Sbírka ukončena:

Synagoga v Čáslavi: společně obnovujeme kulturní dědictví

Vybráno 0 Kč 164 700 Kč
600 000 Kč
 -
117 dárců
Celkem se zapojilo
1 408 Kč
Průměrná výše daru
16 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Synagoga v Čáslavi: společně obnovujeme kulturní dědictví

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
Datum přidání
24. 12. 2023
Poslední aktualita

12. 4. 2024 10:21

Letošní práce na opravě synagogy zahájeny!

Děkujeme všem, kteří nám v naší sbírce přispěli!

Vybrali jsme sice jen čtvrtinu plánované částky, ale i ta nám pomůže realizovat další potřebné opravy synagogy v Čáslavi.

Již nyní byly zahájeny práce na historických vstupních dveří – ty jsou ve velmi špatném stavu a pro další provoz synagogy jako kulturního a společenského centra je klíčové, aby prošly rukama restaurátorů. V současné době jsou na restaurátorské analýze a ve spolupráci s dalšími dodavateli a Národním památkovým úřadem jednáme o detailech jejich finální povrchové úpravy.

Rovněž jsme zahájili přípravné práce na repase oken v hlavním sále. Ty budou jednak vybaveny dvojitými vnějšími skly, abychom snížili energetickou náročnost vytápění celé synagogy, jednak získají historizující nátěr.

Zahájili jsme rovněž repase podlahy v prvním patře na ochozu ženské galerie.

Věnujeme se také čelní fasádě v oblouku nad vstupem, na které bude nutná havarijní oprava.

O dalších krocích při obnově této historicky cenné památky vás budeme i nadále informovat.

Ještě jednou děkujeme za podporu!

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

Vítejte v synagoze v Čáslavi! Oživujeme a zpřístupňujeme veřejnosti jedinečnou památku ve stylu maurské secese. Měníme ji na místo setkávání a připomínky tradic, památek a osobností židovské kultury.

Obnovujeme židovskou kulturu v místech, kde se její stopy již téměř vytratily. Pomáháme připomínat ty, kteří tvořili živou regionu, ale v důsledku holocaustu se na ně zapomnělo. Fungujeme i jako kulturní a vzdělávací prostor. 

V roce 2019 jsme se rozhodli opravit synagogu v Čáslavi, protože nebyla – z hlediska stavu budovy – bezpečným prostorem.

Její potřeby byly příliš dlouho opomíjeny a odsouvány. Nyní, kdy se podařilo tento přístup změnit a havarijní stav budovy zvrátit, je třeba dokončit její opravu a restaurovat klíčové prvky její vnitřní i vnější výzdoby. 

Sbírku „Synagoga v Čáslavi: společně obnovujeme kulturní dědictví“ založil Nadační fond dr. Dagmar Lieblové (NFDL) jako další krok v úsilí o záchranu historické památky. Synagoga v Čáslavi je poslední stavbou svého druhu, která si zachovala původní architektonický ráz. 

Věříme, že se najde dostatek příznivců, kteří nám pomohou dodat jedinečné památce její plný lesk a umožní ji zachovat i pro další generace. Zbývá nám posledních několik set tisíc na dokončení další fáze dílčích oprav synagogy. A proto žádáme vás. Pomozte nám, abychom dotáhli tento příběh ke šťastnému konci.

V dosavadních fázích oprav, probíhajících v letech 1996–2022, byly na synagogu vráceny charakteristické prvky, které byly v poválečném období odstraněny. Přestože práce na opravě synagogy probíhají již téměř 30 let, je třeba v nich intenzivně pokračovat tak, aby bylo možno její celoroční využití. Proto jsme v roce 2022 nechali v přízemí vybudovat sociální zařízení, které výrazně zvyšuje komfort a umožňuje vytvořit zázemí pro konání akcí s větším počtem návštěvníků (koncerty, přednášky či další společenské akce). K tomu přispělo také instalování vytápěné podlahy, na kterou je připojen vlastní zdroj tepla. Kromě toho proběhlo napojení synagogy na sítě technické infrastruktury, vedle hlavního sálu vzniklo zázemí pro personál a v prvním patře vznikají administrativní prostory.

Je prosinec 2023 a synagoga stojí! 

Jenže peníze na její další opravy, vybavení a tedy i následné úplné otevření pro kulturní a společenské účely už nemáme. Už je to jen poslední krok tomu, aby synagoga v Čáslavi mohla co nejdříve začít plnit svůj účel kulturního, společenského a vzdělávacího centra připomínky židovské kultury a komunity. Pokud peníze nevybereme, synagogu můžeme zpřístupnit, ale ve velmi omezeném provozu a dál doufat, že v nejbližších letech nasbíráme dostatek finančních prostředků na to, aby mohla postupně začít nabízet všechny služby, pro které ji plánujeme. 

Komu pomůžeme?

Většina bývalých synagogálních objektů v regionu již byla zbořena, nenávratně přestavěna anebo je ve vlastnictví osob subjektů mimo dosah židovských organizací. Na Kutnohorsku přitom stále schází centrum připomínky historie a tradic židovské komunity. K tomu účelu bude sloužit právě opravená a restaurovaná čáslavská synagoga. Nicméně k naplnění tohoto účelu je třeba dokončit její rekonstrukci, v jejímž rámci bude interiér synagogy uzpůsoben a vybaven pro potřeby fungování společenské-kulturního centra, jehož hlavní náplní by bylo zajištění provozu synagogy jako veřejně přístupné památky, doplněné o výstavní a koncertní činnost, pořádání vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost.

Po dokončení prací souvisejících s etapou obnovy, na kterou je pořádána tato sbírka, je záměrem Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové, garanta oprav a provozovatele synagogy, který jedná v souladu se ŽO Praha jako vlastníkem budovy, je zintenzivnit dosavadní občasné aktivity a dle možností je rozšířit. Díky realizovaným pracím je v chladnějším období možné vnitřní prostory temperovat a vytápět. Objekt je možné rovněž díky instalovanému osvětlení používat i po setmění.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané peníze využijeme na opravy a restaurování oken, dřevěných vstupních dveří a kamenných prvků vnitřní i vnější výzdoby  tak, aby se mohly prostory synagogy začít co nejdříve plnohodnotně užívat. 

Oprava a restaurování oken, vstupních dveří a kamenných a kovových prvků v interiéru i ve venkovní výzdobě, které jsou předmětem této sbírky, uchová jedinečnou památkovou hodnotu stavby. Zároveň se tím usnadní společenské a kulturní využití a zvýší turistická atraktivita památky. Dokončení této fáze oprav je nezbytné jak pro plnohodnotné zpřístupnění synagogy veřejnosti coby jedinečné památky evropského významu, tak i jako multifunkčního prostoru s auditoriem k pořádání uměleckých, především hudebních, literárních a výstavních projektů. Na využití opravené stavby bude NFDL spolupracovat se vzdělávacími a kulturními organizacemi a to jak v místním, tak i regionálním měřítku.

Pokud se nevybere cílová částka celá, provedeme opravy jen těch prostor a prvků výzdoby, na které nám peníze budou stačit. A synagogu otevřeme v režimu, který nám dokončené opravy dovolí.

Děkujeme za vaši podporu!

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

12. 4. 2024 10:21

Letošní práce na opravě synagogy zahájeny!

Děkujeme všem, kteří nám v naší sbírce přispěli!

Vybrali jsme sice jen čtvrtinu plánované částky, ale i ta nám pomůže realizovat další potřebné opravy synagogy v Čáslavi.

Již nyní byly zahájeny práce na historických vstupních dveří – ty jsou ve velmi špatném stavu a pro další provoz synagogy jako kulturního a společenského centra je klíčové, aby prošly rukama restaurátorů. V současné době jsou na restaurátorské analýze a ve spolupráci s dalšími dodavateli a Národním památkovým úřadem jednáme o detailech jejich finální povrchové úpravy.

Rovněž jsme zahájili přípravné práce na repase oken v hlavním sále. Ty budou jednak vybaveny dvojitými vnějšími skly, abychom snížili energetickou náročnost vytápění celé synagogy, jednak získají historizující nátěr.

Zahájili jsme rovněž repase podlahy v prvním patře na ochozu ženské galerie.

Věnujeme se také čelní fasádě v oblouku nad vstupem, na které bude nutná havarijní oprava.

O dalších krocích při obnově této historicky cenné památky vás budeme i nadále informovat.

Ještě jednou děkujeme za podporu!

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  20. 2. 2024 21:42
Dárce, který je pro každou dobrost
245 Kč  •  20. 2. 2024 20:30
Štědrý dárce
40 Kč  •  18. 2. 2024 21:45
Laskavý dárce
300 Kč  •  17. 2. 2024 9:29
DobroDárce
1 000 Kč  •  16. 2. 2024 3:13
Dobrosrdečný dárce
66 Kč  •  12. 2. 2024 13:12
Dobrosrdečný dárce
40 Kč  •  9. 2. 2024 20:20
Milý dárce
180 Kč  •  9. 2. 2024 18:43
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  8. 2. 2024 11:35
Milý dárce
2 000 Kč  •  5. 2. 2024 18:01
Dárce, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  4. 2. 2024 16:35
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  2. 2. 2024 17:41
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  2. 2. 2024 0:58
Milý dárce
1 000 Kč  •  28. 1. 2024 22:56
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 1. 2024 22:25
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  26. 1. 2024 5:51
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  25. 1. 2024 17:53
Milý dárce
1 000 Kč  •  23. 1. 2024 11:14
Milý dárce
200 Kč  •  22. 1. 2024 14:26
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  22. 1. 2024 10:20
Milý dárce
2 000 Kč  •  20. 1. 2024 18:48
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2024 17:45
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2024 11:50
Štědrý dárce
100 Kč  •  20. 1. 2024 10:41
Dárce, který je pro každou dobrost
613 Kč  •  20. 1. 2024 9:29
Zdeněk S.
5 000 Kč  •  20. 1. 2024 8:37
Ať se dílo podaří
Laskavý dárce
600 Kč  •  19. 1. 2024 13:19
Ari Lieberman
3 500 Kč  •  19. 1. 2024 11:52
ve vzpomínce kolegy, moudrého a spravedlivého člověka s velkou duší, Karla Mrzílka
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  19. 1. 2024 10:20
FARMACIA CARE s.r.o.
900 Kč  •  19. 1. 2024 10:03
Nádherný projekt. Ať se daří.
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  18. 1. 2024 22:02
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  18. 1. 2024 18:08
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  18. 1. 2024 17:56
Milý dárce
100 Kč  •  18. 1. 2024 16:17
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  18. 1. 2024 16:07
Dárce, který je pro každou dobrost
5 784 Kč  •  18. 1. 2024 15:36
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  18. 1. 2024 15:20
Lenka Karhanová mgr.
2 000 Kč  •  18. 1. 2024 14:38
Duchovni dedictvi ma vzdycky smysl i kdyz neni v urcitych obdobych upadku pochopeno....
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  18. 1. 2024 14:14
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  18. 1. 2024 14:11
Velkorysý dárce
600 Kč  •  18. 1. 2024 14:05
Štědrý dárce
300 Kč  •  18. 1. 2024 10:06
Velkorysý dárce
300 Kč  •  17. 1. 2024 22:12
Laskavý dárce
300 Kč  •  17. 1. 2024 10:48
DobroDárce
300 Kč  •  17. 1. 2024 1:33
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  13. 1. 2024 19:40
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  13. 1. 2024 15:04
DobroDárce
1 000 Kč  •  12. 1. 2024 16:54
Laskavý dárce
111 Kč  •  12. 1. 2024 11:55
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  12. 1. 2024 11:32
Velkorysý dárce
300 Kč  •  11. 1. 2024 10:50
Tomáš F.
5 000 Kč  •  11. 1. 2024 8:23
Ať se to povede a po všech desetiletích má synagoga zasloužený kabát a ne jen hezkou fazónu:o)
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  10. 1. 2024 12:56
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  10. 1. 2024 10:30
Laskavý dárce
200 Kč  •  10. 1. 2024 7:31
Dobrosrdečný dárce
1 500 Kč  •  9. 1. 2024 22:59
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  9. 1. 2024 19:38
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 1. 2024 15:11
Anita
16 000 Kč  •  9. 1. 2024 13:00
In memory of Vaclav Moravec and Karel Hruda
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 1. 2024 10:34
Laskavý dárce
600 Kč  •  9. 1. 2024 9:30
Štědrý dárce
300 Kč  •  9. 1. 2024 1:26
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  9. 1. 2024 0:01
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 1. 2024 19:13
DobroDárce
1 000 Kč  •  5. 1. 2024 17:19
DobroDárce
2 000 Kč  •  5. 1. 2024 15:14
Štědrý dárce
500 Kč  •  5. 1. 2024 13:11
Milý dárce
600 Kč  •  5. 1. 2024 9:55
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  5. 1. 2024 7:05
Martin Gajdušek
500 Kč  •  4. 1. 2024 21:33
Ať se částka vybere a zachová se tak tato nádherná stavba.
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  3. 1. 2024 22:03
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  3. 1. 2024 14:47
Štědrý dárce
500 Kč  •  3. 1. 2024 11:22
Dárce, který je pro každou dobrost
30 Kč  •  3. 1. 2024 0:05
DobroDárce
700 Kč  •  1. 1. 2024 14:11
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 1. 2024 13:34
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2024 6:19
JO!
200 Kč  •  31. 12. 2023 22:58
Každý trochu a výsledek se dostaví. Přeji synagoze milé návštěvníky, protože skvělý program a průvodce už má!
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  31. 12. 2023 22:34
Dárce, který je pro každou dobrost
2 024 Kč  •  31. 12. 2023 21:51
Marta
1 000 Kč  •  31. 12. 2023 17:33
Ať se podaří vše dokončit. Tato nádherná stavba si to zaslouží.
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2023 17:02
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2023 16:59
Velkorysý dárce
100 Kč  •  31. 12. 2023 16:16
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  31. 12. 2023 15:33
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2023 12:29
Milý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2023 9:28
Velkorysý dárce
600 Kč  •  31. 12. 2023 7:48
Štědrý dárce
600 Kč  •  31. 12. 2023 5:24
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  30. 12. 2023 22:30
Milý dárce
15 000 Kč  •  30. 12. 2023 17:27
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  30. 12. 2023 12:33
Milý dárce
1 000 Kč  •  30. 12. 2023 11:07
Laskavý dárce
600 Kč  •  29. 12. 2023 20:38
Velkorysý dárce
150 Kč  •  29. 12. 2023 16:51
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  29. 12. 2023 10:34
Laskavý dárce
600 Kč  •  29. 12. 2023 10:33
Laskavý dárce
150 Kč  •  29. 12. 2023 10:31
Velkorysý dárce
300 Kč  •  29. 12. 2023 9:18
Laskavý dárce
300 Kč  •  29. 12. 2023 9:02
DobroDárce
600 Kč  •  29. 12. 2023 8:52
Velkorysý dárce
600 Kč  •  29. 12. 2023 0:32
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 12. 2023 21:51
Dárce, který je pro každou dobrost
467 Kč  •  28. 12. 2023 21:01
Milý dárce
300 Kč  •  28. 12. 2023 20:01
Štědrý dárce
3 600 Kč  •  28. 12. 2023 10:05
Laskavý dárce
11 300 Kč  •  27. 12. 2023 21:10
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  27. 12. 2023 20:46
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  27. 12. 2023 20:32
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  27. 12. 2023 20:26
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  26. 12. 2023 13:09
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  26. 12. 2023 12:49
Blanka M.
600 Kč  •  24. 12. 2023 19:16
Ať se sbírka vydaří a pomůže k opravě této krásné budovy. Děkuji všem co se na tom podílí.
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  24. 12. 2023 17:58
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  24. 12. 2023 11:51
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  24. 12. 2023 11:18
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  24. 12. 2023 11:14

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Dokončené Dobrovýzvy

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat