Trauma kity pro ukrajinské vojáky – zachraňujme životy

Milník 1/2

500 Trauma kitů

Vybráno 0 Kč 690 338 Kč
592 900 Kč
8 dnů
do ukončení

Milník 2/2

1000 Trauma kitů

Vybráno 0 Kč 690 338 Kč
1 185 796 Kč
8 dnů
do ukončení

Předáme 100 % vašeho daru, do poslední koruny. Buďte s námi pro každou dobrost.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Ukrajina bez bolesti, z.s.
Datum přidání
31. 5. 2023
Poslední aktualita

16. 8. 2023 15:55

🎉 ÚSPĚŠNĚ VYBRÁNO NA 500 KITŮ! 🎉

S plným srdcem a vděkem oznamujeme, že jsme společně dosáhli úžasného úspěchu! Díky vaší obrovské podpoře jsme dokázali vybrat skvělých 592.900 Kč, které budou plně využity na nákup 500 ks Trauma kitů. Je to důkaz vaší neuvěřitelné štědrosti a solidarity, za což vám z celého srdce děkujeme! 🙏❤️

V příštím týdnu bude zahájena výroba těchto životně důležitých sad, které během 3–4 týdnů dodáme na Ukrajinu. Vaše příspěvky se stanou nepostradatelnou zdravotní podporou pro ty, kdo to nejvíce potřebují – statečné vojáky, kteří čelí nesmírným výzvám.

A protože náš závazek nekončí, rozhodli jsme se zvýšit cílovou částku sbírky a pokusit se dodat dalších 500 kitů. Každý příspěvek bude mít zásadní význam a přispěje k další záchraně životů.

Nemůžeme dostatečně poděkovat každému z vás za to, že jste se stali součástí této úžasné výzvy. Společně jsme dokázali udělat něco významného a pozitivního. Díky vám se mění osudy lidí, díky vám můžeme ukázat, že solidarita a láska jsou silnější než jakákoli nepřátelství.

Znovu vám děkujeme za vaši štědrost, podporu a víru v lepší zítřky. Vaše dobrá skutková slova nám dodávají sílu a naději. Společně jsme dosáhli něčeho velkého. 🌟💪

#Sbírka #Díky #Solidarita #Změna #SpoluJsmeSilnější

Zobrazit celou aktualitu

Představení sbírky

CZ (other languages follow – ENG, PL, UA)

Vážení dárci,

rádi bychom vás pozvali k účasti na naší dobročinné sbírce, jejímž cílem je pomoci ukrajinským vojákům v boji proti ruské agresi. Každý den přibývají ranění a zdravotnický materiál je stále nedostatečný. My věříme, že společně můžeme změnit situaci a přinést potřebnou pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Naše sbírka je zaměřena na pořízení zdravotnického materiálu pro ukrajinské vojáky. Konkrétně se jedná o nákup TRAUMA KITŮ, které jsou pro ně v boji o život velmi důležité. Každý kit obsahuje škrtidlo, dvě hrudní chlopně, kompresní gázu, izraelskou bandáž, průchod nosních dýchacích cest, šátek, oční krytí, nouzovou přikrývku, lékařské nůžky a sterilní rukavice.

Válka je neustálým zdrojem utrpení a strádání, a proto věříme, že každý z nás může pomoci zachránit životy a zmírnit utrpení těch, kteří jsou v boji na první linii. Každá částka, kterou nám poskytnete, bude využita na nákup TRAUMA KITŮ a jejich dodání na Ukrajinu.

Děkujeme vám za vaši podporu a věříme, že se nám společně podaří pomoci ukrajinským vojákům v jejich boji proti ruské agresi. Čím více se vybere, tím více se toho nakoupí a dodá na Ukrajinu. Každá částka se počítá!

ENG

Dear donors,

We would like to invite you to participate in our charitable fundraiser aimed at helping Ukrainian soldiers in their fight against Russian aggression. Every day, the number of wounded increases, and the medical supplies remain insufficient. We believe that together, we can change the situation and provide much-needed assistance to those who need it the most.

Our fundraiser focuses on acquiring medical supplies for Ukrainian soldiers, specifically the purchase of TRAUMA KITS, which are crucial for their life-saving efforts. Each kit contains a tourniquet, two chest seals, compression gauze, an Israeli bandage, nasopharyngeal airway, shawl, eye protection, emergency blanket, medical scissors, and sterile gloves.

War is an ongoing source of suffering and hardship, and therefore, we believe that each of us can help save lives and alleviate the suffering of those on the frontlines. Every amount you donate will be used to purchase TRAUMA KITS and deliver them to Ukraine.

We thank you for your support and believe that together, we can aid Ukrainian soldiers in their fight against Russian aggression. The more funds we raise, the more supplies can be purchased and delivered to Ukraine. Every contribution counts!

PL

Szanowni darczyńcy,

Chcielibyśmy was zaprosić do udziału w naszej charytatywnej zbiórce, której celem jest pomoc ukraińskim żołnierzom w walce przeciwko rosyjskiej agresji. Każdego dnia przybywa rannych, a zapasy medyczne są nadal niewystarczające. Wierzymy, że razem możemy zmienić sytuację i dostarczyć niezbędną pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Nasza zbiórka skupia się na pozyskaniu materiałów medycznych dla ukraińskich żołnierzy, a konkretnie na zakupie KITÓW TRAUMATYCZNYCH, które są kluczowe dla ratowania życia. Każdy zestaw zawiera opaskę uciskową, dwie plomby klatki piersiowej, gazę uciskową, bandaż izraelski, drożność nosowo-gardłową, chustę, ochronę oczu, koc ratunkowy, nożyczki medyczne i sterylną rękawicę.

Wojna jest ciągłym źródłem cierpienia i trudności, dlatego wierzymy, że każdy z nas może pomóc w ratowaniu życia i łagodzeniu cierpienia tych na pierwszej linii frontu. Każda wpłata, którą nam przekażecie, zostanie wykorzystana na zakup KITÓW TRAUMATYCZNYCH i ich dostarczenie na Ukrainę.

Dziękujemy za wsparcie i wierzymy, że razem będziemy w stanie pomóc ukraińskim żołnierzom w walce z rosyjską agresją. Im więcej środków zostanie zebranych, tym więcej będziemy mogli zakupić zestawów TRAUMA KIT i wysłać je do Ukrainy. Każda suma ma znaczenie!

UA

Дорогий народе!

запрошуємо Вас взяти участь у нашому благодійному зборі, метою якого є допомога українським воїнам у боротьбі з російською агресією. Кількість поранень зростає з кожним днем, а медичних засобів все ще недостатньо. Ми віримо, що разом ми зможемо змінити ситуацію та надати необхідну допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Наша благодійна організація орієнтована на надання медичного обладнання для українських воїнів. Зокрема, це придбання TRAUMA KIT, які дуже важливі для них у боротьбі за життя. Кожен набір включає джгут, два нагрудні клапті, компресійну марлю, ізраїльський бинт, назальний хід, шарф, маску для очей, хірургічну ковдру, медичні ножиці та стерильні рукавички.

Війна – це постійне джерело страждань і болю, тому ми віримо, що кожен із нас може допомогти врятувати життя та полегшити страждання тих, хто воює на передовій. Кожна сума, яку ви надасте нам, буде використана для покупки TRAUMA KIT і додавання їх в Україну.

Дякуємо за підтримку і віримо, що разом ми зможемо допомогти українським воїнам у боротьбі з російською агресією. Чим більше буде зібрано коштів, тим більше ми зможемо купити TRAUMA KIT і відправити їх в Україну. Кожна сума має значення!

Komu pomůžeme? Who will we help? Komu pomożemy? Кому ми допомагаємо?

CZ

Na požadavek mediků z ukrajinské armády zajistíme konkrétní materiál, který je aktuálně potřeba na frontě. Tyto zdravotnické prostředky budou zachraňovat životy na frontě během ukrajinské protiofenzívy.

ENG

Based on the request of medics from the Ukrainian army, we will provide specific materials that are currently needed on the front lines. These medical supplies will save lives during the Ukrainian counteroffensive.

PL

Na prośbę ukraińskich lekarzy wojskowych dostarczamy konkretne materiały, które są teraz potrzebne na froncie. Te przyrządy medyczne będą ratować życie na linii frontu podczas ukraińskiej kontrofensywy.

UA

На прохання медиків української армії ми надамо конкретний матеріал, який зараз потрібен на фронті. Ці медичні прилади рятуватимуть життя на передовій під час українського контрнаступу.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Výtěžek sbírky bude použit na nákup trauma kitů, z nichž každý obsahuje 11 zdravotnických prostředků:
– 1 x škrtidlo
– 1 x hrudní chlopeň s ventilem
– 1 x hrudní chlopeň bez ventilu
– 1 x kompresní gáza
– 1 x izraelská bandáž
– 1 x průchod nosních dutin
– 1 x šátek
– 1 x oční krytí
– 1 x nouzová přikrývka
– 1 x lékařské nůžky
– 1 x sterilní rukavice

Cena 1 kitu je 980 Kč + DPH.

ENG

The proceeds from the fundraising will be used to purchase trauma kits, each of which contains 11 medical supplies:
1 x tourniquet
1 x chest seal with valve
1 x chest seal without valve
1 x compression gauze
1 x Israeli bandage
1 x nasal airway
1 x scarf
1 x eye shield
1 x emergency blanket
1 x medical scissors
1 x sterile gloves

The price of 1 kit is 980 CZK + VAT.


PL

Środki z zbiórki zostaną przeznaczone na zakup zestawów traumatycznych, z których każdy zawiera 11 elementów medycznych:
– 1 x opaska uciskowa
– 1 x opatrunek piersiowy z zaworem
– 1 x opatrunek piersiowy bez zaworu
– 1 x bandaż kompresyjny
– 1 x izraelski bandaż
– 1 x rurka nosowa
– 1 x chusteczka
– 1 x plaster ochronny na oczy
– 1 x koc ratunkowy
– 1 x nożyczki medyczne
– 1 x sterylne rękawiczki

Cena jednego zestawu to 980 koron + VAT.


UA

Кошти від збору будуть спрямовані на придбання травматичних наборів, кожен з яких містить 11 предметів медичного призначення:
– 1 х джгут
– 1 х нагрудний клапан з клапаном
– 1 х грудний клапан без клапана
– 1 х компресійна марля
– 1 х ізраїльський бинт
– 1 х проходження носових порожнин
– 1 х шарф
– 1 х очний пластир
– 1 х екстрена ковдра
– 1 х медичні ножиці
– 1 х стерильні рукавички

Ціна 1 комплекту 980 крон + ПДВ. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

16. 8. 2023 15:55

🎉 ÚSPĚŠNĚ VYBRÁNO NA 500 KITŮ! 🎉

S plným srdcem a vděkem oznamujeme, že jsme společně dosáhli úžasného úspěchu! Díky vaší obrovské podpoře jsme dokázali vybrat skvělých 592.900 Kč, které budou plně využity na nákup 500 ks Trauma kitů. Je to důkaz vaší neuvěřitelné štědrosti a solidarity, za což vám z celého srdce děkujeme! 🙏❤️

V příštím týdnu bude zahájena výroba těchto životně důležitých sad, které během 3–4 týdnů dodáme na Ukrajinu. Vaše příspěvky se stanou nepostradatelnou zdravotní podporou pro ty, kdo to nejvíce potřebují – statečné vojáky, kteří čelí nesmírným výzvám.

A protože náš závazek nekončí, rozhodli jsme se zvýšit cílovou částku sbírky a pokusit se dodat dalších 500 kitů. Každý příspěvek bude mít zásadní význam a přispěje k další záchraně životů.

Nemůžeme dostatečně poděkovat každému z vás za to, že jste se stali součástí této úžasné výzvy. Společně jsme dokázali udělat něco významného a pozitivního. Díky vám se mění osudy lidí, díky vám můžeme ukázat, že solidarita a láska jsou silnější než jakákoli nepřátelství.

Znovu vám děkujeme za vaši štědrost, podporu a víru v lepší zítřky. Vaše dobrá skutková slova nám dodávají sílu a naději. Společně jsme dosáhli něčeho velkého. 🌟💪

#Sbírka #Díky #Solidarita #Změna #SpoluJsmeSilnější

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  27. 9. 2023 19:26
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 12:12
Laskavý dárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 23:43
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  26. 9. 2023 22:39
KASI
300 Kč  •  26. 9. 2023 21:33
Kéž by se daly vykoupit prolité lidské životy :(
Milý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 10:09
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 8:02
Štědrý dárce
476 Kč  •  26. 9. 2023 0:48
Velkorysý dárce
200 Kč  •  25. 9. 2023 21:28
Milý dárce
2 000 Kč  •  25. 9. 2023 20:32
Ellis
2 000 Kč  •  25. 9. 2023 13:49
Slava Ukraine!
Velkorysý dárce
300 Kč  •  25. 9. 2023 7:57
DobroDárce
300 Kč  •  24. 9. 2023 23:11
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  23. 9. 2023 19:21
DobroDárce
500 Kč  •  22. 9. 2023 18:49
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 9. 2023 13:03
Tomáš T.
1 000 Kč  •  21. 9. 2023 9:45
na záchranu životů hrdinů
Dobrosrdečný dárce
450 Kč  •  21. 9. 2023 7:02
Milý dárce
1 186 Kč  •  20. 9. 2023 12:59
DobroDárce
1 000 Kč  •  19. 9. 2023 21:14
Štědrý dárce
600 Kč  •  19. 9. 2023 9:30
Milý dárce
1 000 Kč  •  18. 9. 2023 18:23
Štědrý dárce
500 Kč  •  18. 9. 2023 16:17
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  16. 9. 2023 14:23
Tomáš D.
3 000 Kč  •  15. 9. 2023 20:59
Snad nebudou potřeba.. držte se!
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  15. 9. 2023 18:07
Milý dárce
1 000 Kč  •  14. 9. 2023 22:35
Laskavý dárce
600 Kč  •  14. 9. 2023 16:03
Milý dárce
600 Kč  •  14. 9. 2023 14:40
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  13. 9. 2023 21:56
Velkorysý dárce
300 Kč  •  12. 9. 2023 14:49
DobroDárce
1 000 Kč  •  10. 9. 2023 7:44
Milý dárce
200 Kč  •  8. 9. 2023 22:31
Dárce, který je pro každou dobrost
1 968 Kč  •  8. 9. 2023 9:52
Milý dárce
300 Kč  •  7. 9. 2023 13:07
Milý dárce
1 000 Kč  •  5. 9. 2023 11:03
Milý dárce
20 000 Kč  •  2. 9. 2023 21:17
Milý dárce
300 Kč  •  1. 9. 2023 13:37
Štědrý dárce
500 Kč  •  30. 8. 2023 14:02
Milý dárce
500 Kč  •  29. 8. 2023 20:17
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  29. 8. 2023 18:05
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  29. 8. 2023 13:47
Laskavý dárce
300 Kč  •  27. 8. 2023 23:22
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  27. 8. 2023 22:18
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  27. 8. 2023 19:35
Zuzana
1 000 Kč  •  27. 8. 2023 9:53
Modlím se za vás všechny, ať se v pořádku vrátíte domů. 🙏🍀✌️🌞
Milý dárce
600 Kč  •  27. 8. 2023 6:28
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 8. 2023 8:19
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  25. 8. 2023 19:31
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  24. 8. 2023 16:50
Velkorysý dárce
300 Kč  •  24. 8. 2023 15:48
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  24. 8. 2023 15:30
DobroDárce
222 Kč  •  24. 8. 2023 5:48
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  23. 8. 2023 18:35
DobroDárce
1 968 Kč  •  21. 8. 2023 21:52
Velkorysý dárce
300 Kč  •  21. 8. 2023 14:13
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  21. 8. 2023 9:26
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  21. 8. 2023 9:19
DobroDárce
1 968 Kč  •  21. 8. 2023 8:56
Štědrý dárce
5 000 Kč  •  21. 8. 2023 8:41
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 8. 2023 8:04
Štědrý dárce
500 Kč  •  20. 8. 2023 13:17
Milý dárce
2 000 Kč  •  20. 8. 2023 9:48
Laskavý dárce
80 Kč  •  19. 8. 2023 20:22
DobroDárce
600 Kč  •  19. 8. 2023 12:13
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  19. 8. 2023 12:04
Naděžda M.
5 000 Kč  •  19. 8. 2023 9:58
Neumím si představit, co se "tam" děje, jenom si přeji brzký konec.
Laskavý dárce
600 Kč  •  18. 8. 2023 19:54
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  18. 8. 2023 19:51
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  18. 8. 2023 19:41
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  18. 8. 2023 18:19
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  18. 8. 2023 17:40
Niklovi
1 000 Kč  •  18. 8. 2023 17:12
Hodně štěstí!
Štědrý dárce
500 Kč  •  18. 8. 2023 16:52
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  18. 8. 2023 16:24
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  18. 8. 2023 16:11
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  18. 8. 2023 16:10
Štědrý dárce
300 Kč  •  18. 8. 2023 15:54
Dárce, který je pro každou dobrost
91 Kč  •  18. 8. 2023 8:06
Milý dárce
300 Kč  •  18. 8. 2023 1:41
Milý dárce
300 Kč  •  18. 8. 2023 0:25
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  17. 8. 2023 22:50
Laskavý dárce
600 Kč  •  17. 8. 2023 22:19
DobroDárce
1 000 Kč  •  17. 8. 2023 21:40
DobroDárce
600 Kč  •  17. 8. 2023 20:44
Vlasta
600 Kč  •  17. 8. 2023 18:20
Slava Ukrajine
Laskavý dárce
1 234 Kč  •  17. 8. 2023 15:22
Laskavý dárce
300 Kč  •  17. 8. 2023 11:07
Jakub Ch.
980 Kč  •  17. 8. 2023 10:43
Тримайтесь братани! 🇺🇦🤝🇨🇿
DobroDárce
500 Kč  •  14. 8. 2023 23:55
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  14. 8. 2023 23:28
Velkorysý dárce
300 Kč  •  14. 8. 2023 21:37
Velkorysý dárce
600 Kč  •  14. 8. 2023 20:42
Laskavý dárce
200 Kč  •  14. 8. 2023 20:21
Dobrosrdečný dárce
111 Kč  •  14. 8. 2023 9:07
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  13. 8. 2023 16:13
DobroDárce
10 000 Kč  •  13. 8. 2023 16:07
Velkorysý dárce
600 Kč  •  13. 8. 2023 15:16
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 8. 2023 23:54
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  12. 8. 2023 22:31
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  12. 8. 2023 14:59
Jitka J.
10 000 Kč  •  12. 8. 2023 13:21
Vydrzte, budu vas podporovat, dokud nezvitezite!
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 8. 2023 13:05
Velkorysý dárce
500 Kč  •  12. 8. 2023 13:04
Štědrý dárce
600 Kč  •  12. 8. 2023 12:18
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  12. 8. 2023 11:48
Jaroslava
600 Kč  •  11. 8. 2023 21:36
Raději ať nejsou žádní zranění. Držte se!
Laskavý dárce
500 Kč  •  11. 8. 2023 20:57
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  11. 8. 2023 19:34
DobroDárce
600 Kč  •  11. 8. 2023 13:07
Dárce, který je pro každou dobrost
450 Kč  •  11. 8. 2023 12:28
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  11. 8. 2023 8:26
Milý dárce
1 234 Kč  •  11. 8. 2023 7:05
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  11. 8. 2023 1:04
DobroDárce
300 Kč  •  10. 8. 2023 23:34
Štědrý dárce
520 Kč  •  10. 8. 2023 11:54
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  10. 8. 2023 5:33
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  9. 8. 2023 21:07
Milý dárce
600 Kč  •  9. 8. 2023 20:46
DobroDárce
1 000 Kč  •  9. 8. 2023 19:27
DobroDárce
1 000 Kč  •  9. 8. 2023 18:49
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  9. 8. 2023 9:54
Milý dárce
300 Kč  •  8. 8. 2023 15:14
DobroDárce
3 500 Kč  •  8. 8. 2023 14:31
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  8. 8. 2023 13:11
Milý dárce
200 Kč  •  8. 8. 2023 11:31
Štědrý dárce
200 Kč  •  8. 8. 2023 10:09
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  8. 8. 2023 0:52
DobroDárce
300 Kč  •  7. 8. 2023 23:59
MICHAELA H.
600 Kč  •  7. 8. 2023 19:18
Sláva hrdinům ❤️
Laskavý dárce
400 Kč  •  7. 8. 2023 16:26
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  7. 8. 2023 11:07
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  7. 8. 2023 9:21
DobroDárce
2 000 Kč  •  7. 8. 2023 8:52
Milý dárce
1 000 Kč  •  6. 8. 2023 17:17
Jan L.
20 000 Kč  •  6. 8. 2023 17:06
Слава Україні! Героям слава!
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  6. 8. 2023 16:28
Velkorysý dárce
500 Kč  •  6. 8. 2023 12:18
Dobrosrdečný dárce
128 Kč  •  5. 8. 2023 21:20
Velkorysý dárce
600 Kč  •  5. 8. 2023 20:33
Dobrosrdečný dárce
2 500 Kč  •  5. 8. 2023 19:25
Milý dárce
5 000 Kč  •  5. 8. 2023 16:16
P
20 000 Kč  •  5. 8. 2023 13:29
Doufejme, ze ty kity nakonec nebude nikdo muset pouzit. Slava Ukrajine!
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  5. 8. 2023 11:10
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  5. 8. 2023 10:36
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  5. 8. 2023 9:59
Laskavý dárce
450 Kč  •  5. 8. 2023 9:00
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 8. 2023 8:49
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  4. 8. 2023 22:52
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  4. 8. 2023 21:32
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  4. 8. 2023 19:17
DobroDárce
10 Kč  •  4. 8. 2023 18:19
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  4. 8. 2023 17:18
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  4. 8. 2023 16:16
Milý dárce
2 000 Kč  •  4. 8. 2023 15:59
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  4. 8. 2023 15:53
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  4. 8. 2023 15:49
Milý dárce
2 000 Kč  •  4. 8. 2023 12:41
Dárce, který je pro každou dobrost
377 Kč  •  3. 8. 2023 9:02
Velkorysý dárce
2 002 Kč  •  3. 8. 2023 8:18
Štědrý dárce
200 Kč  •  3. 8. 2023 1:58
DobroDárce
1 000 Kč  •  2. 8. 2023 14:55
Karel
600 Kč  •  2. 8. 2023 13:54
Držte to pevně!
Milý dárce
600 Kč  •  2. 8. 2023 10:38
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  2. 8. 2023 7:01
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  1. 8. 2023 22:52
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  1. 8. 2023 21:21
Milý dárce
3 500 Kč  •  1. 8. 2023 19:51
Helena
300 Kč  •  1. 8. 2023 18:37
Kdo daruje život, daruje všechno....abyste nemuseli darovat všechno. Děkujeme. Sláva Ukrajině.
Velkorysý dárce
500 Kč  •  1. 8. 2023 18:15
Milý dárce
133 Kč  •  1. 8. 2023 13:41
Laskavý dárce
300 Kč  •  1. 8. 2023 9:32
Velkorysý dárce
300 Kč  •  31. 7. 2023 11:56
Alena B.
1 500 Kč  •  30. 7. 2023 10:10
prosím, jen aby to nepotřebovali!
Štědrý dárce
3 000 Kč  •  30. 7. 2023 10:04
DobroDárce
300 Kč  •  30. 7. 2023 8:30
Dobrosrdečný dárce
77 Kč  •  30. 7. 2023 4:27
Milý dárce
600 Kč  •  29. 7. 2023 18:41
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  29. 7. 2023 15:58
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  29. 7. 2023 9:53
Lukáš
300 Kč  •  29. 7. 2023 5:40
Jako zdravotník chci alespoň takhle přispět na první pomoc ukrajinským obráncům. Sláva Ukrajině. Hrdinům sláva.
Laskavý dárce
2 023 Kč  •  29. 7. 2023 0:31
Laskavý dárce
4 000 Kč  •  29. 7. 2023 0:07
DobroDárce
94 Kč  •  28. 7. 2023 17:17
Dobrosrdečný dárce
1 500 Kč  •  28. 7. 2023 16:42
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  28. 7. 2023 12:07
Milý dárce
600 Kč  •  28. 7. 2023 11:18
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  28. 7. 2023 10:42
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  28. 7. 2023 9:41
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  28. 7. 2023 9:23
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  28. 7. 2023 8:39
Velkorysý dárce
3 500 Kč  •  28. 7. 2023 7:21
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 7. 2023 23:03
DobroDárce
300 Kč  •  27. 7. 2023 15:57
Milý dárce
2 000 Kč  •  27. 7. 2023 9:14
DobroDárce
100 Kč  •  27. 7. 2023 6:40
Milý dárce
1 000 Kč  •  26. 7. 2023 21:26
Laskavý dárce
7 840 Kč  •  26. 7. 2023 10:09
Dana
600 Kč  •  25. 7. 2023 19:39
Slava Ukrajine, hrdinum slava!
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  25. 7. 2023 16:39
Honza a Šárka
2 000 Kč  •  22. 7. 2023 21:19
Sláva Ukrajině
Alena
3 500 Kč  •  18. 7. 2023 18:12
Je to pro mne čest,že jim mohu pomoci.Vojáci bojují i za můj život,já se zase snažím zachránit ten jejich a mám z toho velkou radost.
Marcela R.
500 Kč  •  18. 7. 2023 11:47
Героям слава
Pete
300 Kč  •  16. 7. 2023 17:25
Sláva obráncům Ukrajiny, smrt putinovským fašistům!
Vladimira Š
2 000 Kč  •  14. 7. 2023 12:21
Hodně štěstí
Milý dárce
200 Kč  •  14. 7. 2023 11:06
Díky kluci a držte se.
Miloslava H.
1 000 Kč  •  12. 7. 2023 5:57
Слава героям
Áda
600 Kč  •  11. 7. 2023 7:33
GL
Bobin
300 Kč  •  7. 7. 2023 19:53
Díky za Vaši účast!
Pavel
2 000 Kč  •  7. 7. 2023 18:21
Díky za Vaši práci.
Patriot
600 Kč  •  4. 7. 2023 11:43
Sláva Ukrajině
Jan
1 000 Kč  •  30. 6. 2023 21:32
Jsme s vámi, držte se! 🇺🇦✌🏻✊🏻
Jaroslav T.
2 000 Kč  •  21. 6. 2023 20:58
You are an inspiration! Thank you for your courage and bravery. You are fighting for a free Europe and have my eternal gratitude!
Děbi
3 500 Kč  •  6. 6. 2023 8:18
Všem hrdinům ,kteří bojují i za nás.
Jaroslava
2 000 Kč  •  5. 6. 2023 17:47
na zdravotní materiál pro hrdiny
Zdeněk B
300 Kč  •  3. 6. 2023 22:05
bojujete i za nás
Chudý dárce
50 Kč  •  31. 5. 2023 12:55
Sám jsem na tom nyní špatně, ale je důležité vzdorovat Ruské agresi. Držte se hoši!
Michal
600 Kč  •  31. 5. 2023 11:29
Slava Ukraini!

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

KASI
300 Kč  •  26. 9. 2023 21:33
Kéž by se daly vykoupit prolité lidské životy :(
Ellis
2 000 Kč  •  25. 9. 2023 13:49
Slava Ukraine!
Tomáš T.
1 000 Kč  •  21. 9. 2023 9:45
na záchranu životů hrdinů
Tomáš D.
3 000 Kč  •  15. 9. 2023 20:59
Snad nebudou potřeba.. držte se!
Zuzana
1 000 Kč  •  27. 8. 2023 9:53
Modlím se za vás všechny, ať se v pořádku vrátíte domů. 🙏🍀✌️🌞
Naděžda M.
5 000 Kč  •  19. 8. 2023 9:58
Neumím si představit, co se "tam" děje, jenom si přeji brzký konec.
Niklovi
1 000 Kč  •  18. 8. 2023 17:12
Hodně štěstí!
Vlasta
600 Kč  •  17. 8. 2023 18:20
Slava Ukrajine

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat