Společně za Nadinu léčbu: Každý dar je krok k uzdravení / Together for Nadine's treatment: Every donation is a step towards healing

Milestone 1/1

10 cyklů léčby, pobyt na klinice v St. Georg, náklady na dopravné

Collected 0 Kč 4 046 234 Kč
from  3 360 000 Kč
42 days
till completion

We are always up for a good deed, join us! We hand over 100% of your donation.

Donate Share

We verify all collections

We verify all collections

Creator
Barbora Kosinová
Date added
28. 3. 2024
Last news

8. 4. 2024 23:35

S mapou pro Naďu/ With a map for Naďa

Naďa: Moji milí, v posledních dnech mi není moc dobře, a tak se o dnešní aktuality skvěle postarali neslyšící přátelé. Jsem jim za to moc vděčná stejně jako organizátorům za uspořádání nádherné akce. Děkuji❣

Iva Hay: Report ze dnesni akce:

Dnes, v neděli dne 7. dubna, se konal dobročinný orientační běh nazvaný „S mapou pro Naďu“, kterého se zúčastnili jak slyšící, tak neslyšící, sportovci i nesportovci… ☺ Jak sama organizátorka akce, Alena Migdauová, napsala v popisu události: "Pokud nemůžeš, máš přidat víc. Avšak někdy to není jednoduché, i kdyby se člověk snažil sebevíc.“ A jelikož mají Alena s manželem rádi sport a organizování sportovních akcí je jejich koníčkem, rozhodli se pomoci Nadě tím, co umí nejlépe – uspořádali orientační běh ve Stromovce. 

Akce byla přátelská jak pro malé, tak pro velké účastníky, a k našemu potěšení organizátoři dokázali zajistit i nádherné letní počasí 🥰 Přišlo mnoho rodin s dětmi – účastníci si mohli vybrat počet kontrolních stanovišť, která chtěli zdolat, přičemž na každém stanovišti je čekaly záludné otázky. Čas se neměřil; nebylo důležité vyhrát ale zúčastnit se. Všichni si akci velice pochvalovali a vyjádřili radost, že mohou skrze ni podpořit Naďu penězi na léčbu, kterou Naďa nyní tolik potřebuje a zároveň si užít čas se svými přáteli – někteří z nich se potkali dokonce až po xx letech anebo se naopak seznámili s lidičkami novými, neboť nás tyto aktivity vzájemně skrz Naďu všechny – ať již slyšící tak neslyšící – spojují a její nemoc je společným hybatelem a jmenovatelem…

I přestože organizátoři akce, Alena a Honza, Naďu osobně neznají, jejich odvaha zorganizovat tuto dobročinnou událost je pro nás velmi důležitá a vážíme si jejich snahy. Naďu znají pouze z médií nebo kulturních akcí, ale jak Alena říká, díky svému studiu speciální pedagogiky má k neslyšícím poměrně blízko a Nadiny aktivity a tlumočení ji vždy inspirovaly a fascinovaly.

Vrcholkem události bylo losování vítěze orientačního běhu, kterým se stal tým Ještěrek – a to Míša Hlavatá se synkem Tobíkem! Gratulujeme! Všichni účastníci obdrželi po úspěšném návratu do cíle certifikát laskavosti. A že jich nebylo málo! Akce se zúčastnilo na 70 “odvážlivců”, kteří přišli takto Naďu podpořit alespoň na dálku. 

Celou akci do českého znakového jazyka nám neslyšícím účastníkům tlumočila skvělá Andrea Andělová, které tímto také moc děkujeme!

Do dnešního dne a momentu bylo díky této akci osobně a na Doniu vybráno úctyhodných 12356,- Kč. Jen ta čtyřka se nám někam při běhu zatoulala❣💪🏻🙌🏻🙏🏻🥰😅

Láska a naděje jsou❣

Message in English:

Naďa: My dear ones, I haven’t been feeling very well lately, so my deaf friends took great care of the most recent news. I am very grateful to them as well as to the organizers for arranging such a wonderful event. Thank you❣

Iva Hay: Report from yesterday’s event:

Yesterday, on Sunday, April 7th, a charity orienteering race called “With a map for Naďa” took place, attended by both hearing and deaf athletes, as well as non-athletes… ☺ As the organizer of the event, Alena Migdauová, wrote in the event description: “If you can’t, you should give more. However, sometimes it’s not easy, even if one tries their best.” And since Alena and her husband love sports and organizing sports events is their hobby, they decided to help Naďa by doing what they do best – organizing an orienteering race in Stromovka.

The event was friendly for both little and adult participants, and to our delight, the organizers managed to provide beautiful summer weather 🥰 Many families with children came – participants could choose the number of checkpoints they wanted to conquer, with tricky questions awaiting them at each checkpoint. Time was not measured; it wasn’t important to win but to participate. Everyone highly praised the event and expressed joy in being able to support Naďa with money for her treatment, which Naďa currently needs so much, and at the same time, enjoy time with their friends – some of them even met after xx years or met new people, as these activities unite us all through Naďa – whether hearing or deaf – and her illness is a common motivator and denominator…

Although the event organizers, Alena and Honza, do not personally know Naďa, their courage to organize this charitable event is very important to us, and we appreciate their efforts. They only know Naďa from the media or cultural events, but as Alena says, thanks to her studies in special education, she feels relatively close to the deaf, and Nadia’s activities and interpretation have always inspired and fascinated her.

The highlight of the event was the drawing of the winner of the orienteering race, which was the team “Ještěrky” – Míša Hlavatá with her son Tobík! Congratulations! All participants received a kindness certificate upon successfully returning to the finish line. And there were quite a few of them! The event was attended by 70 “brave souls” who came to support Naďa from a distance.

The entire event was interpreted into Czech sign language for us deaf participants by the great interpreter Andrea Andělová, to whom we also thank very much!

Thanks to this event, a respectable amount of 12356,- CZK was collected personally and via Donio until today and this moment. We seem to have misplaced the four somewhere during the race❣💪🏻🙌🏻🙏🏻🥰😅

Love and hope are here❣

Show full article
All news

Představení sbírky

Naďa Hynková Dingová je zralá 49letá žena, která většinu svého života věnovala práci tlumočníka znakového jazyka pro neslyšící a vzdělávání nových tlumočníků. Byla tady vždy k dispozici pro mnoho potřebných. Ráda se pouštěla do věcí, které pro ostatní byly nejisté, riskantní nebo dokonce nemožné – jako třeba tlumočení divadelních představení, nebo dokonce hudebních koncertů pro lidi, kteří neslyší. Sama Naďa nikdy nepřipustila, že něco nejde – vlastní život jí ale nyní klade výzvu, se kterou jí můžeme pomoct jen my.

Teprve v posledních jedenácti letech získala krásnou rodinu, po které celý život toužila. Své vlastní dětství totiž prožila v dětském domově. Nyní mají s manželem čtyři úžasné děti – tři z manželova předchozího manželství, jedno společné. Nejmladšímu Mikolášovi je deset let. Vedle práce je a byla právě její rodina, která naplňuje její život. Naďa miluje svůj život, i když každou jeho píď si musela velmi tvrdě vybojovat. Nikdy nic nedostala zadarmo. To, kým je, co dokázala, je výsledek její velmi tvrdé celoživotní práce.

Před rokem a půl, v srpnu 2022, však její život navštívila nemoc. A jak už to ve složitých životech bývá, byla to hned velmi vážná nemoc. Byla jí diagnostikovaná rakovina tlustého střeva s mnohočetnými metastázemi na játrech. Lékaři Nadě dávali 3–6 měsíců života a jí se ze dne na den obrátil život úplně naruby. A nejen jí, ale celé její rodině. Akutně byla operovaná – preventivně jí byla vyoperovaná stomie z tenkého střeva na břicho. I když si v té chvíli myslela, že to je to nejhorší, mnohé ještě přišlo. Naďa vše přijímala s pokorou. Vnímala to jako příležitost poohlédnout se po svém dosavadním způsobu života, přehodnotit své dosavadní hodnoty, naslouchat tomu, co jí nemoc přišla sdělit. 


Po půl roce se však dostala do stavu, kdy byla zcela závislá na pomoci manžela. Ona, která si tolik zakládala na soběstačnosti. S dětmi už nedokázala užívat radostí života, které do té doby společně hltali plnými doušky. Naďa začala podstupovat chemoterapii v kombinaci s bioléčbou. Díky pomoci několika lidí se dostala do péče chápajícího, respektujícího a erudovaného lékaře z Masarykova onkologického ústavu. Léčba ve spojitosti s Nadinou neuvěřitelnou sebekázní, nasazením a ochotou zvládnout cokoliv, zabrala. Naďa začala fungovat. Opět s rodinou vyjela na dovolenou, trávila čas s přáteli, a dokonce se částečně vrátila i do práce. 

V prosinci 2023 se však její zdravotní stav výrazně zhoršil. Následná vyšetření potvrdila, že se nemoc nekontrolovaně šíří v těle dál a že se metastázová ložiska rozšířila i do jiných částí těla. Naďa si velmi dobře uvědomuje, že největší práci v tom celém musí udělat sama, ale nemoc je ve fázi, kdy uvítá podporu i zvenčí. 

Bohužel standardní systémová léčba dostupná v České republice už více pomoci nemůže.

Naďa chce ale žít, chce tu být se svou rodinou, vidět dospívat svého syna, chce zestárnout se svým skvělým manželem, chce se věnovat tolik potřebné práci. Ta je totiž spojena s její druhou rodnou – rodinou neslyšících. 
Proto se začala porozhlížet po možnostech léčby v zahraničí. Brzy k ní dolétly první vlaštovky zpívající o naději, kterou najednou získala. Léčba je možná v Německu. Je nadějná, ale má jednu obrovskou nevýhodu, je velmi drahá. 

Naďa rok nepracovala, a protože její příjmy plynuly hlavně z práce na živnostenský list, zvládali vše hlavně díky manželovi. Díru do rodinného rozpočtu však udělaly velké výdaje za dosavadní léčbu, nejrůznější léčebné preparáty, podpůrné přístroje, za potravinové doplňky a podobně. Když došly úspory, manžel neváhal a rozprodal to, co je mu velmi drahé – motorky. 

Rodina tak získala finance na jeden cyklus léčby v zahraničí, který stojí 10.000 eur. Takových cyklů je však potřeba 5–10 v závislosti na mnoha okolnostech. Na tuto cyklickou léčbu by měl navazovat třítýdenní pobyt na specializované klinice (opět v Německu), který stojí 30.000 eur.  Jsou to ohromné sumy, které však na druhé straně vyváží prodloužení života se svou milovanou rodinou a prací pro neslyšící. To má pro ni obrovský význam, který se nedá vyjádřit v penězích. Avšak peníze se stávají prostředkem k tomu všemu. 
A tak Naďa poprvé ve svém životě žádá o pomoc a podporu. Dostane se jí?

Komu pomůžeme?

Sbírka, kterou jsme právě ve prospěch Nadi zahájili, má za cíl získat finanční prostředky na nejdůležitější část její léčby. Další velká část bude na ní, ale to Naďa bezesporu zvládne, alespoň tak ji známe. Bez intervence zkušených terapeutů ze zahraničí by byla Nadina buducnost velmi nejistá.

Cílová částka je převeliká. Naďa si je toho vědoma. Nicméně my společně s ní věříme, že se podaří shromáždit dostatečné množství prostředků, aby tu Naďa mohla být ještě chvíli s námi. Každý příspěvek, ať už malý nebo velký, bude mít pro ni, ale i pro její rodinu obrovskou cenu.

Vaše podpora a láska jsou pro nás neocenitelné. Předem vám děkujeme za projev vaší solidarity a štědrosti.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Všechny sebrané peníze budou použity výhradně na léčebné výlohy v souvislosti s Nadinou nemocí.

Jedná se o 10 cyklů léčby na klinice v Düsseldorfu = 10 × 10.000 eur = 100.000 eur = 2.500.000 Kč

Jeden třítýdenní pobyt na klinice v St. Georg = 30.000 eur = 750.000 Kč

11 x letecká doprava do místa léčby = 11 × 10.000 Kč = 110.000 Kč

Celkem 3.360.000 Kč

Pokud by se vybrala menší částka, i ta významně pomůže Nadině rodině. Jediné, co ještě mohou prodat pro zajištění léčby, je totiž bydlení.

Pokud by se vybrala částka vyšší, pomůže pokrýt další výlohy: léčebné preparáty, potravinové doplňky, potřebná doplňující vyšetření, psychoonkologické terapie, hypertermické terapie a další zákroky, které Naďa bude muset v budoucnu absolvovat.

Děkujeme, pokud se rozhodnete Nadě kousek té budoucnosti darovat!

ENG

Collection name
Together for Nadine's treatment: Every donation is a step towards healing

Target amount: 3 360 000 CZK

Presentation of the collection

Naďa Hynková Dingová is a mature 49-year-old woman who has dedicated most of her life to working as a sign language interpreter for the deaf and training new interpreters. She has always been there for many in need. She was happy to take on things that were uncertain, risky, or even impossible for others – like interpreting theater performances or even music concerts for people who are deaf. Naďa herself has never admitted that anything is impossible – but her own life now presents her with a challenge that only we can help her with.

https://youtu.be/sCS6o2c21JU 

Only in the last eleven years has she gained the beautiful family she has longed for all her life. In fact, she spent her own childhood in an orphanage. Now she and her husband have four wonderful children – three from her husband's previous marriage, one together. The youngest, Mikoláš, is ten years old. Aside from work, it has been her family that fulfills her life. Naďa loves her life, even though she has had to fight very hard for every inch of it. She never got anything for free. Who she is, what she has done, is the result of her very hard work throughout her life.

 https://youtu.be/U8itzAcnjxI 

But a year and a half ago, in August 2022, illness visited her life. And as it happens in complicated lives, it was immediately a very serious illness. She was diagnosed with colon cancer with multiple metastases to her liver. Doctors gave Naďa 3–6 months to live, and her life was turned her life around from one day to the next.
And not just her, but her whole family. She was operated on acutely – an ostomy was removed from her small intestine to her abdomen as a precaution. Although she thought at the time that was the worst of it, much was yet to come. Naďa accepted everything with humility. She saw it as an opportunity to look back at her current way of life, to reassess her existing values, to listen to what the illness had come to tell her. 
After six months, however, she had reached a point where she was completely dependent on her husband's help. She, who had placed so much value on self-sufficiency. With her children, she was no longer able to enjoy the joys of life, which they had been enjoying together until then. Naďa began to undergo chemotherapy in combination with bio-therapy. Thanks to the help of several people, she came under the care of an understanding, respectful and erudite doctor from the Masaryk Cancer Institute. The treatment, combined with Naďa's incredible self-discipline, commitment and willingness to tackle anything, worked. Naďa began to function. She went on vacation with her family again, spent time with friends, and even partially returned to work. 

https://youtu.be/QWPRxb1Bd-E 

However, in December 2023, her health deteriorated significantly. Subsequent examinations confirmed that the disease had continued to spread uncontrollably in her body and that the metastatic lesions had spread to other parts of her body. Naďa is very aware that she has to do most of the work herself, but the disease is at a stage where she would welcome outside support.

https://youtu.be/XqkEUat1jhQ

Unfortunately, the standard systemic treatment available in the Czech Republic can no longer help.

But Naďa wants to live, she wants to be here with her family, she wants to see her son grow up, she wants to grow old with her wonderful husband, she wants to do much needed work which is connected to her second “family“ – the family of the deaf. 
That's why she started looking into treatment options abroad. Soon the first swallows flew to her, singing of the hope she had suddenly gained. Treatment was possible in Germany. It is promising, but it has one huge drawback, it is very expensive.

 https://youtu.be/tM5BGe979lI

Naďa had not worked for a year, and since her income came mainly from working on a trade license, her husband managed everything. However, a big hole in the family budget was made by the large expenses for the existing treatment, various medical preparations, supportive devices, food supplements and so on. When savings ran out, Naďa's husband did not hesitate to sell off what was very dear to him – his motorbikes. 
The family thus raised funds for one cycle of treatment abroad, which costs 10,000 euros. However, 5–10 such cycles are needed depending on many circumstances. This cyclical treatment should be followed by a three-week stay in a specialized clinic (again in Germany) which costs 30,000 euros.  These are enormous sums, but on the other hand, they are outweighed by the prolongation of life with Naďa's beloved family and her work for the deaf. This has a huge meaning for her, which cannot be expressed in money. However, money becomes the means to all this. 
And so, for the first time in her life, Naďa asks for help and support. Will she get it?

https://youtu.be/01e8MK3oQKs 

Who will we help? 

The fundraiser we have just launched on behalf of Naďa aims to raise funds for the most important part of her treatment.  The next big part will be up to her, but Naďa will undoubtedly manage that, at least that's how we know her. Without the intervention of experienced therapists from abroad, Nadia's future would be very uncertain.
The target amount is considerably large. Naďa is aware of that. However, we believe together with her that we will be able to raise enough funds so that Naďa can be with us for a while longer. Every contribution, no matter how big or small, will be of great value to her and her family.
Your support and love are invaluable to us. Thank you in advance for your show of solidarity and generosity.

https://youtu.be/XkGtOdPIO1I

What will the money be used for?
All money raised will be used exclusively for medical expenses related to Naďa's illness.
This includes 10 cycles of treatment at the clinic in Düsseldorf = 10 × 10,000 euros = 100,000 euros = 2,500,000 CZK
One three-week stay at the clinic in St. Georg = EUR 30,000 = CZK 750,000
11 x air transport to the place
Total 3.360.000 CZK
If a smaller amount is raised, it will also significantly help Naďa's family. The only thing left they can still sell to provide treatment is their housing.
If a higher amount is raised, it will help cover other expenses: medical preparations, food supplements, necessary additional examinations, psycho-oncological therapies, hyperthermia therapies and other interventions that Naďa will have to undergo in the future.
Thank you if you decide to give Naďa a piece of that future!

 https://youtu.be/CSV_LK2ZWuU

Do you want to leave a message for the project creator?

To view or add a message, you must be logged in on Facebook and have third-party cookies enabled in your browser.

News

8. 4. 2024 23:35

S mapou pro Naďu/ With a map for Naďa

Naďa: Moji milí, v posledních dnech mi není moc dobře, a tak se o dnešní aktuality skvěle postarali neslyšící přátelé. Jsem jim za to moc vděčná stejně jako organizátorům za uspořádání nádherné akce. Děkuji❣

Iva Hay: Report ze dnesni akce:

Dnes, v neděli dne 7. dubna, se konal dobročinný orientační běh nazvaný „S mapou pro Naďu“, kterého se zúčastnili jak slyšící, tak neslyšící, sportovci i nesportovci… ☺ Jak sama organizátorka akce, Alena Migdauová, napsala v popisu události: "Pokud nemůžeš, máš přidat víc. Avšak někdy to není jednoduché, i kdyby se člověk snažil sebevíc.“ A jelikož mají Alena s manželem rádi sport a organizování sportovních akcí je jejich koníčkem, rozhodli se pomoci Nadě tím, co umí nejlépe – uspořádali orientační běh ve Stromovce. 

Akce byla přátelská jak pro malé, tak pro velké účastníky, a k našemu potěšení organizátoři dokázali zajistit i nádherné letní počasí 🥰 Přišlo mnoho rodin s dětmi – účastníci si mohli vybrat počet kontrolních stanovišť, která chtěli zdolat, přičemž na každém stanovišti je čekaly záludné otázky. Čas se neměřil; nebylo důležité vyhrát ale zúčastnit se. Všichni si akci velice pochvalovali a vyjádřili radost, že mohou skrze ni podpořit Naďu penězi na léčbu, kterou Naďa nyní tolik potřebuje a zároveň si užít čas se svými přáteli – někteří z nich se potkali dokonce až po xx letech anebo se naopak seznámili s lidičkami novými, neboť nás tyto aktivity vzájemně skrz Naďu všechny – ať již slyšící tak neslyšící – spojují a její nemoc je společným hybatelem a jmenovatelem…

I přestože organizátoři akce, Alena a Honza, Naďu osobně neznají, jejich odvaha zorganizovat tuto dobročinnou událost je pro nás velmi důležitá a vážíme si jejich snahy. Naďu znají pouze z médií nebo kulturních akcí, ale jak Alena říká, díky svému studiu speciální pedagogiky má k neslyšícím poměrně blízko a Nadiny aktivity a tlumočení ji vždy inspirovaly a fascinovaly.

Vrcholkem události bylo losování vítěze orientačního běhu, kterým se stal tým Ještěrek – a to Míša Hlavatá se synkem Tobíkem! Gratulujeme! Všichni účastníci obdrželi po úspěšném návratu do cíle certifikát laskavosti. A že jich nebylo málo! Akce se zúčastnilo na 70 “odvážlivců”, kteří přišli takto Naďu podpořit alespoň na dálku. 

Celou akci do českého znakového jazyka nám neslyšícím účastníkům tlumočila skvělá Andrea Andělová, které tímto také moc děkujeme!

Do dnešního dne a momentu bylo díky této akci osobně a na Doniu vybráno úctyhodných 12356,- Kč. Jen ta čtyřka se nám někam při běhu zatoulala❣💪🏻🙌🏻🙏🏻🥰😅

Láska a naděje jsou❣

Message in English:

Naďa: My dear ones, I haven’t been feeling very well lately, so my deaf friends took great care of the most recent news. I am very grateful to them as well as to the organizers for arranging such a wonderful event. Thank you❣

Iva Hay: Report from yesterday’s event:

Yesterday, on Sunday, April 7th, a charity orienteering race called “With a map for Naďa” took place, attended by both hearing and deaf athletes, as well as non-athletes… ☺ As the organizer of the event, Alena Migdauová, wrote in the event description: “If you can’t, you should give more. However, sometimes it’s not easy, even if one tries their best.” And since Alena and her husband love sports and organizing sports events is their hobby, they decided to help Naďa by doing what they do best – organizing an orienteering race in Stromovka.

The event was friendly for both little and adult participants, and to our delight, the organizers managed to provide beautiful summer weather 🥰 Many families with children came – participants could choose the number of checkpoints they wanted to conquer, with tricky questions awaiting them at each checkpoint. Time was not measured; it wasn’t important to win but to participate. Everyone highly praised the event and expressed joy in being able to support Naďa with money for her treatment, which Naďa currently needs so much, and at the same time, enjoy time with their friends – some of them even met after xx years or met new people, as these activities unite us all through Naďa – whether hearing or deaf – and her illness is a common motivator and denominator…

Although the event organizers, Alena and Honza, do not personally know Naďa, their courage to organize this charitable event is very important to us, and we appreciate their efforts. They only know Naďa from the media or cultural events, but as Alena says, thanks to her studies in special education, she feels relatively close to the deaf, and Nadia’s activities and interpretation have always inspired and fascinated her.

The highlight of the event was the drawing of the winner of the orienteering race, which was the team “Ještěrky” – Míša Hlavatá with her son Tobík! Congratulations! All participants received a kindness certificate upon successfully returning to the finish line. And there were quite a few of them! The event was attended by 70 “brave souls” who came to support Naďa from a distance.

The entire event was interpreted into Czech sign language for us deaf participants by the great interpreter Andrea Andělová, to whom we also thank very much!

Thanks to this event, a respectable amount of 12356,- CZK was collected personally and via Donio until today and this moment. We seem to have misplaced the four somewhere during the race❣💪🏻🙌🏻🙏🏻🥰😅

Love and hope are here❣

4. 4. 2024 20:58

Sbírka mi rozšířila rodinu a upevnila její jádro/The collection has expanded my family and strengthened its core

Nepřestává mě udivovat, jaké zázraky se dějí od doby, kdy se spustila sbírka.

S podporou se mi ozývají kamarádi, se kterými jsme se neviděli třeba i 30 let. S lidmi, se kterými jsme neměli úplně vřelé vztahy, se udobřujeme. Je tolik lidí, kteří mi chtějí upřímně a nezištně pomoci! Nesmírně si toho vážím.

Síla každodenních modliteb od lidí z různých koutů země, mi dodávají obří naději.

Několik týdnů sháním jeden konkrétní potravinový doplněk, který vyrábí jen v Rakousku. Je jednoduše nedostupný. Když už jsem konečně dostala odpověď přímo od výrobce, omráčila mě cena. Za dvouměsíční kůru, kterou bych měla s tímto doplňkem absolvovat, jsem měla zaplatit přes 102 000 korun (i s DPH). V ten moment se mi ozvala kamarádka, která žije dlouhodobě v zahraničí, že mi to pomůže vyřešit. Produkt koupí, část mi pošle a část mi osobně přiveze do Düsseldorfu, až tam za tři týdny pojedu na druhý cyklus léčby! Tím jsem ušetřila více než 25 000 korun! Neuvěřitelná pomoc.

Od příštího roku se bude zvedat školné v zařízení, kam dochází můj syn. Ředitelka školy mi nabídla, že školné pro nás zůstane stejné, protože to je jediná možnost, jak nám mohou v naší situaci pomoci. Veliká pomoc!

Jiní mi poskytují terapii na dálku i na blízko. Včera mi nebylo dobře, požádala jsem svou neslyšící terapeutku o pomoc a ona mi okamžitě byla k dispozici. Jiní mi domlouvají sezení s odborníky, ke kterým bych se jinak normálně nedostala. Včera jsem jedno takové absolvovala v Brně a bylo to báječné. Navíc si terapeutka řekla jen o základní sazbu, i když by jí měla náležet více než dvojnásobná odměna. Zbytek mám přijmout na další léčbu. Je to dojemné. Uvědomila jsem si, jak stále těžké je pro mě přijímat pomoc, přestože nabízet ji ostatním je pro mě samozřejmost.

Jo! A když jsem si na Zelném trhu šla koupit nějaké to ovoce, tak mi prodejce po zaplacení přihodil do pytlíku citróny navíc. Prý četl můj příběh a přeje mi brzké uzdravení. To už jsem měla v očích slzy.

Mimo to jsou kolem lidé, kteří neustále vkládají kus sebe a svou práci do aktivit, které podporují sbírku: překládají do angličtiny, překládají do mezinárodního znakového systému, komunikují s Doniem, píší mi podporující zprávy a jednoduše mi věnují každodenní myšlenky. A těch je téměř 3000!

Je úžasné mít tak velkou rodinu. Je úžasné cítit semknutí samého jádra rodiny! To je velký dar, který mi přinesla má nemoc. Za to jí nesmírně děkuji. A děkuji i vám všem!

 I continue to be amazed at the miracles that have happened since the collection started. 
 With support, friends I haven't seen for maybe 30 years are reaching out. With people with whom we didn't have the warmest relationships, we are reconciling. There are so many people who want to help me sincerely and selflessly! I appreciate it immensely.
 The strength of daily prayers from people from different corners of the country gives me enormous hope.
 For several weeks, I have been looking for a specific food supplement that is only made in Austria. It is simply unavailable. When I finally got a response directly from the manufacturer, I was stunned by the price. For a two-month course, which I should undergo with this supplement, I was to pay over 102,000 crowns (including VAT). At that moment, a friend who has been living abroad for a long time reached out to me, saying she would help me solve it. She will buy the product, send part of it to me, and personally bring part of it to Düsseldorf when I go there in three weeks for the second cycle of treatment! By this, I saved more than 25,000 crowns! Incredible help. 
 From next year, the tuition at the facility where my son goes will be rising. The school principal offered that the tuition for us will remain the same, because that is the only way they can help us in our situation. Great help!
Others provide me with therapy from afar and up close. Yesterday I wasn't feeling well, I asked my deaf therapist for help and she was immediately available to me. Others arrange sessions for me with experts I would not normally have access to. Yesterday I had one such session in Brno and it was wonderful. In addition, the therapist only asked for the basic rate, even though she should have been entitled to more than double the reward. The rest I have to accept for further treatment. It's touching. I realized how hard it is for me to accept help, even though offering it to others is a matter of course for me. 
 Oh! And when I went to buy some fruit at the Zelný trh, the seller threw some extra lemons into my bag after I paid. He said he read my story and wishes me a speedy recovery. That already brought tears to my eyes.
 In addition, there are people around who constantly put a piece of themselves and their work into activities that support the collection: they translate into English, translate into the international sign system, communicate with Donio, write me supportive messages, and simply dedicate daily thoughts to me. And there are almost 3000 of them! 
 It's amazing to have such a big family. It's amazing to feel the cohesion of the family core itself! That is a great gift that my illness has brought me. For that, I am immensely grateful. And thank you all!

2. 4. 2024 0:10

Poděkování – jsme za polovinou/Thank you – we are more than halfway there

Přepis videa:

Přepis videa/video transcription:

Milí moji! Dnešek je pro mě velmi magickým dnem– všichni znáte Kamila Panského, neuvěřitelně zručného kameramana – Kamil mi nabídl, že ke mně bez prodlení přijede a natočí video s poděkováním pro všechny, kteří podpořili mou sbírku na Donio. Bez mrknutí oka jsem souhlasila, protože to vnímám jako zcela zásadní. Sbírka byla založena před pouhými třemi dny a k dnešku se v ní sebralo astronomických 2 500 000 korun. Celkem do ní přispělo téměř 2000 obětavých dárců. To mé oči nenechává suché. Je to totiž absolutně neuvěřitelné!

Posledních rok a půl jsem se snažila vše o své nemoci před okolím tajit. Nechtěla jsem tím nikoho zatěžovat. Snažila jsem se „normálně“ žít. I když jsem se vnitřně cítila velmi bolavá, fungovala jsem, jak jen nejlépe to v danou chvíli šlo. Ve chvíli, kdy se můj zdravotní stav výrazně zhoršil, už se toho však nedalo moc skrývat. Nemoc mi byla vidět z očí, z tváře, vyzařovala z těla. Mě napadaly myšlenky na to, že přestanu ztrácet energii na utajování své bolesti. Když se však potvrdilo, že dosavadní léčba přestala fungovat a já se začala rozhlížet po zahraničí, nebylo nadále o čem přemýšlet. Ukázalo se totiž, že pokud se nechám léčit za hranicemi, léčba bude natolik finančně nákladná, že ji vlastními silami finančně neutáhnu. Rozhodnutí tedy bylo nasnadě. Budu muset požádat okolí o pomoc mimo jiné prostřednictvím sbírky. Moje nemoc se tak bude muset stát věcí veřejnou. Jestli mi má veřejnost pomoci, musí o mé nemoci lidé vědět. A já začala zažívat nové strachy. Hlavou mi běžely starosti, že jsou kolem mě i lidé, kteří řeknou, že si za to můžu sama. Měla jsem žít vyrovnanější život a tolik nepracovat. Jiní, kteří mě dlouhodobě neměli rádi, mi mou nemoc budou dokonce přát. Další si mou zoufalou situaci jednoduše škodolibě vychutnají. Nic z toho se nakonec nestalo. Alespoň o tom nevím. Spíše naopak. Tohle sdílení člověka, který se sám vlastně neměl moc rád – mě – šokovalo. O komunitě neslyšících se říká, že je uzavřená, zahleděná do sebe, sobecká a já nevím, co ještě ošklivého. Vždy jsem nad tím v minulosti kroutila hlavou, kde to berou. Reakce soudržné komunity českých neslyšících však předčila veškerá moje očekávání. Věřila jsem, že mě alespoň nejbližší neslyšící přátelé podpoří. Ale ono se do toho opřelo skoro dva tisíce lidí, a to už je pořádná síla!

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří jste podpořili Naďu v tuto těžkou chvíli, kterou právě teď prochází.
Naďu znám přes dvacet let, dlouhou dobu nás spojovala práce, poté se z nás staly opravdu velké kamarádky, přítelkyně. I když jsme dlouho procházely radostnými obdobími i dobami těžkými, tak to nejtěžší přišlo před rokem a půl, kdy Naďu zasáhla tato velká nemoc. A my co Naďu dobře známe, víme, že si své věci vždy řešila sama a po svém a jen s nejbližším okolím. I tam se jí jen těžko žádalo o pomoc. Rok a půl to zvládala s podporou svého nejbližšího okolí. S podporou svého perfektního manžela, s podporou svých dětí a svých nejbližších přátel.

Všem bych vám chtěla moc poděkovat, jakým způsobem pomáháte Nadě. Při založení sbírky jsem očekávala, že komunita neslyšících bude Naďu podporovat, ale ta veliká vlna podpory, která se vznesla, mě velmi příjemně překvapila a zahřála u srdce.

Každý den mi přichází zprávy plné podpory, naděje a lásky. To mě tak obrovsky posiluje. Nejde teď jen o finanční podporu, která je úžasná. Těch modliteb za mé uzdravení, které ke mně dozněly…. Těch myšlenek, které mi lidé věnují…. Té lásky, která ke mně plyne…Cítím se obklopena mořem pozitivní energie, čisté lásky, do které se mohu ponořit, která mnou prostupuje. To je nenahraditelná léčebná kůra, jedna z těch nejspolehlivějších! O tom jsem jednoznačně přesvědčená. To je to, co pomáhá uzdravovat. To je to, co dokáže rozpouštět nemocné ostrůvky uvnitř mého těla. To je to, čemu bezmezně věřím. Láska, kterou mi všichni projevují, je tak mocná, tak silná! A za to děkuju především! Stejně jako děkuji za všechny s láskou zaslané příspěvky! Mé díky nikdy neustanou.

Naďa, jak ji znám, je velmi silná, optimistická, veselá žena. 

Nyní nastala ta chvíle, kdy žádá širší okolí. To okolí, které tady pro Naďu vždycky bylo, které čekalo na to, že také bude moci pomoci. Teď ta chvíle tady je. Díky vám všem, kteří jste ukázali, že Naďa je pro vás důležitá, že Naďa tady pro vás vždycky byla. Za to, že přispíváte jakýmkoli drobným darem. Protože to nám sbírka na Doniu umožňuje. Umožňuje nám ukrojit si jakýkoli finanční kousek a poslat. Ať už je to čáska malá nebo větší, každá se počítá. Já vám za to mockrát děkuju. Neumíte si představit, jak těžké pro Naďu muselo být sbírku pustit, otevřít se. Otevřít se ven, vám všem, kteří jste možná tušili, nebo jste vůbec nevěděli.

Nikdy mě nepřestane udivovat ta okamžitá soudržnost komunity českých neslyšících. Aniž bych musela jednotlivce prosit a přemlouvat, pomoc se nesmírně rozjela! Každý dělá co nejvíce může. Nápady, energie, snaha, píle neustávají, ani po několika dnech. Chvílemi jsem se snažila brzdit tuto vlnu pomoci. Vím, že všichni řeší mnoho svých problémů, mají mnoho svých starostí, své práce. Ale nejbližší přátelé mi říkali: „Cožpak nevidíš? Ti lidé ti upřímně chtějí pomoci. Nech je, aby to udělali.“ A k tomu přidali: „Co bys dělala ty, kdyby někdo byl tak nemocný jako ty?“ A já odpovídala: „Samozřejmě, že bych se jim snažila pomoci, jak by to jenom šlo.“ A oni přitvrdili: „Tak jim to prostě dovol! Je to jejich rozhodnutí. Jejich potřeba ti ulehčit!“

 Jsem moc ráda, že se jí nyní vrací to, co dává světu. Cítí od vás podporu, lásku a jakoukoliv pomoc ať už finanční nebo i sdílením příběhů, které může pomoci získat další finanční prostředky na Nadinu léčbu.
A za to vám velmi moc děkuji.

Sbírka sehrála v mé situaci nesmírně důležitou roli. Sama bych ji ale v žádném případě nezvládla založit. Proto bych tady chtěla co nejupřímněji poděkovat mým přátelům Báře Kosinové, Karolíně Kolářové, Kateřině Červinkové Houškové a Janě Servusové. Díky nim sbírka je a tolik lidí se o ní tak brzy dovědělo. Tým nezištných spolupracovníků se stále rozrůstá např. o pořádnou skupinu neslyšících překladatelů do MZS. Ne všichni tu dnes mohou být, ale dovolte mi, abych jim tu poděkovala: Děkuji nastotisíckrát!

Příspěvky ať už pochází od slyšících nebo neslyšících, jsou v takové výši a v takovém množství, že věřím, že společně dosáhneme vytoužené cílové částky, která Nadě pomůže dosáhnout cíle a tím je uzdravení, vyléčení a úspěšná léčba. Ještě jednou vám všem moc děkuji.

Kdybyste měli příležitost nahlížet do toho, když čte vaše vzkazy, když čte vaše poděkování, když vidí, jakým způsoběm částka na účtu Donia roste, byli byste dojatí. My dojatí jsme, každým dnem. Ještě jednou vám moc děkuji. Věřím, že těch posledních 900 000, které zbývají, abychom Naďu podpořili na cestě ke zdraví, se nám povede společně vybrat. Děkuju vám mockrát.  

Už nepochybuji, že se cílovou částku povede sesbírat a ještě víc! Jsem za to vděčná, jsem milovaná a lásku tohoto světa použiju ke svému znovuzrození. Děkuji za tuto bezmeznou sílu! Děkuji!

---------------

Dear all! Today is a very magical day for me. You all know Kamil Panský, an incredibly skilled cameraman. Kamil offered to come to me without delay and shoot a video of gratitude for everyone who supported my fundraiser on Donio. Without hesitation, I agreed because I consider it crucial. 

The fundraiser was launched just three days ago, and as of today, it has collected an astronomical 2,500,000 Czech koruna. Nearly 2,000 dedicated donors contributed to it. This brings tears to my eyes because it’s truly unbelievable! 

For the past year and a half, I’ve tried to keep my illness hidden from those around me. I didn’t want to burden anyone with it. I tried to live “normally.” Even though I felt deeply pained internally, I functioned as best as I could in the moment. When my health significantly deteriorated, hiding it became nearly impossible. My illness was visible in my eyes, on my face, and it radiated from my body. Thoughts crossed my mind: maybe I should stop expending energy concealing my pain. 

When it was confirmed that my existing treatment had stopped working, and I began exploring options abroad, there was no longer any room for hesitation. It turned out that seeking treatment beyond the borders would be financially demanding, beyond what I could manage on my own. The decision was clear: I would have to ask for help from those around me, including through this fundraiser. My illness would become public knowledge. If the public is to help me, they need to know about my condition. And so, I started experiencing new fears. 

Worries raced through my mind: there might be people around me who would say it’s my own fault. I should have led a more balanced life and not worked so hard. Others, who have never liked me, might even wish ill upon my illness. But none of that ultimately happened. At least, not that I know of. Instead, this sharing of a person who didn’t really love themselves—me—shocked me.

The deaf community is often described as closed, introverted, and selfish—among other unkind things. In the past, I used to shake my head at these notions, wondering where they came from. However, the response from the cohesive community of Czech deaf individuals has exceeded all my expectations. I believed that at least my closest deaf friends would offer their support. But nearly two thousand people rallied behind this cause, and that’s truly powerful!

I would like to take this opportunity to thank everyone who has supported Nada during this difficult time she is currently going through. I have known Nada for over twenty years, and for a long time, our work brought us together, and then we became really great friends. Although we have gone through joyful times and difficult times for a long time, the hardest came a year and a half ago when Nada was struck by this serious illness. And those of us who know Nada well know that she always dealt with her things alone and in her own way, and only with her closest surroundings. Even there, it was hard for her to ask for help. She managed for a year and a half with the support of her closest surroundings. With the support of her perfect husband, with the support of her children, and her closest friends. 

I would like to thank everyone so much for the way you are helping Nada. When we started the collection, I expected that the deaf community would support Nada, but the great wave of support that has arisen has very pleasantly surprised me and warmed my heart. 

Every day, I receive messages filled with support, hope, and love. It immensely strengthens me. It’s not just the incredible financial support—it’s the prayers for my recovery, the thoughts people dedicate to me, and the love that flows my way. I am surrounded by an ocean of positive energy, pure love that I can immerse myself in. It’s an irreplaceable healing treatment—one of the most reliable! I am unequivocally convinced that this is what aids in healing. It dissolves the sick islands within my body. It’s something I wholeheartedly believe in. The love expressed by everyone is so potent, so strong! And for that, I am profoundly grateful.

I also thank everyone for the contributions sent with love. My gratitude will never wane. 

Nada, as I know her, is a very strong, optimistic, cheerful woman.

Although we have gone through joyful times and difficult times for a long time, the hardest came a year and a half ago when Nada was struck by this serious illness. And those of us who know Nada well know that she always dealt with her things alone and in her own way, and only with her closest surroundings. Even there, it was hard for her to ask for help. She managed for a year and a half with the support of her closest surroundings. With the support of her perfect husband, with the support of her children, and her closest friends. Now the time has come when she is asking the wider community. That community, which has always been there for Nada, which waited for the opportunity to also be able to help. Now that moment is here. Thanks to all of you who have shown that Nada is important to you, that Nada has always been there for you. Thank you for contributing any small gift. Because that's what the collection on Donio allows us. It allows us to cut off any financial piece and send it. Whether it's a small or larger piece, every bit counts. I thank you very much for that. 

I also thank everyone for the contributions sent with love. My gratitude will never wane. The immediate cohesion of the Czech deaf community continues to astonish me. Without me having to beg or persuade individuals, the assistance has surged! Each person does their utmost. Ideas, energy, effort—they persist, even after several days.

At times, I tried to slow down this wave of help. I know everyone has their own problems, worries, and work to deal with. But my closest friends told me, “Can’t you see? These people genuinely want to help you. Let them do it.” And they added, “What would you do if someone else were as ill as you?” And I replied, “Of course, I would try to help them as much as possible.” And they insisted, “Just let them do it! It’s their decision. Their need to ease your burden.”

I am very glad that she is now receiving back what she gives to the world. She feels support, love, and any help from you, whether financial or even sharing stories, which can help raise additional funds for Nada's treatment. And for that, I thank you very much.

The fundraiser has played an immensely important role in my situation. However, I would never have been able to initiate it on my own. Therefore, I want to sincerely thank my friends: Bára Kosinová, Karolína Kolářová, Kateřina Červinková Houšková, and Jana Servusová. Thanks to them, the fundraiser exists, and so many people learned about it so quickly.

The team of selfless collaborators continues to grow, including a dedicated group of sign language interpreters. Not everyone can be here today, but allow me to express my gratitude to them: Thank you a hundred thousand times! 

Contributions, whether from the hearing or the deaf, are of such an amount and quantity that I believe we will together reach the desired target amount, which will help Nada achieve her goal, which is healing, cure, and successful treatment. Once again, thank you all very much.

If you had the opportunity to see when she reads your messages, when she reads your thanks, when she sees how the amount in the Donio account grows, you would be moved. We are moved, every day. Once again, thank you very much. I believe that the last 900,000 that remain to support Nada on her journey to health, we will manage to collect together. Thank you very much.

And so, I allow it and merely observe. It’s incredibly intoxicating. I no longer doubt that the target amount will be raised and even more! I am grateful for it, I am loved, and I will use the love of this world for my rebirth.

Thank you for this boundless strength! Thank you!

30. 3. 2024 9:08

První kolo léčby v Německu/First round of treatment in Germany

Milí přátelé, kamarádi, kolegové, vážení podporovatelé,

jsem nesmírně dojatá vlnou obrovské lidské solidarity a štědrosti, kterou jste vytvořili. Velmi si vážím vaší podpory – finanční i morální – upřímně děkuji za všechny modlitby a přímluvy, které za mě vedete. Je to pro mě opravdu velmi důležité.

Ráda bych vám sdělila, že jsem absolvovala první cyklus léčby na klinice celostní medicíny v německé Düsseldorfu, na který nashromáždila prostředky moje rodina. Na ty další se podle všeho z velké části přispěje sbírka, do které jste přispěli. S největší pravděpodobností mě čeká už za tři týdny. Není prý na co čekat.

I když je to ještě čerstvé a dostavují se reakce na terapie, které nejsou vždy úplně příjemné, moje tělo reaguje, a to je hlavní. Tělo je úžasná, dokonale sestrojená „mašina“, která za normálních okolností zvládne velmi mnoho. Věřím, že i to moje skvělé tělo brzy začne fungovat naplno a zase budeme plně v souladu a s nemocí se také nějak „skamarádíme“.

Ještě jednou obrovské díky a dovolte mi vám ještě popřát požehnané Velikonoce.

Dear friends, colleagues and esteemed supporters,

I am profoundly moved by the immense human solidarity and generosity that you have created. I deeply appreciate your support—both financial and moral—and I sincerely thank you for all the prayers and intercessions you offer on my behalf. It means a great deal to me.

I would like to share with you that I have completed the first cycle of treatment at the holistic medicine clinic in Düsseldorf, Germany, which my family helped fund. The next steps will likely be supported in part by the collection to which you contributed. It appears that my next phase of treatment awaits me in just three weeks. There is apparently no reason to delay.

Although it is still fresh, and I am experiencing reactions to therapies that are not always pleasant, my body is responding, and that is crucial. The body is an amazing, perfectly constructed “machine” that can handle a great deal under normal circumstances. I believe that my remarkable body will soon function fully again, and we will find a way to coexist with the illness.

Once again, thank you immensely, and allow me to wish you blessed Easter. 

29. 3. 2024 21:04

Vzpomínka neslyších křesťanů/Support for Deaf Christians

Dneska mě kromě obří vlny lidské štědrosti potěšila zpráva o vzpomínce neslyšících křesťanů. O svou radost se dělím s vámi, se svými přáteli a podporovateli. Děkuji za vše!

Today, in addition to the enormous wave of human generosity, I was delighted by the news about the remembrance of deaf Christians. I share my joy with you, my friends and supporters. Thank you for everything! 

29. 3. 2024 10:17

Vzkaz od Nadi/ Message from Naďa

Milí přátelé, kamarádi, kolegové, spolupracovníci,

obracím se na Vás s prosbou. Vy, kteří mě dobře znáte víte, že jsem v minulosti nikdy nic nežádala pro sebe. Pokud bylo potřeba něco vyřídit pro ostatní, bylo to pro mě samozřejmostí, ale sama jsem nikdy moc neuměla požádat o pomoc. Bohužel nyní jsem v situaci, která mi nedává na vybranou a já poprvé v životě žádám okolí o podporu a pomoc. Na můj zdravotní stav už u nás v Čechách není moc možností léčby, v zahraničí mi dávají šanci. Léčba za hranicemi je však velmi drahá. Proto Vás žádám o chvilku pozornosti a úvahu, zda je ve vašich silách vyslat mi signál pomoci.

Jak to udělat?

  • Prosím o sdílení sbírky na mou léčbu na sociálních sítích.
  • Prosím o zaslání i sebemenšího finančního daru do mé sbírky.
  • Prosím o zamyšlení nad možností Dobrovýzvy.

Předem moc děkuji za vaši laskavost a štědrost.

S láskou Naďa

Dear friends, colleagues and collaborators,

I am reaching out to you with a request. Those of you who know me well are aware that I have never asked for anything for myself in the past. If there was something to be done for others, it was a given for me. However, I have never been good at asking for help for myself. Unfortunately, I find myself in a situation where I have no choice, and for the first time in my life, I am asking those around me for support and assistance. In the Czech Republic, there are limited options for treating my health condition, but abroad, there is a chance. However, treatment beyond our borders is very expensive. Therefore, I implore you to take a moment to consider whether it is within your means to send a signal of help.

How can you do it?

  • Please share information about the fundraising campaign for my treatment on social media.
  • Consider making even the smallest financial contribution to my fund.
  • Reflect on the possibility of participating in acts of kindness.

In advance, I sincerely thank you for your kindness and generosity.

With love, Naďa

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
100 Kč  •  13. 4. 2024 15:50
DobroDárce
600 Kč  •  13. 4. 2024 10:29
Laskavý dárce
600 Kč  •  13. 4. 2024 9:50
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 4. 2024 9:03
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  13. 4. 2024 8:46
Milý dárce
200 Kč  •  12. 4. 2024 23:51
Laskavý dárce
600 Kč  •  12. 4. 2024 20:13
David Farkač
1 000 Kč  •  12. 4. 2024 14:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 4. 2024 11:41
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  12. 4. 2024 11:35
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  12. 4. 2024 9:25
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  12. 4. 2024 7:16
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  11. 4. 2024 21:59
Laskavý dárce
300 Kč  •  11. 4. 2024 21:09
Milý dárce
500 Kč  •  11. 4. 2024 20:56
Jarmila Bonnetová
600 Kč  •  11. 4. 2024 19:16
Milá Naďo, můj znakový jazyk nikdy nebyl a není dokonalý, ale Vás tlumočníci obdivují jak jste krásné tlumočila a tlumočení i nesplnitelné a je Vás rozumět. Držte se, jsme s Vámi ❤️.
Laskavý dárce
500 Kč  •  11. 4. 2024 15:44
Velkorysý dárce
500 Kč  •  11. 4. 2024 13:02
Štědrý dárce
500 Kč  •  11. 4. 2024 10:38
Milý dárce
100 Kč  •  11. 4. 2024 10:31
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  11. 4. 2024 8:45
Martin K.
3 500 Kč  •  11. 4. 2024 0:39
Hodně štěstí, Naďo! Je mi ctí, že jsem s Vámi mohl pracovat. Moc na Vás myslím!
Laskavý dárce
600 Kč  •  10. 4. 2024 21:58
Dobrosrdečný dárce
4 156 Kč  •  10. 4. 2024 21:17
Milý dárce
400 Kč  •  10. 4. 2024 21:15
Milý dárce
5 000 Kč  •  10. 4. 2024 20:43
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  10. 4. 2024 20:18
Velkorysý dárce
600 Kč  •  10. 4. 2024 19:27
Velkorysý dárce
500 Kč  •  10. 4. 2024 19:09
Milý dárce
1 000 Kč  •  10. 4. 2024 18:31
Laskavý dárce
300 Kč  •  10. 4. 2024 18:12
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  10. 4. 2024 17:56
DobroDárce
3 500 Kč  •  10. 4. 2024 17:51
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 4. 2024 17:23
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  10. 4. 2024 17:11
Jitka W.
200 Kč  •  10. 4. 2024 16:25
Přeju si, abys byla brzy se uzdravila. Jsi odvážná žena a výborná tlumočnice. Budu na Tebe myslet. Nezapomenu. Držím tě moc palce! 🍀🍀🍀🍀
Štědrý dárce
600 Kč  •  10. 4. 2024 13:26
Laskavý dárce
300 Kč  •  10. 4. 2024 11:28
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  10. 4. 2024 9:59
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 4. 2024 9:42
Mamatata
16 000 Kč  •  10. 4. 2024 9:11
Milá Naďo, moc na tebe a tvojí rodinu myslíme, přejeme vám hodně sil a posíláme energii. Kdybychom mohli pomoct ještě jinak než finančně, určitě se na nás obraťte! Jednou Mamatata, vždycky Mamatata!
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  10. 4. 2024 6:18
Dobrosrdečný dárce
900 Kč  •  10. 4. 2024 5:15
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  10. 4. 2024 0:27
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 22:53
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  9. 4. 2024 20:40
Štědrý dárce
500 Kč  •  9. 4. 2024 19:42
Štědrý dárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 18:54
Milý dárce
300 Kč  •  9. 4. 2024 18:42
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  9. 4. 2024 16:53
Milý dárce
150 Kč  •  9. 4. 2024 13:11
DobroDárce
600 Kč  •  9. 4. 2024 12:23
Dobročinný dárce
1 000 Kč  •  9. 4. 2024 11:23
❤️
Velkorysý dárce
600 Kč  •  9. 4. 2024 10:38
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  9. 4. 2024 10:09
DobroDárce
3 500 Kč  •  9. 4. 2024 9:35
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  9. 4. 2024 8:29
DobroDárce
2 000 Kč  •  9. 4. 2024 8:23
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  9. 4. 2024 7:08
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  8. 4. 2024 23:26
Milý dárce
600 Kč  •  8. 4. 2024 22:26
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  8. 4. 2024 21:25
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  8. 4. 2024 20:44
Silvie
150 Kč  •  8. 4. 2024 20:18
✊✊✊
DobroDárce
2 000 Kč  •  8. 4. 2024 19:59
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  8. 4. 2024 19:34
DobroDárce
2 000 Kč  •  8. 4. 2024 19:04
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  8. 4. 2024 16:24
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  8. 4. 2024 15:37
Velkorysý dárce
600 Kč  •  8. 4. 2024 14:39
Laskavý dárce
300 Kč  •  8. 4. 2024 13:26
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  8. 4. 2024 13:24
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  8. 4. 2024 13:20
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  8. 4. 2024 13:14
Milý dárce
1 000 Kč  •  8. 4. 2024 13:02
Lucinka
500 Kč  •  8. 4. 2024 12:28
Držím moc palce a věřím, že to dokážeš
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  8. 4. 2024 11:55
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  8. 4. 2024 11:07
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  8. 4. 2024 10:36
Milý dárce
300 Kč  •  8. 4. 2024 10:07
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  8. 4. 2024 9:51
Velkorysý dárce
100 Kč  •  8. 4. 2024 7:00
Milý dárce
300 Kč  •  8. 4. 2024 2:59
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  7. 4. 2024 22:10
Velkorysý dárce
333 Kč  •  7. 4. 2024 21:31
DobroDárce
600 Kč  •  7. 4. 2024 21:26
DobroDárce
500 Kč  •  7. 4. 2024 20:54
Milý dárce
300 Kč  •  7. 4. 2024 20:39
Štědrý dárce
100 Kč  •  7. 4. 2024 19:43
DobroDárce
3 500 Kč  •  7. 4. 2024 19:20
Velkorysý dárce
300 Kč  •  7. 4. 2024 19:20
Štědrý dárce
300 Kč  •  7. 4. 2024 17:32
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  7. 4. 2024 15:41
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  7. 4. 2024 14:55
DobroDárce
500 Kč  •  7. 4. 2024 14:20
DobroDárce
600 Kč  •  7. 4. 2024 10:52
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  7. 4. 2024 10:50
Laskavý dárce
100 Kč  •  7. 4. 2024 10:50
DobroDárce
1 000 Kč  •  7. 4. 2024 10:30
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  7. 4. 2024 10:20
Velkorysý dárce
600 Kč  •  7. 4. 2024 9:31
Laskavý dárce
600 Kč  •  7. 4. 2024 9:19
Laskavý dárce
1 600 Kč  •  7. 4. 2024 9:15
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  7. 4. 2024 8:52
Velkorysý dárce
600 Kč  •  7. 4. 2024 8:40
Ondřej Sochůrek
2 000 Kč  •  7. 4. 2024 6:33
Přeji hodně úspěchů v léčbě!
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  7. 4. 2024 6:22
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  7. 4. 2024 2:17
Laskavý dárce
200 Kč  •  6. 4. 2024 21:11
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  6. 4. 2024 18:31
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  6. 4. 2024 17:31
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  6. 4. 2024 12:57
Štědrý dárce
111 Kč  •  6. 4. 2024 12:34
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  6. 4. 2024 11:19
Milý dárce
300 Kč  •  6. 4. 2024 10:56
Hedviga
2 000 Kč  •  6. 4. 2024 10:45
Mila, zienka zlata. Prajem uzdravenie a este vela radosti s celou rodinou.
Štědrý dárce
600 Kč  •  6. 4. 2024 7:50
Vladimír Maška a Jiří Maška
1 000 Kč  •  6. 4. 2024 7:05
Držíme moc palce ❤️ aby vše dobře dopadlo ❤️
Kateřina Hrubešová (Kuncová)
2 500 Kč  •  6. 4. 2024 6:55
Držím ti palce, myslím na tebe každý den, mám tě moc ráda.
DobroDárce
300 Kč  •  6. 4. 2024 0:43
Milý dárce
200 Kč  •  5. 4. 2024 22:31
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  5. 4. 2024 22:22
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  5. 4. 2024 21:52
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 4. 2024 21:10
DobroDárce
150 Kč  •  5. 4. 2024 20:45
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  5. 4. 2024 20:35
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  5. 4. 2024 20:30
Eva Šoltysová s rodinou
4 000 Kč  •  5. 4. 2024 18:20
Posielame podporu a energiu….drž sa Naďa.
Arnošt B.
1 000 Kč  •  5. 4. 2024 18:13
Hodně štěstí a síly k uzdravení!
Eva a Jaroslav
600 Kč  •  5. 4. 2024 18:08
Chceme abys byla zdravá.
Milý dárce
300 Kč  •  5. 4. 2024 16:46
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  5. 4. 2024 16:27
Štědrý dárce
150 Kč  •  5. 4. 2024 16:15
Lenka Nora
1 000 Kč  •  5. 4. 2024 16:15
Milá Naďo, moc držím palce, ať vše zvládnete a věřím, že to celé dobře dopadne! ☀️🌸
Štědrý dárce
600 Kč  •  5. 4. 2024 15:13
Velkorysý dárce
111 Kč  •  5. 4. 2024 14:50
Velkorysý dárce
150 Kč  •  5. 4. 2024 14:08
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  5. 4. 2024 14:06
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  5. 4. 2024 13:39
Laskavý dárce
300 Kč  •  5. 4. 2024 13:27
Štědrý dárce
500 Kč  •  5. 4. 2024 13:03
DobroDárce
1 000 Kč  •  5. 4. 2024 12:59
Velkorysý dárce
300 Kč  •  5. 4. 2024 11:53
Janie
1 000 Kč  •  5. 4. 2024 11:47
Hodně sil 🩵
DobroDárce
200 Kč  •  5. 4. 2024 11:05
Velkorysý dárce
500 Kč  •  5. 4. 2024 10:42
stano
200 Kč  •  5. 4. 2024 10:17
Naďka držte sa, veľa ste ma naučili v PJ a v prístupe ku klientom, vďaka
DobroDárce
1 000 Kč  •  5. 4. 2024 9:34
Milý dárce
2 000 Kč  •  5. 4. 2024 8:27
Gabi
450 Kč  •  5. 4. 2024 7:56
Trzymam kciuki!
Milý dárce
1 000 Kč  •  5. 4. 2024 7:30
Velkorysý dárce
300 Kč  •  5. 4. 2024 6:21
Štědrý dárce
100 Kč  •  5. 4. 2024 5:22
Milý dárce
444 Kč  •  4. 4. 2024 23:55
Naděnko milovaná, drž se, ať ti je lip brzy! ♥️🙏🏼
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 22:56
Dárce, který je pro každou dobrost
6 000 Kč  •  4. 4. 2024 22:29
Velkorysý dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 22:05
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 21:37
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  4. 4. 2024 21:36
Pavla
600 Kč  •  4. 4. 2024 21:34
Držím palce, aby vše dobře dopadlo!
Česká komora tlumočníků znakového jazyka
11 000 Kč  •  4. 4. 2024 21:30
Milá Naďo, myslíme na Vás a držíme palce. <3 Komora
Štědrý dárce
300 Kč  •  4. 4. 2024 21:22
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  4. 4. 2024 20:32
Laskavý dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 20:11
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 19:35
Veruna
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 18:53
Ahoj Naďo, držím Ti úplně všechny palce, co mám. Nejednou jsi mi pomohla, asi že nemůžeš jinak...
Karlovy Vary
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 18:46
Přeji hodně štěstí.
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 18:21
Milý dárce
200 Kč  •  4. 4. 2024 18:19
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  4. 4. 2024 18:12
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  4. 4. 2024 17:45
Dobrosrdečný dárce
4 000 Kč  •  4. 4. 2024 17:40
Martina
500 Kč  •  4. 4. 2024 17:31
Přeji hodně štěstí a sil:-)
DobroDárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 17:25
Denisa
600 Kč  •  4. 4. 2024 16:46
Držím moc palce ❤️
Laskavý dárce
500 Kč  •  4. 4. 2024 16:35
Štědrý dárce
200 Kč  •  4. 4. 2024 15:27
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  4. 4. 2024 15:17
Štědrý dárce
100 Kč  •  4. 4. 2024 15:15
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 15:00
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  4. 4. 2024 14:52
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 14:46
Velkorysý dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 14:42
Dobrosrdečný dárce
50 000 Kč  •  4. 4. 2024 14:37
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  4. 4. 2024 14:32
Velkorysý dárce
100 Kč  •  4. 4. 2024 14:29
Velkorysý dárce
300 Kč  •  4. 4. 2024 14:28
Štědrý dárce
150 Kč  •  4. 4. 2024 14:24
Štědrý dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 14:11
Milý dárce
300 Kč  •  4. 4. 2024 14:11
Dana Hannibalová
500 Kč  •  4. 4. 2024 13:56
Podporuji❤️
DobroDárce
300 Kč  •  4. 4. 2024 13:47
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  4. 4. 2024 13:18
DobroDárce
200 Kč  •  4. 4. 2024 13:12
Petr K.
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 13:09
Hodně štěstí!
Velkorysý dárce
50 000 Kč  •  4. 4. 2024 12:46
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  4. 4. 2024 12:37
Štědrý dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 12:23
Štědrý dárce
50 Kč  •  4. 4. 2024 12:13
Milý dárce
600 Kč  •  4. 4. 2024 12:02
Martina Vochomůrková
3 500 Kč  •  4. 4. 2024 10:42
Naďo, vždy jsem Vás velmi obdivovala, děkuji za Vaši práci pro neslyšící a přeji hodně sil. Vy to určitě zvládnete!
Robert V.
1 000 Kč  •  4. 4. 2024 8:55
Brzy uzdravení
M+P
400 Kč  •  4. 4. 2024 7:17
Marine
300 Kč  •  4. 4. 2024 7:01
Nech co najskôr uzdraviť
K.
300 Kč  •  3. 4. 2024 23:27
Přeji hodně štěstí!
DV
2 444 Kč  •  3. 4. 2024 23:01
Naďo, jak jste říkala “4” ať si to pořádně sedne 😉 Držím palce!! ✊
Jiří Pustka
300 Kč  •  3. 4. 2024 21:54
Držím Vám palce za brzké uzdravení
Marie P.
1 700 Kč  •  3. 4. 2024 21:42
🐞Posílám berušku pro štěstí. ❤️
Jana H.
300 Kč  •  3. 4. 2024 20:51
Držím palce ✊
Simona A.
1 000 Kč  •  3. 4. 2024 19:46
Hodně štěstí!
Romana Sovičková
600 Kč  •  3. 4. 2024 19:15
Přeji Vám Naďo co nejvíce sil a myslím na Vás.
Eva Hůlková
2 000 Kč  •  3. 4. 2024 19:11
Hodně štěstí :-)
Jasmina
1 000 Kč  •  3. 4. 2024 19:03
Milá Naďo, přeji ti ze srdce, aby ses uzdravila! ať se ti daří!
Lucie B.
1 000 Kč  •  3. 4. 2024 17:41
Držím moc palce 🍀🙏
Eva Thomas
1 000 Kč  •  3. 4. 2024 16:52
Preji uzdraveni💕
Světla
500 Kč  •  3. 4. 2024 16:15
Naďo, myslím na tebe a tvou rodinu. Držte se!
Alexík & Maxík
222 Kč  •  3. 4. 2024 16:11
Naďo, pro nás CODA jsi naším vzorem. Rádi chodíme na kulturní akce pro neslyšící kde tlumočíš a těšíme se do budoucna na další❣️Držíme pěsti ať se nám a hlavně pro Mikiho a rodinu celá uzdravíš❣️
Zdeněk Kaplan
2 000 Kč  •  3. 4. 2024 16:06
Držím palce
Spolužák z UJAK
3 500 Kč  •  3. 4. 2024 15:20
Vydrž Naďo...
Eva
5 000 Kč  •  3. 4. 2024 14:38
Kéž by se k penězům dal přibalit i kousek vlastní síly, zdraví.
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  3. 4. 2024 14:12
Věřím a posílám naději 🙏
Karla N.
500 Kč  •  3. 4. 2024 14:07
Držím pěsti celé rodině. Držte se.
Michael
10 000 Kč  •  3. 4. 2024 13:43
Naďo, myslíme na vás!
Renata B.
333 Kč  •  3. 4. 2024 13:34
Hodně štěstí! Vy to dáte!
dárek peníze❤️
1 000 Kč  •  3. 4. 2024 13:02
Milá Naďo držíme se na palce✊ a obijme se 🍀.Doufám se podařit ♥️🥰🙏
Brňanka
300 Kč  •  3. 4. 2024 12:07
Na dobrý čaj k léčbě!
Martina Popelářová
600 Kč  •  3. 4. 2024 11:50
Držíme tě palce s ❤️🤞
Jana S.
300 Kč  •  3. 4. 2024 11:45
Hodně štěstí přeji 🍀🍀🍀🙏😇❤️
Renata K.
300 Kč  •  3. 4. 2024 11:25
Držím palce!
Petr
111 Kč  •  3. 4. 2024 11:07
Dobrý den, znám moc lidí, co potřebují vaše služby. přeji ať se uzdravíte
A.+K.+T.J.
600 Kč  •  3. 4. 2024 11:06
Na vitamíny...❤️
Martina K.
777 Kč  •  3. 4. 2024 10:56
pro naději a sílu
Pevnost - ČCZJ, z.ú.
5 000 Kč  •  3. 4. 2024 10:49
Milá Naďo, držíme ti palce a myslíme na tebe. Pevnost
Karolina Motal
300 Kč  •  3. 4. 2024 10:36
Życzę dużo zdrowia!
Ludmila M.
3 500 Kč  •  3. 4. 2024 10:34
Držím moc pěsti, Naďa má můj velký obdiv.
Lucie
200 Kč  •  3. 4. 2024 8:59
Drzime moc palce, at jste brzy zdrava ♥️
A+L+J+M
5 000 Kč  •  3. 4. 2024 8:24
Podporuji vám…….. jsi nejlepší na světě 😘
Štěpán S.
2 000 Kč  •  3. 4. 2024 6:46
Děkujeme, co vše pro komunitu neslyšících děláte a přejeme mnoho sil a hlavně úspěšnou léčbu tak, abyste tu opět byla naplno nejen pro svou rodinu, ale i pro neslyšící.
Jana
630 Kč  •  2. 4. 2024 23:32
Nadi, moc na tebe myslím s posílám
Eva, Ján a Honza
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 23:07
Modlíme a přejeme Vám hodně sil, abyste překonala nemoc. ❤️❤️❤️
Adéla Š.
300 Kč  •  2. 4. 2024 22:43
Nadi, držíme ti všechny palce, co máme. Víme, že to dokážeš!!! Jsi úžasná žena!!
Jitka
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 22:12
Naďo, brzy budu také potřebovat znakovou řeč - a tedy i vás! Posílám vám sílu k uzdravení. Jitka, překladatelka
Brahmavihara
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 21:48
Drahá paní Naďo.. přeji Vám naději.. ať stále v ní věříte...a ať dobře se cítíte..za všech okolností...a v celé své bytosti..s láskou R.
Jiri Eichenberger
2 000 Kč  •  2. 4. 2024 21:46
Naďo, tvá síla nám všem dává světlo, V temnotě tvé nemoci zůstáváš statečná. Naděje, jak květ, v tobě stále kvete, S tvou vůlí a odvahou všechno je možné, víme.
Michaela Marková
300 Kč  •  2. 4. 2024 21:26
Mila Nado, moc ti prejeme pevne zdravi,at doprovazi k duchovni stesti, lasky a mas milujici rodinu te podporuje. Budu na vas myslet😘😘😘
Ladislav .
500 Kč  •  2. 4. 2024 21:01
Vás jsem viděl jednou osobně, ale i přesto Vám musím pomáhat. Jako když vy pomáháte neslyšícím vnímat prostředí. Držím Vám palce i na nohou.
Pavel K.
200 Kč  •  2. 4. 2024 20:56
Vše dobře dopadne
Aleš P.
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 20:54
Držím palce
Míša
1 000 Kč  •  2. 4. 2024 20:29
Držíme pěsti🍀
M.
500 Kč  •  2. 4. 2024 19:47
I v této těžké době přeji co nejvíce lehkosti a radosti do života!

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

Probíhající Dobrovýzvy

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Messages

Jarmila Bonnetová
600 Kč  •  11. 4. 2024 19:16
Milá Naďo, můj znakový jazyk nikdy nebyl a není dokonalý, ale Vás tlumočníci obdivují jak jste krásné tlumočila a tlumočení i nesplnitelné a je Vás rozumět. Držte se, jsme s Vámi ❤️.
Martin K.
3 500 Kč  •  11. 4. 2024 0:39
Hodně štěstí, Naďo! Je mi ctí, že jsem s Vámi mohl pracovat. Moc na Vás myslím!
Jitka W.
200 Kč  •  10. 4. 2024 16:25
Přeju si, abys byla brzy se uzdravila. Jsi odvážná žena a výborná tlumočnice. Budu na Tebe myslet. Nezapomenu. Držím tě moc palce! 🍀🍀🍀🍀
Mamatata
16 000 Kč  •  10. 4. 2024 9:11
Milá Naďo, moc na tebe a tvojí rodinu myslíme, přejeme vám hodně sil a posíláme energii. Kdybychom mohli pomoct ještě jinak než finančně, určitě se na nás obraťte! Jednou Mamatata, vždycky Mamatata!
Dobročinný dárce
1 000 Kč  •  9. 4. 2024 11:23
❤️
Silvie
150 Kč  •  8. 4. 2024 20:18
✊✊✊
Lucinka
500 Kč  •  8. 4. 2024 12:28
Držím moc palce a věřím, že to dokážeš
Ondřej Sochůrek
2 000 Kč  •  7. 4. 2024 6:33
Přeji hodně úspěchů v léčbě!

Other contributors

This charitable collection falls under the public collection established by the organizer and is organized for the benefit of the recipient.

Do you want to create a project or a story?

Start collecting