Sbírka na vybudování památníku dárcům těl

Vybráno 0 Kč 69 300 Kč
300 000 Kč
26 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Spolek mediků LF MU
Datum přidání
30. 10. 2023
Poslední aktualita

20. 11. 2023 13:46

MEDici jdou na hojkej – památník dárcům těl podporují i hokejisté HC MUNI

Donio není jediné místo, kde se snažíme na Památník dárcům těl vybrat peníze. V minulosti jsme zorganizovali například taky aukci výtvarných děl vzniklých v rámci soutěže da MEDici nebo benefiční koncert.

Ve středu, 29. listopadu, propojíme téma dárcovství se sportem a zveme vás tak na utkání univerzitní hokejové ligy mezi HC MUNI a Black Dogs Budweis, tedy výběrem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, stávajícími lídry tabulky. Krom toho, že se podílíme na přestávkovém programu, bude část ze vstupného věnována právě na výstavbu památníku.

Kdybyste chtěli vědět víc, máme parádní plakát a ještě parádnější videopozvánku!

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

ENGLISH VERSION BELOW

Jsme Spolek mediků a rádi bychom vybrali finance na vybudování památníku dárcům těl.

Usilujeme o to, aby z nás jednou byli praktičtí lékaři, chirurgové, neurologové nebo třeba ortopedi. Ať už ale naše specializace bude v budoucnu jakákoliv, společným základem našeho studia je anatomie. Pro některé postrach, pro všechny však vstupní brána na cestě k tomu stát se dobrým lékařem i pokorným člověkem.

Přestože dnes máme k dispozici technologie a učební pomůcky, o jakých se ještě generaci před námi mohlo jen zdát, nic nenahradí výuku na skutečných lidských preparátech, díky nimž se můžeme bezprostředně seznámit s tím, jak jsou v těle uspořádané kosti a orgány nebo kudy vedou cévy a nervy.

Asi vás napadá, jak tato těla získáváme…

Je pravda, že zatímco třeba o možnosti darovat krev se všeobecně ví, s problematikou dárcovství těl je obeznámeno minimum zasvěcených. Přitom jen na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity každoročně ještě za života podepíšou darovací smlouvu desítky dárců. Zavazují se k tomu, že po smrti jejich tělo poslouží nám, medikům a lékařům, pro účely výuky, vědy a výzkumu.

Neznáme motivy dárců, které mohou být různé, neznáme ani jména těchto „tichých učitelů“. Dobře si však uvědomujeme velikost jejich rozhodnutí i to, že každý dárce má svůj příběh. Od roku 2018 jim proto v období dušiček vzdáváme hold každoročním pietním setkáním. Zatímco totiž ostatků některých dárců se po kremaci ujímají jejich pozůstalí, ti ostatní jsou na hřbitově anonymně rozptýleni na k tomu určené loučce. Jsme však přesvědčení, že si zaslouží důstojnější místo posledního odpočinku.

Komu pomůžeme?

Víme dobře, že nejde o snadné téma k uchopení.

Už jsme se setkali s názorem, „proč bych měl přispívat na mrtvé, když můžu přispět někomu živému tady a teď“. Chápeme ho. Ale uvážíme-li, kolika budoucím lékařům tělo jednoho dárce poslouží a kolika pacientům se tento lékař během své celoživotní praxe věnuje, může jeden dárce ovlivnit život až 10 milionů pacientů. Aniž by si to většina z nás při návštěvě lékaře uvědomovala, ve finále z takového daru těžíme úplně všichni.

Jsme proto přesvědčení, že dárci těl si zaslouží důstojnější rozloučení a z toho důvodu jsme se rozhodli na jejich počest vybudovat památník. Poslouží nejen pro uložení jejich ostatků, ale taky jako místo jejich posledního odpočinku, kde je budeme moct nejen my uctít tichou vzpomínkou. Jako symbol jejich daru, který je pro mnohé nepředstavitelný.

Za Spolek mediků

Alžběta, Klára, Radka, David a Kristián

We are Spolek mediků – the Medic´s Society and we would like to raise funds to build a memorial to the body donors.

We strive to become GPs, surgeons, neurologists or orthopaedists. But whatever our specialty in the future, the common basis of our studies is anatomy. For some, a scare, but for all, a gateway to becoming a good doctor and a humble human being.

Although today we have technology and teaching tools that could only be dreamed of a generation ago, nothing replaces learning on actual human bodies that give us first-hand experience of how bones and organs are arranged in the body or where blood vessels and nerves run.

You're probably wondering how we get these bodies…

While the possibility of donating blood is widely known, the issue of body donation is known to a minimum number of insiders. Yet at the Faculty of Medicine of Masaryk University alone, dozens of donors sign a donation contract every year during their lifetime. They undertake that after their death their body will serve us, medics and doctors, for the purposes of teaching, science and research.

We do not know the motives of the donors, which may be different, nor do we know the names of these „silent teachers“. However, we are well aware of the magnitude of their decision and that each donor has a story to tell. Therefore, since 2018, we pay tribute to them with an annual commemoration during the All Saints´ Eve. Because while the remains of some donors are taken up by their survivors after cremation, others are scattered anonymously in a designated meadow in the cemetery. However, we are convinced that they deserve a more dignified final resting place.

We know well that this is not an easy topic to grasp.

We have already encountered the opinion „why should I contribute to the dead when I can contribute to someone alive here and now“. We get it. But when we consider how many future physicians a single donor´s body will serve and how many patients that physician will serve over the course of his or her lifetime, one donor can impact the lives of up to 10 million patients. Without most of us realizing it when we visit the doctor, in the end we all benefit from such a gift.

We therefore believe that body donors deserve a more dignified send-off and for this reason we have decided to build a memorial in their honour. It will serve not only to house their remains, but also as a final resting place where we, and others, can honor them with a silent memorial. As a symbol of their gift, which for many is unimaginable.

On behalf of Spolek mediků

Alžběta, Klára, Radka, David and Kristián

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

V současné době máme zpracovaný projekt památníku, včetně jeho vizualizace a vyřizujeme nezbytnou administrativu. Vybranou částku použijeme na stavební práce, spočívající v přeměně stávajícího hrobového místa na Ústředním hřbitově v Brně.

Byť jsme se inspirovali v zahraničí, kde dárci těl své památníky mají, podoba vsypové hrobky je unikátní. Realizace spočívá ve vykopání zeminy a vyzdění podzemní části hrobky, povrchové úpravě hrobového místa a nejnákladnější části v podobě restaurátorské proměny existujícího náhrobku.

Veškeré práce bychom rádi realizovali v roce 2024. Případné peníze vybrané navíc použijeme na úhradu pravidelné údržby, aby památník například nezarůstal křovinami a působil vždy upraveně a důstojně.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

20. 11. 2023 13:46

MEDici jdou na hojkej – památník dárcům těl podporují i hokejisté HC MUNI

Donio není jediné místo, kde se snažíme na Památník dárcům těl vybrat peníze. V minulosti jsme zorganizovali například taky aukci výtvarných děl vzniklých v rámci soutěže da MEDici nebo benefiční koncert.

Ve středu, 29. listopadu, propojíme téma dárcovství se sportem a zveme vás tak na utkání univerzitní hokejové ligy mezi HC MUNI a Black Dogs Budweis, tedy výběrem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, stávajícími lídry tabulky. Krom toho, že se podílíme na přestávkovém programu, bude část ze vstupného věnována právě na výstavbu památníku.

Kdybyste chtěli vědět víc, máme parádní plakát a ještě parádnější videopozvánku!

13. 11. 2023 10:02

Reportáž o darování těl v pořadu 168 hodin

Česká televize v pořadu 168 hodin odvysílala reportáž o darování těl. Přímo v televizi ji sledovalo přes 380 tisíc lidí, na Facebooku ji zhlédlo více než 620 tisíc lidí, což dělá potenciální milion oslovených, z čehož máme velkou radost. Zároveň se nám ale potvrzuje, jak složité je téma památníku pro komunikaci a chápeme, že sbírka v reportáži nemohla být zmíněna explicitněji. Budeme rádi za každé sdílení!

3. 11. 2023 13:21

Už pošesté jsme uspořádali Pietu za dárce těl

Včera, na Dušičky, jsme už pošesté upořádali Pietu za dárce těl. Tentokrát jsme se sešli v nově opravené Obřadní síni Ústředního hřbitova v Brně a málem nám byla těsná! Těší nás, že se o programu dárcovství těl dozvídá stále více lidí a že není lhostejné ani našim nejmladším spolužákům, kteří nedávno vstoupili do prvního ročníku a význam dárcovství pro studium medicíny si teprve začínají uvědomovat. Věříme, že se sbírka vydaří a že příští rok budeme moct Pietu spojit i se slavnostním odhalením Památníku dárcům těl.

Kdybyste si chtěli o letošním pietním setkání přečíst víc, můžete na webu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Laskavý dárce
100 Kč  •  1. 12. 2023 10:58
DobroDárce
1 000 Kč  •  30. 11. 2023 9:14
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  29. 11. 2023 19:54
Štědrý dárce
200 Kč  •  29. 11. 2023 19:48
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  29. 11. 2023 18:57
Štědrý dárce
100 Kč  •  29. 11. 2023 16:44
Štědrý dárce
100 Kč  •  29. 11. 2023 16:42
Velkorysý dárce
500 Kč  •  29. 11. 2023 12:06
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  28. 11. 2023 15:05
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  28. 11. 2023 11:15
Milý dárce
300 Kč  •  27. 11. 2023 19:49
DobroDárce
300 Kč  •  26. 11. 2023 7:15
DobroDárce
500 Kč  •  24. 11. 2023 15:49
Dárkyně
300 Kč  •  24. 11. 2023 11:11
Díky inciativu a památník i pro mě :).
Laskavý dárce
600 Kč  •  24. 11. 2023 10:21
DobroDárce
2 000 Kč  •  24. 11. 2023 7:46
Barbora K.
600 Kč  •  23. 11. 2023 20:32
Děkuji všem dárcům, díky jejichž šlechetnosti jsem mohla vystudovat
DobroDárce
300 Kč  •  22. 11. 2023 21:54
Brněnská medička
100 Kč  •  22. 11. 2023 20:51
Děkuji všem dárcům a jejich rodinám
Laskavý dárce
100 Kč  •  22. 11. 2023 19:58
Laskavý dárce
600 Kč  •  22. 11. 2023 17:04
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  22. 11. 2023 16:29
Štědrý dárce
100 Kč  •  22. 11. 2023 10:22
Štědrý dárce
500 Kč  •  22. 11. 2023 9:36
DobroDárce
300 Kč  •  22. 11. 2023 7:44
Štědrý dárce
600 Kč  •  22. 11. 2023 5:14
Milan Koškovský
1 000 Kč  •  22. 11. 2023 5:03
Ze srdce, které už vlastně patří i vám...
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  20. 11. 2023 18:53
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  20. 11. 2023 10:38
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  19. 11. 2023 14:28
Laskavý dárce
500 Kč  •  17. 11. 2023 11:32
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  17. 11. 2023 8:15
Milý dárce
600 Kč  •  16. 11. 2023 19:23
1. ročník LF MU, Kruh 14 🫶
2 000 Kč  •  16. 11. 2023 18:39
Vděčnost za výuku na skutečných lidských preparátech ❤️
Štědrý dárce
500 Kč  •  16. 11. 2023 11:00
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  16. 11. 2023 10:07
Laskavý dárce
500 Kč  •  16. 11. 2023 8:41
Dobrosrdečný dárce
900 Kč  •  16. 11. 2023 8:23
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  16. 11. 2023 5:35
Milý dárce
1 000 Kč  •  15. 11. 2023 21:01
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  15. 11. 2023 20:12
Štědrý dárce
500 Kč  •  15. 11. 2023 18:39
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  15. 11. 2023 18:21
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  15. 11. 2023 17:52
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 11. 2023 17:25
Zuzana M.
2 000 Kč  •  15. 11. 2023 16:21
I já jsem byla Mexikem.
DobroDárce
300 Kč  •  15. 11. 2023 14:58
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 11. 2023 14:48
Milý dárce
200 Kč  •  15. 11. 2023 14:10
Laskavý dárce
150 Kč  •  15. 11. 2023 11:33
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  15. 11. 2023 11:15
Evženie
500 Kč  •  15. 11. 2023 8:06
Úžasný nápad jak projevit dík lidem, kteří se rozhodli pro tento dar.
Michaelka
600 Kč  •  15. 11. 2023 8:04
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 11. 2023 7:49
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 11. 2023 6:41
Milý dárce
5 000 Kč  •  14. 11. 2023 20:07
Milý dárce
200 Kč  •  13. 11. 2023 13:09
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  13. 11. 2023 12:34
Laskavý dárce
200 Kč  •  12. 11. 2023 12:38
Velkorysý dárce
100 Kč  •  11. 11. 2023 16:46
Milý dárce
200 Kč  •  11. 11. 2023 15:48
Dárce
1 000 Kč  •  11. 11. 2023 15:36
Jako mladý lékař vím, že žádná technologie není a nikdy nebude schopna nahradit reálné lidské tělo. Děkuji za skvělý projekt
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  11. 11. 2023 15:09
Milý dárce
100 Kč  •  10. 11. 2023 23:29
Štědrý dárce
600 Kč  •  10. 11. 2023 7:03
Vděčná medička
200 Kč  •  9. 11. 2023 19:38
Děkuji všem za tu možnost se takto něco naučit. Máte můj obdiv a vděčnost.
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  9. 11. 2023 16:53
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 11. 2023 9:49
Milý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2023 9:44
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 11. 2023 8:35
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  7. 11. 2023 20:54
Štědrý dárce
100 Kč  •  7. 11. 2023 17:06
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  7. 11. 2023 16:49
Velkorysý dárce
200 Kč  •  7. 11. 2023 16:24
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  7. 11. 2023 16:14
Velkorysý dárce
200 Kč  •  7. 11. 2023 15:49
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  7. 11. 2023 15:03
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  7. 11. 2023 13:52
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  6. 11. 2023 10:00
Laskavý dárce
600 Kč  •  5. 11. 2023 11:57
Vďačný medik
100 Kč  •  5. 11. 2023 9:53
Pekná príležitosť ako vzdať úctu darcom :)
Milý dárce
1 000 Kč  •  4. 11. 2023 15:11
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  4. 11. 2023 14:36
Laskavý dárce
300 Kč  •  3. 11. 2023 12:20
Laskavý dárce
300 Kč  •  2. 11. 2023 16:14
Velkorysý dárce
3 500 Kč  •  2. 11. 2023 9:06
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  1. 11. 2023 14:09
Milý dárce
100 Kč  •  1. 11. 2023 13:29
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  31. 10. 2023 16:50
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  31. 10. 2023 12:30
Velkorysý dárce
600 Kč  •  30. 10. 2023 17:37
Marie Kúrová
300 Kč  •  30. 10. 2023 12:43

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Dárkyně
300 Kč  •  24. 11. 2023 11:11
Díky inciativu a památník i pro mě :).
Barbora K.
600 Kč  •  23. 11. 2023 20:32
Děkuji všem dárcům, díky jejichž šlechetnosti jsem mohla vystudovat
Brněnská medička
100 Kč  •  22. 11. 2023 20:51
Děkuji všem dárcům a jejich rodinám
Milan Koškovský
1 000 Kč  •  22. 11. 2023 5:03
Ze srdce, které už vlastně patří i vám...
1. ročník LF MU, Kruh 14 🫶
2 000 Kč  •  16. 11. 2023 18:39
Vděčnost za výuku na skutečných lidských preparátech ❤️
Zuzana M.
2 000 Kč  •  15. 11. 2023 16:21
I já jsem byla Mexikem.
Evženie
500 Kč  •  15. 11. 2023 8:06
Úžasný nápad jak projevit dík lidem, kteří se rozhodli pro tento dar.
Dárce
1 000 Kč  •  11. 11. 2023 15:36
Jako mladý lékař vím, že žádná technologie není a nikdy nebude schopna nahradit reálné lidské tělo. Děkuji za skvělý projekt

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat