 21:24
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  15. 12. 2022 20:31
DobroDárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 20:28
Držíme palce a moc na Vás myslíme ❤️
Milý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 20:27
Milý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 20:26
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 19:51
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  15. 12. 2022 19:44
Milý dárce
2 000 Kč  •  15. 12. 2022 19:43
Milý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 19:38
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 19:33
Štědrý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 19:25
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 19:12
Velkorysý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 19:08
Velkorysý dárce
200 Kč  •  15. 12. 2022 18:55
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 18:36
Milý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 18:10
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 18:06
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 18:04
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  15. 12. 2022 17:56
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 17:43
Dobrosrdečný dárce
332 Kč  •  15. 12. 2022 17:30
Velkorysý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 17:28
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  15. 12. 2022 17:18
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 17:05
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 16:59
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 16:52
Milý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 16:39
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 16:12
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  15. 12. 2022 16:09
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 12. 2022 15:35
DobroDárce
500 Kč  •  15. 12. 2022 15:35
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 15:26
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 12. 2022 15:22
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 15:21
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 15:13
Milý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 15:09
Milý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 15:05
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 14:39
Velkorysý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 14:35
Adrián
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 14:27
Držím palce ✊
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 14:21
Milý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 14:20
DobroDárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 14:03
DobroDárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 13:55
Laskavý dárce
333 Kč  •  15. 12. 2022 13:52
Laskavý dárce
333 Kč  •  15. 12. 2022 13:45
Milý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 13:43
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 13:39
Oliver 1.A
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 13:36
Drž se Kamaráde, moc na Tebe myslíme s celou rodinou, ať tu nemoc co nejdřív porazíš a zase s námi běháš! Tvůj spolužák Olí Š.
Velkorysý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 13:31
DobroDárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 13:30
DobroDárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 13:11
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 13:11
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 13:06
Velkorysý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 13:01
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  15. 12. 2022 12:56
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 12:52
DobroDárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 12:47
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 12:40
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 12:37
Štědrý dárce
666 Kč  •  15. 12. 2022 12:37
🤘
Milý dárce
200 Kč  •  15. 12. 2022 12:34
Ondrash
400 Kč  •  15. 12. 2022 12:32
Metal vladne svetem! Drz se chlape 🤘🏻
David + Klara + Ivo a pes :)
300 Kč  •  15. 12. 2022 12:27
Maty, prejeme Tobe a rodine krasne a pohodove Vanoce! Rock on! 💪🏻
Milý dárce
200 Kč  •  15. 12. 2022 12:12
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 12:11
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 12:10
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 12:08
Štědrý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 12:03
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 12:03
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  15. 12. 2022 11:59
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 11:58
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 11:53
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  15. 12. 2022 11:53
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 11:51
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 11:50
Milý dárce
20 000 Kč  •  15. 12. 2022 11:50
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  15. 12. 2022 11:49
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 11:48
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  15. 12. 2022 11:42
Velkorysý dárce
300 Kč  •  15. 12. 2022 11:42
Hugo
2 000 Kč  •  14. 12. 2022 23:43
Maty, myslím na tebe a přeji si, aby ti bylo lépe. Hugo, tvůj kamarád a spolužák z Ptáčků a z 1.A
Jana
500 Kč  •  14. 12. 2022 22:15
Mily Maty, prejeme Ti co nejdrive se uzdravit, hodne stesti do zivota❤️ Drzime Te palci🙏
Vichis
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 22:11
Peťo, držte se! Maty, bojuj, jsi frajer!:)!
ACM
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 20:47
Monika K.
2 000 Kč  •  14. 12. 2022 18:14
Držíme palce
Iva
100 Kč  •  14. 12. 2022 17:53
Milý Maty a rodiče, jste velcí bojovníci a z celého srdce přeju, ať se na své nožky znovu postavíš!
Pavel
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 16:43
Společně to dokážete! :)
Hana Ch.
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 16:35
Přeji celé rodině jen to nejlepší
Pavel a Věrka
10 000 Kč  •  14. 12. 2022 16:03
Hodně sil a víry , že všechno dobře dopadne přejeme celé rodině .
Andrie s.r.o.
100 000 Kč  •  14. 12. 2022 15:50
Maty , držíme ti palce .
Jáchym
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 15:24
Maty drž se. Jáchym z tvé 1.A
Karolína Špačková
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 13:49
Držím palce, ať se vše v dobré obrátí ❤️ A děkuji za to, že svůj příběh sdílíte a že jste mi připomněli, jak lehké bytí mám a mám si toho vážit.
Tobík Voska
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 13:48
Maty, moc ti přeji hodně síly, ať máš sílu a tu vzácnou nemoc porazíš a brzy se na nás přijdeš podívat! Myslím na tebe Tobík!
Rodina Marcellino
500 Kč  •  14. 12. 2022 13:40
Mily Maty, moc Ti drzime palce a posilame hodne pozitivni energie cele rodine!
Eva Štulerová
300 Kč  •  14. 12. 2022 13:03
Přeji víru, trpělivost a hodně sil
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  14. 12. 2022 11:13
Maty Ty to dáš jsi bojovník....
Ondra Smejkal
1 000 Kč  •  14. 12. 2022 9:01
Drž se Maty!
Tea
500 Kč  •  14. 12. 2022 8:56
Maty,držím palce
Eliška K.
600 Kč  •  14. 12. 2022 8:19
Držím palce a přeju vám všem spoustu sil a štěstí!
Držíme palečky ❤️Rodina z Kraslic
100 Kč  •  13. 12. 2022 22:23
❤️❤️
Laskavý dárce
777 Kč  •  13. 12. 2022 22:16
🍀 Maty, držím palce 🍀
Dárce
200 Kč  •  13. 12. 2022 21:20
Hodně sil přeji
Petra H.
1 000 Kč  •  13. 12. 2022 20:54
Hodně sil celé rodině 💗. Ať jde vše jen k lepšímu 🙏
Erdni
600 Kč  •  13. 12. 2022 20:02
Uzdrav se, chlape.
Dárce
200 Kč  •  13. 12. 2022 19:41
Přejeme hodně sil. Ty to zvládneš. 🍀
Hanka a Kryšťa
100 Kč  •  13. 12. 2022 19:36
Hodně síly, naděje a víry ❤️🍀
Leña
600 Kč  •  13. 12. 2022 17:03
Maty držíme Ti pěsti, zase bude dobře ♥️
Tereza
300 Kč  •  13. 12. 2022 14:53
Držím palce Maty. Zvládneš to 🍀❤️
Gendjo & Andrea
4 000 Kč  •  13. 12. 2022 14:44
Ať se brzy uzdravíš ;) Forza Mateo!
Rodina Golding
4 000 Kč  •  13. 12. 2022 13:49
Maty, jsi neskutečný bojovník a makáš každý den, abys jednou zase mohl fungovat. My pevně věříme, že se ti tvůj sen splní. Posíláme hodně sil a objetí, máme vás rádi 😘😘😘😘
Eva Š.
2 000 Kč  •  13. 12. 2022 13:14
Peťo,nenachazim slov,jen zlý a trochu peněz!! Držte se,posílám moc objetí a pusinek Vám a hlavne Matymu!! Mám Vás všecky ráda!! Nemůžu uvěřit!! Posílám moc sil a budu se se za Vás modlit!!♥️
Veronika Š.
1 000 Kč  •  13. 12. 2022 12:40
Pro malého hrdinu

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat